POSTED IN Norge

Operasjon Warp Speed.

Var alle pandemi-tiltakene i virkeligheten en kamuflert militær operasjon?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Operasjon Warp Speed var ein global militæroperasjon som tok kontroll over medisin og domstolar

Innlegget er hentet fra Saksyndig.

Då Verdas helseorganisasjon (WHO) erklærte «ei global helsekrise av internasjonal bekymring» 30.januar 2020, var det amerikanske forsvarsdepartementet (DoD) allereie klare til å ta kontroll over medisin- og domstolssystema både i USA og i utlandet. Saman vart statlege og offentlege helsetenestepersonar militante i sin respons, der dei stengde ned og kontrollerte rørslene til befolkninga; dei la føringar på forsamlingsretten, utdanning, dyrking (stenging av kyrkjer) og føretak. Kort fortalt ei militær løysing på eit medisinsk problem som dei sjølve hadde skapt. Dette skriv Natural News (mi omsetjing):

«Før ein årsaksagent kunne identifiserast og isolerast for ein påstått global pandemi, vart farmasøytiske selskap (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) allereie verva av DoD til å masseprodusere ein genetisk sekvens for eit nytt medisinsk eksperiment som på bedragersk vis skulle bli utført under påskotet ‘vaksinasjon’. Ved bruk av manipulasjon, bestikkelse, undertrykking og tvang, oppnådde dette DoD-programmet maksimal lydigheit i befolkninga overfor dette eksperimentet. Den dåverande presidenten i USA slutta seg til dette programmet og skrytte til og med over å vere arkitekten bak det.

Nedstengingar, hald-dykk-heime-ordrar, opphøyret av foreldrerettar, massedistribuering av bedragerske testprogram, ulovlege mandat og ymse kvitvask-operasjonar vart brukt til å tvinge masselydigheit overfor dette medisinske eksperimentet slik at ein kunne ‘vende tilbake til normalen’. Dette medisinske eksperimentet var ein militæroperasjon heilt frå byrjing av, og ymse aspekt av den vart koordinert i 2019 av medlemmer av World Economic Forum på Event 201.

Dette i forkant planlagde vaksineprogrammet vart designa for å reprogrammere protein-syntesen i menneskeceller, noko som introduserte dei laboratorie-konstruerte piggproteina i menneskekroppen (med katastrofale resultat). Dei farmasøytiske selskapa var berre brikker i eit større spel som handla om befolkningskontroll. Deira sokalla vaksinar fekk naudgodkjenning utan skikkeleg testing på dyr, medan dei forårsaka ymse medisinske skadar under den forkludra 2020-2021-utrullinga. Den manglande effektiviteten til dette programmet innsåg ein fyrst eit år seinare, då ein to-dosars-protokoll for ‘fullvaksinasjon’ vart vraka og erstatta med fleire ‘boosterar’. […]

DoD brukte Operasjon Warp speed for å ta kontroll over helseinstitusjonane i andre land. Til dømes vart heile folkehelsesektoren og den medisinske infrastrukturen i Australia teken, og borgarar vart tvinga til å bu i eit medisinsk Apartheid, med karanteneleirar. Ei gruppe australske vitskapsfolk, legar og medisinske akademikarar tek no til motmæle mot DoD for å ha teke institusjonane i Australia. Gruppa, leia av Phillip Altman, hevdar at det amerikanske DoD ‘hadde ei dominerande rolle i responsen på SARS-CoV-2-viruset og den vidare utviklinga, produksjonen og distribueringa av covid-19-vaksinane.’

I Australia var nedstengningstiltakene særlig ille.

DoD marknadsførte desse biologiske våpena for massedistribusjon som ‘vaksinar’. DoD handterte ikkje berre distribusjonen, men dei eigde òg sprøyteglasa og designa dei gedigne bløffane av nokre kliniske forsøk. Sjølv om Pfizer tok del i medisinsk skadeverk i enorm skala, hevdar den multinasjonale korporasjonen at dei er beskytta av DoD fordi dei berre var eitt av selskapa som fekk betalt av DoD for å utføre ‘storskala marknadsføringsdemonstrasjonar’. Eit Pfizer-søksmål påstår at selskapet er immunt mot påstandar om skadeverk fordi DoD visste at desse storskala marknadsføringsdemonstrasjonane var bedragerske. Alle vaksineprodusentane mangla kapasiteten til å produsere injeksjonane sjølve, og var difor avhengige av oversikta som DoD sitt Operasjon Warp Speed-program hadde.

