POSTED IN Helse

Psykiatri som maktmiddel:

Om Haalandsaken og tausheten i ytringsfrihetshovedstaden Stavanger.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Kjetil Tveit

Stavanger har utpekt seg selv til Norges ytringsfrihetshovedstad. Dette framstår mer og mer som en ironisk vits.

Ytring, sensur, og selvsensur er nært knyttet til represaliene man møter om man snakker fritt, og ofte kan det oppstå en kolossal frykt for å si sannhetene som er sanne, men ubehagelige.

Vi har i uken som gikk fått vite med sikkerhet at Trond Harald Haaland’s tvangsinnleggelse, ifølge innleggelsespapirene, på psykiatrisk avdeling var initiert av et anonymt varsel om konspiratoriske innlegg på Facebook som kunne være et tegn på forverring av en psykose (1).

Dette er hovedsakelig innlegg som er ubehagelige sannheter om mRNA-vaksinens mange bivirkninger, og der matematikeren har solid statistisk kunnskap. Han har også stilt opp på lensmannskontoret i Strand Kommune for å levere en anmeldelse av kommuneoverlegen på grunn av vaksinering med mRNA-teknologi på barn, siden statistikken ved risk nytte helt tydelig, og beviselig er negativ. Trond Harald er med andre ord en varsler i Rogaland. Han har også sendt mailer til forvaltningsorganer med solid dokumentasjon på det samme.

Heldigvis virket kontrollmekanismene til slutt i dette tilfellet, og kontrollkommisjonen avviste blankt og enstemmig ansvarlige overleges ønske om å fortsatt holde ham innelåst etter 9 dager (2).

Dette vet vi med sikkerhet:

1) Trond Harald, som varslet om kritikkverdige forhold innen helsevesenet i Rogaland om unødvendig og farlig vaksinering av barn og annet, ble tvangsinnlagt.

2) Tvangsinnleggelsen ble initiert på bakgrunn av Trond Haralds varslingsaktivitet som av mange i dag blir kalt «konspirasjonsteorier», siden det er det samme temaet han skriver om på Facebook.

3) Kontrollutvalget har enstemmig fastslått at det ikke var faglig grunnlag for tvangsinnleggelsen.

Jeg har pratet med Trond Harald i dag igjen (mandag 31. juli), og han kan fortelle at han også før har fått problemer i offentlig virksomhet fordi han sier ting rett ut, og følger sin samvittighet.

Han er også utdannet ergoterapeut. I 2010 fikk han problemer på arbeidsstedet i Stavanger kommune der han jobbet med psykisk utviklingshemmede, på grunn av ordrenekt fordi han mente det var unødvendig tvangsbruk å holde fast pasienter i den grad han fikk beskjed om.

I 2013 opplevde han rare ting etter å ha begynt å nøste i et forskningsprosjekt knyttet til «kamera i helse» innen velferdsteknologi og «smarthus» der han mente dette var absurd, lureri, svindel og misbruk av resurser. Etter å ha deltatt i et forskningsintervju i regi av UIS, sendte han flere mailer til tilknyttede personer på øverste nivå. Dette ble ikke godt mottatt.

I 2015 varslet Haaland formelt på arbeidsstedet om fare for ulykke ved aktiv personløfter som var farlig, og mente den måtte skiftes ut med passiv, og fikk medhold i sin faglige vurdering fra leverandør av utstyret.

Jeg avslutter her, men Haaland var inne på mange eksempler i sin yrkeskarriere.

Håper flere forstår at Trond Harald kan føles truende for enkelte fordi han lynkjapt ser mønster når noe skurrer, nøster opp når noe er kritikkverdig, og at han ikke har samvittighet til å tie stilt.

Trond Harald Haaland er en varsler til beinet.

HVORDAN ER SYNET PÅ VARSLERE INTERNT INNEN PSYKIATRIEN I ROGALAND?

