POSTED IN Endring av politikken, Hellas

Om å åpne pandoras eske:

Blir assistert selvmord et av tiltakene for psykisk syke i Canada?

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Pandoras ekse, el. rettere krukke: Da den ble åpnet steg verdens ulykker opp av den og bredte seg over landene; håpet ble dog værende, for det rakk ikke å unnslippe før Pandora igjen fikk satt lokket på. (Fra Wikipedia)

Det kan virke som et lite skritt, men det undergraver hele den tilliten som vår samfunns-konstruksjon hviler på. Å godta Eutanasi (assistert selvmord) som et tiltak (riktignok ekstremt) innen psykisk helsevern er å kutte en fundamental pilar for hele virksomheten. En bryter da en grense som gradvis vil kunne utvides.

Alle som arbeider innen psykisk helsevern vet at svært mange selvmordsforsøk utløses i ekstreme situasjoner som vil kunne endres over tid. Alle vet også at svært mange som gjør selvmordsforsøk angrer seg i ettertid. Å åpne opp for slike tiltak som det her foreslås i Canada er å åpne en kran som en ikke vet om en klarer å stenge av seinere. Det vil endre arbeidsbetingelsene til alle innen psykisk helsevern på en fundamental måte.

Men det er jo typisk at slike forslag kommer når offentlig økonomi er under press og begrensete ressurser tørker inn bl.a. som følge av privatiserings- og effektivitetskrav.

Knut Lindtner
Redaktør

Eutanasi som kur mot depresjon? Canada skal utvide lover om assistert sjølvmord til å gjelde òg for psykisk sjuke

Av Grzegorz Górny. Henta frå Remix News. Omsett av og henta frå saksyndig.

I Canada blir eutanasi ein standarddel av psykiatrisk omsorg, der døden kan tilkallast som ei hushjelp («maid»), skriv Grzegorz Górny.

I mars neste år skal Canada innføre ei ny lov som lèt menneske med psykiatriske lidingar velje eutanasi. Dersom ein pasient føler at hans mentale tilstand er uuthaldeleg, vil det berre krevje to legar for å legalisere føreskriving av ein dødeleg cocktail av legemiddel.

clear glass tube with brown liquid

Dette er rett og slett det neste stadiet i ein prosess som byrja i 2016 då det kanadiske parlamentet vedtok lova om Medical Assistance in Dying (MAID), som i praksis gjorde eutanasi lovleg. So ordet «maid» [«hushjelp», «jomfru» eller «ugift kvinne»; i slekt med «møy», oms.komm.] vart synonymt med ønsket om å døy.

Lova var meint å bli brukt berre i tilfelle der det var uhelbredelege sjukdommar, eller for folk som hadde ein helsetilstand som tilsa at døden nærma seg. I det fyrste året lova gjaldt vart litt over 1000 menneske, i hovudsak kreftsjuke, avliva på denne måten.

I 2021 vart lova endra til å gjelde andre tilstandar som pasientar vurderte som «uuthaldelege». Som eit resultat nådde talet dødsfall legalisert på denne måten over 10 000, meir enn 30% høgare enn i 2020.

No, i mars 2023, vil kanadisk lov tillate eutanasi av psykiatripasientar. Ifølgje jusprofessor Trudo Lemmens i Toronto, tydar dette at sjølvmord essensielt blir ein måte å behandle psykiatrisk sjukdom. Det opnar opp for moglegheita for at ein person som lid av kronisk depresjon og oppsøkjer hjelp, kan oppleve at terapeuten tilråder død som ein veg ut av det.

Måten loven er skriven på, ifølgje Gus Aleviou, ein ekspert på handikapp, kan ikkje berre føre til at depresjon blir behandla med eutanasi, men òg posttraumatisk stressliding, autisme, ADHD, bulimi, anoreksi og avhengigheit.

Framtil nyleg fann vi berre referanse til slike situasjonar i sci-fi-litteratur som skildra sosial kontroll i totalitære dystopiar. I dag er denne dystopien i ferd med å bli realitet.

Forsidebilde: Noel Nichols

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • «Alle som arbeider innen psykisk helsevern vet at svært mange selvmordsforsøk utløses i ekstreme situasjoner som vil kunne endres over tid.»

  Og når man ønsker at det uutholdelige livet var slutt så er det jo egentlig det i livet som gjør/oppleves som uutholdelig/vondt/trist man ønsker tok slutt.
  Dumt nok tror man at gleden IKKE vil vare evig når man er i den.
  – Men at sorgen VIL vare evig, når man er i den.

  Og/men både eget liv, og glede og sorg, er vårt eget. Ikke myndighetene eller andre autoriteter sitt.
  ( Selv om vi kan oppleve at delt glede er dobbel glede, og delt sorg er halv sorg.)

  Så selvmord bør vi etablere en kultur på for å gjøre uten ‘hjelp’ av andre autoriteter, uansett. Annet er farlig.

  Svar
 • Å fjerne en tilværelse som ikke er ønsket har vi gjort lenge. Abortloven og bruk av ordet ‘frigjøring’ i forbindelse med den handlingen er tydelige nok eksempler.
  Det er startfasen i livet.
  Nå skal man også etter de uønskede i sluttfasen.

