POSTED IN Intervju

Oberst Douglas MacGregor i radio-intervju:

USA er i motsetning til Russland ingen landmakt. Når det blir vanskelig seiler vi vekk.

0
Print Friendly, PDF & Email

Oberst Douglas MacGregor i en kort radiopodkast:

«Problemet for USA i det 20. hundreåret har alltid vore at vi er ei framifrå maritim- og luftforsvarsmakt; vi er ikkje ei landmakt nokon plass, utanom på den vestlege halvkula.

Og likt britane før oss, har vi ein vane med å segle inn og blande oss inn i regionar og på plassar.

Når ting ikkje går bra, eller dei har blitt forsura, seglar vi bort att, vi flyg derifrå. Med andre ord: vårt nærvær – same kor det skulle vere etablert på den eurasiatiske landmassen – er uunngåeleg temporært.

Og det, trur eg – som Dimitri til ein viss grad var inne på – er noko vi treng å tenke på. Vi har ikkje eit permanent nærvær nokon stad, bortsett frå på vår eiga halvkule.

Interessene våre er kanskje globale i økonomisk forstand, men når det kjem til globalt militært hegemoni og bruken av landmakt: Nei. Absolutt ikkje.

Og det amerikanske folket har ingen interesse av det, og dei støttar det ikkje.»

https://youtu.be/M6FRZ_auuhU

Kommentar:

Dette har vi sett i Vietnam i 1975 med den kaotiske flukten fra Saigon da nederlaget var klart og ikke minst sommeren 2021 fra Afghanistan (Kabul) hvor de trakk seg ut nærmest panisk og lot de lokale hjelperne sine i landet vært tilbake overlatt til Taliban-styret.

Forsidebilde: Linh Nguyen

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det skjer svært mye nå:

En ny verden trer frem.

Forrige innlegg

Kan sanksjonspolitikk oppheve inngåtte avtaler?

Norge bryter Svalbardtraktaten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.