POSTED IN Globalisering, Økonomi

Konstruert helsekrise for å skape dette:

Økonomisk ny verdensordning

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

av Northern Light

Et diktatur som setter menneskerettigheter og grunnlov til side skal innføres i Norge for virus som ikke er stort farligere enn et sesonginfluensavirus, covid-19, og et virus som ikke er farligere enn en forkjølelse, Omikron.

Et diktatur i folkehelsens navn som omfatter tvangsinjisering av en eksperimentell mRNA-injeksjon som i følge EUs offisielle Eudura Viligance innrapporteringssystem for død og bivirkninger etter injeksjonen kalt vaksine, har ført til 34 000 døde og gitt 3,5 millioner tilfeller av bivirkninger, 50% av dem alvorlige, for EUs befolkning på 450 millioner. Bare 1-10% av faktiske tilfeller er i dette passive innrapporterings-systemet. Kjenner ikke FHI til dette?

Denne injeksjonen skal også settes på barn og unge, enda virusene ikke er farlig for friske barn i det hele tatt. Selv om en britisk studie viser at det er 52 ganger flere dødsfall blant barn etter de har fått mRNA-injeksjonen kalt vaksine, dette må FHI vite om. Det handler ikke om folkehelse, men befolkningskontroll.

Vil de klare å få flertall for dette? Dessverre er det ingen opposisjon på Stortinget, det har flere store saker når det gjelder folk og land vist de siste årene, som ACER og finansfolkets konstruerte koronakrise. Og det norske folket har så langt vist seg skremmende føyelige og ukritiske, og selv om det nå er en økende opposisjon i befolkningen mot koronapolitikken, er den ikke på langt nær nok til å avsette regimet.

Som forfatteren Shamir Amin beskrev det parlamentariske systemet: Stortinget er som et kartellparti bare med forskjellige fløyer som tjener global storkapital. Dette vises med at det er det samme hvordan partier på Stortinget settes sammen til en regjering, så vil de samlede politiske beslutningene over tid komme storkapitalen til gode, og ikke folk og land.

Vi har ikke hatt regjeringer som representerer folk og lands interesser de siste 40 årene, etter at globalisten fru Brundtland og hennes folk gjorde AP og til Høyres søsterparti. Brundtlands oppgave var å få Norge inn i EU, den globale storkapitalens overnasjonale organisasjon for å innføre fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester mellom landene, privatisere økonomiene så kapitalen kan kjøpe landressursene, innføre nyliberal markedsøkonomi og privatisere sosiale rettigheter.

Regjeringene har blitt administrasjoner som systematisk og programmessig gjennomfører det overstående gradvis, så ikke befolkningene skal bli oppskremt. Den konstruerte korona krisen er katastrofekapitalisme, som forfatteren Naomi Wolff kaller det. Under påskudd av en helsekrise, har Wall Street bankkartellene dyttet kostnadene for en enorm finanskrise over på landenes statsbudsjetter.

Dette har ført til en enorm økning i statsgjelden til mange land, som for manges vedkommende er ubetalbar, en sentral del av strategien bak “plandemien”. Dette gjør at finanskapitalen etter hvert kan restrukturere mye økonomien som de vil, og det de vil ha er en digital verdenssentralbankvaluta som skal inn på alles mobiltelefon først, datapasset som nå introduseres som et vaksinepass. Deretter inn på et chipimplantat som kommuniserer med 5G. Menneske skal smeltes sammen med maskin, som WEFs publikasjoner antyder.

Som økonomen Ernst Wolff beskriver det: “Fremtiden som vi blir ledet til kan ikke forenes med prinsippene for demokrati, av følgende grunn: Vi lever i et samfunn styrt av en ekstremt velstående og ekstremt mektig, men samtidig utrolig liten minoritet. Deres største interesse er å opprettholde sin egen rikdom og makt. Så digitalisering er ikke til fordel for oss alle, men til fordel for denne minoriteten.

Når det gjelder den digitale sentralbankvalutaen, som ganske sikkert vil bli introdusert i form av en borgerlønn, vil helt nye diktatoriske mekanismer bli lagt til de gamle: Mottakernes forbrukeratferd vil bli kontrollert på en målrettet måte, det vil være umulig for dem å spare, og de vil være i stand til å tvinge dem til å bruke pengene til et bestemt formål innen bestemte tidsperioder. God oppførsel vil bli belønnet, mens kritikere vil bli straffet og til og med avskåret fra alle økonomiske strømmer”.

Digitale sentralbankpenger vil være kjernen i et tvangsbasert sosialt regime som i stor grad vil klare seg uten åpen vold fordi det kan knuse enhver motstand i spiren. Sentralbankens digitale penger vil være et nesten perfekt middel for kontroll, manipulering og kondisjonering av befolkningen og dermed føre til en stort sett usynlig maktutøvelse. Introduksjonen er intet mer og intet mindre enn den mest innflytelsesrike valutareformen gjennom tidene.


Hentet fra kommentarfeltet hos derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Massmord på bestilling...
  17 februar 2022 11:53

  Nå sier selv tidligere styremedlem og sjefs forsker i Pfizer Micheal Yeadon rett ut at corona vaksinene er laget med vilje slik at de steriliserer og dreper…

  Svar
 • «britisk studie viser at det er 52 ganger flere dødsfall blant barn etter de har fått mRNA-injeksjonen»

  Hei Nordlyset. Hvor finner man denne studien?

  Ernst Wolff: “Når det gjelder den digitale sentralbankvalutaen, som ganske sikkert vil bli introdusert i form av en borgerlønn, vil helt nye diktatoriske mekanismer bli lagt til de gamle: Mottakernes forbrukeratferd vil bli kontrollert på en målrettet måte, det vil være umulig for dem å spare, og de vil være i stand til å tvinge dem til å bruke pengene til et bestemt formål innen bestemte tidsperioder. God oppførsel vil bli belønnet, mens kritikere vil bli straffet og til og med avskåret fra alle økonomiske strømmer”.

