POSTED IN Norsk politikk

Offiserene gjorde slik de hadde lært.

General Støre blir sittende.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Støre er ansvarlig for den kameraderikulturen som Trettebergstuen er en del av

Av Pål Steigan

Clinton Foundation fikk millioner etter en telefon til Støre

To profilerte statsråder innrømmet at de har brutt reglene for habilitet. Anette Trettebergstuen gikk av, mens Tonje Brenna tok ansvar ved å bli sittende. Forstå logikken den som kan. Men som alle vet er det alltid ledelsen for en organisasjon som er ansvarlig for organisasjonskulturen. Alltid. Trettebergstuen og Brenna står for en korrupt kameraderikultur som Støre er den øverste sjefen for – og den fremste utøveren av.

Mens Trettebergstuen og Brenna driver med kameraderi i det små, driver Støre den i stor, grandios stil.

Det var ingen demokratisk saksbehandling da Støre ga 3,6 millioner kroner til den korrupte Clinton Foundation i 2015.

Nettavisa ABC Nyheter skriver:

En kjapp telefon til sin norske utenriksministerkollega Jonas Gahr Støre (Ap) ga på få dager Hillary Clinton 3,6 millioner kroner i støtte til et nyopprettet fond. Nå refses hun for å ha misbrukt offentlig tjenestemann, i strid med lovverket, for å oppnå privat gevinst. …

Samtalen med daværende utenriksministrer Støre fant sted høsten 2010 – kort tid før den årlige konferansen Clinton Global Initiativ (CGI). Den arrangeres av den private stiftelsen The Clinton Foundation, som det tidligere presidentparet Bill og Hillary etablerte etter at han sluttet i embetet som verdens mektigste mann i 2001.

Hillary Clinton og mannen Bill er kjent for å hente millioner i støtte til sin private Clinton Foundation.

Dagbladet skrev med støtte i Finansavisen at Norge har gitt 441 millioner kroner til Clinton Foundation, som angivelig skulle gå til bistand. I følge avisa er bare 10% gått til bistand, mens svært mye er gått til «administrasjon, reiser, lønninger og bonuser».

Norge og Saudi Arabia var i spissen med å øse gigantsummer til Clinton Foundation. (Og Høyre var like ille som Arbeiderpartiet, så bare det er sagt.)

De aller største bidragsyterne til Clinton Foundation er Bill Gates, Fred Eychaner (Newsweb Corporation) og Frank Giustra. Bill & Melinda Gates Foundation er den største private stiftelsen i verden, og driver privat utenrikspolitikk i stor skala. Frank Giustra er en kanadisk storkapitalist, som blant annet har sterke interesser i den omstridte Keystone XL-rørledninga og i tjæresandindustrien. Hans Radcliffe Foundation er en kjent støttespiller for Clintons prosjekter. Den er involvert med International Crisis Group sammen med George Soros.

Alle disse, samt Det nederlandske postkodelotteriet (?), har bidratt med mer enn 25 millioner dollar hver. For oss nordmenn blir det spesielt interessant når vi går til neste nivå av store givere, de som har bidratt med mellom 10 og 25 millioner dollar. Der finner vi blant annet Saudi Arabia, Norges regjering og den ukrainske oligarken Victor Pinchuk.

Den rødgrønne regjeringa stilte en garanti på 800 millioner kroner for Clinton-stiftelsens veldedige arbeid, og Heikki Holmås fra SV sa at «– Vi jobber godt sammen med Bill Clinton og Clinton Foundation. Vi har pengene, og Clinton er knallgod til å samle folk for å skaffe bedre og billigere prevensjon til fattige kvinner.»

Foto: Fra Støres facebookside

Støre ga bort det norske arvesølvet til «kjære Ursula»

Det var ingen demokratisk saksbehandling i Norge den 20. mai 2022 sendte statsminister Jonas Gahr Støre et brev til EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen der han lovte at Norge skal bygge ut vindkraft til havs i en størrelsesorden av 30 Gigawatt, og at mesteparten av dette vil være tilgjengelig for eksport til EU.

På vegne av Norge har altså Jonas Gahr Støre lovt EU å bygge ut vindkraft som nesten er like stor som den samlede kraftproduksjonen i Norge. Dermed gjør han med et pennestrøk Norge til en energikoloni under EU med vindtrekkende og uoverskuelige konsekvenser for Norge og framtidige generasjoner her til lands.

Se hele brevet fra Støre her.

I EU granskes Ursula von der Leyen for korrupte forbindelser med Pfizer-sjef Albert Bourla.

Les Thomas Fazi: Pfizer og Ursula von der Leyen: de manglende tekstmeldingene

Eller hva med Støres giverglede til kraftspekulantene og spekulantene som gjør milliardformuer i ly av «det grønne skiftet»?

