POSTED IN Krig-fred, Norge, Olje-Energi, Russland, Ukraina, USA

Ola Tunander:

Nord Stream
Proft planlagt eksplosjon,
utført av USA

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Sprenginga av Nord Stream bare skjedde. Europeiske politikere og journalister var straks helt entydige, sjølsagt var det Russland som stod bak. Den amerikanske journalisten Seymor Hersh brøyt den europeiske journalistiske og politiske samstemmigheten i februar i år om at Russland ofra gassinntekter for å la Norge få ekstrafortjeneste og for at tyskerne skulle fryse i hjel. Da reagerte omsider det europeiske journalistkorpset. Sjølsagt kunne verken verdens mest troskyldige, USA og Norge, stå bak sprenginga. Hvem da? Forsvaret kom fort: Det var nok ukrainere i en liten seilbåt som fiksa biffen. 
Verken Ola Tunander, og heller ikke Alf R. Jacobsen i et intervju med Document.no, hadde umiddelbar tiltro til Ukraina-/seilbåtteorien. Tunander har tidligere skrivi om sprenginga, og på ny gått inn i de fysiske forutsetningene for hva som må til for å sprenge tusen tonn rørledninger og gi sånne utslag på jordskjelvskalaene. Konklusjonen er at de ikke peker mot ikke-statlige terrorgrupper. Men professor Bjørn Lund i Sveriges nasjonale seismiske nettverk rykker nå ut og hevder at det er lite som skal til for å sprenge tusen tonn (1 million kg) rørledning.
Cecilie Hellestveit mener det er mest sannsynlig at Russland stod bak sprenginga fordi salgsforbindelsene om gass med Tyskland var brutt med invasjonen i Ukraina, og det var enkelt å legge skylda på USA for å svekke USA politisk.
I en artikkel Tunander sendte ut 13.12.2023 går han nærmere inn på Lunds argumenter — og om amerikanske marinefly fra Island, Italia og et amerikansk tankfly fra Tyskland, alle kretsende rundt sprengingsstedet før og etter Nord Stream blei sprengt. 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

 Ola Tunander. Foto: PRIO/Wikimedia

Det er i et utsendt Substack-brev 13.12.2023 at Ola Tunander går nærmere inn på den svenske professoren i seismologi, Bjørn Lund, sine argumenter for at det er lite som skal til for å sprenge rørledningen.

Først tar Tunander utgangspunkt i sprengningas utslag på jordskjelvskalaen. Det er 2,3 på Richters skala:

I en artikkel i Seismica (28. oktober 2022) konkluderer Stähler et.al. etter å ha mottatt data fra nærliggende stasjoner i Danmark, Tyskland, Sverige og Polen (Bornholm, Peenemünde, Delary og Gorka Klasztorna) at dette «jordskjelvet» hadde en styrke på 3,1 på Richters skala. Også det tyske forskningssenteret for geovitenskap GFZ i Potsdam konkluderte med en styrke på 3,1. Beregninga av størrelsen kan riktignok gjøres på flere forskjellige måter med til dels ulike resultater, slik det svenske SNSN har oppgitt, men av en eller annen grunn har svenske myndigheter valgt et lavere tall: 2,3.

Hvor mye sprengstoff trengs det for å få til en sprenging som gir sånne utslag på jordskjelvskalaen, enten vi snakker om 2,3 eller 3,1 på Richters skala? Den norske seismologiske stasjonen  NORSAR, med god kunnskap om undervannseksplosjoner, mener at det kreves 900 kg TNT for et utslag på 2,3 på Richters skala. Tunander skriver: «Det er åpenbart at en slik mengde sprengstoff ikke er mulig å bruke på en 15 meter lang seilbåt som Andromeda, som amerikanske og tyske medier har foreslått som sannsynlig gjerningsmann.»

VG er en solid kilde for USAs interesser, og skriver 26.08.2023 «Stadig flere bevis viser at ukrainske kommandosoldater stod bak Nord Stream-sabotasjen, skriver den tyske avisen Der Spiegel.»

På kunstgjødselsfabrikken West i Texas i 2013 og havneeksplosjonen i Beirut i 2020, var det opp til 20 ganger mer sprengstoff som blei utløst enn det NORSAR har forutsatt for det utslaget som Nord Stream sprenginga ga på Richters skala. Det er også en diskusjon hvilken betydning det har at gjenstående gass inne i rørledningen kan bidra til å gjøre effekten av sprenginga større enn sprengladninga tilsier. Og særlig om i hvilken grad sprenginga virker nedover mot havbunnen og kan gi utslag i havbunnen/jordskorpa som kan måles.

