POSTED IN Endring av politikken, FN

Også i FN skjer det nå en dramtisk endring

USA mistet nettopp flertallet.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Korfor Washingtons dominans overlever i FN

av Thierry Meyssan

Då Dei foreinte nasjonane vart danna, heldt dei idealet om likskap mellom folk og nasjonar høgt. Men allereie frå dei første månadane av organisasjonens eksistens, støtta Washington og London Israel mot det palestinske folket. Deretter saboterte Washington Sikkerheitsrådet, då dei gav setet til Formosa [Taiwan] i staden for Kina, og dermed provoserte fram ein boikott frå Sovjetunionen. I dag er det eit stort fleirtal av FNs medlemsland som fordømmer USAs dominans over institusjonen. Samtidig jobbar BRICS for å få FN vendt tilbake til Folkerettens rekker.

VOLTAIRE NETWORK | PARIS (FRANKRIKE) | 20. DESEMBER 2023

Den 12.desember, 2023, kravde FN, med 153-lands fleirtal, at det straks skulle innførast ei humanitær våpenkvile i Gaza.

På eitt år har FNs generalforsamling endra seg grunnleggande: i oktober 2022 fordømde 143 statar, leidde av Washington, Russlands «illegale annekteringar» i Ukraina, medan 153 statar i desember 2023 bad om ei snarleg humanitær våpenkvile i Gaza, mot Washingtons tilråding.

Tidlegare kunne Washington true mange statar og tvinge dei til å gå med på, og ta til seg, Washington sine reglar. I dag er dei mindre skremmande.

 • Sjølvsagt kan US Special Operations Command (USSoCom) utføre hemmelege militæroperasjonar kor som helst i verda, og når som helst drepe «ein utlandsk» statsleiar, men slike inngrep ser ut til å bli mindre og mindre sannsynlege i store land.
 • Sjølvsagt kan finansdepartementet forby handel med ein særskild stat, og dermed øydelegge den motvillige statens økonomi, eller til og med svelte befolkninga der. Men Russland og Kina tilbyr no ein måte å bryte denne økonomiske kringsettinga på.
 • Sjølvsagt kan det gigantiske overvakingsmaskineriet til «Five Eyes» (Australia, Canada, USA, New Zealand, UK) avsløre ugjerningane til motvillige leiarar, men nokre leiarar er ærlege, og kan difor ikkje pressast til å gjennomføre tiltak som er til skade for folket sitt.

Sett frå dette perspektivet, er lista over statar som røysta mot våpenkvile i Gaza opplysande. I tillegg til USA og Israel, inkluderer den ei rekke regime med overraskande eigenskapar:

 • Austerrike
  Karl Nehammer underviser i politisk kommunikasjon. Han er så god på det at han greier å få gjennomslag for nesten kva det skulle vere av politiske avgjerder. Som karrieremilitær har han arbeidd med Washington som etterretningsoffiser-trenar. I dag er han kanslar av denne tidlegare nøytrale staten. 
 • Guatemala
  Italiensk-guatemalske president Alejandro Giammattei er representaten til ei lita gruppe kapitalistar. Han kjempar energisk mot dei som kjempar mot korrupsjon: fengslar statsadvokatar, leiarar for menneskerettsorganisasjonar og gravejournalistar. Som lojal alliert av USA, er han det einaste latinamerikanske statsoverhovudet som har besøkt Kiev og Taiwan.
 • Liberia
  Landet blir framleis styrt av fotballspelar og songar George Weah. Den valde presidenten, Joseph Boakai, har enno ikkje blitt sett inn i embetet. Utan politisk erfaring som han er, har Weah vald Jewel Taylor, kona til forbrytaren mot menneskeslekta Charles Taylor, til visepresident
 • Mikronesia.
  Mikronesia var okkupert av USA før president Ronal Reagan godtok uavhengigheita. Men dei er i dag under forvaltning, då forsvaret deira er avhengig av Pentagon.
 • Nauru
  Nauru er eit lite land med færre enn 10 000 innbyggarar, og har berre vore uavhengig frå Det britiske imperiet sidan 1968. Alle i FN veit at «President» David Adeang er opportunistisk og korrupt. Det er alltid mogleg for dei som betaler å skaffe seg ei positiv røyst frå dette landet.
 • Papua Ny-Guinea
  Papua Ny-Guinea har berre vore uavhengig frå Det britiske imperiet sidan 1975. For sju månadar sidan signerte statsminister James Marape ein avtale som autoriserer USA å bruke territoriet hans som framskote støttepunkt i Stillehavet. USA har full tilgang til alle landets hamner og flyplassar i byte mot ulike investeringar. Då Marape flytta landets ambassade i Israel frå Tel Aviv til Jerusalem, erklærte han: «For oss som kallar oss kristne, kan vi ikkje fullt ut respektere Gud med mindre vi anerkjenner at Jerusalem er den universelle hovudstaden til Israels folk og nasjonen Israel».
 • Paraguay
  Paraguays president, Santiago Peña, prøver å fornye landets institusjonar og hyllar samtidig det anti-kommunistiske diktaturet til general Alfredo Stroessner.
 • Den tsjekkiske republikken
  Du blir kanskje overraska over å sjå endå ein medlem av EU på denne lista. Det er fordi du gjekk glipp av valet av den nye presidenten, general Petr Pavel, ein personleg ven av USAs ambassadør i Praha. Han vart utdanna i USA og Storbritannia og vart leiar for NATOs militærkomité. Han var tidlegare kollaboratør med dei sovjetiske okkupantane, men har skrive heilt om biografien sin og forvandla seg til ein moderne mann av Vesten, men bruker makta si til å tilpasse landet sitt til Washington.

Tjuetre andre statar avstod frå å røyste. Desse er Washingtons allierte, ikkje berre marionettar, slik dei ovanfor nemnde. Uansett har Vesten ikkje lenger majoriteten (97 røyster). Ein treng ikkje lenger ta omsyn til G7.

Og korleis kan ein oversjå situasjonen i Japan. Der er det no i gang ei juridisk etterforskning som har fått fram i lyset den utbreidde korrupsjonen til den politiske klassen Mellom 2018 og 2022 vart minst $500 millionar betalt til 99 medlemmar av parlamentet frå Det liberaldemokratiske partiet, som har sete med makta kontinuerleg i 67 år (med unntak av to mellomspel på til saman 4 år). Det som blir presentert som eit «godt demokrati», er i realiteten ingenting anna enn eit show som maskerer eit mafia-system.

Korleis kan G7 hevde dei står for og forsvarer noble verdiar?

BRICS, som utvider med nye medlemmar den 1. januar, 2024, representerer no meir enn halvparten av menneskeslekta. Deia arbeider for ei multipolar verd. Etter deira syn, og i motsetning til Vestlege mareritt (Thukydides-fella), er det ikkje eit spørsmål om å erstatte USA med ein Kina/Russland-duopol, men om å forlate Vestens reglar og returnere til Folkeretten. Viss du ikkje skjønar kva eg snakkar om, så les artikkelen min om dette emnet: «What international order?» [1]. Dei fleste av oss er ikkje klare over at medlemmane av «det internasjonale storsamfunnet» (dvs. Washington of vasallane deira) ikkje lenger respekterer signaturane sine og bryt pliktene sine, heilt frå Resolution 181 [2], som skulle føre til opprettinga av ein palestinsk stat, eller meir nyleg med Resolution 2202, som skulle hindre krigen i Ukraina. Dei ignorerer det faktum at dei såkalte «sanksjonane» deira er krigsvåpen og bryt med prinsippa i FN-pakta.

Utviklinga til Dei foreinte nasjonane (FN) si generalforsamling set dei i same situasjon som Folkeforbundet i 1939. Medan presidenten av USA, Woodrow Wilson, grunnleggande endra det opprinnelege prosjektet til Folkeforbundet ved å avvise likskap mellom nasjonar, anerkjenner FN denne likskapen i teorien, men ikkje i praksis, slik handsaminga av Palestina-spørsmålet viser. I begge tilfella handlar det om å oppretthalde den angloamerikanske dominansen i verda, enten utanfor Folkeforbundet (som Washington nekta å slutte seg til etter å ha modifisert statuttane der) eller innanifrå FN (som Washington slutta seg til, men utan å nokon gong repektere statuttane deira). Dette reiser spørsmålet: vil BRICS lykkast med å reformere FN og bringe dei tilbake til sine prinsipp, eller vil dei mislykkast i å oppretthalde freden?

