POSTED IN EU, Olje-Energi

Odd Handegård om energi:

Det grønne energiskiftets mål er faste høyere strømpriser

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er henta fra politikus.no som med Odd Handegårds tillatelse gjenga hans innlegg på sin Facebook-side Myter i norsk politikk (energi, klima, minoriteter m.m.). Hans konklusjon er: «Det er ingen grunn til å tro på politikernes tilsynelatende «ønskemål» om at lave strømpriser skal prioriteres. Energipolitikkens mål er tvert om høyere strømpriser.»

Odd Handegård:
Usammenhengende energipolitisk debatt

Debatten i NRK den siste uka om nye energipolitiske tiltak (særlig havvind og strømpris), var preget av argumenter som ikke henger sammen. Debattene var så ille at dersom jeg hadde gitt en saklig og korrekt framstilling av hva som ble sagt på Dagsnytt 18 på onsdag og i programmet «Debatten» på torsdag til personer som ikke hadde sett programmene, ville jeg ikke blitt trodd.

Pdd Handegård
Odd Handegård

Gahr Støre hevdet f.eks. at enormt kostbar havvind var et «klimatiltak» som ville «bidra til lavere strømpris» for norske strømkunder. Da programlederen for «Debatten» spurte om «hva som skjer med strømprisen når alle plattformene skal ha masse strøm», svarte Støre at Norge fortsatt «skal ha lave priser og et overskudd på kraft». Og Vedum fulgte opp med at «vi må ha en kraftpolitikk som sikrer lave strømpriser i Norge», og det gjør vi ved å bygge ut mer havvind og landvind, m.m. Litt av en logikk: Minus 1 minus 3 = Pluss 5. Folks evne til å gjennomskue slike usannheter, er voksende. 

Og når alle seks debattanter i Dagsnytt 18, uttrykker nøyaktig samme troen på at irrelevante klimatiltak vil føre til «målet» om å redusere klimagassutslipp, resignerer folk. Hostesaft forebygger som kjent ikke mot hjerneslag. Debatt-røret blir kanskje logisk og akseptabelt for enkelte, men fører til politikerforakt hos de fleste (eller til kvalme for undertegnede). Fortsatt er det langt fram til en energipolitikk som samsvarer med folks interesser. I «Debatten» var heldigvis Ketil Solvik-Olsen fra Frp og (overraskende nok) MDGs Rasmus Hansson med, og fikk i alle fall sagt noen sannhetsord om den meningsløse elektrifiseringen av sokkelen som skal koste 50 milliarder og 15 TWh, uten at CO2-utslippene i Europa reduseres med et eneste gram.

Altså: Reduserte klimagassutslipp og klimamålene fra Paris, kombinert med økt gassproduksjon og lavere strømpris til norske husstander, var det overordnede, usammenhengende sammensuriet til de fleste som var plukket ut som deltakere i de to debattene. Men mangelen på logikk stanset ikke her. Omtrent alt som ble sagt om havvind, hybridkabler, hydrogen, batterier, datasentre, strømpris etc., var en serie påstander der de positive konsekvensene bli tatt som gitt – uten fnugg av dokumentasjon/sannsynliggjøring.

Nedenfor skal jeg kort repetere noen av de erkjennelser som det er viktig å holde fast på når energipolitikerne går av skaftet:

 1. Klimasituasjonen i Norge er så gunstig i forhold til resten av verden at vi egentlig ikke trenger ny fornybar energi. Når behovet for ny kraft kommer, har vi andre muligheter enn vindkraft (litt vannkraft, mye energieffektivisering av bygg, litt solkraft m.m.). Norge er en grønn ener – også uten ytterligere elektrifisering.
 2. Den offisielle klimastatistikken i Norge og verden lyver: CO2-utslipp som puttes inn og trekkes ut av den norske klimastatistikken er ikke de samme utslippene som i f.eks. EU:
 3. I EU er CO2-opptak i skogen et klimatiltak, men ikke i Norge. I EU er bioenergi fra pellets en fornybar energi, men ikke i Norge. EU vil om kort tid vedta at naturgass er en «bærekraftig», grønn energi – Norge har ingen slike planer.
 4. Den norske kraftkrevende industrien er i realiteten vårt viktigste klimatiltak. Konsekvensene av CO2-utslipp i verden ville blitt katastrofale om man hadde flyttet denne industrien til andre land.
 5. Det er bare tull at Norge trenger hydrogrenproduksjon, datasentra og havvind for å erstatte arbeidsplassene i oljenæringen. Oljeutvinningen i Nordsjøen og Barentshavet skal som kjent opprettholdes. Det mener hele Stortinget. Ny arbeidskraft til slik eventuell sysselsetning vil i stor grad bli rekruttert fra utlandet.
 6. Hybridkabler fra havvind er et oppdiktet problem. Uansett hvilken kabelløsning man velger, vil en vesentlig del av norsk vannkraft kunne bli eksportert. Med kabler bare til Norge fra havvind, risikerer vi at ustabil og enormt kostbar vindkraft blir hovedløsningen for norske husstander. For øvrig: Om man i første omgang bare bygger en kabel til Norge, vil man i neste byggeprosjekt (7 TWh) kunne bygge kabler også til EU/England.
 7. Norge ligger vesentlig lenger mot nord enn de fleste andre land, og trenger mer energi til oppvarming av hus.
 8. I hele verden produseres i dag ca. 30.000 TWh elektrisitet (derav 150 TWh i Norge), det meste – unntatt i Norge – er lagd av kull og gass. 50-100 TWh ny norsk vindkraft betyr ingenting for å redusere CO2-utslippene i verden, spesielt ikke når konsekvensen er rasert norsk natur og vanvittige strømpriser i Norge.
 9. Det er helt feil at EU har forbudt Norge å regulere eksporten av elektrisitet (makspris). Regulering er fullt mulig ifølge § 12 i EØS-avtalen. Norge kan gjøre nøyaktig hva vi vil med strømprisen til norske husstander. Det er litt tvil om subsidiering av kraft til norsk industri pga bestemmelser om konkurransesituasjonen i EU, men EU har foreløpig også akseptert at norsk kraftkrevende industri lenge har hatt subsidierte, langsiktige strømavtaler.
Konklusjon:
Det er ingen grunn til å tro på politikernes tilsynelatende «ønskemål» om at lave strømpriser skal prioriteres. Energipolitikkens mål er tvert om høyere strømpriser. Den norske fornybare energien skal gi inntekter som kan finansiere den enorme vindkraftutbyggingen som er planlagt i Norge. Kommuner og fylker skal «bestikkes» til å akseptere nye vindkraftprosjekter.

Framheva bilde: Fra Pixabay. Foto: ELG21

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «1. Klimasituasjonen i Norge er så gunstig i forhold til resten av verden at vi egentlig ikke trenger ny fornybar energi. Når behovet for ny kraft kommer, har vi andre muligheter enn vindkraft (litt vannkraft, mye energieffektivisering av bygg, litt solkraft m.m.)»

  Og fortsatt: Produksjonsprisen på norsk vannkraft-elektrisitet er 10 øre pr. kWh, sommer som vinter, i tørre som i våte år. Vannkraftanleggene er betalt gjennom skattelegging av innbygerne de siste 50 år.
  Vi har MYNDIGHETER som selger strøm til varmere land før norske behov er dekket, slik at det må opprettes et ekstra arbeidssløsende byråkrati for å «støtte» norske innbyggere i vinterlandet Norge.

  Ap, Høyre og Sp bør aldri bli våre myndigheter igjen. Nasjonen Norge har ikke råd til å fø på slike folk.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  16 februar 2022 7:21

  Det er liten tvil om at norske høyrepolitikere i alle leire systematisk har jobbet for økte kraftpriser i landet. Nå har de fått til det de har jobbet for, inklusive å sette vekk suverenitet slik at de ikke selv (sier de) kan gjennomføre de tiltakene som behøves for å få kontroll på situasjonen. I denne situasjonen lytter de ikke til folk og næringsliv, men hever seg arrogant over realitetene om fortsetter med tåkepratet istedenfor å ta de grepene som må tas.

