POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Økende overdødelighet i alle land:

Vaksinen er den gjennomgående medvirkende faktor.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen vi her publiserer og som vi har hentet fra Global Research bygger blant annet på norsk forskning. Vi har tidligere publisert flere artikler om dette på derimot.no. Blant annet dette sammendraget fra en forskningsrapport av Jarle Aarstad og Olav Andreas Kvitastein.

Men en rekke andre internasjonale publikasjoner peker på det samme. Det er en økende og gjennomgripende overdødelighet i etterkant av vaksinasjonskampanjen. Det påfallende er at ingen større medier tør stille det åpenbare spørsmålet som selv et barn forstår: Er det en sammenheng mellom vaksineringen og den i etterkant påfølgende overdødeligheten?

Denne mangelen på interesse i et så vitalt spørsmål er mer enn påfallende og fører mot den konklusjonen at det er sterke krefter som ikke ønsker at det spørsmålet skal stilles. Og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Det er mange som da ligger dårlig an innen hele samfunnsmaskineriet. Noen har sluppet løs en dødelig vaksine på befolkningen og naturligvis må det få konsekvenser for svært mange som helt ukritisk heiet fram nedstengninger, isolering, munnbind og ikke minst et omfattende press for vaksinering.

Knut Lindtner
Redaktør

Økologiske data peker på at Covid-19 vaksinen er en avgjørende faktor for økende dødelighet.

Landene må raskt slå¨sammen vaksine-administrasjonen og databasene over dødelighet.

Av Dr. Peter McCullough

De største  globale nyhetshistoriene i 2021, 2022 og nå 2023 er at folk rundt om i verden dør i stadig større antall etter hvert som pandemien går mot slutten.

Det jo helt det motsatte av det som var forventet, siden de som døde av Covid 19 stort sett var eldre og personer med mange medisinske problemer.

Denne virus-sykdommen burde hatt en «nedadgående» kurve da 2022 er over. Men nå i 2023 øker dødeligheten igjen.

Les: Begravelsesbyråer er vekstnæring.

Flerfoldige datakilder antyder at økningen i dødelighet nå ikke bare skjer blant eldre. 

Edward Dowds bok «Ukjent årsak» om plutselige dødsfall i 2021 og 2022, og mange forsikringsdata antyder at dødsfall blant folk i arbeidsfør alder nå gått til himmels.

Aarstad et al har publisert en økologisk analyse som viser ar dødsfallene kan spores til det økte antallet Covid-19-vaksiner.

Men forfatteren påpeker, disse observasjonene er ikke avgjørende for om vaksinene alene er ansvarlig for denne alarmerende utviklingen.

Offentlige helsekontorer bør umiddelbart gå sammen med de som administrerte vaksinen, og sjekke årsakene til dødsfallene, for så å kunne analysere om det er en sammenheng.

Med andre ord bør de regelmessig produsere en graf over dødsfall på dag 1, 2, 3 – og så videre etter at folk er  blitt vaksinert.

Fra et forskriftsmessig perspektiv bør alle dødsfall innen 30 dager etter vaksinen knyttes til Covid-19-vaksinen, siden alle vaksinene har vært årsak til dødsfall slik det er beskrevet i publisert litteratur.

Ser man på langtidsvirkningen  av mRNA og Spike-proteinene, kan man argumentere for at ethvert dødsfall innen ett år etter kan betraktes som et dødsfall på grunn av vaksinen.

Konklusjonen er at regjeringene må få  oversikt over alle data om vaksinasjonene og dødsfallene, og at de offentlige helse kontorene, eller uavhengige forskere som har tilgang til dataene, kan levere disse viktige svarene.

Årsak til dødsfall kan ikke «ha ukjent årsak»  for alltid..

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.globalresearch.ca/ecological-data-point-covid-19-vaccines-determinant-increased-all-cause-mortality/5813625

Forsidebilde: Mayron Oliveira

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Såstein dumme (!!!) mange må føle seg, lurt trill rundt, kanskje for å være på den sikre siden aktive deltagere i mobbekampanjen; å innrømme at man har vært så idiotisk dust i en sak som stinket helt fra starten sitter selvfølgelig langt inne.
  Milgrams eksperiment satt ut i livet globalt, og hva viste menneskene seg å være? En forbanna skuffende sort. Usle kryp. Sånne makthaverne helst vil ha, ryggradsløse og lydige.
  Løgnene var egentlig lette å få øye på tidlig, for den som stilte spørsmål. Fordelaktig også å ha vokst opp med psykopater i familien, hvor «might is right» og intelligente spørsmål om hvorfor besvares med «fordi jeg sier det». Med en sånn bakgrunn er ondskap ikke utenkelig i det hele tatt, helt reellt, kjenner igjen lukta med en gang.

  Svar
  • hans m nord
   30 mars 2023 13:36

   Myndighetene tillot ikke høyt kvalifiserte fagpersoner innen medisinsk forskning å komme til orde. De ble latterliggjort. Alle normale prinsipper innen vitenskapelig debatt ble knust. Jeg vil peke på noen personer som bærer et spesielt stort ansvar for de overgrepene som er blitt gjort.

   Helsedirektør Guldvåg, Erna Solberg, Bent Høie, Kjell Madsen, kamilla stoltenberg, Jonas G støre og Ingvild Kjerkhol.
   Alle disse hadde førstehånds kjennskap til all tilgjengelig dokumentasjon om vaksinen og dens skadepotensiale, før den ble påtvunget befolkningen.

   Så må man ikke glemme hva disse har gjort for å hindre befolkningen tilgang til kjente og trygge virusmedisiner. Det i seg selv er et svært alvorlig overgrep mot det norske folk.

   Svar
 • Når skal Erna Solberg, Bernt Høie, Kjerkhol (har hun vaksinert sine egne barn?), Støre, Gullvåg, Steinar Madsen, Bukkholm, nyhetsansvarlige i NRK og TV2 og alle andre tarvelige opportunister og landssvikerne pågripes og sperres inne mens svik -og folkemord saken mot dem forberedes? Alle stortingsrepresentanter de fire siste stortingsperiodene (12 år tilbake) må også interneres. I denne alvorlige saken skal alle de anklagede i politikk, media, forvaltning og helseindustri ha omvendt bevisbyrde. De skal selv bevise sin uskyld. Landet kommer ikke tilbake til tillitsamfunnet før de ansvarlige er dømt og tatt ut av styre og stell.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norge er i krig og da skal alle mene det samme.

Norsk ytringsfrihet skal bort.

Forrige innlegg

Har vi slike matvarer i Norge?

Italia begrenser bruken av mat laget på insekt-mel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.