POSTED IN Media, Ytringsfrihet

Oberstløytnant:

Påstandene om at derimot formidler pro-russisk propaganda er grunnløse.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

‘VIDEREFORMIDLER OG FORSTERKER PRO-RUSSISK PROPAGANDA I NORGE’. 

Av pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

 
Det vises til påstand fra Kampanje, der Derimot beskyldes for å videreformidle og forsterke pro-russisk propaganda i Norge.    

Artiklene mine om norsk sikkerhetspolitikk som er gjengitt i Derimot, og av lesere med splint i øyet beskyldes for å gå Russlands ærend er grunnløse påstander.

Som militært utdannet i Norge med enkelte kurs i NATO-land, allsidig luft- og bakketjeneste i Norge, og stabstjeneste i to forskjellige ‘fredsbevarende’ styrker i Midt-Østen bygger meningene mine på de nasjonale pillarer som Grunnloven forkynner.   

Den aller viktigste paragraf er at Norge skal være et fritt, selvstendig, uavhengig og udelelig land. 

Einar Henry Gerhardsen var en norsk politiker som representerte Arbeiderpartiet. Han var Norges statsminister fra 1945 til 1951, fra 1955 til 1963 og fra 1963 til 1965. Wikipedia

Etter note fra Sovjet måtte regjeringen Gerhardsen forklare hensikten med å føre Norge inn i NATO. Svar var baseerklæringen av 5. mars 1949, som sier at i fredstid skal ikke utenlandske baser finnes i Norge, ei heller kjernefysiske våpen. NATO-styrker ble nektet å øve øst for 24. lengdegrad over Nordkapp.    

Norge la vekt på de beroligende elementer i forholdet til Sovjet senere Russland, som en erkjennelse av at som nabo til Russlands viktige militærbaser på Kolahalvøya har også nabolandet behov for egen sikkerhet mot overfallsangrep.
   

Jeg har hevdet kritikk mot statsfiendtlige vedtak som Stortinget har gjort, og som svekker Norge sikkerhetspolitiske frihet.    

I militær klartekst som kan forstås av alle, arbeider tydelig USA målrettet mot norske politikere og statsbyråkrater med hensikt å gjøre Norge til en amerikansk angrepsbase mot Russland. Påvirkningsoperasjonene går både direkte via ambassaden og gjennom NATO-kommandoen i Europa.   

PR-virksomhet slik Kampanje angriper Derimot kalles psykologisk operasjon, med hensikt å kaste tvil mot politiske motstander i den norske befolkning.    

I Erna Solbergs regjeringstid nevnes følgende utglidninger i norsk sikkerhetspolitikk referert i åpne kilder:   

 • Utvidelse av fjellagerne for USMC i Trøndelag   
 • Soldater fra USMC ble tillatt fast stasjonering ‘på rotasjonsbasis’   
 • Vardøradaren ble utvidet og bemannet med amerikansk personell   
 • CIA fikk fast forbindelsesposisjon i den maritime overvåkning   
 • Amerikanske atomdrevne U-båter med kjernefysiske våpen har Tromsø som base.
     

I 2018 ble hensikten med forsvaret endret fra å være en krigshindrende terskel til aktiv krig kalt avskrekking. Kommandomyndigheten over de begrensede norske stridsmidler ble gitt NATO i form av Operational Command. 

Victoria Nuland er en av «haukene» i Washington. Hun var aktiv medvirkende til statskuppet i Ukraina i 2014 og bekreftet i en avlyttet telefonsamtale at USA hadde finansiert kuppet med 5 milliarder dollars.

   

På Ørland Flystasjon tjenestegjør 200 amerikanere, slike skal også i tjeneste på Evenes med gruppering av noen F-35, og P-8 maritime overvåkningsfly med et   amerikansk etterretningselement ombord som blir unntatt norsk kontroll. Denne opplysning ble gitt i 2016 da USAs viseforsvarsminister Victoria Nuland beordret Norge til å kjøpe P-8.
   

Til stortingsbehandling ligger klar et ‘avtaleforslag’ om å etablere amerikanske baser på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund. Forsvarsdepartementet planlegger å etablere skytefelt i Finnmarks kystområder, ene og alene for at USMC skal øve der. Militær kunnskap forteller dette, de foreslåtte nedslagsfelt er uten interesse for skarpskyting med norske stridsmidler.
      