En stor undersøkelse i Helse Vest viste ifølge Stavanger Aftenblad i 2015 at Stavanger lå skyhøyt over de andre foretakene på Vestlandet i tvangsbruk (3).

Den ansatte hjelpepleieren og erfaringskonsulenten Målfrid Frahm Jensen forsøkte å varsle via tjenestevei uten resultat, og gikk senere til mediene om unødvendig og traumatiserende tvangsbruk i Stavanger.

Denne brysomme varsleren ble først forsøkt fjernet ved at noen startet en underskriftskampanje for å få henne bort. Deretter ble hun selv forsøkt tvangsinnlagt (4).

Jeg har selv jobbet ved flere avdelinger ved psykiatrisk på SUS gjennom en del år, samt også ved Lovisenberg Sykehus i Oslo, og har sett mange fantastiske mennesker i arbeid som har gjort en god jobb. Samtidig har jeg også sett ukulturer og enkeltpersoner med et avstumpet forhold til tvang og til menneskets verdighet. Også psykiatere. Disse kan fort bli de dominerende som dirigerer ukultur.

Å ville fjerne et brysomt element eller en varsler ved å forsøke å tvangsinnlegge henne, kommer derfor ikke som en overraskelse på meg.

Særlig i dag når mediene har pumpet oss fulle av at samfunnskritikk er å betrakte som syke og farlige konspirasjonsteorier har dette gjort psykiatrien til det perfekte våpen hvis man ønsker å tie noen ihjel.

Den internasjonale vaksineforskeren Birger Sørensen uttalte nylig i forbindelse med dagens mRNA-vaksinekatastrofe i en podcast i Hemali om denne typen diskusjoner, at de ofte ender «… i en useriøs diskusjon om konspirasjon…» (5).

Medienes drøvtygging på dette begrepet «konspirasjonsteoretiker», «farlig, antistatlig tankegods», m.fl viser seg nå å bære «frukter». Dette har blitt skumlere enn mange hadde forestilt seg.

HVORDAN ER VARSLINGSKULTUREN I NÆRINGSLIVET I ROGALAND?

I dag har jeg vært på telefon med tidligere entreprenør Arvid Gimre som i en årrekke har varslet om grov organisert korrupsjon i det nyrike oljefylket Rogaland.

I 2014 opplevde han to dager etter å ha varslet rådmann og ordfører i Stavanger om grov økonomisk organisert kriminalitet, at sykebilen stod i tunet. Det ble gjort forsøk, men uten hell på å tvangsinnlegge ham i psykiatrien. Gimre kan bevise at det var politiet den gang som igangsatte innleggelsen, etter at Gimres klage ble gjennomgått av Fylkeslegen.

Gimre har lagt ned svært mye og omstendelig arbeid i å dokumentere sine påstander om både korrupsjonen i Rogaland og forsøket på tvangsinnleggelse som han viser på sin Youtube-kanal med sakenes dokumenter kronologisk. Den enkelte får se hva han legger fram og gjøre seg opp sin egen mening selv.

Slik jeg forstår Gimre er det ofte nok å skremme den enkelte, i tillegg til den allmennpreventive effekten ved å skremme andre potensielle som måtte vurdere å varsle. Forsøket var mislykket, men setter likevel en støkk i en.

HVORDAN ER VARSLINGSKULTUREN I ROGALAND FYLKESTING?

I desember 2022 hadde den folkevalgte representanten i Rogaland Fylkesting, Susanne Heart, en interpellasjonen der hun fremmet forslag om å sende et krav fra Fylkestinget om en mer uavhengig granskning av pandemihåndteringen enn den eksisterende.

Hun holdt et særdeles saklig og velbegrunnet innlegg som jeg har omtalt her (6), hvorpå et knippe kolleger stod i kø på talerstolen for å stemple henne som farlig og konspiratorisk på en slik måte at man tydelig skulle forstå at «sånt snakker man ikke om uten en durabelig omgang juling og blir stemplet og frosset ut som spedalsk». Noen har hvisket meg i øret at mange faktisk var enige med Heart i det stille, men det er tydeligvis ikke en kultur for de kritiske spørsmålene i fylkestinget.

