POSTED IN Norsk politikk

Øivind Eikrem svarer Jan Hårstad.

Norgesdemokratene og Nato.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Norgesdemokratenes syn på NATO

Øyvind Eikrem

Politisk nestleder, Norgesdemokratene

Jan Hårstad har i Derimot 22.5.2023 skrevet et åpent brev til meg med ønske om avklaring av Norgesdemokratene sitt syn på NATO-medlemskapet. Dette settes av Hårstad opp imot i vår erklærte politiske anti-globalisme.

Helt først: Hårstad har selvfølgelig rett i at det eksisterer en motsetning mellom på den ene side deltakelse i en militærallianse og på den andre et krav om nasjonal autonomi og anti-globalisme. Dette gjelder opplagt også for NATO-spørsmålet slik Norgesdemokratene tar stilling til det. Ideelt sett ville Norge være selvtilstrekkelig i alle viktige hensender, også med tanke på vår egen sikkerhet. Men det er opplagt ikke tilfelle i dag. Vårt forsvar befinner seg i en sørgelig tilstand etter å ha vært politisk vanskjøttet i årevis. De maktpolitiske realiteter tillater oss ikke å bedrive ideologisk ønsketenkning.

Vårt syn er at Norges medlemskap i NATO må vurderes i lys av hva som tjener våre egne nasjonale interesser. Hvilken konklusjon som trekkes vil altså avhenge av den aktuelle geopolitiske situasjonen. Og spørsmålet om hvilke sikkerhetsalternativer som finnes for Norge er også helt avgjørende.

For et nasjonalkonservativt, anti-globalistisk parti er det selvfølgelig at alle overnasjonale forpliktelser som vi likevel sier ja til må gjøres med åpne øyne og med alle nødvendige forbehold. Vi gir ingen uforbeholden blankofullmakt i vårt partiprogram i sikkerhetsspørsmål til noen overnasjonal aktør!

Det er på denne bakgrunn at Norgesdemokratene i 2021 programfestet for denne stortingsperioden at vi ønsker å forbli medlemmer av NATO. Samtidig ønsker vi å melde oss ut av EØS, Schengen, FN og reversere andre former for internasjonal myndighetsavståelse.

Videre vil jeg understreke at vi ser med bekymring på at det som var en nord-atlantisk forsvarsallianse i økende grad har blitt et middel for å fremme andre geopolitiske interesser rundt om i verden (f.eks. Afghanistan og Libya). Norge skal sette tydelige grenser for hvilke konkrete militære forpliktelser vi er med på. Vi skal i alle fall ikke være med på eventyrpolitikk, slik som bombing i et fremmed land etter en SMS-utveksling mellom noen utvalgte politiske innsidere, noe som skjedde i 2011.

Norge har ingen ting å bestille med å involvere seg i alle verdens mange konflikter. Det er våre egne nasjonale sikkerhetsinteresser og folkets vel som skal være vår ledestjerne.

La meg avslutningsvis understreke at Norgesdemokratene sitt standpunkt om konflikten i Ukraina: Vi skal ikke sende våpen til noen av partene. Dette er vi ganske alene om blant norske politiske partier. Vi sier:

«Norgesdemokratene ønsker å bidra til at krigen i Ukraina får en rask slutt. Det som er viktigere enn å fordele skyld, er å stanse blodbadet og den fullstendige ødeleggelsen av Ukraina. Viktigere enn alt annet er den stadig økende faren for kjernefysisk krig og en mulig total ødeleggelse av vår sivilisasjon. Enorme våpensendinger forlenger bare krigen og koster 100 000 vis av flere liv. La oss heller sende penger til gjenoppbyggingen. 

Fred nå!»

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Vidar Hansen
  26 mai 2023 10:51

  Å stoppe å sende våpen til konflikten er en veldig god start! Ellers har Eikrem flere gode poenger. Jeg misliker også den rollen Norge har fått i NATO som fremtidig angrepsplass på Russland og dermed gjøre Nord-Norge til neste arena for proxykrig mellom stormaktene. Vi må fjerne alle utenlandske baser i Norge og gå tilbake til et NATO samarbeid slik vi hadde det under den kalde krigen, samtidig som vi bygger opp eget forsvar.

  Svar
 • Tror det er for sent å endre NATO «tilbake». Organisasjonen, nå kjent som North Atlantic Terror Organization fremstår nå fullstendig som det den var tiltenkt fra første stund, den militære «arm» av «noen» sine planer om NWO, disse «noen» er de samme som styrer den vestlige verden gjennom gjeldspenger, Big Pharma, MIC osv. Bare å tenke på hvordan verdenskartet blir endret, plutselig henger Nord-Atlanteren sammen med Sør-Kinahavet i «deres» hoder, og derved kan Kina «oppfattes» som en trussel mot (Satanic) NATO.
  På tide å våkne for hele verden, før det er for seint.