Hvilke ønsker for livet har de fem millioner nordmenn? LEVE I FRED. USA ønsker å utvide virksomheten i Norge for å angripe Russland. De to forskjellige ønsker kan ikke forenes.   

Norge må ta et valg: Skal landets fred og frihet få en mulighet ved et fornuftig forhold til nabolandet Russland, eller skal USAs krav om baser herske? Jeg minner om at de foreslåtte basene og vesentlig norsk infrastruktur vil bli skraphauger dersom krigshandlinger oppstår. Russerne vil sikre seg mot overraskelsesangrep fra norsk jord. 

Verneplikt | Innbundet | Norli.no

Hva jeg hevder bygger ene og alene på kunnskap ervervet gjennom norsk militær utdannelse og de tjenesteerfaringer som er blitt gjort gjennom 40 år i tjeneste for Fedrelandet. Kampanje.com sin påstand om at Derimot og dermed jeg, beskyldes for ‘å videreformidle og forsterke pro-russisk propaganda i Norge’ tilbakevises som løgn. Min holdning er nasjonal som beskrevet, i håp om at Norge fortsatt skal være et fritt, selvstendig, uavhendelig og udelelig lad.    

Kampanjes angrep på Derimot må antas å være et bestillingsverk fra USA.

 
   

Min grunnleggende holdning til norsk sikkerhetspolitikk går frem av boken VERNEPLIKT utgitt i 2019 på Snøfugl Forlag. Boken kan bestilles hos alle bokhandlere for kr. 305. 

Forsidebilde: Platon Yurich’s Surreal Photographic Artworks

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst.
                                                   

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Rettskafne mennesker skjønner at Ødegård skriver med Norges beste for øye. Det finnes ikke fnugg av illojalitet til Norge i det jeg har lest av ham. Tvert imot. Han advarer mot det han ser som en meget farlig utvikling for landet vårt, og han har solid grunnlag for sin advarsel.

  Avspenning og fred mellom oss og vårt store naboland er i vår interesse.

  Det er nok også i Russlands interesse, for hvem vil vel ha krig mellom oss? Og der kommer ‘splinten i øyet’ inn. Kanskje er det blitt slik at enhver som ikke applauderer den eskalerende ‘avskrekking’ og angrepsberedskap, må regne med beskyldninger om å gå Russlands ærend? Da går det mot uhyggelige tider, på mer enn én måte.

  Svar
 • Det er vel nok at Derimot ikke bedriver anti Russisk propaganda til at de syke tyrannene steiler. Holdningene deres er tydelig «er du ikke med oss så er du i mot», samtidig som de klager over polariserings forsøk fra alternative media.

  Svar
 • Jeg frykter så absolutt ikke RUSSLAND – De jeg frykter er de kreftene som i sin tid ødela Russland og nå har tilholdssted i Amerika ! – Sannheten er at Russland egentlig aldri var kommunistisk selv om det kommunistiske partiet hadde stor makt og innflytelse – Sannheten er at disse maktene faktisk hatet Russere og prøvde å destabilisere dette «kontinentet» innenfra ! – Verdenshistorien bekrefter dette !

  Svar
 • I disse tider med kampanjer, fordømmelser og sanksjoner, her er et lite tankeeksperiment.

  Tenk deg at det var Russland, ikke USA, som sto bak falske rykter om at Muammar Gaddafi skulle starte et folkemord i Libya, at Russland trente, utrustet og finansierte 1000 spesialsoldater fra et annet land og sendte dem inn i Libya, instruert til ikke å gå med på noen våpenhvile, og at det var Russland som samlet sine allierte og bombet velferdsstaten Libya tilbake til steinalderen, drepte landets leder og permanent destabiliserte landet, – hva slags fordømmelser ville vi sett da?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sør-Afrikansk lege:

Vi står overfor to sykdommer. Covid er den ufarlige.

Forrige innlegg

I så fall det største akrobatiske politiske kunststykke i Norge på lang tid.

Blir venstresiden Nato og EU-tilhengere?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.