Tunander konkluderer med at «svenske myndigheter ser ut til å bagatellisere hendelsens alvorlighetsgrad, både når det gjelder eksplosjonens størrelse og mengden sprengstoff som trengs for å skape et slikt jordskjelv. Men uansett: … … dette var en profesjonell operasjon.»

I et intervju med Dag og Tid 23.02.2023 mener Cecilie Hellestveit at det er Russland som står bak sprenginga: «– Når Russland valde å flytte grensa vestover gjennom å tilrane seg ukrainsk territorium, kom Tyskland ikkje til å vilje kjøpe russisk gass. Russisk anneksjon gjorde at utsikta til handel med Tyskland allereie var gravlagd då sprengladningane gjekk av i Austersjøen.» Og: «Angrepet på røyrleidningane var med på å rettferdiggjere Russland si ulovlege annektering av Ukraina, både heime og ute.»

Ola Tunander begrunner sitt standpunkt med tre argumenter:

For det første ble utplasseringen foretatt i det dype området av Bornholmerbassenget, ikke i de store og relativt grunne områdene (30-40 meters dyp) før og etter dette dype bassenget. Disse grunne områdene ville være lettere tilgjengelige og det opplagte valget for ikke-profesjonelle dykkere. Å arbeide på havbunnen over lengre tid på 75-80 meters dyp ville i alle profesjonelle operasjoner blitt forenklet ved bruk av et dekompresjonskammer, som en ikke kan ta med seg om bord i en liten seilbåt. Det er ikke troverdig å hevde at et par dykkere i en liten seilbåt hadde utplassert disse eksplosivene på 75-80 meters dyp når de lett kunne ha gjort det på 30-40 meters dyp. Når Seymour Hershs kilder hevder at USA hadde brukt dykkere fra Panama City i Florida under BALTOPS-øvelsen i juni 2022 til å utplassere sprengstoffet ved rørledningene, og når en kilde fra BALTOPS-øvelsen allerede kort tid etter eksplosjonene bekreftet denne informasjonen, virker dette som en mye mer sannsynlig hypotese. Den amerikanske marinen hadde ifølge denne kilden, som var koordinator for dykkerne, hentet inn dykkere med dypvannsdykkerutstyr fra Panama City i Florida under øvelsen, og disse dykkerne hadde ikke noe med øvelsen å gjøre, som kun brukte minedykkere på grunt vann. For meg virker dette som en svært troverdig forklaring.

For det andre er det i en profesjonell operasjon naturlig å skille mellom utplasseringen av eksplosivene og utløsningen av dem (eller rettere sagt utløsningen av timerne for eksplosivene). Til tross for at du må bruke et dekke, som i BALTOPS-øvelsen, for utplassering av eksplosivene, kan du ikke la eksplosjonene skje umiddelbart etterpå, fordi alle da ville forstå at utplasseringen hadde skjedd under øvelsen. En må skille mellom utplassering og utløsning av eksplosivene, og en kan enkelt utløse disse eksplosivene når det passer med et koda signal fra en sonarbøye som slippes fra et Poseidon-fly.
Dette gjør det interessant å se på hvilke fly som opererte i området disse dagene (eller nettene). I nettene før 26. september 2022 var det bare ett militært fly som opererte i Østersjøområdet, et amerikansk Poseidon-fly. I tillegg var det ett amerikansk Seahawk-helikopter som patruljerte området utenfor den russiske marinebasen Baltijsk. Poseidon-flyet fløy opp fra Sigonella (U.S. Naval Air Station Sicilia) til Nordholz Naval Air Base (Nord-Tyskland) 21. september, og i de tre nettene (22.-25. september) som før eksplosjonene, fløy det over Østersjøen, over Bornholm. Dette var en helt spesiell operasjon. U.S. Navy Poseidon-flyene på Sigonella forlot aldri Middelhavet med mindre de blei erstatta av andre Poseidon-fly fra USA. De opererte om natta bare i forbindelse med helt spesielle operasjoner.

