POSTED IN Klima

Opprop fra 20 svenske forskere:

CO2 påvirker ikke klimaet. Klimatiltak rammer de fattige!

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Mange tror at kritikken mot FNs klimapanel er noe som har kommet de seinere årene, men den er ikke noe nytt, noe dette oppropet fra 20 svenske toppforskere allerede i 2008 illustrerer. Vi offentliggjør dette oppropet her på derimot.no fordi det er nødvendig å minne om at det på ingen måte har vært eller er konsensus (enighet) og at «plantematen» CO2 utgjør en trussel mot alt liv her på jorden. Det er snarere tvert imot, for CO2 bidrar til økt plantevekst.

Utviklingen i årene etter dette oppropet bekrefter at de har hatt rett i påstanden om at angsten for at klimaet skal føre til en overopphetet jordklode har ført til at store ressurser er overført til tiltak for motvirke et scenario som ikke er bevist og som utviklingen de siste årene ikke bekrefter. Den globale temperaturen stiger ikke. 

Og denne ressursbruken har naturligvis rammet jordas fattige. Naturligvis. Det er de fattige som alltid må betale.

Knut Lindtner

20 toppforskere med samstemmig opprop: Kulldioksid (CO2) påvirker ikke klimaet. Lars Bern får solid støtte fra flere vitenskapsmenn.

Av Lars Bern.

Det er ingen sammenheng mellom forhøyete CO2-verdier og eventuelle klimaforandringer. Oppvarmingen på 1900-tallet bør ikke føre til uro, uansett årsaker.

Med den  klimapolitikken som bygger på FNs klimapanel risikerer en kun å gå alvorlig ut over de fattige. Det skriver Lars Bern og 20 andre professorer og dosenter som arbeider med naturvitenskapelige emner. 

FNs klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ble opprett i 1988. Hensikten var å sammenstille forskningsrapporter om menneskelig innvirkning på klimaet. IPCCs oppgave er å granske og sammenlikne vitenskapelig informasjon som er relevant for menneskelige årsaker til klimaforandringer, og komme med alternativer for tiltak og tilpasning.

Lars Bern

Panelet har konsentrert seg om arbeidet med drivhus-effekten som har sin årsak i menneskelige utslipp av drivhusgasser som kulldioksid, metan og lystgass. Denne innskrenkningen av arbeidet gjør at man ikke tar tilstrekkelig hensyn til andre faktorer som utgjør klimapåvirkninger, som for eksempel solmagnetismens påvirkning på skyer og variasjoner i havstrømmer. 

Vi savner belegg for at de klimaforandringer som er registrert ikke hovedsakelig har naturlige årsaker. 

IPCCs scenarier om hvordan man tror klimaet kommer til å utvikle seg bygger på datamodeller. Men et scenario er ingen prognose, det er kun noe som kan skje dersom menneskelige aktiviteter utvikler seg slik man tror de vil. 

Modellene er konstruert slik at moderate utslipp av CO2 i atmosfæren vil føre til en betydelig oppvarming av kloden. Med scenariene som arbeidsredskap har man siden kommet med sine alarmerende rapporter. 

Ledende alarmister har gått enda lenger enn IPCC. De har lyktes med å skape bilder der deres påstander er grunnet på vitenskapelig anerkjennelse. Men vitenskapelig fakta bestemmes ikke ved avstemminger. 

Temperaturen i mai i Norge 2019 har vært blant de laveste som er målt.

Alarmistene har skapt en situasjon der den vitenskapelig samtale er på vei til å bli erstattet av hårkløveri. Deres påstander om vitenskapelig enighet rundt den menneskeskapte kulldioksidens rolle rundt klimaet ikke bare er saken uvedkommende – den er dessuten feilaktig. 

Dette kan leses i den IPCC-kritiske Manhattan-deklarasjonen som er undertegnet av mer enn 600 kvalifiserte akademikere, der 200 er engasjert i klimaforskning. De mener at utviklingen er en alvorlig trussel mot hele vitenskapens troverdighet.

Med grunnlag av datamodellenes scenarier påstår IPCC at alt tyder på at oppvarmingen av jordens atmosfære vil føre til klimaforandringer som igjen kan føre til en kjempekatastrofe. Men ved gjennomgripende mottiltak kan det ifølge IPCC føre til at de påståtte skadevirkningene begrenses.

