POSTED IN Bokomtale

Odd Karten Tveit sin bok om konflikten i Israel er forklarende.

Israel er en settlerstat.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når barn kalles terrorister

Gaza, Palestina og Israels ran

Bokanmeldelse av Boka «Palestina. Israels ran, vårt svik».

Av Tor Johansen

Konflikten i Midtøsten stopper ikke opp. Israel bomber fortsatt Gaza med amerikansk støtte. 1 million barn er dermed i praksis angrepet. Mediene fylles opp av sterke påstander og propaganda. Hva skal vi mene og tro? Boka til Odd Karsten Tveit fra 2023 gir innsikt.

Den er titulert: «Palestina. Israels ran, vårt svik».

En utmerket tittel, som kort og effektivt får fram dannelsen av staten Israel på palestinsk område med vestlig land som støttespillere. 

Hvis en vil kan en se tilbake på historien til USA, der europeere jaget bort eller drepte indianere for selv å overta landområder. Dette er hva en vil kalle dannelsen av en settlerstat eller nybyggerkolonialisme som oppstår når kolonistene invaderer og okkuperer territorium for permanent å erstatte det eksisterende samfunnet med sitt eget.

I tilfelle med Israel kommer også religiøse forestillinger inn som selvsagt ikke gjøre det enklere å holde faktastien ren.

Lett å følge

Boka til Odd Karsten Tveit – pensjonert journalist og tidligere NRK-korrespondent – er informativ, presis og godt skrevet. Han har delt opp manuskriptet først i åtte deler, deretter i en rekke mindre underkapitler som gjør at en lett kan følge med og ta for seg av den enkelte delen slik det måtte passe en. For mange vil nok trenge å ta pauser under lesningen – det er virkelig fælt, om denne systematiske undertrykkelsen som palestinerne har vært utsatt for i dette og forrige århundre.

 

På samme tid gir den også leserne en forståelse av maktforholdene i verden og at de som styrer har et omfattende propagandaapparat til sin disposisjon.

Gaza

Siden det for tiden pågår krigslignende handlinger uten sidestykke i Gaza, noen vil kalle det et regelrett folkemord med vestlig støtte, så er det naturlig å se på hva Odd Karsten Tveit tar opp i forbindelse med dette området mot Middelhavet, i det minste noe av det. 

Mai 2018 var eksempelvis «en grusom måned for palestinerne». Mange var samlet på Gazastripen for å markere den palestinske katastrofen og dannelsen av Israel, 60 ble drept av israelske snikskyttere. I Tel Aviv skålte diplomater for å feire dagen, «som også markerte USAs beslutning om å flytte ambassaden til Jerusalem».

En general omtalte «ubevæpnede palestinske barn for farlige terrorister». Ordrene om å skyte var myntet på alle som kom nærmere sperringen enn 300 meter. Dette var

planlagt av det øverste politiske nivå i Israel.

«Ungdommer som kom nær gjerdet, ble skutt i brystet eller hodet».

«Israelerne brukte våpen som ga kulene ekstra høy hastighet for å gjøre maksimal skade». De fleste kuler traff beina. «Kulene etterlot hull store som en knyttneve. Det kom en konstant strøm av sårede som var med på å skape en ny generasjon av palestinske krøplinger.»

2410 var skadde, 200 mindreårige og 11 journalister. Israelsk strategiminister: «De drepte og de sårede var egentlig bare nazister.»

Ny regjering og sannhetens øyeblikk

Siste dagen i 2022 kom en ny regjering, ledet igjen av Benjamin Netanyahu. Første setning i regjeringsavtalen: «Det jødiske folk har en eksklusiv og umistelig rett til alle deler av Israels land.»

En kan ikke unngå å reflektere over at angrepet på Israel 7. oktober i fjor ga Netanyahu og hans folk anledning til å oppfylle regjeringsplattformen under begrunnelse av selvforsvar. (Egypt advarte om angrepet på forhånd, men Israel ble likevel angivelig tatt på sengen) Politikere på høyresiden må ha begynt agere som Pavlovs hund da de skjønte hva som var på gang. 

Norges syn

Norges rolle – svikfull eller heroisk? Odd Karsten Tveit trekker blant annet fram en avstemning i FN 11. november i 2022 som gikk på å vurdere lovligheten av Israels forlengede okkupasjon. Norge avstod fra å stemme i ren Pilatus-stil. Forslaget ble dog vedtatt. 

«For Norge var det åpenbart viktigst ikke å irritere Israel og USA.»

Og hvordan klarte norske jurister å forklare avstemningsstrategien: Den ville jo «ikke bidra konstruktivt inn i arbeidet med å fremme en politisk prosess». 

Så finnes det det håp for palestinerne når vi konstaterer Israels brutale krigspolitikk med sterkt våpenstøtte av USA, NATO som ikke virker å bry seg og Norge som toer sine hender? 

