POSTED IN Intervju, Krig-fred, Ukraina

Oberst MacGregor med et spørsmål til alle som vil sende våpen:

«Hva gjør vi når krigen er tapt?»

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hvis det oberst Douglas MacGregor her sier i dette korte intervjuet som kan sees på video under er korrekt, blir det nesten alle norske partier høylytt proklamerer ikke bare en vits, men en forbrytelse. Når Ukraina nå er i ferd med å tape krigen vil de altså sende våpen til landet. Det vil ikke føre til noe annet enn at krigen forlenges, flere blir drept, men utfallet blir uendret.

I stedet for å kreve at Ukraina ber om fredsforhandlinger for å avslutte krigen ønsker de altså at den skal vedvare. Jeg ser det raser en debatt i Rødt og tildels i SV om spørsmålet om våpenstøtte til Ukraina. Spørsmålet er hvorfor det ikke var en slik debatt rundt alle USAs tidligere iverksatte kriger, Vietnamkrigen, krigene mot Jugoslavia, krigene mot Irak, mot Syria (som fortsatt pågår), mot Libya, mot krigen i Afghanistan osv.

Ingen krevde norsk våpenstøtte til de som sloss mot USA i disse konfliktene, men plutselig er det et tema overfor Ukraina. For meg er svaret på denne åpenbare inkonsistensen klar. Det er mediene som bestemmer dagsorden og mange av de som skal representere fredsbevegelsen og venstresiden hopper av sine prinsipper når medietrykket blir for stort og det er fare for synkende oppslutning.

Slik vil Ukrainakrigen bli et vannskille for hele den norske venstrebevegelsen, tror jeg.

Knut Lindtner
Redaktør

Befinner Zelensky seg i en konstruert virkelighet?

Har president Zelensky mistet kontakten med virkeligheten?

Zelensky: «Tidevannet snur. Vi vinner med mere penger og våpen.»

Det Zelensky sier er helt i kontrast med vurderingen til USA-oberst MacGregor i intervjuet under som vi har laget et kortfattet utdrag av.

I dette korte videointervjuet fremfører han nye opplysninger som aldri når den norske opinionen. Han sier at Ukrainas ledelse nå innrømmer å ha mister 23 000 soldater de siste par månedene i Øst-Ukraina og at de russiske tapene er små i sammenligning.

Nå går hele fronten i øst i oppløsning og Russland vil snart iverksette en avgjørende offensiv. Det betyr at krigen går mot en avslutning.

Krangelen i vest om antallet tanks som skal sendes er latterlig. Det er alt for lite i alle fall og mye av utstyret er oppsop fra nesten tømte lager og i dårlig forfatning. At USA skal trene ukrainere i Oklahoma til bruk av Patriot-rakett er en vits. Det vil ta minst 3-6 måneder. Sjansene for at dette utstyret (tanks og patriot-missiler) vil bety noe er lik null. Vi må også være klar over at bare 40% av utstyret som sendes kommer frem.

Det hadde kanskje vært viktigere å ta seg tid til å sjekke bankkontoene på Kypros til topplederne i Ukraina. Her vil en finne millioner skulle vært gått til andre formål.

Det store spørsmålet er: Hva gjør vi i USA når krigen er tapt?

Intervjuet med MacGregor starter 4 minutter ut i videoen og er kort og som vanlig svært klart og dermed befriende fritt for politisk tomprat.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  21 januar 2023 11:38

  USA fekk pryl av Taliban. No skal dei hemna nederlaget ved å støtta alle krefter, til dømes IS, i Afghanistan som krigar mot Taliban.

  Noko liknande kan henda i Ukraina. Fred er det små voner om med slik politikk. Men Nammo gjer det godt.

  I Noreg tek skinheilage folk til orde for å rettsforfylgja Putin. Bør me ikkje vera so sjølvkritiske og realistiske at me heller reiser sak mot våre heimeavla angriparar: Stoltenberg, Støre og alle andre som gav ordre om det uprovoserte norske åtaket på Libya?

  Folk innbiller seg at me ikkje er krig mot Russland fordi me «berre» sender våpen, instruktørar og etterretning. Dette halmstrået kan me gløyma. Me har valt krig med vår gode nabo i aust for at Nato-imperiet skal veksa.