  Svar
  • Denne kommentar kan jeg stille meg uforbeholdent bak. Desto (Er ND medlem) viktigere er det at eget parti tar avstand fra NATO i sin nåværende og agressive form. Det kan synes som om diskursen for og i mot NATO standpunktet i Norges demokartenes program har vært svar og lite dyptplyende. Det er synd.IMHO

   Svar
 • Ulf Johansen
  26 mai 2023 12:41

  Norgesdemokratene er dermed uaktuelle å stemme på.

  Nytter ikke at du er i mot EU, EØS,FN og andre lignende organisasjoner, når du løper når de sier gå.
  Sier man en ting eller programfester dette MÅ det også følges opp i det virkelige liv, og når ikke dette skjer er ikke Norgesdemokratene ett alternativ til partiene på stortinget.
  Dessverre må jeg skrive for det er virkelig behov for ett parti nå, når Rødt, SV, Arbeiderpartiet, FRP og de andre traver i lag.

  Svar
  • Enig med deg. Dette holder ikke vann.

   Jeg har igjen å lese «Konservativt» sitt program en gang til. De støtter Israel for alt det er verdt, det lover ikke godt. «Morgen i Jenin» sa meg det meste. Israelere lider også under dagens regime idag.

   Okkupasjonen av palestinernes land var og blir en skam, påført via falskneri. Kort og godt: «Landgrabbing».

   Svar
   • Dagens regime i Israel består ikke av jøder, men kazarer. De bryr seg ikke om noen andre enn seg selv, og ofrer gjerne sin neste hvis de kan tjene noe på det. Enten økonomisk eller ved makt.

  • Jeg er inig med deg, selv om jeg er ND medlem så må jeg medgi at den tanken om å melde meg ut streifet meg, men det ble med det. Jeg vil heller «kjempe» innad for å få korrigert NATO standpunktet da dette i dagens situasjon (uavhengig av det nedbygde forsvar) tilsynelatende ikke gir et helhetlig anti globalist bilde. Det skurrer rett og slett. Ikke har jeg lengre tro på at USA har noe å stille opp med heller (om det noen gang har vært slik) Man har da sett at når ting er lagt i grus og utplyndringen er utført så er plutselig USA ute av situasjonen.

   Svar
 • Vi skal ikke gi våpen. Det betyr at Ukraina blir okkupert. Vi skal derimot gi norske skattemidler til Russland slik at de kan gjenoppbygge okkuperte områder.
  Norgesdemokratene i et nøkkelskall.

  Svar
 • Hyggelig å se innlegg fra folk som er politikere.
  Nato spørsmålet er noe spesiellt. Det er verdens største aggressor og krigsforbryter. Å melde seg ut er veldig risikabelt. Norge er lite men i verdenspolitikken har det vært til hjelp for denne mafian. Så om noe parti vil ha oss ut, så hva kan man forvente seg? Og hva kan man forvente seg når ett nato fiendtlig parti får reell makt? Det er sannsynlig at det kommer ett kupp – til fordel for de mange sionister og iskalde politikere som man kan finne på steder som verdidebatt. Norge har ett tjukt og sykt politisk miljø. Trenger man å si noe mere enn «den parlamentariske virkelighet»?

  Svar
 • La Norge bli et nøytralt land, som Sveits. I tillegg bør vi ut av alle de globalistiske organisasjonene, som FN, WHO, NATO osv. Så bør vi ut av alle de avtalene våre folkevalgte (les tomhjernede) representanter for folket i Norge har dratt oss inn i, som f. eks. Parisavtalen, GAVI, CEPI m. fl. Det er bedre at vi bevilger penger og lager et forsvar som kan ta vare på vår nøytralitet, enn at vi skal bruke milliarder på å oppruste andre land.

  Svar
 • Arno Mong Daastøl
  10 juni 2024 19:35

  Den klassiske begrunnelsen for nato – «å holde russerne ute, tyskerne nede og amerikanerne inne” –
  Om Norge forlater nato, vil vi ikke ha en beskyttende hånd over Nordsjøens oljeressurser. – Men det kan jo egentlig være helt uinteressant, for Norges befolkning vil ikke få del i denne rikdommen uansett (oljedollar kan bare benyttes til import – noe annet er helt absurd). Oljerikdommen er stort sett en bløff. Oljeinvesteringer går stort sette til å blåse opp prisene på aksjer og eiendommer i utlandet, ikke til å skape velstand i Norge.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Hva er det som skjer?

Høy overdødelighet og fødselraten synker i Norge.

Forrige innlegg

Ny gullgruve for Gates:

Utprøving av et Gates-finansiert mikronålvaksine-plaster for barn ansett som en suksess

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.