Vår oppfatning er derimot:

 • man kan ikke vise til noen spesiell årsaks-sammenheng mellom forhøyet CO2-nivå og eventuelle klimaforandringer
 • den registrerte oppvarmingen på 1900-tallet gir ikke grunn til uro, uansett hva den skyldes
 • hva de klimamodeller som de alarmerende rapportene bygger på har liten verdi for prognosene
 • Manhattan-deklarasjonen motbeviser påstandene om enigheten blant alarmistene
 • den klimapolitikken som bygger på IPCCs scenarier kan i stedet føre til et ødeleggende sløseri med menneskelige og økonomiske ressurser, noe som først og fremst vil ramme de fattige i verden.

Før samfunnet fatter vidtgående beslutninger rundt klimapolitikken må vi sørge for at vi har en sikrere vitenskapelig grunn enn den vi har i dag. Regjeringen må derfor få i stand en høring med et bredt spekter av representanter for vitenskapen, vitenskapsmenn med ulike syn på klimaspørsmålet.

Artikkelen er undertegnet av 20 professorer og dosenter ved forskjellige institusjoner i Sverige.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • Jeg har egentlig bare et spørsmål.
  Når man brenner slikt som olje, gass og kull (feks ved kraftproduksjon) slippes det ut følgende:
  -CO2
  -Varmeenergi
  -Sot
  -Andre gasser og partikler.

  Vil noe av dette kunne føre til global oppvarming (direkte eller indirekte)?
  Eller er man heller redd for slikt som PeakOil og PeakCoal etc ved at billig energikilder brukes opp for raskt, noe som vil kunne føre til veldig høye energipriser (og som kanskje også kan skape økonomisk kollaps)?

  Svar
  • Det er enighet både blant tilhengere og motstandere av global oppvarmings-teorien om at CO2 fører til global oppvarming, men uenigheten går på hvor mye global oppvarming vi kan forvente pga CO2-utslipp. Tilhengere av global-oppvarmings-teorien sier at oppvarmingen vil bli katastrofal, mens motstanderne sier at oppvarmingen vil være så beskjeden at vi knapt vil merke den.

   Når det gjelder Peak Oil, så spådde King Hubbert i 1956 at man ville få Peak Oil i 1970. Senere har man spådd forskjellige datoer for Peak Oil, blant annet spådde Romaklubben i «Limits to Growth» at vi ville nå Peak Oil på 80-tallet, og International Energy Agency sa at vi nådde Peak Oil i 2006. Imidlertid satte man ny rekord for verdens oljeproduksjon i 2018, så Peak Oil er neppe nådd enda.

   Når det gjelder Peak Coal, så er det enighet om at det er kull nok i verden for minst 150 år, så Peak Oil er neppe noe å bekymre seg om.

   Svar
   • Wasan Totland
    3 juni 2019 1:56

    Det er foretatt enkle labforsøk som viser hvordan CO» slipper gjennom stråling. Husk at det uansett er skyene som skygger for sola. Vanndamp er ikke med i klimaalarmistenes regnskap.

    https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2013/02/Debatt-Ingen-fare-med-CO2-utslippene

   • Bjørnar Bolsøy
    4 januar 2020 22:13

    «Vanndamp er ikke med i klimaalarmistenes regnskap.»

    På hvilken måte?

    «Den luften vi puster ut inneholder 4% CO2. En konsentrason på 4-5% vil være dødelig, ikke fordi CO2 er giftig, men fordi den da fortrenger oksygen.»

    Med andre ord: for mye CO2 er ikke bra? Ikke godt å forstå ut i fra linken her.

   • Jan Sandberg
    5 januar 2020 1:39

    Atmosfæren inneholder så vidt jeg vet 0,4% CO2.
    En liten økning er BRA for livet på jorden.

 • Hva med utslipp av varmeenergi fra brenning/bruk av kull, gass og olje (og også Uran). Har utslipp av varmeenergi (som feks brenning av 90 millioner fat olje pr dag) noen betydning for global oppvarming?

  Jeg vil heller definere PeakOil og PeakCoal som mangel på billig energi, dvs at kostnad og pris for energi øker over tid når den billigste energien blir brukt opp. For tiden er feks prisen på kull ganske høy i Europa bla pga Kinas (og Indias) økte kullforbruk.

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  5 januar 2020 2:13

  «En liten økning er BRA for livet på jorden.»

