POSTED IN Endring av politikken, Helse

Offisiell statistikk fra Storbritannia:

Influensa/lungebetennelse drepte ti ganger flere i forrige uke enn Covid-19.

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tallene for Storbritannia er interessante fordi vi har en lignende utvikling i Norge. I volum er de naturligvis langt høyere enn Norge fordi befolkningen er mer enn 10 ganger større enn den norske. Av den grunn er ikke volumet i disse grafene viktigst.

Men utviklingen disse grafene viser går også igjen i Norge. Vi har hatt en influensa-lignende epidemi både i Storbritannia og i Norge, i år kalt Covid-19. Men den har ikke tatt livet av flere enn det som er vanlig i en vanlig influensa sesong, i Norge langt færre.

Tallene som gjengies her fra britiske helsemyndigheter kan ikke forsvare de omfattende og sosialt drepende tiltakene som er iverksatt – egentlig både i Storbritannia og i Norge.

Og det er det store spørsmålet. Vi ler av Tyskland som lot seg kollektiv rive med av Hitler på 1930-tallet av massiv og effektiv propaganda. Uten sammenligning forøvrig mener jeg at det er det samme som skjer nå med oss. Goebbels var et geni og viste oss hva en massiv og kollektiv propaganda kan få til.

Den fører til en form for kollektiv lydighet som ikke er begrunnet i det som har vært fremstilt som det store problemet. Korona har ikke vært noe større helse-problem enn tidligere år, men har fått et annet navn enn influensa i år: Korona.

For dette har ikke vært noen alvorlig helsetrussel. Det alvorlige er den massive påvirkningen vi har vært utsatt for og hva det forteller om våre medier og vårt samfunn – og våre ledere.

Knut Lindtner

Influensa og lungebetennelse tok livet av ti ganger så mange briter som Covid forrige uke, avslører den nasjonale statistikken.

Men psykosen består!

Sykdommer som influensa og lungebetennelse tar livet av flere mennesker enn koronaviruset i Storbritannia. Dette har tallene avslørt.

Opplysningene kommer fra Office for National Statistics (ONS). De viser at i forrige uke døde ti ganger så mange personer av influensa og lungebetennelse som av Covid-19.

Av registrerte dødsfall i siste uken i august er kun 101 nevnt som koronavirus.

ONS slår fast at 12,6 prosent av dødsfallene skyldtes influensa og lungebetennelse, mot 1,1 prosent som skyldtes Covid 19.

Den røde kurven er døde av Covid-19, den blå av influensa og lungebetennelse. Tallet for influensa-døde stiger hver vinter.(red.)
Totalantallet døde sml. med døde av Covid-19. Det fremgår av grafen at den nå er ubetydelig. Og noe skal folk dø av uansett siden ingen har evig liv (red.)

Eksperter advarer nå om at selv om det har vært en økning i koronavirus-tilfeller, så florerer  andre sykdomsårsaker også Storbritannia.

Data fra ONS slår fast antall dødsfall på grunn av Covid-19 nå har minsket. De slår fast: «Antallet registrerte dødsfall i England og Wales på grunn av Covid-19 minket med 37 dødsfall fra 138 denne uken, 34 fra 101 i uke 35 – det laveste tallet på grunn av Covid-19 dødsfall siden uke 11 (uken i slutten av mars). Det var den første uken det ble registrert Covid-19-dødsfall (fem stykker).

Av alle registeret dødsfall i uke 35, er 1,1 prosent nevnt som Covid-19, ned fra 1,4 prosent i uke 34».

Professor Karol Sikora skriver i Daily Mail at regjeringen nå må anerkjenne at det er andre årsaker som fortsatt tar livet av folk.

Grønne stolper viser dødsårsak i år. Orange viser dødsårsak de siste 5 årene. En kan se av grafen at det Covid-19 har medført tilsvarer omtrent det folk tidligere døde av som falt under kategorien influensa/lungebetennelse. Covid-19 tilsvarer dermed en litt hardere sesonginfluensa i Storbritannia. (red.)

Han sa at statsminister Boris Johnson burde ha innsett at det er en økning av infeksjoner hos friske unge «som stort sett er usårbare mot koronaviruset, samtidig som de vises i andre kritiske statistikker. Forrige døde ti ganger så mange mennesker i England av influensa og lungebetennelse som av Covid.».

Ha la til at regjeringen har «oversett» de menneskelige kostnadene med lockdown på grunn av koronaviruset etter at ha nevnte at National Health Service «ble lukket for alt unntatt Covid, legevakt og mødretiltak».

Professor Sikora la til at det vil komme minst 30 000 ekstra kreft-dødsfall på grunn av av den «haltende diagnose-tjenesten».  Sist måned avslørte ONS at forhold som demens og hjertetilfeller har oversteget viruset.

Døde av Covid-19 dag for dag. I rubrikken står det: Fra 12. august revideres dødsårsaken til å omfatte bare pasienter som er døde etter å ha testet positivt de siste 28 dagene. Vi ser av grafen at sykdommen nå er utbrent (red.)

