POSTED IN Økonomi

Økonom Michael Hudson:

Det går mot slutten til den USA-dominerte sivilisasjonen.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi henter her et lite utdrag fra Moon of Alabama. Det som omtales er et foredrag av USA-økonomen Michael Hudson:

Moon of Alabama skriver:

La meg anbefale til alle talen Michael Hudson har holdt på mandag for Kinas globale universitet. Den går til kjernen av sykdommen som har tatt over ‘vestlige’ samfunn.

Spørsmålet er gjeld som historisk sett i stor grad ble ettergitt av kongen eller ypperstepresten i tilfelle vanskelige tider. Men i løpet av det greske og senere romerske imperiet tok oligarker over og krevde å betale tilbake all gjeld i sin helhet og til og med i vanskelige tider. Dette splittet samfunn i en rik rentier-klasse og gjeldsatte plebeiere. Hvert imperium som fulgte den veien, fra det romerske til det britiske, falt til slutt på grunn av overdreven gjeld.

Michael Hudson

USA er det nåværende globale imperiet som er kommet langt ned på denne veien. Det er fiendtlig mot alle samfunn som ikke åpner sine finansmarkeder for å bli ranet av amerikanske oligarker. Dette er kjernen i den nåværende globale konflikten ettersom Kina, Russland, Iran og Venezuela utviklet seg fra ulike tradisjoner og avviser å gi etter for USAs krav. USA brukes til å løse slike «problemer» med makt, men er nå sannsynligvis for svak til å kunne gjøre det.

Naked Capitalism er den første som publiserer den engelskspråklige versjonen av Hudsons tale:

Michael Hudson: The End of Western Civilization – hvorfor den mangler motstandskraft, og hva som vil ta dens plass.

Konklusjonen som gir seg er denne ifølge Moon of Alabama:

Det vil være nødvendig å få ned rentierklassen. Å forplikte seg til en sterk stat som eier de offentlige godene og tjenestene og ikke overlater dem til private interesser. Det kommende ubehaget kan godt være et bidrag for å oppnå det.

https://www.moonofalabama.org/

Forsidebilde: Lubo Minar

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Det vil väre nödvendig å få ned rentierklassen.Å forplikte seg til en sterk stat som eier de offentlige godene og tjenestene og ikke overlater dem til de private interessene.Det kommende ubehaget kan godt väre et bidrag for å oppnå det.
  Som jeg har sagt i en evighet,den dype stat skal bort,vi er vitne til tidenes stingoperasjon,dypstaten og dets virkemidler blir eksponert hver dag,slik at folk til slutt forstår,våkner opp fra historieforfalskning,medieforfalskning,til slutt begynner å tenke selv.
  Egoismen og grådigheten må vekk for at gode samfunn skal få utvikle seg.
  Evig vekst og rentekostnader er stikkordet for å begynne å forstå.Penger skal ikke skapes ut av tynn luft.

  Svar
  • Jan, hva tror du om bindingen av rubel til gull og varer som har skjedd i disse tider?
   Er det seriøst ment, eller bare nye blår i øynene på folket.
   Har «den dype sumpen» ledelsen i BRICS, og dette bare en «omveg» til NWO, eller kan dette være noe seriøst å slutte seg til?

   Svar
   • En del av stingoperasjonen var/er å eksponere den dype staten,Trumps vei til makten,executive orders da han fikk makten,hans tap/valgfusk for Biden og nå avslöringene av valgfusket har allerede snudd opinionn i Usa,det kommende midtermvalget vil snu opp ned på maktfordelingen og da begynner den dype statens fall for alvor i USA.
    Dette med Brics er jeg av den mening at det skal tas på alvor.De fleste land som har värt tvunget til å logre for den störste bölla har jo gjort det under tvang,.
    Når nå Russland og Kina går foran og tilbyr ett annet system,ett önske om at alle land skal väre suverene,uten innblanding fra andre stater(kolonimakter,imperialister,globalister),da griper de den muligheten ett etter ett,de vil da ta tilbake kontroll over egne ressurser,sin egen valuta mm.Dette brics er i voldsom bevegelse og senest idag leste jeg at EGYPT,Tyrkia og ett land til vil önske å tilslutte seg.
    Du vet Per,enten det er EU eller USA som skriver handelsavtaler så går det ut på det samme,styrke seg selv,de tvinger andre land til å godta deres regler eller å bli kastet ut.Sanksjoner er ett voldsomt virkemiddel for å tvinge andre.
    Det vi også tydelig ser idag er hva som har utviklet seg ved å privatisere energisektoren,pengene går til private og pengene er vårt arbeid og slit.Det er nå så tydelig at selv i det frosne norden begynner folk å tine opp til en annen forståelse.
    Vi kommer til å gjennom mediene få servert den ene idiotreportasjen etter den andre,Idag var det Erna som vil privatisere NAV,dessuten må folk holde seg med joggesko når de skal gå inn i militäret.Igår fortalte svenske aviser at flyger i svenske fosvaret slutter i hopetall ,ja ikke bare flygere.
    Zelensky og Ukraina er også ett mediefenomen,fra 2014 til ca 2019 var vestlige medier stort sett enige om at ukraina var det mest korrupte landet i Europa,de var også fullt innforstått med de nazistiske strömninger som gikk gjennom landet,de rapporterte villig om Maydan,men så,med ett trylleslag var det fest og moro,gand prix og flotte fortellinger om flotte folk og så så tapre og frihetsglade,ja så frihetsglade at de bandt seg til EU og De bandt seg Til Nato.hehe
    Alt det uforklarlge som skjer nå Per er en del av Stingoperasjonen,det skal få folk til å tenke utenfor boksen,det handler om å danne opinion,om motstand mot en makt som bare fortjener forakt.