  Svar
 • Northern Light.
  12 desember 2022 13:40

  «Måten loven er skriven på, ifølgje Gus Aleviou, ein ekspert på handikapp, kan ikkje berre føre til at depresjon blir behandla med eutanasi, men òg posttraumatisk stressliding, autisme, ADHD, bulimi, anoreksi og avhengigheit».

  Eutanasi skal kun kunne utføres med pasientens samtykke. Et samtykke av en person som er ved sine fulle fem og er mentalt frisk, så de som skal utføre eutanasi vet at pasienten er fullt klar over konsekvensene, og ikke handler på impuls.

  Hvis pasienten er erklært psykisk syk av psykiatere, skal ikke et samtykke godtas, det er ikke en mentalt frisk person som da tar avgjørelsen. Å tilby autanasi til erklært psykisk syke etter diagnose, er ikke bedre enn overlagt drap.

  En annen dokumentert historie fra Canada som gjør dette foruroligende, var om en invalid person, som etter å ha klaget på lang ventetid på en trappeheis, fikk tilbud om autanasi. Det sier litt om hvor mye Canadas myndigheter vil kvitte seg med «useless eaters», invalide, eldre utenfor arbeidslivet, og alle på offentlige ordninger.

  Selv om statistikkene ikke viser det helt tydelig ennå, er det indikasjoner på at dødsfall etter covid-vaksiner skjer oftere blant eldre på offentlige ordninger, enn i befolkningen for øvrig. Som det ikke er vanskelig nok å være invalid eller ha en psykisk sykdom, saker som dette forteller svake og utsatte grupper i vestlige land, spesielt i Canada, at helsemyndighetene vil «hjelpe» dem ved å drepe dem. Det de beskyldte Nazi-Tyskland for, gjør vestlige land i dag selv. Alt snus på hodet i en orwellsk tid.

  Svar
 • Takk dere for fine innlegg. Til syvende og sist , slik jeg ser det, er dette uttrykk for ren ondskap satt i system. Hvis jeg skulle uttrykke i klartekst det som jeg opplever ligger i underteksten, ville det lyde omtrent slik: Skyt/drep alle unyttige individer! Pensjonister som er arbeidsudyktig. Plaff dem ned. Det koster penger og holde dem i livet! Psykisk syke er en belatning for samfunnet! Drep dem, de er ubrukelig. Osv. Aborter babyer til og med etter at de er født! Hvis du ikke vil ha dem.» De vil sinke deg i din karriere utvikling» Osv. Dette er bare en ingrediens i folkemordet som er satt i gang. «Det er for mange mennesker på planeten» Dette er blank løgn! Hvis du tar åtte milliarder mennesker og plasserer dem i Alaska med samme befolknings tetthet som i New York, vil alle få ca10 mål tomt. Det er mat nok på planeten til alle. Problemet er at vi lar oss styre av psykopater. Som sitter på 99% av verdiene. De eier energikildene, vannkildene osv. De eier matvareproduksjonen. De har langsomt fått flyttet kontrollen fra folket til noen få korporasjoner, hele tiden hjulpet av våre såkalte folkevalgte politikere. Kallt landsforædrere. De har sviktet folket som gav dem tillit til at de skulle gjøre hverdagen bedre for folk flest. De mesker seg med sjampagne og østers på skattebetalernes regning. Vi er til for dem! De trer skatter og avgifter ned over øra på befolkningen. Komuneadministrasjonen vokser. Byråkratiet vokser. Stoltenberg alene klarte og ansette syttitusen nye i sin periode. De er i en egen klubb og vi er ikke med! Dem mot røkla. Men husk nå på at alt de gjør er til vårt eget beste! Alt de sier er løgn! Og løfter de gir, behøver de ikke stå ansvarlig for. De lager regler for deg og meg, men de er undratt reglene. De blir ikke straffet for st de løy. Bare vinden blir flau! Fordi den har løyet! Jeg ser ingen råd for oss vanlige mennesker enn og begynne og dyrke vår egen mat igjen. Flytte ut av smart byene med latte. Gjøre oss uavhengig av myndigheter. Lære oss menneskerettigheter. Rett og slett slutte og stemme. Stemme blankt. Ingen av dem får min tillit. Lage våre egne skoler. Slutte å betale skatt. Bytte tjenester. «When all the Rivers ran Free» lyder en Irsk sang. Da kunne alle drikke seg utørst. Men hvis en plutselig eier elven? Hva da? Jo, du skal få drikke, men ikke uten avgift! Så er helvete løs! Faktisk er det vann nok til alle, men hvis ikke du adlyder meg og gjør som jeg befaler får du ikke vann!

  Svar
 • Apropos assistert selvmord: Sam Bankman Fried er blitt utlevert fra Bahamas og sitter nå i en celle der Epstein satt, Monroe Correctional Complex, MCC.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Midler for å svekke offentlig økonomi:

Ikke-integrerbar masseinnvandring, plandemi og «klimakrise»

Forrige innlegg

Ufarlig virus som middel:

Forandring av våres samfunn var hele tiden det egentlige målet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.