Med dette i bakhovudet har generalforsamlinga ikkje nøydd seg med å kreve ei umiddelbar humanitær våpenkvile i Gaza [3]. Dei byrja med å vedta ei rekke resolusjonar som krev gjennomføring av Resolusjon 181, som i mangel på å bli gjennomført har ført til det kaoset vi no ser. Særleg krev dei at Israel skal kompensere for den tapte eigedommen til palestinarane dei fordreiv for syttifem år sidan [4].

Omsett av Monica Sortland

[1] “Hvilken internasjonal orden?”, av Thierry Meyssan, Omsett av Monica Sortland, Voltaire Network, 7. november 2023.

[2] « Résolution 181 (II) de l’Assemblée générale des Nations Unies », ONU (Assemblée générale) , Réseau Voltaire, 29 novembre 1947.

[3] “Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations”, Voltaire Network, 7 December 2023.

[4] “Palestine refugees’ properties and their revenues”, Voltaire Network, 7 December 2023.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Lars H. Alhaug
  22 desember 2023 15:24

  Så du mener Hamas skal kunne fortsette sin terrorvirksomhet, både mot egne og spesielt Israel? Hamas må bort fullstendig. Organisasjoner som er onde og som massakrerer uskyldige folk på det mest bestialske har ingenting blandt mennesker å gjøre. Israel har eldgammel rett på landet og i tillegg fikk de denne retten tilbake i 1920-22. Det er Folkeretten.. De er ikke kommet noe nytt folkerettslig vedtak etter dette. Hamas må bort. Våpenhvile betyr mer død for IDF soldatene, etter hvilen. Har du lagt merke til hvem som står for voldtekter, bilbranner og skyting i Vesten nå? Er det folk fra Valdres og Moelv. Bare vent å se hvordan dette vil utvikle seg for også vårt land –

  Svar
  • Fingar B. Hamre.
   22 desember 2023 16:03

   Jeg tror vi skal være glad over at USA endelig mister mye makt, og med det vil FN gå mer tilbake til hva det var ment for, nemlig å være et samlepunkt hvor alle nasjoner kan være medspillere. Se bare på hva f.eks WHO har blitt under EU’s og USA’s dominans. Et fascistiskt rottereir av korrupt vestlig selvoppnevnt «elite» med tett kobling til legemiddelindustrien. Schwab får nok en dårlig jul i år.

   Svar
  • »Organisasjoner som er onde og som massakrerer uskyldige folk på det mest bestialske har ingenting blandt mennesker å gjøre» – som f.eks. psykopaten Netanyahu’s uniformerte [og sivilkledde] psykopater!

   https://pbs.twimg.com/media/GB5X4awWYAAZSLD?format=jpg&name=small

   SKJERP DEG MANN!!!

   Svar
  • deafdumbblind
   22 desember 2023 22:30

   Merkelig…. Åpenbart noen som har hodet fullt av sagflis…..eller er det tvangstanker. God Jul.

   Svar
 • «Då Dei foreinte nasjonane vart danna, heldt dei idealet om likskap mellom folk og nasjonar høgt. Men…..»