Regjeringen har lovet selskapet Freyr lånegarantier på 4 milliarder kroner dersom det blir noe av batterifabrikken i Mo i Rana. Og konsernsjefen regner med at det er flere milliarder å hente fra statskassa. Dette skjer i ei tid da 150.000 husstander sier de er «ille ute» økonomisk. Og samtidig som styremedlemmene i Freyr får flere millioner kroner hver i styrehonorarer i år også, slik E24 skriver.

Og naturligvis har vi sett Støres vanvittige giverglede til våpenindustrien og oligarkene i Ukraina, men der har han hele politikergjengen på Stortinget med seg, uten at det gjør saka noe bedre. Norge stiller kassakreditt for svindlere og spekulanter hjemme og ute. Og det granskes aldri. Ingen blir stilt til ansvar.

Ansvaret ligger hos Støre

Frithjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv skriver:

Jonas Gahr Støres regjering sliter med amatørskap, lettvinthet og kunnskapsmangel. Velgerne har skjønt det.

Habilitet er ikke så vanskelig. Statsråder må bare ligge unna det som har med venner og familie å gjøre. Er de i tvil kan de spørre sitt eget embetsverk eller kollegene i regjeringen. Eller lese «Håndbok for politisk ledelse» som alle politikere i regjeringsapparatet har tilgjengelig.

Kunnskapsløse amatører, det er dessverre ingen overdrivelse.

Se på den offisielle CV-en til Anette Trettebergstuen. Det hun har av yrkeserfaring etter at hun gikk ut fra Hamar katedralskole er telefonintervjuer hos AC Nielsen AS (2001) og disc jockey (2004). Resten er klatring i det politiske apparatet.

Støres mannskap, i likhet med Høyres mannskap før dem, består av politiske broilere som ikke aner hvordan vanlige mennesker har det, hvordan ting produseres eller hva som er grunnlaget for den velstanden vi hadde.

Det tragiske er at de dessverre er i posisjon til å ødelegge en velstand som det har tatt generasjoner av sliteres arbeid å bygge opp, og at de gjør det mens de roser hverandre opp i skyene.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: IStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • > Kunnskapsløse amatører, det er dessverre ingen overdrivelse.

  Totalt feil. De er korrupte og ikke dumme. At de spiller dumme gjør bare at de slipper unna med en ydmykende gråteseanse istedenfor å havne i buret.

  Svar
 • Statsminister Støre styrer kvar einaste nordmann med hard hand, gjennom harde skattar og avgifter, coronadiktatur, mediesensur og løgner, samt ti tusen kroner i bot for mobil i bil. Full kontroll og undertrykking.
  Dei store pengane lever vilt utanfor all styring og derfor skal ikkje Norges Bank bry seg om det norske folk. Det kua norske folk klarer ikkje å tenkje seg at statens sentrale økonomiske institusjon kan ha politisk styring. Kapitalen skal vere fri, ikkje det norske folk?
  Vår og eu sin krig mot Russland vil føre til aukande fattigdom i Norge.

  Svar
 • Hvordan skal en statsråd egentlig utnevne personer til verv? Skal vedkommende statsråd utpeke uvenner og personer som man ikke vet noe særlig om? I det minste må vedkommende statsråd utpeke personer som man tror støtter regjeringens politikk og som man antar har praktiske erfaringer fra en noe lignende jobb. Jo mindre kontakt og omgang statsråden har hatt med denne personene, dess bedre er det?

  Svar
 • Kåre Magne
  24 juni 2023 14:00

  Det som forundrer meg mer og mer er fortsatt at majoriteten av det norske folk (iallfall tilnærmet majoriteten) fortsatt stemmer på disse partikartellene (Ap-kartellet og H-kartellet). NÅR skal det norske folk slutte å stemme på disse «partiene»?
  Apropos vindkraft til havs: Har Støre og co tenkt på hvor dyrt det vil være å bygge ut dette og vedlikeholde alt dette? Det snakkes om rundt 50 milliarder kroner i subsidier, men realiteten her er nok i flere 100 millioner-klassen og kanskje enda mye mer.

  Svar
 • Northern Light.
  24 juni 2023 14:52

  De innfører et globalt system for digital identifikasjon «for alle» som knyttes til våre bankkonti.

  Av Michael Snyder.
  En behøver ikke være geni for å forstå hvor dette bærer hen. Ikke så langt frem i tid er alle «globale borgere» pålagt å ha «digital identifikasjon», ellers vil de ikke få tilgang til det nye globale digitale finanssystemet.

  Sentralbanker over hele kloden har rullet ut sine nye «digitale sentralbankvalutaer», men for å bruke disse valutaene må du «bevise at du er den du sier du er», og den eneste måten å gjøre det på er med den nye globalt system for digital identifikasjon. Etter hvert som kontanter fases ut, blir de som motsetter seg å være en del av det nye globale systemet i økende grad henvist til ytterkantene av samfunnet.