  Dette handler ikke om politikerforakt, dette handler om politikeres forakt for folket, om resultatet av å lytte til lobbyistene til næringene som tjener penger istedenfor å gjøre en jobb for folket som har stemt dem inn.

  Dersom folket skal få demokratiet tilbake, må det i grunnloven innføres mulighet for folket å kreve omvalg, ansvarliggjøring av politikere, og mulighet til å sparke politikere som utfører kriminelle handlinger. Deretter må folket gis reell makt som f.eks. i Sveits,

  Svar
 • ‘ Energi Norge håper at flere husholdninger og småbedrifter vil velge fastpriskontrakter på strøm når dagens strømpriskrise er over.
  Slike avtaler gir mer forutsigbare kostnader, men i motsetning til i nabolandene er det svært få norske strømkunder som velger fastpriskontrakter i dag.’
  https://e24.no/olje-og-energi/i/qWrLVz/energi-norge-foreslaar-skattegrep-oensker-lavere-fastpris-paa-stroem

  Det er bare det at vi HAR «forutsigbare kostnader» på strømproduksjon i Norge, dvs. 10 øre pr. Kwh.
  Som børs- strømbransjen i samarbeid med landets politiske administrasjon har mangedoblet .
  Så vil samme røverbande selvfølgelig ha langsiktig ågerpris til innbyggerne i vinterlandet Norge. Og «vår» folkevalgte administrasjon legger på tyveriavgifter i prosent, så de vil nok ha så høy «fastpris» som mulig. Vi har dessverre myndigheter i Norge som ikke har innbyggernes beste som ledertråd.
  Vi har ikke råd til å fø på disse utsugerne, Ap, Sp og Høyre, lengre. Kast de.
  Vil folk bli lurt til å betale mer enn 15 øre pr. Kwh i fastpris?( Altså produksjonspris pluss 50 % fortjeneste, som bør regnes som en god fortjeneste til kraftkommuner. )

  Svar
  • ‘ – Dette er nye tanker som krever litt arbeid. Men for Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det et
   mål å hindre at folk igjen skal havne i krevende situasjoner med for høye strømpriser.
   Han mener at staten først og fremst skal bidra med regler og gjennom skattesystemet, ikke med direkte subsidier.’
   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/v5dMRl/vedum-vil-gi-deg-bedre-fastpris-paa-stroem

   Her er noe som ikke krever «litt arbeid» ( dvs. som ikke sløser bort gode arbeidskrefter på unødvendig byråkrati. )
   Eller «subsidier». ;-) – Av innbyggernes stjålne verdier! ;-)
   Ta strømselskapene av børs, og la kraftkommunene ta 50% i fortjeneste og vedlikehold.
   Så kan prisen til forbruker og industri ( Bortsett fra Bitcoin-«produksjon») i Norge være stabil og forutsigbar på 15 øre pr. kWh.
   Og gi kraftselskapene oppgave- plikt til å legge fram regnskap over strømforsyning/nettleie. Og hold myndighetene klamme hender unna avgift-stjeling av innbyggernes nett for strømlevering. Slik det er nå er nettutgiftene kunstig høye og har lite med nettutgifter å gjøre.
   Vis at du er folkets, ikke statsadministrasjonens mann/parti, en slu politiker. Vi lever i et vinterland, og innbyggerne har sjøl betalt for både dammer og kraftledninger.
   – Og bygg gjerne kabler for strømforsyning; men mellom landsdeler i Norge, ikke til varmere land.

   ‘– Dette er nye tanker som krever litt arbeid. Men for Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det et
   mål å hindre at folk igjen skal havne i krevende situasjoner med for høye strømpriser.

   Han mener at staten først og fremst skal bidra med regler og gjennom skattesystemet, ikke med direkte subsidier.’

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den oppkonstruerte Ukrainakrisa er avledning for en gigantkrise i USA:

Clinton-gruppens spionasje på USAs folkevalgte president.

Forrige innlegg

«Antistatlig overbevisning» som overvåkingsgrunn

PST er styrt av CIA og Mossad – Utvider skjellsorda med «antistatlig»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.