  Ikke noe nytt under solen. ;-)

  ‘ … og så ble de enige om at alle Europas «ulver» skulle ha møte i Genève for å «ordne» hele verden og for å organisere freden; Sic. Hadde det ikke nå vært riktigere å si: Erfaring viser at en politisk stat er uhensiktsmessig fordi det er lettere å ordne seg og skape fred i det små og enkle og spesielle, enn i det store og kompliserte og sammensatte. Alt som hører livets virkelighet til begynner i det små. Finn først nøkkelen til vanskelighetene i det små, i det hjemlige, lokale og oversiktlige. Generaliser framfor alt ikke. Hadde ikke en slik tanke vært atskillig nærmere det riktige? I stedet sier man som så: Da villfarelsene i det enkelte land er vanskelig å rette på, må vi samle all europeisk villfarelse i en sal, så vil den nye sol stå opp over både onde og gode. Hvis den ene gale «stats»-mann ikke er gal nok så vil han nå kunne lære av de andre og ta med seg hele kofferten av mer galskap hjem til sitt eget land. Vi må bygge et tårn som er så høyt at det rager helt til himmelen. Der oppe fra kan vi våke over Europas fred og slå ned på enhver som skaper uro. «Da presidenten i Folkeforbundet åpnet det første møte ble det dødstille i salen. Alle følte stundens alvor», het det i dagspressen. Alle tok seg selv helt alvorlig. Tyskerne og jødene også. Hambro og Mowinckel ikke minst. Tenk for en ære. Tenk på alle de nye muligheter som åpnet seg for alle de små nasjoner. Men Satan lo så det rystet i hele helvete. «Menneskene har en ubetvingelig trang til å ta seg selv ved nesen og misforstå seg selv,» sa Satan og slo seg på folkeforbundspolitikk.
  ….For når alle vil kjøpe billig og selge dyrt så er alle i ubevisst krig med seg selv. Det er bare tøylesløs fantasi å tro at man kan bedra andre uten å bedra seg selv. ‘
  samfunnsliv.no/kunst-07.html

  Herr B. Dybwad Brochmann!
  Takk for Deres brev av 10/2. Jeg leste det med stor interesse. Men
  er De oppmerksom på, kjære Dybwad Brochmann, at hverken de tyske
  myndigheter eller N.S. på noen måte anvender «dødsstraffer på grunn av
  politiske avvikende oppfatninger».
  Forholdet er at våre motstandere har utfoldet en omfangsrik for-
  brytersk virksomhet som hittil har vært ukjent i Norge — med spreng-
  ninger og drap av både uskyldige og kampfeller. I lang tid har vi
  unnlatt å slå til. Men når den ene tapre kjemper etter den annen skytes
  ned fra bakhold, går dette ikke lenger. Det finnes visse grenser også.
  Jeg lover meg ikke så svært meget av våre motforholdsregler, men
  en viss virkning har de nok. Vi har heller ikke anvendt dem uten overfor
  skyldige. Mener vi overhodet noe med vårt standpunkt og vår kamp,
  kan jeg ikke skjønne hvorledes vi fremdeles skulle sitte med hendene i
  skjødet og la oss ustraffet skyte ned.
  Med vennlig hilsen,
  Heil og sæl,
  Sverre Riisnæs.

  Innlegg i :
  https://www.derimot.no/jan-harstad-star-var-virkelighetsoppfatning-for-fall/#comment-5554

  Aron har også inspirasjon. En opportunistisk inspirasjon. Men den er ikke av Gud. Bibelen beretter alltid om begge slags inspirasjon. Både Gud og Satan opptrer og taler i Bibelen. Når Aron skaper en gullkalv til folket og overlater til folkets ukontrollerte fantasi å dikte liv i gullet, så begår han overfor folkesjelens infantilisme noe lignende som når du klipper ut papirdukker til ditt lille barn og lar det «leke» med sin dukke. Slike «lek» er vakker og nødvendig til et visst utviklingstrinn. Det er ikke så vakkert om f. eks. en 20 års pike avviser sine friere og foretrekker leketøy og lek i fantasien istedenfor virkeligheten, som er den å bli mor til virkelige barn. Derfor slår alle nåtidens «antisemitter» seg selv på munnen når de håner jødenes dans og lek i 2. Mosebok for mange tusen år tilbake, mens de selv ubevisst danser den samme dans ennå styggere i våre dager
  http://www.samfunnsliv.no/kunst-05.html

  Svar
 • Det ble feil , – og for mye. Dette er riktig ment. :

  «Då Dei foreinte nasjonane vart danna, heldt dei idealet om likskap mellom folk og nasjonar høgt. Men…..»