Fylkestings-kollegaen Margrethe Dysjaland holdt heldigvis i vår en ny interpellasjon der hun stilte spørsmål ved måten Heart hadde blitt imøtegått på og oppfordret til en unnskyldning, men uten at noen tok selvkritikk.

HVORDAN UTVIKLER YTRINGSKLIMAET SEG I STAVANGER AFTENBLAD?

Etter Hearts interpellasjon i desember kom det en lederartikkel i Stavanger Aftenblad med flere usannheter rundt det Heart angivelig skulle ha ment, men som var lette å tilbakevise bl.a. i og med at det hele rutinemessig blir filmet og lagt ut på hjemmesidene til fylkeskommunen og at hun ikke sa noe som ikke kunne dokumenteres. I tillegg ble hun også i artikkelen fullstendig uten grunnlag kalt konspiratorisk (7).

Ikke bare ble skribenten Torleif Dønnestad nektet å få på trykk sitt forsvar av Heart, men på toppen av det hele ble Heart, som jo er en folkevalgt, selv nektet å forsvare seg i avisen etter de grove beskyldningene. Å bli nektet tilsvar når man selv er den rammede part er nytt i media, og skjedde altså i ytringsfrihetshovedstaden Stavanger.

DEN INTERNASJONALE KONFERANSEN

I vår arrangerte Bindersinitiativet den internasjonale Spotlightkonferansen ( 8 ) i samarbeid med presidentkandidat Robert Kennedys CHD, med mange norske og utenlandske forskere, politikere o.a.

Til stede var bl.a parlamentsmedlem i Storbritannia Andrew Bridgen, medlem av den svenske riksdagen Elsa Widding, flere utenlandske forskere, samt professor Halvor Næss ved Haukeland, og den prisbelønnede norske forskeren Kjetil Elvevold. Til sammen 300 deltakere fra inn- og utland var samlet i Stavanger Hall.

Stavanger Aftenblad nektet å gi oss (jeg var med og arrangerte denne) en forhåndsomtale. På dagen fikk vi vite at det var en fødsel på gang, så de kunne ikke komme. I etterkant ble det nektet etteromtale eller innlegg fra eksterne om saken.

Den dag i dag later Aftenbladet tilsynelatende som om dette store arrangementet aldri fant sted. Trenger jeg å nevne at konferansen handlet om kritikk mot en industri som er enda større en Stavangers oljeindustri? Nemlig den medisinske industrien.

AFTENBLADETS DEKNING AV HAALANDSAKEN

Tvangsinnleggelsen av Trond Harald har allerede blitt internasjonal. Etter mitt Facebookinnlegg dagen han fikk medhold i kontrollkommisjonen har jeg fått 1.000 delinger! Og den samme saken fikk 88.000 visninger! da jeg la den ut på Twitter (9). Jeg skrev ikke på engelsk, men jeg har fått mye respons og venneforespørsler fra de skandinavisk-talende landene Danmark og Sverige, og nå ser jeg det sprer seg på engelsk. I dag fikk jeg forespørsel fra Italia om mine Steigan-artikler var oversatt til engelsk.

Aftenbladet har fått mange henvendelser om å skrive om saken, men svarte i det ene svaret jeg har sett at de ikke kunne gå inn i alle slike saker da det var resurskrevende.

MANGE HAR KONTAKTET MEG FRA HELE LANDET

Jeg har fått utrolig mange henvendelser fra mennesker andre steder i landet som har opplevd lignende saker som Trond Harald, og jeg er mildt sagt sjokket over ting jeg får høre. Jeg liker å undersøke ting nøye, og har ikke kapasitet til å gå inn i alt dette. Men det går mer og mer opp for meg at korrupsjonsetterforskeren Eva Joly har rett i at vi har et korrupsjonsproblem i Norge på grunn av tette bånd mellom toppene i politikk og næringsliv (små forhold) (10).