For det tredje veit vi at et amerikansk Poseidon-fly forlot U.S. Naval Air Station Keflavik [Island] med kurs for Østersjøen to timer før den første eksplosjonen skjedde kl. 02.03 CEST (sentraleuropeisk sommertid) den 26. september 2022, og vi veit at dette flyet etter planen skulle dekke området øst for Bornholm i flere timer om natta og tidlig om morgenen den 26. september allerede før den første eksplosjonen skjedde. Det veit vi fordi et amerikansk tankfly blei sendt opp fra Tyskland for å fylle drivstoff på Poseidon over Polen allerede samme minutt som Nord Stream 2 ble ødelagt, noe som forutsatte at Poseidon skulle brukes i en lengre periode. Hele operasjonen var planlagt på forhånd. Dette betyr ikke bare at en visste om eksplosjonen på forhånd, men også at en visste det nøyaktige tidspunktet for den første eksplosjonen.
En sender ikke et Poseidon-fly fra Island til Østersjøen midt på natta for å fylle drivstoff for en lengre operasjon uten å gjøre noe. Militærfly beveger seg ikke rundt om natta hvis det ikke er knytta til en spesiell militær operasjon. I dette tilfellet var flyet knytta til den mest alvorlige ødeleggelsen av infrastruktur i Europa i moderne tid, og denne Poseidon-operasjonen som dekka området øst for Bornholm i flere timer, blei vedtatt allerede før ødeleggelsen av rørledningen skjedde.
Dette er en enorm amerikansk dekkoperasjon, eller kanskje heller en enorm og svært arrogant, høyteknologisk og ikke så hemmelig «dekkoperasjon». De to ukrainske dykkerne på Andromeda kan ha spilt en rolle i dette, men snarere som et skalkeskjul for den virkelige operasjonen. [Utheva av Politikus].

President Biden 23.02.2024 uttalte i følge ei pressemelding fra Det hvite hus: «As I said when I met with Chancellor Scholz earlier this month, Germany has been a leader in that effort, and we have closely coordinated our efforts to stop the Nord Stream 2 pipeline if Russia further invaded Ukraine

For at det skal være Russland sjøl som har utført sprenginga, blir det ikke da problematisk at alle disse amerikanske flya fløy over sprengingsstedet som de gjorde før og etter den fant sted? Passa de bare på at Russland fikk utføre sprenginga i fred?

Ola Tunanders artikkel er sendt ut på Substrack på engelsk
og oversettelsen er Politikus ansvarlig for.
Hele artikkelen hans på engelsk
kan hentes ved å abonnere på Substack her.

Framheva bilde: Tatt av 12019/Pixabay

Ola Tunander har tidligere skrivi om sprenginga her, 03.10.2023:
Støre droppa brått åpninga av Baltic Pipe.
«USA varsla Støre om sprenginga på forhånd.»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • FriTilÅVelge
  18 desember 2023 8:03

  En skal ikke være gamle karen, og trenger heller ikke avansert matematikk for å skjønne att USA stod bak dette. Etter att Obiden kapret makta har vår verden vært ett usikkert sted å leve, og hva vi har vente tror jeg ikke vil være noe koselig og vil sjokkere mange, ja til og med drepe mange. Klaus Schwab har mumlet igjen om enorme data angrep og kaos, og att dette vil skje i 2024.

  Svar
 • Norge mitt Norge okkupert av banditter er du blitt! Svake, hjelpesløse politikere er lett bytte for Klaus, Bill og Soros. Det begynte kanskje før Gro, men hun ble raskt innlemmet i globalistenes rekker-siden fulgte de etter alle som en. I dag «styres» vi ikke fra Norge. Vi har hverken kaptein eller styrmenn kapable til å stikke ut en kurs for vårt lille land!

  Svar
 • Cecilie Hellestveit: Hvor TOTALT NEDSNØDD innbiller du deg at vi er???

  (Herrejemini, FOR et absolutt SINNSSVAKT OPPKOK!)

  Svar
  • E.C. :
   «Herrejemini, FOR et absolutt SINNSSVAKT OPPKOK!»

   Støttes.:

   «Angrepet på røyrleidningane var med på å rettferdiggjere Russland si ulovlege annektering av Ukraina, både heime og ute.»

   Hellestveit har jo ofte fremstått som edruelig.
   Nå har hun slått seg på flatfylla, – eller fått et hetetokt?

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

På New Zeeland stilles nå en varsler for retten.

Han skulle ikke sluppet statistiske data som forteller at vaksinen tok livet av mange.

Forrige innlegg

Professor Jeffrey Sachs i intervju:

Vi leverer bombene og Israel står for drepingen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.