POSTED IN Falske Flagg

Obertsløytnant:

Var Frode-Berg-saken på oppdrag fra USA for å ødelegge Barents-samarbeidet?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

TANKER OM ETTERRETNINGSTJENESTE 

Av oberstløytnant Einar Ødegård

Dagbladets nettavis 5. februar 2019 inneholder en meningsytring av Morten Strand med tittel SPIONER BLANT OSS. Artikkelen handler om angivelige forsøk på informantverving av både Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvarets etterretningtjeneste.  At begge de hemmelige tjenestene forsøker å få informasjon fra et naboland som Russland er i seg selv oppsiktsvekkende.

Ølen Betong etablerte i 2008 en fabrikk i Murmansk som fikk mye hederlig omtale, og i samsvar med Barentssamarbeidet til beste for både Norge og Russland. Det skulle ikke vare lenge: Nå har Ølen Betong der Atle Berge er administrerende direktør, reist søksmål mot Justis- og Beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet for trakassering og ¨ terrorisering¨ av medarbeidere som de mener Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvarets Etterretningstjeneste står bak. 

Ølen betong i Murmansk

Tjenestene tok kontakt med flere medarbeidere i Ølen Betong til sammen ti ganger for å få dem til å samarbeide. To av dem ble pågrepet og utestengt fra Russland på grunn av kontakt med en norsk hemmelig tjeneste.

Artikkelen i Dagbladet berører også Berg-saken, der avisen hevder at Berg har innrømmet å ha vært i tjeneste for den norske etterretningstjenesten.  Så langt Dagbladets artikkel. Jeg har lest i flere nettaviser at russerne hevder Berg hadde et pengebeløp med seg til en russer. Personen hadde gitt opplysninger fra et verft som bygger U-båter til den russiske marine, uten at jeg har notert hvilke aviser som har gitt informasjonen. 

På betingelse at opplysningene om norsk spionasje er riktige må følgende spørsmål besvares:  

• Rekrutterer Politiets Sikkerhetstjeneste informanter i Russland, og hvem har bestemt at PST skal innhente opplysninger i utlandet?

• Hvordan kan russerne vite at PST og den militær E-tjenesten har hatt samtale(r) med nordmenn som arbeider i Russland?

• Hva er grunnen til den påståtte aggressive verving av informanter i Murmansk?

Etter opprydding i de hemmelige tjenester på 1950-tallet, ble tjenestene delt i Forsvarets Etterretningstjeneste som skulle innhente opplysninger i utlandet, Forsvarets Sikkerhetstjeneste som skulle beskytte militær hemmelig virksomhet og intern sikkerhet i Forsvaret, og Politiets Overvåkningstjenste (POT) som senere er gitt navnet Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), som skulle overvåke  norske og utenlandske borgere innenlands. Klare grenser for tjenestenes virksomhet. 

Artikkelen er et utdrag fra den nylig utkomne boka til Einar Ødegård: Verneplikt (Snøfugl forlag)

Det er slik ikke mindre enn oppsiktsvekkende i saken om ansatte ved Ølen Betong i Murmansk, at de angivelig er forsøkt presset av PST til å gi opplysninger fra Russland. Hvis dette er rett, er det beviselig at PST tråkker i bedet til E-tjenesten. Hvem har bestemt det? 

At russerne etter Dagbladets artikkel har funnet ut at både PST og E-tjenesten har forsøkt å verve ansatte ved Ølen Betong i Murmansk som spioner, beviser at norsk kontraspionasje er mer enn elendig. Tjenestene har gjort forsøk på verving på en klønete måte som russerne har observert og utnyttet. Slike tilnærmelser er intet annet enn amatørmessig gjort. Men det sier også noe annet som er meget bekymringsfullt: Russisk spionasje mot norske borgere i Norge driver virksomhet som avslører hva de norske hemmelige tjenestene bedriver. Jeg forutsetter at vervingsforsøkene er gjort på norsk jord. Selvsagt er nordmenn som arbeider i Russland forsøkt observert av russerne under opphold i Norge. Når de tydeligvis har lyktes med å avsløre de norske forsøk på verving av ansatte ved Ølen Betong som spioner, kan vi trygt slå fast at også norsk kontraetteretningstjeneste er i skrøpelig elendig forfatning.  Av dette ser vi at hvis Dagbladets opplysninger er riktige, har PST blandet seg uhjemlet inn i Etterretningstjenestens domene og ikke gjort jobben sin i kontraetterretningstjenesten.

Er det denne karen som er den virkelige oppdragsgiveren i Frod-Berg-saken?

 

Vi kan så spørre videre: Hva er grunnen til den aggressive spionrekrutteringen, både av Berg som pengekurer og de ansatt ved Ølen betong i Murmansk? Det etterfølgende er antagelser på et logisk grunnlag som skal forklares.

Berg hadde med penger til en russer som hadde skaffet informasjon fra et U-båtverft.  Har Norge nevneverdig etterretningsmessig interesse om nye store rusisske U-båter? Svaret er nei, slike er enten angrepsfartøyer eller bærere av strategiske missiler.  Slik interesse har USA. Vi ser her en meget sannsynlig kobling av press, de norske hemmelige tjenestene er med stor sannsynlighet under hardt amerikansk press til å skaffe slike opplysninger fra Russland, som har resultert i den aggressive oppførselen overfor de ansatte ved Ølen Betong som arbeider i Murmansk. 

Et press fra USA overfor de norske hemmelige tjenestene kan forklares med at militære grunner ligger bak. 

Å ødelegge Barents-samarbeidet er ikke i Norges interesse, men kanskje i USAs for å opprettholde spenningen i nordområdene.

Sluttspørsmålet blir: Er den hensikten den eneste? Neppe. Opplysninger om russisk U-båtbygging kan i dag utmerket bli foretatt med andre metoder enn spionvirksomhet. Den egentlige hensikt i USA med å drive norsk spionvirksomhet mot Russland, er mest sannsynlig for å lage spionanklager og rettsaker både i Russland og Norge. Det er i Norges interesse å øke den økonomiske og kulturelle virksomheten på tvers av den norsk-russiske landegrense, men ikke amerikanernes.  USA ønsker at Nordkalotten skal bli et spenningsområde, for å rettferdiggjøre den amerikanske militære oppbygging i det nordlige Atlanterhavet, kanskje også i Barentshavet.

Konklusjonen på den amatørmessige norske spionvirksomheten via ansatte i Ølen Betong og Frode Berg er, at USAs hemmelige tjenester har oppnådd hensikten:  Skade det gode norsk-russiske samarbeidet i Barentsregionen.

Tidligere publisert på derimot.no 

Forsidebilde: (Photo: Rosatom) (Photo: Atomflot)

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • To russere ble utvekslet mot to litauere. Men hva ble Frode Berg utvekslet mot? Foregikk det en hestehandel her mellom utveksling av Frode Berg mot at Norge ikke bygger rakettskjold?

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  4 juli 2020 1:02

  Godt innlegg. Berg-saken fremstår som et klønete opplegg.

  Svar
 • Tor Larsen
  4 juli 2020 19:06

  Tilfellet Frode Berg framstod helt fra begynnelsen av som at det var oppdragsgivernes mening at han skulle bli tatt av russerne. Motivasjonen kunne logisk sett ikke være noen annen enn å forsure forholdet Norge-Russland. Enda en gang viser det at personer som samarbeider med hemmelige tjenester står i fare for å bli manipulert inn i svært ubehagelige eller farlige situasjoner for seg selv.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ingen tiltak mot Korona:

Har de laveste dødstallene.

Forrige innlegg

Trump:

Tropper i Tyskland skal ut.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.