I Rogaland har vi små forhold, nyrik naivitet, internasjonalt korrupsjonspress, stor pengeflyt og ser ut til å ha blitt en karikatur av korrupsjons-Norge.

Når Stavanger går ut og kaller seg Norges ytringsfrihetshovedstad, er det som å spytte på en som ligger i belteseng. Og det er en hån mot ytringsfriheten.

PS: Hvis du som Rogalending er kritisk til tidligere helseminister Bent Høies nå beviselig, katastrofale nedstengning av samfunnet, og noen ringer psyk. og sier du er konspiratorisk, og du får problemer med psykiatrien, skal du formelt klage til den nye Statsforvalteren i Rogaland. Som er ingen ringere enn… Bent Høie !!!

Dette illustrerer godt de små forholdene vi har i Norge og i Rogaland der sentrale personer resirkuleres og kameraderi og innavl i makteliten regjerer.


Lenkene ligger nedenfor;


1) https://steigan.no/2023/07/det-er-bevist-i-norge-brukes-psykiatri-for-a-kneble-politisk-opposisjon/

2) https://www.document.no/2023/07/31/tvangsinnlagt-for-konspirasjonsteoretiske-forestillinger/

3) https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/LPE2P/Beltelegging-av-psykisk-syke-fem-ganger-daglig

4) https://fagbladet.no/nyheter/malfrid-varslet-om-tvangsbruk-pa-den-psykiatriske-avdelingen-sa-vurderte-sjefen-a-fa-henne-innlagt-6.91.729570.48734b41b7

5) https://hemali.no/hemalipodden/vaksineforsker-birger-sorensen-et-eksperimentelt-genprodukt/

6) https://www.facebook.com/kjetil.tveit.5/posts/pfbid0KRpJhre99dz8fXN73wumnBVkPPbmTCY284DaNxVBPmDDGvBDG6iKDpx25Ha1awJhl

7) https://subjekt.no/2023/01/09/stavanger-aftenblad-lofter-frem-grove-anklager-uten-motsvar/

8) https://childrenshealthdefense.eu/spotlight-conference-2/

9) https://twitter.com/tveitmiljo/status/1684939065722814466

10) https://www.nrk.no/mr/_-tette-band-kan-fore-til-korrupsjon-i-pengesterke-naeringer-i-norge-1.13710710

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Ikke prøv å ytre at du er uenig noen gang mot makthavernes meningsmonopol.
  Snart kommer de på døra di kl 05:00 og henter deg før du rekker å stå opp.
  Dette er dagens politiske elitemakthavere, de finnes, og er godt representert i
  alle politiske elitepartier i regjering og storting.
  Erna avviser innvandringsstopp fra Unge Høyre, selvfølgelig, da går hun glipp av den ærefulle retrettstilling hun har planlagt i WEF, UN, og WHO. Hun tar neppe imot en stilling i GAVi som vaksinedestributør for BiG Pharma eller BIG Gates lenger. Hun vil helt til topps.

  Svar
  • «Å være velstående og æret i et urettferdig samfunn er en skam.»
   Konfucius

   Svar
  • Den dagen jeg holder kjeft ligger jeg blå i trynet i nærheten av en av de j… mastene med ei Jackflaske i hver hånd >:(

   Svar
 • Kjøp og les boken av Gro Ødegård: En varslers kamp. Musas kamp mot goliat. Finnes på http://www.justismord-forlag.no

  Svar
 • Semmelweis eller Gjøkeredet?
  Vanskelig å si/skille.
  Men statlig byråkrati/politiske overgrep er det farligste av det farlige. Et mangehodet uhyre med altfor stor makt.

  ABB ble arrestert , – etter sine terorhandlinger. Fornuftig nok. ( Han tippet vel over mye fordi hans meninger ble sensurert i media, og han manglet en diskusjonsplattform?)
  Med sin familiebakgrunn burde kanskje alarmen gått før?