  Knapt noen er villige til å ansette dem og det blir umulig for dem å få lån. Og så etter at det store flertallet av den globale befolkningen «villig» har meldt seg på det nye globale systemet for digital identifikasjon, kunngjøres det at systemet vil bli obligatorisk. Det betyr at alle som ikke vil bli en del av systemet vil ikke kunne kjøpe, selge, få jobb eller ha en bankkonto.

  Når et globalt system for digital identifikasjon er introdusert, vil det raskt bli vår viktigste form for identifikasjon. Det vil bli viktigere enn førerkort og personnummer. Ganske raskt ville det bli nødvendig for nesten alle økonomiske transaksjoner gjør på nettet. Dessverre er det akkurat den typen system som nå foreslås av politiske beslutningstakere i FN.

  I en policybrief fra mai 2023 med tittelen «A Global Digital Compact – en åpen, fri og sikker digital fremtid for alle», blir vi fortalt at «en åpen, fri, sikker og digital fremtid» er helt avgjørende for «oppnåelsen» av målene for bærekraftig utvikling». Den skisserer områder der behovet for digitalt samarbeid med flere interessenter er påtrengende, og beskriver hvordan Global Digital Compact kan bidra til å realisere forpliktelsen i erklæringen om markeringen av FNs syttifemårsjubileum (Generalforsamlingens resolusjon 75). /1); med å «forme en felles visjon om digitalt samarbeid» ved å tilby et inkluderende globalt rammeverk.

  De fleste av befolkningen ville ikke bli for skremt etter å ha lest det innledende avsnittet. Men hvis du går til side 8 i retningslinjene, vil du finne delen der et system for digital identifikasjon «knyttet til bank- eller mobil-kontoer» er foreslått. Digitale ID-er knyttet til bank- eller mobil-kontoer kan forbedre utbetalinger, og å bedre å nå de rette mottakerne.

  Hvis din sosiale kreditt-poengsum blir for lav i et slikt system, kan du bli satt i «digitalt fengsel» i en viss periode. Dine «digitale privilegier» ville bli stoppet for en stund, og det ville bety at du ikke kunne kjøpe, selge eller leve ditt normale liv så lenge straffen varer. Selvfølgelig hvis du blir «brysom» gjentatte ganger, kan du få dine «digitale privilegier» stoppet for alltid. Hva ville du gjort da? Du vil ikke kunne kjøpe eller selge noe. Du ville ikke kunne få jobb. Du vil ikke kunne ha en bankkonto. I beste fall ville du vært totalt utstøtt fra samfunnet.

  Ikke la deg lure til å tro at denne typen system er langt unna. Bare tre måneder fra nå vil EU «pålegge» at alle medlemsland tilbyr en «digital identitetslommebok» til hver enkelt av sine innbyggere og virksomheter. Den europeiske union vil pålegge digital identitet under eIDAS 2.0, som trer i kraft i september 2023 og sikre at alle medlemsland tilbyr en digital identitetslommebok (DIW) til borgere og bedrifter. Ifølge EU-kommisjonen; «Minst 80 % av innbyggerne bør kunne bruke en digital ID-løsning for å få tilgang til viktige offentlige tjenester innen 2030».

  I første omgang vil deltakelse fra enkeltpersoner og bedrifter i EU-systemet være «frivillig». Men i løpet av de siste årene har vi sett hvor raskt «frivillige» tiltak kan bli «obligatoriske». Når jeg sier at vi lever i en av de mest kritiske tidene i hele menneskehetens historie overdriver jeg ikke. Det er en grunn til at Storbritannia, EU og USA alle gjør seg klare til å innføre CBDC. Det er en grunn til at «digital identifikasjon» plutselig har blitt et så aktuelt tema. De ønsker virkelig å bygge et digitalt fengsel for oss alle, og hvis du planlegger å protestere, er det på høy tid å gjøre det nå.

  Fra Global Research, publisert 23. juni 2023. Snyder er advokat og forfatter av flere bøker, og har skrevet tusener av artikler på The Economic Collapse Blog med flere.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: They Want to Implement a Global System of Digital Identification “For All” That Would be Connected to Our Bank Accounts.

  Svar
 • Kåre Magne
  24 juni 2023 23:40

  Takk for interessant info, Northern Light! Forresten, dette globale systemet for digital identifikasjon som er planlagt her, har det mange likheter med det såkalte «Social credit score-systemet» som brukes i Kina? Noen som vet?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Veien til toppen:

Klatring i partihierarkiet istedenfor ekte kompetanse!

Forrige innlegg

På skjult kamera avslørte en av selskapets hodejegere:

BlackRock «styrer verden» – «Krig er virkelig bra for virksomheten».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.