  Svar
  • Ja, T.S.:
   » I Noreg tek skinheilage folk til orde for å rettsforfylgja Putin. Bør me ikkje vera so sjølvkritiske og realistiske at me heller reiser sak mot våre heimeavla angriparar: Stoltenberg, Støre og alle andre som gav ordre om det uprovoserte norske åtaket på Libya?»

   Og fra artikkelen:
   «Spørsmålet er hvorfor det ikke var en slik debatt rundt alle USAs tidligere iverksatte kriger, Vietnamkrigen, krigene mot Jugoslavia, krigene mot Irak, mot Syria (som fortsatt pågår), mot Libya, mot krigen i Afghanistan osv.»

   Så sier det seg sjøl at hele venstresida i Norge har gått ut på dato og bør trekke sitt idiotiske spillfekteri & lek . En tåpelig politisk lek kun for å beholde en lønn for ingenting. Fugleskremsler holdt i live av konservative gamle på v.sida som er redd for å miste livsløgnen på slutten av livet.
   De er kun en kostnad for befolkningen, og bør fjernes som andre uproduktive kostnader.

   Svar
 • Hva skjer hvis Russland vinner denne krigen?
  Mange i vestlige land frykter at Russland da vil gå videre og okkupere andre europeiske naboland.

  Men Russland er en veldig liten militærmakt (når det gjelder konvensjonelle våpen). Og det vil være veldig økonomisk kostbart for Russland å gjøre noe slikt hvis de skal klare å okkupere hele Ukraina og deretter holde kontrollen over dette store landet (som nå har blitt veldig fiendtlig innstilt til Russland).
  Resten av Europa kan i så fall forvente store mengder med flyktninger fra Ukraina.
  (Kanskje gunstig for Norge som mangler arbeidskraft?)

  Ved starten på WW2 måtte europeiske land stole på sine egne dårlige militære forsvar i kampen mot Hitler-Tyskland. Dagens NATO-land er langt bedre militært opprustet og forberedt enn hva de fleste av disse land var begynnelsen av WW2. Dessuten kan de regne med militære forsyninger fra USA (noe som skjedde først senere i WW2). Hitler-Tyskland ønsket Lebensraum, Russland har allerede dette Lebensraum i form av sine egne store naturressurser og arealer. (Men mulig at feks Troms og Finnmark kan være av interesse for Russland av militærstrategiske årsaker)

  Svar
  • Torfinn Slettebø
   21 januar 2023 14:32

   Folk i Vesten har større grunn til å frykta eit russisk tap. Nato gjer seg klar til neste utviding, og norske krigarar er allereie på plass i Georgia. Vert Georgia det neste Ukraina?

   Russland sine forhandlings-utspel om demilitarisering var høgst fornuftige og rettvise, men vart diverre kontant avviste av Nato. Ei brei demilitarisert sone mellom Russland og Nato hadde vore ei velsigning for alle. Men no er det det motsette,Stoltenberg-lina, folk har tru på: «Våpen skaper fred.» Di meir og kraftigare våpen, di meir fred? Det kan bli meir «fred» enn me anar og ynskjer om opptrappinga får halda fram.

   Svar
   • Henry Kissinger har i alle år gått inn for at alle de tre landene Finland, Hviterussland og Ukraina skulle være nøytrale for å redusere sjansen for atomkrig (en lærdom som kommer fra løsningen på Cuba-krisen hvor det var viktig med buffersoner mellom atommaktene).
    INF-avtalen som ble inngått av Gorbatsjov og Ronald Reagen om forbud mot utplassering av mellomdistanse raketter i bla Europa var en bra avtale, men avtalen ble opphevet av USA i 2019.
    Ukraina trakk seg fra Budapest-avtalen (memorandum) på 19 februar 2022, dette var en avtale hvor det bla var forbudt for Ukraina og Hviterussland å ha atomvåpen.
    I tillegg skulle spørsmålet om selvråderett for Donbas innenfor Ukraina avgjøres gjennom en folkeavstemning (Minsk2-avtalen).
    Veldig mange kloke avtaler for å unngå krig, men nå har altså alt dette blitt opphevet og forkastet av USA & Co.