  Jens Stoltenberg begikk 500 ganger så stor terror ( målt i antall drepte ungdommer/sivile, stortingsbygninger og infrastruktur.)
  Med en like spesiel familiebakgrunn i rus, og med sitt parti Ap sin makt-politikk og Grunnlovsbrudd siden 1939.
  Burde han ikke arresteres?
  – For sine handlinger like mye som sine meninger. ( Og han hadde jo hele AP og Løvebakken som en diskusjonsplattform.)
  Eller burde det HELE det politiske Norge & deres media arresteres/ psykriatisk interneres siden de ikke protesterte/protesterer mot denne voldsmannens galskap?
  – Og heller ikke mot overgrepet overfor Haaland.

  Semmelweis eller Gjøkeredet?
  Jørgen hattemaker eller smeden og bakeren, -og deres samtids offentlighet ?
  Hvem er gale, hvem bør henges/interneres?

  Svar
  • .Jan Zörlie
   3 august 2023 14:12

   Jaa Frikar,hvem skal arresteres ?.Nå blir det spennende, for Putin og Erdogan har blitt enige om å mötes,i tyrkia.
   148 land har underskrevet på at Putin skal arresteres om han besöker deres land.Og nå,nå har frekkasen meldt sin ankomst til Tyrkia,et natoland,ja nå blir nok Stoltenberg forbanna og stakkars Putin og Erdogan da.
   For meg synes det som at Natos makt smuldrer hen,men at röverkompaniet EU kanskje er er förstemann til galgen.
   EU har jo frosset Russiske penger,men nå skal de beslaglegge russlands penger.Det betyr at verdens land og riker ikke lenger tör ha pengereserver plassert i utlandet,da röverne i Br ussel nå går all in for å sikre seg,nå som pengegaloppen i ukraina stopper opp.Ja dette pengesystemet er rare greier,de sörger for ustabilitet akkurat som våre politiske polariserende partier.Det finnes både folk og rövere i kardemommeby,mest rövere tror jeg,det viktige er jo lönningsposen,dere vet den tingen som forderver folks moral.
   Merkelig er det også at det som er bra for alle,det liker ikke imperiebyggerne og det er de som har fått folkets godkjennelse til å röve alt de behöver og litt til.

   Svar
   • Z:
    «Merkelig er det også at det som er bra for alle,det liker ikke imperiebyggerne og det er de som har fått folkets godkjennelse til å röve alt de behöver og litt til.»

    Dessverre liker ikke ( eller ikke har gjennomskuer) innbyggerne dette.
    Kanskje ikke så rart etter så mye ‘akademisk’ -økonomisk politisk propaganda ( -fra de som styrer det penge-økonomiske systemet w.w. ) folk er utsatt for.

    Vi får le sålenge. Mor Lille, osv.
    Sannheter og opplysning kommer( for) en dag.
    Så får vi more oss over det vi kan more oss over. Enten det er politikk eller religion.
    Begge deler bør vi gjøre respektløs narr av , i deres selvhøytidlighet & galskap.
    Takket være bl.a. derimot .no kan vi få utløp for vår frustrasjon også , over våre politikeres/ idioter/trojanske hesters (skattebetalte) tullball.
    ( Jeg hadde vel sovnet eller blitt gal uten Lindtner, – slik som SMS-media og myndighetene oppfører seg. )