I juli ble det registrert 38 179 dødsfall i England, men koronaviruset kun sto for 2,6 prosent av alle tilfellene. Dette vil si 976 dødsfall. Og data viser at Covid ikke lå på ti på topp-listen av dødsfall i Wales.

ONS slår fast at de viktigste dødsårsakene i juli var demens og Alzheimer. Disse sto for 10,6 prosent av alle dødsfall i England. Og hjertesykdommer sto for 11,7 prosent av alle dødsfall i Wales.

Alzheimers sykdom har vært den viktigste dødsårsaken i England siden 2015.

I juli sto denne sykdommen for 4034 dødsfall i England.

Data fra ONS har også avslørt at dødsfall som ikke hadde noe med Covid-19  å gjøre økte mer enn femåre-gjennomsnittet for tredje uke på rad.

Det kommer etter at statsministeren sa at han hadde innskrenket koronavirus-restriksjonene ned til seks personer.

På en pressekonferanse tidligere denne uken sa han at dette «vil forhindre mer forvirring».

Steve Baker som er konservativ parlamentsmedlem fra Wycombe sa at det var enighet «til en viss grad» om de nye reglene.

I programmet Today sa han: «Forekomsten av koronatiltakene pålagt oss av ONS er nå 1 av 2000. Det er omtrent en firedel av nivået til en epidemi.

Vi har ikke vært på epidemi-nivået siden 10. mai.

Koronavirus-dødsfallene er omtrent 100 i uken i England og Wales, det er ned fra et tusen om dagen».

Han la til at sykehusene «er ganske tomme». Han sa det er rundt 837 pasienter på sykehus nå, ned fra omtrent 20 000.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Forsidebilde: Katerina Kerdi

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • «Goebbels var et geni og viste oss hva en massiv og kollektiv propaganda kan få til.»

  Men Goebbels, og nasjonalsosialistene, var ærlige og kalte det propaganda når det var propaganda, og informasjon når det var informasjon.
  Et eksempel til etterfølgelse.

  «For dette har ikke vært noen alvorlig helsetrussel. Det alvorlige er den massive påvirkningen vi har vært utsatt for og hva det forteller om våre medier og vårt samfunn – og våre ledere.»

  Svar
 • I en kortere periode i april 2020 ble antall dødsfall i UK mer enn fordoblet. Viruset må altså ha vært dødelig. Men det som gjenstår å forklare er hvorfor det skjedde et stort fall i antall dødsfall i slutten april og deretter. Er det pga alle mottiltakene? Har viruset blitt snillere? Har de fleste med dårlig immunforsvar rett og slett død?

  Svar
  • «Viruset må altså ha vært dødelig.»

   Livet er dødelig.
   Og i livets uutholdelige letthet finnes det mange lidelser. F.eks. opplevelser av oppgitthet og manglende krefter. Fordi vi har et samfunn som styres av penger mer enn folkevelferd og felles krefter på vei mot frihet og samhold?
   Konstruert frykt for ekstra dødelighet hjelper ikke akkurat i forholdhold til den psykiske og somatiske folkehelsen. Heller ikke frykt for økonomiske vanskeligheter.
   Vi får bruke tall på alvorlig syke/døde. I forhold til tidligere år. Og vi bør avsløre en øvrighet som ikke har peiling, men som opptrer som om de har.

   Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  20 september 2020 2:14

  Med andre ord, britenes lockdown har lykkes i å begrense utviklingen av Covid-19.

  Svar
  • Med andre ord er dette en sesongepidemi som alle andre. Den tar livet av de som er gamle og svært syke og immuniserer resten av befolkningen. Tiltakene kan ha begrenset dødeligheten i år men de vil ta livet av mange andre og langt flere (Se FN-rapporter om dtte). Når tiltakene opphører får vi se, f.eks. til vinteren.

   Det ser ut til at mange glemmer at folk eldes og blir syke og dør. Noe skal alle dø av og dødstallene er meget stabile år for år, litt lavere i år. Men til neste år…

   Tiltakene skaper bare langt større problemer på sikt.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    20 september 2020 23:25

    «Med andre ord er dette en sesongepidemi som alle andre.»

    Slik jeg forstår rapporten forklarer den i hovedtrekk bare at folk dør av ulike årsaker og at en del Covid-19-relaterte dødsfall har vært overrapportert, men ikke hvorvidt lockdown har påvirket dette, som jo er det store spørsmålet. Det har kommet flere rapporter den siste tiden som viser at lockdown har fungert i mange land og at dødstallene ville vært langt høyere uten tiltakene.

   • Siden det er et eksperiment som ikke kan utprøves blir det en tvilsom påstand. Jeg tror ikke et sekund på dette. Det fungerer som en unnskyldning for å godta nedstengning av vitale samfunnsfunksjoner og drepende isolering av mennesker.

