POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Oppropet som ble glemt. 17 000 leger og medisinske forskere:

Vær lojal til lege-eden, gjenopprett vitenskapelig integritet!

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Gjenopprett vitenskapelig integritet:

Erklæring fra 17 000 leger og medisinske forskere.

En felles uttalelse, representert av 17 000 leger og medisinske forskere vil få slutt på nasjonal nødssituasjon, gjenopprettelse av vitenskapelig integritet og slutt på forbrytelser mot menneskeheten.

Av leger og medisinske forskere (uttalelsen fra et Covid-toppmøte 11. mai 2022)

17 000 leger og medisinske forskere erklærer at den statlige nasjonale nødssituasjonen må bli opphevet, at vitenskapelig integritet må gjenopprettes og at det må bli slutt på forbrytelser mot menneskeheten.

Vi, leger og medisinske forskere i verden, er samstemte i vår lojalitet til Hippokrates-eden. 

Vi har sett at den katastrofale folkehelsepolitikken rundt Covid 19 , som er blitt pålagt leger og pasienter, viser seg å være kulminasjonen av en korrupt medisinsk allianse fra farmasi-selskapene, forsikringsselskaper og helseinstitusjoner, sammen med den finansielle trusten som kontrollerer dem.

De har infiltrert vårt medisinske system på alle nivåer. De er beskyttet og støttet av en parallell allianse bestående av teknologi, medier, akademikere og statlige byråer. 

De har alle tjent på denne orkestrerte katastrofen.

Denne korrupte alliansen har kompromittert integriteten til våre mest prestisjefylte medisinske samfunn vi hører til ved å skape en illusjon av vitenskapelig enighet, og ved å erstatte sannheten med propaganda.

Denne alliansen fortsetter å komme med ikke vitenskapelige påstander ved å sensurere bort data. De har skremt bort og avsatt leger og forskere som ganske enkelt har publisert faktiske kliniske resultater eller som har behandlet pasienter med bevist, livreddende medisin.

Disse katastrofale beslutningene er kommet på bekostning av uskyldige som er blitt tvunget til å lide av helseskader og dødsfall, forårsaket av bevisst å holde tilbake kritisk og sensitiv behandling, eller som et resultat av injeksjoner med påtvungen gen-terapi. Og disse var verken trygge eller effektive.

Det medisinske samfunnet har nektet pasientene den fundamentale menneskerettigheten det er å skaffe seg den sanne informasjonen før de går med på å ta denne eksperimentelle Covid 19-vaksinen.

Våre pasienter er altså utestengt fra å få nødvendig informasjon til å forstå hvilken risiko og eventuelle fordeler vaksinen og alternativene betyr. Og det på grunn av utbredt sensur og propaganda som regjeringene og mediene og det offentlige helsevesenet kommer med. 

Ble folk informert hva vaksinene inneholdt og om farene for mulige bivirkninger før de fikk stikket?

Pasientene er blitt tvunget til å godta lockdowns, noe som skader helsen, folks karriere, barnas undervisning, fører til ødelagte sosiale forbindelser og familiebånd. Dette skader samfunnet. 

Det er ikke bare tilfeldig at i boken med tittelen Covid-19, The Great Reset, har lederne i denne alliansen klart slått fast at deres hensikt er å bruke Covid-19 som en «mulighet» til å nullstille verdens samfunnskultur, våre politiske strukturer og vår økonomi.

Vi, 17 000 i Global Covid Summit, er leger og medisinske forskere. Vi  representerer et mye større og bedre opplyst medisinsk samfunn. Vi nekter å bli kompromittert. Vi står sammen, vi er enige, og i er villige til å risikere vreden fra den korrupte medisinske alliansen for å forsvare helsen til våre pasienter.

Oppgaven for Global Covid Summit er å få slutt på denne orkestrerte krisen som helt lovløst er påført verden. Vi vil rent formelt erklære at det denne korrupte alliansen driver med ikke er mindre enn en forbrytelse mot menneskeheten.

Vi må gjenopprette folks tillit til medisinen. Det må begynne med fri og åpne dialoger mellom lege og medisinske forskere.

Vi må få tilbake medisinske rettigheter og pasientenes rett til å bestemme selv.

Dette inkluderer det grunnleggende prinsippet om det hellige forholdet mellom lege og pasient. 

Tiden for dette er forlengst gått fra oss, derfor må verdens leger nødt til å få dette i gang.

Nedstengningene var også et grovt overgrep.

Etter to år med vitenskapelig forskning, behandling av millioner av pasienter, hundrevis av kliniske tester utført og forskningsdata blitt delt har vi vist og dokumentert vår suksess, hvordan vi kan forstå og bekjempe Covid19.

Når vi tar med risikoen versus fordelene om større politiske avgjørelser, har vi , de 17 000 i Global Covid Summit, leger og medisinske forskere fra hele verden, blitt enige om følgende fundamentale prinsipper:

  1. Vi erklærer, og data bekrefter, at eksperimentet med Covid-injeksjoner med genetisk terapi må ta slutt. 
  1. Vi erklærer at leger ikke må bli forhindret i å gi livreddende medisinsk behandling.
  1. Vi erklærer at stater som erklærer nasjonal nødssituasjon, noe som fører til korrupsjon og forlenger pandemien, straks må avsluttes. 
  1. Vi erklærer at medisinsk personvern aldri mer må krenkes.
  1. Vi erklærer at ansiktsmasker ikke er, og aldri har vært, effektiv beskyttelse mot luftbårne åndedrettsvirus i samfunnet.
  1. Vi erklærer at finansiering og forskning må være etablert mot skader, dødsfall og lidelser av vaksinasjon.
  1. Vi erklærer at ingen ting må nektes befolkningen, inkludert undervisning, karriere, militærtjeneste eller medisinsk behandling , heller ikke uvilje mot å ble vaksinert.
  1. Vi erklærer at brudd på rettigheter og medisinsk sensur fra regjeringer, teknologi og medie-selskap må stanses, og at folkets rettigheter må opprettholdes.
  1. Vi erklærer at Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca og deres grunnleggere som har tilbakeholdt og med vilje har unnlatt å gi sikker og effektiv informasjon til pasienter og leger straks må stilles for retten for falsk informasjon.
  1. Vi erklærer at regjeringer og medisinske byråer må bli holdt ansvarlig.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Redaksjonen har lagt til bilder m/kommentarer

Forsidebilde: iStock



1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 985 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Tilbaketoget skjer gradvis.

England stanser booster-vaksinering av folk under 50 år.

Previous Post

Nato skraper bunnen i våpenlagrene.

Den industrielle produksjonen bestemmer utfallet av krigen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.