 • .Jan Zörlie
  3 august 2023 12:11

  Hvilke alternative medier kommer til å ta opp den massive korrupsjonen som finnes i statsforvaltningen ?.
  Kontrollert opposisjon eller ekte fedrelandskjemper ?.
  Hele psykiatrien er en vits,da jeg var ung het det,varig svekkede sjelsevner,svekkede sjelsevner eller sunn og frisk.
  Nå er det så mange diagnoser og psykiatrien har vokst seg stor og feit og de gir neppe slipp på sine posisjoner.
  Adhd,autisme,ja alt er ökende,mer medisiner pöses inn og husk,det er ikke lov å medisinere uten diagnose.
  Jeg tror nesten denne industrien er mest til for seg selv,med globalistenes velsignelse og globalistenes nikkedukker,politikerne er jo ikke särlig bekymret.
  Nå har det jomen også kommet en ANTRAX vaksine,så da er det vel bare å vente på et Antrax utbrudd.Hm,men antrax,er ikke det kunstig fremstilt i ett laboratorium ?.Hvem kan isåfall väre så slemme å spre det utover folk og fe.
  Ja alle disse privateide lab,ene,det er visst ikke noen som önsker å kontrollere de,ja untatt de som kontrollerer.

  Svar
 • wasan Totland
  3 august 2023 18:13

  Rogaland er det verste fylket i Norge. Det fant jeg ut allerede da jeg studerte.

  Svar
 • Saksyndig har dekt Haaland-saka heilt sidan eg las om den på Steigan.

  https://saksyndig.com/?s=Trond+Harald+Haaland

  Det som etter mitt syn er interessant, er korleis den eine uavhengige medieformidlaren etter den andre byrja å omtale saka. Fyrst ut var Steigan, deretter Saksyndig. So kom Derimot, Document, iNyheter og no til slutt Hemali, som publiserte ein artikkel om saka 2.august. Hemali-artikkelen er i tillegg eit forsøk på samandrag av eit intervju Antijantepodden hadde med Haaland og hans advokat Barbro Paulsen.

  Hovudstraumsmedia har ikkje omtala saka med eit einaste ord.

  Personleg meiner eg alle saker har fleire sider, inkludert denne. iNyheter påpeiker som einaste medieformidlar det enorme talet innlegg Haaland faktisk publiserte på Facebook i dagane før han vart «henta». Ein har snakka om ein konspirasjon frå høgste hald. Det er derimot, slik eg tolkar det, like sannsynleg at nokon har reagert på sjølve mengda innlegg publisert over eit relativt kort tidsrom. Om nokon til dømes hadde delt 230 kattevideoar i løpet av fire dagar, hadde nok folk byrja å lure der òg. Dei ville kanskje ikkje ha varsla psykisk helseteam, men kanskje heller ha fjerna vedkomande frå nyhendestraumen. Slekt eller venner ville kanskje ha teke ein telefon for å høyre kva vedkomande driv med.

  Saka treng nok fleire detaljar før ein kan trekkje ein konklusjon om den eigentlege årsaka og føremålet bak innlegginga.

  Svar
 • Jeg siterer fra hva en annen skrev – » Om nokon til dømes hadde delt 230 kattevideoar i løpet av fire dagar, hadde nok folk byrja å lure der òg.» – Vel. Det er ikke sammenlignbart med Haaland-saken.

  Han postet saklige og tungtslående innlegg på Facebook om covidskandalen. Det er dette som fikk noen, kanskje Bent Høie eller noen i hans krets, til å lage seg en bekymringsmelding.

  Så kom den neste skandalen, det at den innleggende legen ikke engang hadde lest Faecbook-innleggene som var grunnen til bekymringsmeldingen. Og det reiser spørsmålet om legens synspunkter på hele covidsaken.

  Så, det er dette her som må granskes nærmere. Hvem er den anonyme varseleren?

  Svar
  • Olav T:

   Eg har mine tvil om innlegginga skuldast innhald eller mengd innlegg publisert, men det vil vi likevel ikkje få vete før vi får meir detaljar i saka. Les for øvrig mine eigne tankar rundt avsløringa av den uvanlege mengda innlegg Haaland publiserte. Artikkelen er basert på tal som iNyheter gjorde, ettersom eg sjølv ikkje lenger har Facebook og dermed ikkje kan følgje med på kva Facebook-medlemmer gjer:

   https://saksyndig.com/2023/08/02/nye-opplysningar-i-haaland-saka-han-posta-heile-230-innlegg-pa-facebook-mellom-15-og-19-juli/

   For å leike djevelens advokat: Kven publiserer plutseleg 230 innlegg på fire-fem dagar, når dei knapt har publisert innlegg før, ifølgje deira eigen Facebook-statistikk?