  • Sven-Bjørge Lund
   20 september 2020 8:06

   Jeg tror dette blir for enkelt Bjørnar. Resultatene i Sverige viser noe annet. Hvordan antall døde har blitt telt har dessuten påvirket tallene mer enn selve sykdommen. Generelt er antall døde i de offisielle statistikkene langt større enn det reelle antallet. Det har vært en global trend at antall døde har vært telt på følgende måte: En person som dør og som får påvist Covid-19. I denne statistikken har det ikke blitt ihensyntatt alternative underliggende årsaker. At Sverige fikk en boost i totalt antall dødet i starten av pandemien lå likevel innenfor normalen sett over en 10 årsperiode. Et annet aspekt ved dette er at, og dette er et faktum få benekter, tiltakene mot Covid-19 påfører menneskeheten mer død enn pandemien selv. Men hvorfor skulle vel vi i Norge bry oss om det når de største konsekvensene fremkommer i den 3. verden?

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    20 september 2020 23:26

    «Et annet aspekt ved dette er at, og dette er et faktum få benekter, tiltakene mot Covid-19 påfører menneskeheten mer død enn pandemien selv.»

    Hvilket «faktum» eller kilde refererer du her til?

   • Sven-Bjørge Lund
    21 september 2020 21:50
   • Bjørnar Bolsøy
    21 september 2020 22:32

    Jeg legger merke til overskriften:

    «COVID-related hunger could kill more people than the virus»

    Det er altså snakk om en bekymring for hva som kan komme til å skje om ikke tiltak blir gjort, ikke hva som har skjedd.

    Artikkelen utdyper det videre og forteller også at det blir gjort tiltak for å forhindre en foverret sultkataftrofe:

    «…And as the health crisis becomes an economic one, Beasley worries that funding might dry up, causing starvation on an enormous scale. “This hunger pandemic will rip through the hearts of many nations of the world.”

    …If this disaster is to be averted, it will take a cross-sector collaboration from Government, business and civil society leaders, Beasley said. “It’s all hands on deck from everybody.”

    …The private sector has already been stepping up, Elisabeth Cousens, President and CEO of the United Nations Foundation, noted in the session. “Since the start of COVID-19, we have seen exceptional leadership from the business community.” For example, early on in the crisis, the UN Foundation set up the COVID-19 Solidarity Response Fund. “Over 140 companies globally have already given to the fund, along with 400,000 individuals. That makes them collectively the second-largest donor to the World Health Organization’s immediate efforts,” Cousens pointed out.

    …Without that ongoing support, the consequences could be catastrophic, Beasley predicted. “You’re going to have destabilization, you’re going to have mass migration, you’re going to have war on top of war, conflict on top of conflict. I can tell you, that’s going to cost a thousand times more. By doing it on the front end, this will be a lot cheaper.”

    Forøvrig er jeg helt enig i at koronatiltakene har mange skadelige effekter, men jeg tror det er for tidlig å konkludere med at disse tiltakene tar livet av flere enn viruset selv. Videre er det flere rapporter som beregner at lockdown i seg selv har forhindret millioner av dødsfall, i følge denne 12000 bare Norge:

    «…The Imperial College has now published fresh data up to May 04 which shows that government intervention saved an estimated 3.1 million people in 11 different European countries.»

    https://www.statista.com/chart/21945/lives-saved-due-to-lockdown-in-europe/

   • BL.a FN-rapporter men også fra britiske helsemyndigheter. Har hatt flere artikler om dette tidligere. Det er ikke noe sensasjonelt i dette men egentlig helt selvsagt. Det påfallende er at ingen av våre store medier skriver om dette. Dette forholdet er det verste og skal for enhver pris ikke diskuteres Det er uklart hvor mange som får en for tidlig død på grunn av utsatt diagnostisering og behandling, men de kommer over tid. Det sier seg sjøl. Hvis du søker på bloggen min enten på Korona eller Covid-19 vil du finne artikler om dette. Steigan.no har også skrevet om det. FN-rapportene nevner ikke minst barn i Afrika og andre land som får stengt programmene sin hvor bl.a mathjelp inngår. Vil føre til sult, underernæring og tidlig død.

 • Sverige har til nå hatt 5.865 koronarelaterte dødsfall. Norge derimot har hatt 267 dødsfall. Mulig at tallet for Sverige heller bør settes til å være ca 3.400. Men tallet for Sverige er fremdeles mye større enn tilsvarende tall for Norge. Mange av de døde i Sverige var eldre mennesker. Hva skjer i Norge hvis smittetallet i Norge øker kraftig fremover? De under 80 år vil trolig klare seg. Men hva med de som jobber i helsevesenet? Store deler av personalet kan havne i karantene hvis det skjer et stort smitteutbrudd. Dette kan skape en krise i helsevesenet. Det er her problemene ligger. Kanskje Norge havner opp med tilsvarende antall døde som Sverige. Mens Sverige allerede har opplevd dette så gjenstår det for Norge å oppleve noe lignende. Men det er mulig at man vhja økt mengde av smittevernutstyr, respiratorer og frivillige helsearbeidere (og evt svenske helsearbeidere) kan klare å håndtere situasjonen for gamle og syke bedre i Norge enn i Sverige ved et stort smitteutbrudd fremover.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ontario i Canada:

Grønn politikk kollapser.

Forrige innlegg

Dag 10 i rettssaken mot Assange:

Det er mediene på tiltalebenken, men hvor er de?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.