  Ikke noe nytt under solen.

  ‘ … og så ble de enige om at alle Europas «ulver» skulle ha møte i Genève for å «ordne» hele verden og for å organisere freden; Sic. Hadde det ikke nå vært riktigere å si: Erfaring viser at en politisk stat er uhensiktsmessig fordi det er lettere å ordne seg og skape fred i det små og enkle og spesielle, enn i det store og kompliserte og sammensatte. Alt som hører livets virkelighet til begynner i det små. Finn først nøkkelen til vanskelighetene i det små, i det hjemlige, lokale og oversiktlige. Generaliser framfor alt ikke. Hadde ikke en slik tanke vært atskillig nærmere det riktige? I stedet sier man som så: Da villfarelsene i det enkelte land er vanskelig å rette på, må vi samle all europeisk villfarelse i en sal, så vil den nye sol stå opp over både onde og gode. Hvis den ene gale «stats»-mann ikke er gal nok så vil han nå kunne lære av de andre og ta med seg hele kofferten av mer galskap hjem til sitt eget land. Vi må bygge et tårn som er så høyt at det rager helt til himmelen. Der oppe fra kan vi våke over Europas fred og slå ned på enhver som skaper uro. «Da presidenten i Folkeforbundet åpnet det første møte ble det dødstille i salen. Alle følte stundens alvor», het det i dagspressen. Alle tok seg selv helt alvorlig. Tyskerne og jødene også. Hambro og Mowinckel ikke minst. Tenk for en ære. Tenk på alle de nye muligheter som åpnet seg for alle de små nasjoner. Men Satan lo så det rystet i hele helvete. «Menneskene har en ubetvingelig trang til å ta seg selv ved nesen og misforstå seg selv,» sa Satan og slo seg på folkeforbundspolitikk.
  ….For når alle vil kjøpe billig og selge dyrt så er alle i ubevisst krig med seg selv. Det er bare tøylesløs fantasi å tro at man kan bedra andre uten å bedra seg selv. ‘
  samfunnsliv.no/kunst-07.html

  Svar
 • Det ble feil , – og for mye. Dette er riktig ment. :

  «Då Dei foreinte nasjonane vart danna, heldt dei idealet om likskap mellom folk og nasjonar høgt. Men…..»

  Ikke noe nytt under solen.

  ‘ … og så ble de enige om at alle Europas «ulver» skulle ha møte i Genève for å «ordne» hele verden og for å organisere freden; Sic. Hadde det ikke nå vært riktigere å si: Erfaring viser at en politisk stat er uhensiktsmessig fordi det er lettere å ordne seg og skape fred i det små og enkle og spesielle, enn i det store og kompliserte og sammensatte. Alt som hører livets virkelighet til begynner i det små. Finn først nøkkelen til vanskelighetene i det små, i det hjemlige, lokale og oversiktlige. Generaliser framfor alt ikke. Hadde ikke en slik tanke vært atskillig nærmere det riktige? I stedet sier man som så: Da villfarelsene i det enkelte land er vanskelig å rette på, må vi samle all europeisk villfarelse i en sal, så vil den nye sol stå opp over både onde og gode. Hvis den ene gale «stats»-mann ikke er gal nok så vil han nå kunne lære av de andre og ta med seg hele kofferten av mer galskap hjem til sitt eget land. Vi må bygge et tårn som er så høyt at det rager helt til himmelen. Der oppe fra kan vi våke over Europas fred og slå ned på enhver som skaper uro. «Da presidenten i Folkeforbundet åpnet det første møte ble det dødstille i salen. Alle følte stundens alvor», het det i dagspressen. Alle tok seg selv helt alvorlig. Tyskerne og jødene også. Hambro og Mowinckel ikke minst. Tenk for en ære. Tenk på alle de nye

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det grønne skiftet gir dårlig økonomi og lite energi.

Svensk batteribedrift med store subsidier og stort underskudd.

Forrige innlegg

Av denne grunnen aleine er vi dem takk skyldig:

Taliban gjør slutt på opiumproduksjonen i landet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.