   Svar
  • Svar til Saksyndig: Jeg har vært inne på facebooksiden til Haaland. Jeg så ikke 230 innlegg der fra 15. til 19. juli.

   Jeg så langt færre.

   Jeg tror, og det tror også andre som skrev på Haaland sin facebook-side, at det er ett bestemt innlegg som fikk ‘noen’ til å gjøre det som de gjorde, som førte til tvangsinnleggelsen. Og det er det ne innlegget hvor ordet «massemord» er brukt, sammen med grafer.

   Jeg bet meg i merke dette her: » endeløs strøm av innlegg og retweets» – Ordet «retweets» er noe som man bruker om Twitter, ikke Facebook.

   Og hva er «retweets»? Jo, det er det samme som å dele tt innlegg på Facbook.
   Så, INyheter sine opplysninger kan være riktige, men jeg så ikke det som de sier.

   Så, jeg tror det med antallet er en «Red Herring», for å få oss til å tvile på hva som er den egentlige saken her: Haaland er en kritiker av myndighetene – og han ble tvangsinnlagt for å si meninger som at det hele var en Plandemi, og de vaksine-døde var ett resultat av villet politikk.

   Uansett så vil vi ikke få svar på hvorfor varseleren varsle før personen står frem og sier det selv. Hvorfor den innleggende legen gjorde det uten å sette seg inn i saken men bare tvangsinnlagte Haaland, det må selvsagt legen kunne fortelle oss.

   Jeg tviler sterkt på at noen lege hadde tvangsinnlagt noen for å ha postet 230 kattevideoer på Facebook og Twitter i løpet av 4 – 5 dager. Så det taler for at legen selv VILLE at en person som sa noe som legen selv ikke likte, i en så alvorlig sak som covid/vaksine-saken, at personen ble tvangsinnlagt.

   Svar
 • Øyvind Aarsnes
  31 august 2023 8:52

  Hei til alle lesere siden jeg ikke er på FB LENGRE. Jeg skal nå anmeldes av myndighetenes «nyttige idiot» Sofia Rana i rasistisk senter for å ha skrevet trusler mot henne. Saken er det at jeg har skrevet sannhet og hvert en folke-opplyser og varsler helt siden jeg startet Folkeaksjonen Mot EU-Medlemskap den 1. Januar 2004. Synnøve Fjellbakk Taftø er en god venn av meg og jeg har delt hennes videoer som ligger på You Tube MANGE GANGER på min FB-side. Jeg har også det videoen til lege Torkel Snellingen UTALLIGE GANGER der han sier at bare på hans avdeling døde 7 av hans kollegaer bare på en uke etter at de hadde tatt ‘astma asenika’ sprøyta. Dette holdes selvfølgelig skjult for hele befolkningen. Justismordet Synnøve Fjellbakk Taftø er norgeshistoriens desidert verste overgrep mot et menneske i dette landet og det vil en dag bli kjent for hele befolkningen. Men nå er de altså «ute etter meg» og har plantet løgn på meg for de klarte det ikke på «andre måter». For å si det på «min måte» » VI HAR IKKE KAMP I MOT KJØTT OG BLOD, MEN MOT MAKTENE OG MYNDIGHETENE OG DENNE VERDENS HERRER I DETTE MØRKE OG MOT ONDSKAPENS ÅNDE-HÆR I HIMMELROMMET».

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Britisk journalist møter en annen virkelighet.

Nato-våpen dreper barn i Donbas.

Forrige innlegg

Ein sanksjonerer Russland, og så skylder ein på dei

Årsakene til svolt er manipulasjon av matprisane og storselskaps «landgrabbing»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.