   • Du spör meg Per om jeg tror Brics kanskje er et dirty tricks utfört av den dype staten.Mitt svar blir da, tillegg til det forrige innlegget at hvorfor skal den dype staten fange de som allerede er fanget ?..Disse utbryterne er jo land som går vekk fra sine tidligere eiere.

   • «..hva tror du om bindingen av rubel til gull og varer som har skjedd i disse tider?»

    Russland har jo samlet gull noen år, de visste nok at et angrep på Rubelen ville komme.
    Gull har jo liten egenverdi og er dyrt å sikre i hvelv; men fordi de som tror på pengenes egenverdi er vel dette et alternativ til tillitt?
    Skjønt denne ‘sikringen av en valuta’ kom vel da den gruppen som eide mesteparten av gullgruvene i verden også ville fortsette å styre verdensvalutaen og rentene. Et vinn-vinn grep.

    Gadaffi hentet jo hjem gull for å gull-sikre Libyske Gulldinarer, som var deponert i England og Frankrike. Så sikkert var DET overfor røvere. Hvor er det nå?

    Er det noe liknende Libya-røverne prøver å gjenta i Russland ?
    Litt gull fra Libya, litt olje fra Syria … Og hva var det røverne ønsket å finne i Afghanistan?

    ‘ ..mer enn 175 tonn gull påvist i Yakutia-regionen øst i Russland fra 2028. ‘
    geo365.no/bergindustri/vil-bruke-kjernekraft-i-gruva/?mc_cid=3534de4303&mc_eid=db6add3f06

    Ellers burde vel Kobolt være viktigere enn gull. Det har jo i motsetning til gull også en høy nytteverdi når det gjelder det grønne skiftet, og det finnes lite av det.
    Men politisk er vel dette uinteressant/uønskelig , når det er Kongo og Kina som sitter med tilgang til mesteparten av Kobolt i verden. ;-)

   • Hei Frikar,jeg forstår ikke at noe som har nytteverdi i en fremtidig industriproduksjon kan brukes som noe annet enn som byttemiddel,så om da Kina har mye Kobolt,men trenger f.eks uran,da får Kina og det andre landet bli enige om en byttehandel,samme med Norge,om de vil bytte Olje mot Nederlandske tulipaner så får de bli enige om det uten innblanding fra griske Oligarker som idag styrer verdenshandelen og som tar avgifter i alle former for å berike seg selv.
    Når det gjelder dagligliv så må samfunnet bli enig om hvordan innsats for samfunnet skal håndteres.Allmennytte må forstås av folket som en innsats for felles verdiskapning,ingen må berike seg ved egennytte på samfunnets bekostning.
    Ett felles byttemiddel vil väre nödvendig,noen har poteter og noen har kunnskap om snekring og alle har ikke alt så en byttesentral eller noe må innföres.Ingen skal eie deg,du vil selv forstå at egoisme og grådighet ikke er veien å gå for å bygge samfunn og fellesskap.
    Hvordan ett felles byttemiddel vil se ut er ikke godt å si,men det må jo väre basert på hvilken innsats som ligger i bunn for å skape varen som fastsetter verdien.
    Dette er bare tanker jeg har,det er ett så stort felt at bare ett ekte folkestyre kan utforske og löse dette.
    Det må iallefall bli slutt på alle mellommennene som tjener på andres bekostning,de folka får isteden begynne å jobbe for föden isteden for med lover og regler spenne ben på andre.
    Noen tenker at de skal bli hundre prosent fri,de vil ikke delta i dugnad,de vil bare berike seg selv,det er bare å la de pröve,blir de fratatt samfunnets goder,vil de fort komme tilbake for å be om godt vär.Som mennesker har vi ansvar for hverandre,det kommer vi ikke fra,så de som tror på ansvarslös frihet vil dö eller ta på seg ansvar.