    Henry Kissinger og andre realister har over tid mistet sin innflytelsen på USAs utenrikspolitikk .
    Henry Kissinger ber at man forhandler med Russland om en fredsløsning før Russland havner opp som en vasallstat underlagt Kina (og som således styrker Kinas makt og svekker Europas makt).
    Isteden har Polen nå blitt omringet av russiske hypersoniske raketter som kan ha atomladninger, og det både i Kaliningrad (i nord) og Hviterussland (i øst)

 • Hvis Troms og Finnmark blir annektert vil nok den landsdelen bli et eldorado for anti-statlige, høgre-ekstreme nordmenn vil nok PST mene.
  Og rett nok, en landsdel uten alle snylterne, uten LGBTQ+++, uten WEF/FN/WHO, uten (Satanic) North Alliance Killing Organization, og dermed en høyt hevet median-IQ bli et eldorado for kritiske, selvtenkende mennesker.
  Men det er et seriøst spørsmål som stilles: Hva nå? Skal planeten forgå i dragsuget av en A-våpenkrig?
  Jeg må desverre si at jeg ikke har noen veldig stor tro på at skyggefolket vil nedlegge våpnene, og innfinne seg med at de ikke kan plyndre verdens befolkning lenger. Har større tro på at den «klanen» vil erklære krig mot alle under mottoet: «Hvis ikke vi får eie og styre verden, skal ingen styre den», basert på den jevnt over lave IQ dette skyggefolket fremviser i ett og alt.
  Noen vil nok si at «men de eier nesten alt i verden, du kan ikke være idiot hvis du greier det».
  Kan du ikke? Menneskets iboende ondskap og grådighet er avgjørende, De har brukt og bruker «pengene» til å kjøpe/korrumpere andre «dansere» rundt gullkalven, og det kan jo forsåvidt virke «smart», men er det virkelig intelligens? De «eier» verdens reservevaluta dollar, opprettet gjennom den private FED med svindel og bedrag, og ved å «drukne» 3 av verdens rikeste menn i Titanic forliset, smart? Tja, i hvertfall på overflaten, men ikke virkelig intelligens i svingene der heller, bare nedrig ondskap.
  Er Kill Gates smart? Noen tror det, men tenk etter, Han og Steve Jobs lurte en annen nerd til å gi fra seg operativsystemet DOS, og betalte andre for å lage Windows. Nå ville Hr. Gates drepe verdens befolkning med Vx, fikk ikke stor nok oppslutning selv om han hadde kjøpt tusener av mennesker for å heie på seg og promotere injeksjonene, nå skal han derfor injisere maten vår i stedet, slik at enten blir man kvaksinert, eller så sulter man i hjel.
  Lyser intelligens av dette mener selvfølgelig noen, kanskje mest de som er betalt for å mene det?
  Poenget mitt er at denne særegne «rasen» av skyggefolk absolutt ikke er de skarpeste knivene i skuffen, de er på nivå med «bølla» i gata, «all power, but no brains», og hva gjør «bølla» når han taper? Nettopp, da kommer de sleipe feige triksene frem, og det er det vi kan forvente oss av disse «pusherne» av død også.

  Svar
  • Ja, Perj:

   ««Hvis ikke vi får eie og styre verden, skal ingen styre den», basert på den jevnt over lave IQ dette skyggefolket fremviser i ett og alt. Noen vil nok si at «men de eier nesten alt i verden, du kan ikke være idiot hvis du greier det».
   ……………..smart? Tja, i hvertfall på overflaten, men ikke virkelig intelligens i svingene der heller, bare nedrig ondskap.»

   Ja, disse har markedsført/propagandert seg som ‘intelligente’ så fort og ofte de har hatt anledning. Og det er ofte siden de styrer det meste av media w.w. Forunderlig mange har bitt på. Også at de er ‘et stakkars uskyldig folk’.
   Men dette har alltid vært psykopaters ‘intelligens’ , – og strategi.