  For plantene, muligens, men det store spørsmålet er effekten på dyrelivet, som ikke puster CO2, og vår såbare, moderne sivilasjon, som ikke tåler store variasjoner i det globale klimaet.

  Svar
 • Gunnar Sunde
  21 februar 2024 16:47

  Det er imponerende og modig av dette svenske forskerkollegiet å være så tydelige om det manglende vitenskapelige grunnlaget bak klimaalarmismen. Men det er vel her som ellers når klimapostulater trenger å kritiseres; det er stort sett pensjonerte forskere/prof. emerituser som våger å ta den støyten, de kan ikke straffes med yrkessanksjoner lenger.

  Svar
 • Northern Light.
  23 februar 2024 16:15

  Studie: CO2 øker Jordens grønne arealer, selv på steder som er berørt av tørke.

  Av Zoey Sky.
  En studie utført av et team av australske og kinesiske forskere har funnet ut at karbondioksid (CO2) «øker planteveksten som gjør jorden grønnere», selv på steder som er berørt av tørke. Den fagfellevurderte studien publisert i tidsskriftet Global Ecology and Conservation, beviser at fenomenet som kalles «global greening» er et ubestridelig faktum. Forskere sa at hastigheten på Jordens tilvekst at grønne arealer har økt litt, og tørken har bare bremset, men ikke stoppet prosessen.

  At Jorden blir grønnere, kan ifølge forskerteamet tilskrives «karbondioksidgjødsling» sammen med arealforvaltning, for eksempel vanning. Studien viste at økningen av grønne arealer skjedde på 55,15 prosent av kloden, mens tørke som gjør arealer brunere, skjedde på bare 7,28 prosent av landarealet.

  Forskerne forklarte at når de ble kombinert med meteorologiske variabler, viste data at «en CO2-økning dominerte LAI, (trenden med en økning av grønne arealer)». At karbondioksidutslipp er knyttet til en økning av planteveksten er imidlertid ikke noe nytt funn.

  Karbondioksid akselererer tilveksten av Jordens vegetasjon.
  I 2016 viste en studie som brukte NASA-satellittdata, og ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change, at minst 25 prosent til 50 prosent av jordens landareal med vegetasjon, viste at den har blitt betydelig grønnere de siste 35 årene.

  I følge Gregory Wrightstone, administrerende direktør for CO2-koalisjonen, er at Jorden blir grønnere en av fordelene med global oppvarming, som ofte blir ignorert og avvist fordi den ikke passer til fortellingen om at klimaendringer forårsaker en krise. Wrightstone forklarte at mange mennesker tjener på «den falske forestillingen om en ventende klimakrise».

  CO2-koalisjonen, med medlemmer som inkluderer mange respekterte forskere som Dr. John Clauser, vinner av Nobelprisen i 2022, mener at klimaendringer ikke er en krise og kan gi netto positive fordeler. Men som forventet har gruppens syn på klimaendringer ikke blitt ønsket velkommen i sterkt sensurerte mainstream-kretser. I mars 2022 betalte gruppen for en stand på National Science Teaching Associations årlige konferanse i Atlanta, Georgia. Mens standen var godkjent, ble gruppen kastet ut etter at deltakerne klaget på litteraturen deres.

  .(Relatert: Kamp mot karbondioksid et knep for å innskrenke befolkningenes friheter under dekke av å «bekjempe klimaendringer»).

  Den aksepterte klimafortellingen i dag ligner det en artikkel fra 2018 hevder; at Jorden blir grønnere i det lange løp er «forferdelig». Forfatteren intervjuet forskere som hevdet at «planter som tar opp mer karbondioksid også kan frigjøre mer av gassen om natten i en prosess kjent som respirasjon. De hevdet også at planter stimulert med karbondioksid, som noen grønnsakdyrkere pumper inn i drivhusene sine for å øke planteveksten, også kan være mindre næringsrike».
  Artikkelen antok at dette kan forårsake helseproblemer på grunn av næringsmangel. Men siden 1970 har imidlertid underernæringen i utviklingsland stadig gått ned.

  Fra Natural News, publisert 21 februar 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker og video i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Study: CO2 is increasing the rate of GLOBAL GREENING, even in places affected by drought .

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dobbeltmoral kalles slikt.

Til forskjell fra Russland slipper Israel unna.

Forrige innlegg

Tror du på ytringsfrihet, tror du på diskusjon?

Når krig forberedes kommer sensuren.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.