DoD skapte inntrykk av at dei normale reguleringsprosessane vart følgde under utrullinga av covid-19-vaksinar; derimot gjekk programmet utanom grunnleggjande regulerande rammeverk for å tvinge produkta på den globale befolkninga. DoD vrei seg òg unna lovverket, noko som garanterte at operasjonen deira hadde vern mot strafferettsleg ansvarleggjering. Deira farmasøytiske motstykke fekk eit immunitetsskjold i kontraktane sine med regjeringar rundt om på kloden. Ved å heve operasjonen sin over lova, førde DoD og dei regulerande styresmaktene befolkninga bak lyset om dei ‘trygge og effektive’ vaksinane. Statlege tenestepersonar forsikra borgarskapen igjen og igjen om at der var nok oversikt til å sikre tryggleik og effektivitet, sjølv om det medisinske eksperimentet vart utført på befolkninga direkte, utan nokon som helst vitskaplege standardar eller integritet.

Myndighetene fritok legemiddelfirmaene for ansvaret for vaksineskader og vaksinedødsfall.

Altman og hans medforfattarar hevdar at involveringa det amerikanske militæret hadde i dette globale, medisinske eksperimentet var ein hemmeleg operasjon, og at det amerikanske og australske folket ikkje fullt ut forstår kor mykje planlegging som stod bak, og mangelen på oversikt som fann stad under ei militant utrulling av ein eksperimentell vaksine som bar med seg omfattande medisinske feil.

‘Det amerikanske DoD oppfatta tydeleg ein trugsel mot den nasjonale tryggleiken, og alle avgjerder frå det punktet til i dag var gjenstand for full kommando og kontroll frå dei,’ skriv dei. ‘Mange uventa konsekvensar har blitt utfallet av denne hemmelege militære responsen på eit folkehelsetema.’

Overdekkinga av SARS-CoV-2-opphavet av statlege tenestepersonar, NIH, FBI, DoD, CIA, konsernmedia og Silicon Valley-sensuren, har alt å gjere med å dekkje over dette planlagde globale militæreksperimentet på befolkningar rundt om i verda.

Spørsmålet no er: Kva slags multinasjonale organisasjonar infiltrerte og pressa DoD til å utføre dette globale medisinske eksperimentet? Kvifor vart det amerikanske militæret vendt mot seg sjølv og tvinga til å skade befolkningar og fjerne sine modigaste og friskaste tenestemedlemmer?»

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Dr Malone har snakket om dette. Han har fortalt at amerianske militæret ønsker å finne frem til en form for hurtigvaksine som kan brukes i tilfelle feks terrorister lager virusvåpen. Det er visstnok blitt veldig enkelt for mange å lage slike våpen, og man trenger noe å beskytte befolkningene med.

  Problemet med denne historien er jo da hvorfor måtte de bruke hele jordas befolkninge som labrotter…?…..kunne de ikke utviklet denne vaksinen må normalt vis….

  Siden vi ikke har noen gode svar på dette, heller nok mange mot at dette er noe ondsinnet, med hensikt å skade folk, eller å gjøre de enklere å utrydde, da mange nå har «del 1» innabords, og trolig ikke vil tåle «del 2» når/hvis denne slippes. De som ikke er vaksinerte vil tåle «del 2», men de som er vaksinerte ikke vil overleve denne. På den måten kan de som styrer velge å utrydde deler av befolkningen om de skulle ønske.

  Selvsagt spekulasjoner, men tidligere forsker i det amerikanske forsvaret som har jobbet med hvordan mennesker kan styres via nanoteknologi/injeksjoner, har snakket om dette. Husker ikke hva han heter. Ligger noen intervjuer med han på nett. Det amerikanske forsvaret er visst kommet så langt på dette at de kan injisere teknologi hvor de kan styre hvordan et menneske skal bevege seg. Flere har jo sett «ikke-biologiske» bevegelige komponenter i vaksinen, som påvirkes av mobilnettet.

  Svar
 • Vil anta man lett kan lage et virus som virker ulikt på ulike haplogrupper.
  Man vil da kunne skreddersy et biovåpen til grupper eliten anser som uønsket.

  https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/55d49893e4b0caee6f77186f/1561557822216-Z2QPEW974B9QU86OAI8V/YDNA+haplogroups.png

  Har jeg som amatør tenkt tanken, vil andre for lengst ha satt i gang.

  Svar
  • LEE MERRITT på bitchute har snakket om nettopp det med forskjellig effekt på forskjellig DNA, og nevner seg selv og ektemannen og hvor forskjellig samme virus slår ut ham, am.indiansk avstamning, mens hun, som selv mener å være delvis av khazarblod var nesten like fin. Så ifølge henne, overbevisende etter min mening, er det antagelig helt reelt.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Slik er det blitt i vesten og i norske redaksjoner:

Sannheten er en trussel og må stoppes.

Forrige innlegg

Johan Galtungs fredsmekling.

Hva førte det til?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.