  Her undergraves motgifta til et system hvor den politisk-økonomiske maktkonsentrasjon kan subsidiere seg sjøl; motgifta til kronisk usikkerhet/stress som arbeidslinja og behovsprøving medfører. (Systemet Wolff advarer imot er systemet vi allerede har i Norge i dag.)

  Det er nettopp ei UBETINGA grunninntekt som tilbyr individet økonomisk og moralsk frihet – det rakt motsatte av politisk styring ovenifra.

  …problemet med venstreradikale er at de ikke genuint ønsker at andre folk skal kunne reflektere sine egne interesser. De ønsker bare å erstatte herskeren med seg sjøl. For deres egen emosjonelle, überkollektivistiske ideologi er jo utvilsomt «det riktige» – ifølge egen emosjonell vurdering. Derfor tåler så få venstreradikale å høre om ei grunninntekt; et samfunnssystem hvor venstreradikale ikke får leke overformyndere, eller – i mange tilfeller – hvor de ikke lenger får hente inntekt fra deres overflødige byråkrattilværelse.

  Svar
  • Northern Light.
   19 februar 2022 15:53

   «“britisk studie viser at det er 52 ganger flere dødsfall blant barn etter de har fått mRNA-injeksjonen”. Skrivefeil, beklager! Det skal være 52 prosent. Det er uansett et helt uakseptabelt tall. Studien finnes hos United Kingdom National Health Service (NHS).

   Svar
 • Legg til en link, det skulle være av interesse også for derimot. Slik KUNNE OPPDATERING realiseres for flere .Evnt. takk; sikkert på vegne av mange!

  Svar
 • «Den konstruerte korona krisen er katastrofekapitalisme, som forfatteren Naomi Wolff kaller det. Under påskudd av en helsekrise, har Wall Street bankkartellene dyttet kostnadene for en enorm finanskrise over på landenes statsbudsjetter.»

  Og hvis en nasjon , f.eks. Norge, ikke har penger til å ‘administrere landet’ eller betale befolkningen, etter Covid-kostnader og høyere strømpriser,- og høyere renter derav, og høyere lønninger…. så er det heldigvis en løsning . ( Nå har jo Norge» penger på bok», men bakmennenes tilsatte Stoltenberg som sentralbank og oljeformuesjef er så godt ‘utdannet’ at han nok skjønner at det er gunstig for Norge å låne penger likevel.) Det «lønner seg» sikkert.
  Fed kan trykke mere penger og IMF kan låne de ut til en gunstig (» «) rente.
  Så kan nasjonene betale 10(?) prosent av sitt produksjons- overskudd til disse «hjelperne».

  Bakmennene kan glise hele veien til bankene sine.
  Og vi kan leke videre, som de barna vi liker å være.

  Når folk til daglig snakker om dansen om gullkalven så pleier de gjerne å sette opp en mine og anlegge en patos som røper at de selv tror at de vet hva de snakker om. Men de vet det ennå ikke, for da ville de hate klassekampen og hele det politiske liv, og skjønne at de er lurt. Med dansen om gullkalven mener folk bare et tomt uttrykk for den kjensgjerning at menneskene er glad i penger og gjerne vil skaffe seg størst mulig «fortjeneste», men dette er jo helt naturlig, når de alle læres opp i den tro at det de «tjener» (på sine bedrag og selvbedrag) «virkelig er reell fortjeneste». Ingen kan fortenke folk i at de ønsker å klare sine forpliktelser og leve som det best sømmer seg å leve; men det er jo ikke dette som er «dansen om gullkalven». Dansen består i den ubevisste lek, det ubevisste og ukontrollerte surr omkring symbolene. FORVEKSLINGEN av penger og realverdier for en nasjon.
  Og når folk flest, og politikere flest har en underlig tro på penger/valuta som en makt med egenverdi, er det DERFOR de som styrer verdensvalutaen, og rentene, nå sitter med kontrollen. En internasjonal maktmafia; i dag som for hundre år siden.
  Det er ganske utrolig, men om «rentene stiger» ( les: blir satt opp ) i dag så vil antagelig de fleste regjeringer, også Norge, heller sette folk på gata fordi de kun kan betale avdrag og ikke de opppustede rentene, enn å fri seg fra det internasjonale banksystemet som er styrt fra FED, og la folk få beholde bolig og arbeid.
  Lite trolig?
  Det skjedde på 1920-30-tallet. Der småbruk måtte fraflyttes og matproduksjonen i nasjonen ble redusert, kun fordi rentene ble satt opp.
  Det skjedde på 1980-tallet. Der folk måtte flytte fra boligene de kunne betale avdragene til , men ikke mafia-rentene. Med skilsmisser og selvmord som resultat.
  Det skjer ikke igjen?

  * De som styrer det økonomiske systemet styrer politikken,lokalt og globalt.*
  De som har gjort dette i hundre år, og startet kriger og verdenskriger for å beholde denne makten, gjør ikke dette fordi de har militær makt.
  De gjør det fordi de har makt over våre sinn, våre utdanningsinstitusjoner & penge-økonomiske pensum.
  Penger har ingen egenverdi, intet liv, men kan legge nasjoner i grus!
  Derfor vil rente-mafiaen fortsett holde kontrollen. Over våre sinn.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kanskje en nå kan begynne å diskutere sikkerheten for alle europeiske stater?

Russlands svar på Nato-ekspansjon gir resultater.

Forrige innlegg

Paul Craig Roberts:

Sannheten fordamper rett foran øynene på oss.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.