   Svar
   • Det er noe med fasader og spørsmålet om hva intelligens egentlig er…. Hvordan en måler sann intelligens innenfor rammene av ulike former for bærekraft ikke minst. Intelligens kan heller aldri bestemmes som en definitiv størrelse uavhengig av kulturelle parametere, men de fleste målinger gjør nettopp det, sammen med at de lik innen kjernefysikken aldri kan objektiviseres helt, men avhenger av observatørens egen posisjonering -mentalt. I tilfellet «skyggefolket» bør man heller tale om ting som «smartness» når noen er villig til t.eks. å kjøpe opp bedrifter for å legge dem ned, og på alle måter berike seg og sine for den rene egennytte, på bekostning av alt og alle som ikke er det. Det er ikke nødvendigvis mangel på intelligens ikke å ville utnytte en mulighet, fordi å handle eller ikke bestemmes av alle nevnte parametere nevnt ovenfor. Maurice Samuels bok «You Gentiles» (1924) beskriver dette ganske godt.

 • Det vestlige Europa sender enorme mengder våpen til Ukraina og ingen kan svare på hvor våpnene ender opp, bortsett fra at mengder av dem går inn i kriminelle nettverk som sprer dem over hele verden. Det er som om regjeringene forbereder de verst mulige konsekvenser når det en dag kan komme til borgerkrig. Dette er slett ikke usannsynlig, for kollapser skallet som er igjen av statlig overoppsyn og kontroll så kan situasjonen eskalere til vi ikke lenger vil kjenne igjen Europa. I Mexico så kontrolleres allerede 20% av landmassen av de nå militariserte kartellene og det samme kan skje her.
  https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-arms-insight-idUSKCN1050ZE

  Svar
 • Northern Light.
  22 januar 2023 17:03

  Hele Europa kan bli til en slagmark.

  Av Manlio Dinucci.
  Federation of American Scientists bekrefter i januar, nyheten gitt av Grandangolo i desember 2022 basert på et US Air Force-dokument: C-17A Globemaster-flyet har fått autorisasjon til å frakte den amerikanske atombomben B61-12 til Italia og andre europeiske land. Siden Biden-administrasjonens tjenestemenn hadde kunngjort at B61-12-forsendelsen ville bli fremskyndet til desember, tror vi at de nye amerikanske atombombene allerede ankommer Europa for å bli utplassert mot Russland.

  USA og NATO strømmer enorme mengder tung artilleriammunisjon inn i Ukraina, levert til Kievs væpnede styrker. USA har ifølge offisielle tall, så langt sendt mer enn én million runder med ammunisjon for 155 mm haubitser til Ukraina, pluss titusenvis av missiler. Omtrent 300 000 runder med ammunisjon kommer fra amerikanske militærdepoter i Israel.

  Våpenforsendelsen administreres av et internasjonalt nettverk, der Camp Darby – det største amerikanske arsenalet utenfor moderlandet, knyttet til havnen i Livorno og Pisa militærflyplass – spiller en sentral rolle. Storbritannia, Frankrike, Polen og Finland forsyner Kiev med stridsvogner, og Polen kjøper Abrams-tanks fra USA, hvorav noen kan være bestemt til Ukraina.

  Samtidig øker USA og NATO utplasseringen av sine styrker i Europa, stadig nærmere Russland. I Romania utplasserte NATO AWACS-fly, utstyrt med det mest sofistikerte elektroniske utstyret, holdt konstant på vingene nær russisk luftrom. Også i Romania satte Pentagon ut den 101 luftbårne divisjonen, som blir utplassert til Europa for første gang siden andre verdenskrig.

  NATO og EU oppretter «en arbeidsgruppe for motstandskraft og kritisk infrastruktur». «NATO», erklærer Rådet for Den europeiske union, «forblir grunnlaget for vårt kollektive forsvar. Vi anerkjenner verdien av et sterkere europeisk forsvar som bidrar til transatlantisk sikkerhet og som er komplementært og har interoperabilitet med NATO».

  Fra Global Research, publisert 22 januar 2023. Skrevet av Manlio Dinucci, prisvinnende forfatter, geograf, og geopolitisk analytiker, Research Assosiate of the Center for Research on Globalization.
  Oversatt fra engelsk.
  Orginalartikkel: The Whole of Europe Turned Into a Battlefield.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det dreier seg ikke om klima, men om PR.

Klimaaktivist Thunberg i «arrangert» arrestasjon?

Forrige innlegg

Glenn Diesen:

Tysklands politikk et lærestykke i selvskading.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.