POSTED IN Klima

Om «å skyte seg selv i foten-mesterskapet»:

EU er den soleklare vinner.

0
Print Friendly, PDF & Email
EU importerer 90 prosent av sin olje, og nesten 80 prosent av gassen.

Vil ha global karbontoll

Av Jan Herdal

EU er energifattig. Importavhengigheten øker. Totalt er den nå ca. 55 prosent. For olje er den 90 prosent, for naturgass nesten 80 prosent. Dette er hovedårsaken til EUs såkalte klimapolitikk, som består i å skattlegge hydrokarboner for å tvinge fram overgang til dyr, «fornybar» energi.

Det skjer under henvisninger til en klimakrise som ikke eksisterer.

Karbonkvoteprisen i EU er dobbel så høy som prisen på kull. Dette har ført til at EU har verdens høyeste energipriser. Industrien taper konkurranseevne, særlig i forhold til Kina.

____________________________________________________________________________
Innlegget er hentet fra oljekrisa.no
____________________________________________________________________________

EU har redusert CO2-utslippene med ca. 20 prosent siden 1990. Ellers har suksessen uteblitt. Som professor emeritus Øystein Noreng nylig skrev i TU:

– Europa er den verdensdelen som siden finanskrisen i 2008 har hatt lavest økonomisk vekst, med unntak av Antarktis. Motstykket til nedgangen i utslipp er en vedvarende høy ledighet i de fleste av EUs medlemsland og stagnerende realinntekt. Hele elendigheten kan ikke tilskrives klima- og energipolitikken; stram finanspolitikk har også en del av skylden.

Og videre: – Opplegget fremover synes å være mer av det samme. Avkarbonisering er det viktigste målet, fremfor arbeid og inntekt. Husholdninger og de fleste bedrifter vil oppleve dyrere strøm og drivstoff. Prisøkningene rammer særlig husholdninger med lav inntekt og mindre bedrifter. Høyere transportkostnader rammer utkantstrøk.

EUs kommisjonspresident Ursula von Leyen. (Foto: EC – Audiovisual Service)

– Signalet er at EU politisk isolerer seg fra verden, til tross for sine økonomiske interesser. Klimapolitikken er hovedsaken. Målet er ikke bare å redusere utslippene, men også gjøre seg mest mulig selvforsynt, uansett kostnader, som Noreng skriver.

EU-president Ursula von Leyens «Green Deal» er desperat politikk. Det er derfor ikke rart at hun vil introdusere en «karbontoll» på importvarer. EU må forsøke å påtvinge resten av verden en del av sine ekstra kostnader, for å redde eget næringsliv.

Tanken har vært oppe før, og ble avvist, av frykt for reaksjoner fra omverden. Det samme vil trolig skje nå. I hvert fall dagens president i USA, Donald Trump, vil oppfatte det som vernetoll, og kontant svare med samme mynt.

Tilbake sitter EU med sin dyre energi og tapte konkurranseevne.

I forhold til folketallet er Norge blant verdens største nettoeksportører av olje og gass. Det er fantastisk at norske politikere underkaster seg et regime med stikk motsatte energiinteresser av våre egne.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Trond Ali Linstad:

Møte med islamistiske ekstremister – som muslimer må ta oppgjør med.

Forrige innlegg

Møtet mellom Putin og Erdogan:

Reddet Putin faktisk Erdogans politiske liv?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.