Forfatteren: 

 «Vil palestinerne får sin frihet i min levetid, spør jeg ofte. Hodet mitt sier nei, men så er det dette med at noe uventet kan dukke opp og brått endre historien»… «Sionismen er en slags rus. Den virker som en epidemi. Den kan, og vil antageligvis også gå bort som en. Men ikke over natten.»

Håp er det altså, men på kort sikt er det vanskelig å se en løsning. 

En opplevelse under lesingen er forresten at Odd Karsten Tveit virker å se bort fra at sionismen ikke nødvendigvis bare er knyttet til Israels stat, sionismen framstår som et internasjonalt nettverk som ønsker å være en verdensmakt.

FAKTA

Bok

Tittel: Palestina. Israels ran, vårt svik

Forfatter: Odd Karsten Tveit

Antall sider: 485

Sjanger: Historie/dokumentar

Nettside: 

Redaksjonen har lagt til bilder

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Beboerne i området har kommet og gått siden tidenes morgen. Etter filistrene hersket jødene. Så ble sistnevnte kastet ut av regionen av romerne. I dag klamrer Gaza-araberne seg fast til en bitteliten flekk på kysten, mens restene av verdens jøder lever på et mini-område ikke større enn gamle Hedmark fylke. Gitt dem av det samme FN som i dag forbanner dem. Og som fastslo at disse såkalte palestinerne hørte hjemme i Jordan.

  Hvem eier egentlig et landområde? Det sier seg selv at den høyst midlertidige eiendomsretten til et hvilket som helst land tilhører de menneskene som klarer å forsvare seg mot sine fiender. Har du ikke muskler nok blir du en taper. That’s it.

  Svar
  • Er nok ikke så lett å forstå hva ytringsfrihet er for tilhengere av religiøse fantasifostre vi må tilbake til den intellektuelle steinalderen for å oppdrive. Mitt råd er: Start aldri en krig dere har tapt på forhånd. Det hjelper ikke at dere får gråte ut på fanget til mamma Norge. Uten militære muskler ender det med heidundrende tap.

   Svar
 • Gunnar Saunes
  3 januar 2024 12:36

  Gjeldande folkerett for området kom til etter 1.Verdskrigen med først fredsforhandlingar i Paris i 1919, deretter vedtaka i San Remo i 1920 og til slutt Folkeforbundet si godkjenning i 1922. Det som er heilt klårt er at Mandatat for Palestina , som britane fekk ansvaret for, stod i ei særstilling: det hadde eitt hovudmål: å reetablere ein nasjon for det jødiske folket. Det er i ettertid vorte hevda at ut frå artikkel 22 i Versailles-traktaten, så skulle også arabarane få sjølvråderett her. Dette vert tilbakevist av m.a. folkerettsekspert Jacques Gauthier fordi vedtaka i San Remo og Folkeforbundet si stadfesting 24.7.22, eintydig viser at det jødiske folket skulle ha nasjonale rettar, arabarane som budde der skulle ha sivile rettar. Ei anna sak er at Churcill si kvitbok frå 1922 freista undergrave føremålet med mandatet: ein sjølvstendig jødisk stat. Boka samt Kairokonferansen i 1921 førte så til at (trans)Jordan vart skilt ut frå det som opphavleg skulle bli den nye nasjonale heimen til jødane. Å gje bort 78% av området var ei ulovleg handling av britane idet artikkel 5 i mandatet forbyr dette. Kor som er: med dette ulovlege vedtaket har palestinaarabarane alt fått sin stat (Jordan).
  Delingsplanen, Resolusjon 181 i GF 29.11.47 (ikkje bindande) gjekk som kjent ut på å dele restpalestina (1/4-part av det opprinnelege området som var tiltenkt jødane) i ein jødisk og ein arabisk stat. Dette vart under tvil godteke av jødane , ikkje av arabarane(statane). Dei gjekk i staden til åtak då jødane erklærte sin eigen , jødiske stat i 1948. Toget for dette vedtaket har mao gått. Eit anna poeng er at Artikkel 80 i FN-pakta gjorde resolusjon 181 ulovleg.
  Kva så med den sokalla « okkuperte Vestbreidda og dei ulovlege busetnadane der». Først: dette området vart okkupert ulovleg av Jordan under krigen i 1948, fram til 1967. For det andre: kva seier Stephen Schwebel , tidl. leiar for Den internasjonale domstolen i Haag og jusprofessor ved Harvard, mao ein folkerettsekspert, om dette?
  Han skil mellom å ta område som angripar og når det vert gjort i forsvar.
  1.Ein stat som vert angripen, kan erobre og okkupere lovleg område når det er naudsynt for eige forsvar.
  2. Før ei evt. tilbaketrekking har den angrepne part krav på sikringsgarantiar for at området ikkje enno ein gong vert brukt som utgangspunkt for nye åtak.
  3. Når den tidlegare/tapande part(her Jordan) har teke området (Judea/Samaria(vestbreidda) ulovleg, vil den staten (Israel) som deretter tilegnar seg området ved lovleg sjølvforsvar, ha større rett på området (enn angriparen,Jordan) .
  Sidan 1967 har så Israel administrert Judea og Samaria i påvente av fredsforhandlingar med Jordan som no har fråskreve seg retten til området.(1988)
  Ikkje berre Schwebel, men andre leiande folkerettsjuristar meiner at Israel var i si fulle rett til å ta kontroll over Judea, Samaria og Gaza – og at områda ikkje vart okkuperte i Genevkonvensjonen si betydning -(altså at Judea og Samaria var godkjent av verdssamfunnet til å vere ein del av Jordan – det var områda ikkje) -og som derfor ikkje kan gjerast gjeldande her. Dette fordi bestemmelsane der har som formål å sikre reetablering av retten til den tidlegare suverene part – som i dette tilfelle ikkje eksisterte.(dvs der var ingen sjølvstendig stat i Judea/Samaria/Gaza).
  Sjølv om Israel hadde vore ein okkupant ,ville framleis jødiske busettingar der vere lovleg etter folkeretten.
  Artikkel 49 § 6 i den Fjerde Genevkonvensjon forbyr ei okkupasjonsmakt å deportere eller overføre delar av si sivilbefolkning til dei okkuperte territoriar. Han forbyr ikkje sivile å handle på eiga hand, kjøpe seg land i okkuperte område og busette seg mellom den eksisterande befolkninga der. I tillegg kan okkupanten aktivt etablere sivile busettingar for sine innbyggjarar i dei okkuperte territoriane dersom slike busettingar er grunna i okkupanten sitt tryggingsbehov.
  Kort sagt: med heimel i folkeretten kan Israel fremme og oppmuntre til busetting av heile landet-Judea/Samaria/Gaza inkludert og dermed sette ut i livet dei prinsipp som vart utforma av Folkeforbundet i det opphavlege Mandatdokumentet.
  Konklusjon: Det er jødane som har retten til landet mellom Jordanelva og havet.