   • Jan:

    «Hvordan ett felles byttemiddel vil se ut er ikke godt å si,men det må jo väre basert på hvilken innsats som ligger i bunn for å skape varen som fastsetter verdien.»

    Pengerer jo et fint, lite kostnadskrevende byttemiddel, og måleverktøy/tall, for innsats. Som meterstokken og litermålet er det. Og/men uten annen egenverdi.
    Men en nasjon må slutte å forveksle måleenheten/byttemidlene og realverdiene/innholdet. Og tro/mene at nasjonen er fattig når det mangler ønskede produkter, men har nok av (ledige) arbeidskrefter.
    Bytte med andre nasjoner kan være nyttig noen ganger, gjerne med penger/tall som byttemiddel. Men en nasjon kan/skal ikke basere sin velstand på/fra arbeidet i andre nasjoner; såkalt ‘lavkostland’. Da idiotisk nok ofte med lånte penger fra de som styrer verdensvalutaen og rentene. Så er man overgitt i deres makt.
    Og selvfølgelig ikke imperialistiske kriger for å stjele. Eller manipulere nasjoners valuta og renter, for å stjele på den måten. ( Skjønt det vil ikke gå lengre når vi våkner og ser at penger er uten egenverdi for en nasjon. Det er arbeidskrefter som er en nasjons gull.)

    Vi vet alle at penger bare er symboler eller bilder. Men vi opplever det som virkelighet — som en hard virkelighet at disse «bilder» styrer verden. Det forholder seg slik fordi hele verden drømmer og skriker på «kapitalens makt». Vi har opplevd at det ble satt skuddpremie på grisunger fordi det var «for mye flesk». Vi har sett de styrende i alle land brenne hvete, mais og kaffe og ødelegge de virkelige verdiene for pengeverdienes skyld. Vi opplever altså «bilder» som virkelighet. Folk reagerer kanskje litt av og til, men i realiteten så sier alle som så: «Hva skal nasjonen leve av da, hvis vi ikke har penger?»

    «Det må iallefall bli slutt på alle mellommennene som tjener på andres bekostning,de folka får isteden begynne å jobbe for föden isteden for med lover og regler spenne ben på andre.»

    Vi bør vel , i samarbeidet i en nasjon, skille mellom arbeid til fordeling, og ‘arbeid’ som kun gis en verdi fordi det gir skattepenger/avgifter til en administrasjonen.
    Kanskje bør viktig produksjon, f. eks. mat eller sykehjelp, for forbruk innad i nasjonen ikke fordyres med skatter/avgifter. Det er jo produktene av arbeidet som er det viktige for befolkningen.

 • Det hyles og skrikes om denne middelklassen og at de forsvinner.Hvem er denne middelklassen ?Er de f.eks de som tjener godt på andres arbeid ?.Tjener de samfunnet eller seg selv ?.
  Vi har de siste 30 årene fått en här av advokater og jurister som utarmer folk og samfunn.Vis meg den advokat som ikke har höy lönn i tankene når han eller hun starter sin juristutdanning,vis meg den advokat som kun har samfunnets beste som mål når de velger karriere.Trenger vi å bruke en advokat til 2000 kroner timen til å löse en tvist med naboen om ett tre ?.Og slik kan vi fortsette,hvilke samfunnsintereser har en oljemegler,el selskapsmegler osv osv,de tjener seg selv ingenting annet,for ikke å snakke om finans og bank,forsikring og inkasso.
  Folk vil ikke ha de om de forstår hva de har stelt til med.
  Så har vi bröd og sirkus som tjener seg rike på å trylle bort sannhet,som hjernevasker og propaganderer for det uvesenet som slavebinder og hjernevasker folket,hjernevasker de til å tro at sant er usant,det trygge er utryggt og at penger skapt av luft er fint.

  Svar
 • Takk for svar Frikar.Du har tenkt mye på det her,full respekt fra meg.Jeg skyter som regel fra hofta,det er bra at du,som tydeligvis er godt insatt i dette gir gode forklaringer.Jeg önsker en såkalt multipolar verden og hvordan den skal og bör se ut vil bli interessant.Jeg er helt sikker på at vi etter en vanskelig overgangsperode vil skape noe bra,fri for private foretak som bare har sine egne smålige interesser som agenda.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«Soldier of fortune» – ikke så lønnsomt

Flere hundre leiesoldater ble drept i Ukraina på tre uker

Forrige innlegg

USA-oberst MacGregor:

«Biden, du må gå! Du er en katastrofe!»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.