  Svar
 • Saunes
  Du har helt rett i det du skriver.
  Odd Karten Tveit har aldri vært noe sannhetsvitne.

  Jeg kan gjerne supplere med noe jeg kommenterte tidligere på ‘derimot’:
  R.AA.
  3 OKTOBER 2023 22:46

  https://derimot.no/israel-legger-ikke-skjul-pa-sin-malsetting-netanyahu-stor-israel-kart/#comment-103122

  Svar
 • Så kan man undre seg litt over hvilke krefter de var som startet ‘opprøret’ og krigen i Syria.

  Destabilisering før krig og overtagelse. ‘ Stor-Israel ‘ er nok allerde tegnet opp.

  Svar
 • Johannes Åtta Førtifira
  3 januar 2024 21:45

  De som er blant de som tror på propagandaløgnene om 7. oktober 2023? De bør se i alle fall første halvtimen av denne videoen:

  Israel The Most Evil State In The History Of The World
  Max Igan
  Dec 29, 2023
  bitchute.com/channel/TheCrowhouse/
  odysee.com/@thecrowhouse:2
  rumble.com/c/c-4683704
  vigilante.tv/c/the_crowhouse/
  freedom.social/cmpgm/crow10
  clouthub.com/c/thecrowhouse
  3speak.tv/user/maxigan
  twitter.com/maxigan

  Svar
  • Anbefaler alle her og se og høre max igan. En fantastisk reflektor med gode poenger som kan være verdt å få med seg.
   thecrowehouse.com dere finner de fleste videoene på Odyssey også.
   God dag!

   Svar
  • Gunnar Saunes
   4 januar 2024 17:20

   «Israel The Most Evil State In The History Of The World» – verkeleg? Kor mange nyttige og livsbergande oppfinningar og framskritt står jødane bak som alle har hatt nytte av? Kor mange gongar har ikkje Israel teke mot dødssjuke palestinaarabarar frå Gaza og gjeve dei livsreddande behandling? Kven var det som behandla krigsskadde syrarar/muslimar på sine sjukehus? Israel har fått berre ein brøkdel av det området dei skulle hatt etter folkeretten etablert etter 1.Verdskrigen. Det er på storleik med eit norsk fylke samstundes som folketalet er nesten det doble av vårt. Israel ynskjer å leve i fred med sine nabostatar. Det same kan ein diverre ikkje seie om dei.
   Eg synest JÅF burde skamme seg.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Norsk forsker:

Det høye sykefraværet skyldes vaksinene.

Forrige innlegg

Den russiske lederen:

Det er ikke Ukraina som er fienden. Det er det eliten i vesten som er.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.