POSTED IN NATO, Venstresiden

Nyttige idioter?

Forstår ikke deler av venstresiden at de løper imperialismens ærend?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Venstresida og antiimperialismen (refusert av Klassekampen)

Av Lars Birkelund 

Yohan Shanmugaratnam traff spikeren på hodet, nesten, da han 1. desember tok opp det at antiimperialisme ikke lenger er noe som samler venstresida.

Ja, for når store deler av venstresida ikke er i stand til å identifisere NATO-land og andres kriger mot Jugoslavia, Libya og Syria som imperialistisk krigføring, har virkelig mye gått tapt. De som ikke skjønte det da bør i hvert fall skjønne det nå, fordi 1. de fleste av de 6 landene som tidligere utgjorde Jugoslavia nå er NATO og/eller EU-medlemmer. 2. NATOs bombing av Libya hindret Gaddafis forsøk på å skaffe en ny afrikansk fellesvaluta, som ville ha svekket dollaren og dermed USA. 3. USA har militærbaser i Syria, stjeler Syrias olje og hvete mm, mens NATO/EU-land fortsatt fører sanksjoner mot Syria, som hindrer gjenoppbygging av alt fra skoler til sykehus, broer og veier.

Det er kun ca en uke siden en FN-talskvinne tok til orde for å oppheve sanksjonene mot Syria. En melding som helt typisk ble forbigått av norske medier, NATO-mediene. Og av norske politikere, som sier at de ønsker en FN-styrt verden, men som i virkeligheten følger ‘treenigheten’ USA/NATO/EU.

Årsaken til at Yohan Shanmugaratnam bare nesten traff spikeren på hodet er at han tilsynelatende betrakter krigen i Ukraina som en følge av Russlands imperialisme. For krigen er snarere en følge av USA/NATOs imperialisme, der målet er at nær sagt alle land bortsett fra Russland skal bli med i NATO, enten de vil eller ei. Også de landene som er motvillige, som Ukraina var i alle fall inntil Ukraina fikk et nytt pro-vestlig regime, med støtte fra USA/NATO/EU etter kuppet i 2014, også kalt revolusjon.  

Alt dette fører naturligvis ikke til at Russlands invasjon av Ukraina var lovlig. Men den var lenge varslet. Så hvis USA/NATO/EU hadde ønsket å unngå den hadde de ført en annen politikk.

Faktum er at det var NATO som beveget seg inn i Russlands interessesfære, ikke omvendt. En sfære USA/NATO aksepterte under den kalde krigen, etter avtale på Jalta i februar 1945. Og det er NATO som har brutt løftet om ikke å ekspandere østover, samt om å innføre en all-europeisk sikkerhetsordning. I dag kan man spørre seg om disse løftene ble avgitt kun for å lure Russland til å akseptere gjenforening av Tyskland (da ble hele Tyskland NATO og EU-medlem).

Mange på høyt nivå i Vesten har siden 1990-tallet sagt at de ønsker å splitte opp Russland (ala Jugoslavia på 1990-tallet). NATO-utvidelsene passer godt inn i den planen. Norske/vestlige myndigheters forsøk på regimeskifte i Hviterussland passer også godt inn. Det at Norge sender våpen til Ukraina er altså en støtte til USA/NATOs krigføring for å svekke, eventuelt splitte opp Russland med hjelp av Ukraina, noe også John Mearsheimer var inne på under Holbergdebatten 1. desember. Hvis USA/NATO/EU lykkes med å styrte Lukashenko i Hviterussland kan det bli krig der også. Og da kan Hviterussland brukes på samme måte som Ukraina siden 2014. For da var USA og EU delaktige i å styrte Janukovitsj.

Også mange ukrainere har ønsket krig mot Russland. Blant dem høyreekstreme Dmitro Jarosj, som i 2008 sa: «før eller senere er vi dømt til å utkjempe en krig med Moskva-imperiet». Etter kuppet i 2014 tilbød det nye regimet i Ukraina ham en stilling som visesekretær for Ukrainas nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd. I en artikkel om kuppet – av Peter M. Johansen i Klassekampen 23. februar – kan man lese mer om Jarosj.  

Alexey Arestovich, som er rådgiver for president Volodomyr Zelensky, sa i et intervju i mars 2019 at han så på «en større krig med Russland» som noe som kunne kvalifisere Ukraina for NATO-medlemskap, og at krigen vil komme innen få år. En fredelig løsning på konflikten er helt umulig, sa han. Og det var han Zelensky ville ha som rådgiver.  

Nå som krigen er et faktum er det bare å konstatere at NATO med Norge oppfører seg som om Ukraina er medlem. Zelensky har dessuten sjøl sagt at Ukraina er de facto-medlem av NATO. Altså kan vi slå fast at store deler av venstresida, ja, nesten hele Stortinget og regjeringen, nok en gang har blitt hva Lenin kalte nyttige idioter, denne gangen for krig mot Russland. Nyttige idioter, eventuelt bevisste deltagere i denne konspirasjonen. 

Størsteparten av verden fører heldigvis en annen politikk, da befolkningen og lederne der vet at USA/NATO har like stor skyld i krigen som Russland. Og Frankrike sa nylig at de ikke har flere våpen å avse til Ukraina. Så det er håp i hengende snøre.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Russerne ble «spilt» inn i krigen i Ukraina, og reagerte nøyaktig slik USA hadde forutsett og planlagt. USA er uten tvil den store vinneren så langt, mens Ukraina er den store taperen. Men venstresiden er blitt så motbydelig stueren at selv ikke dette er problematisk for dem. Tror ikke lenger det er noe håp.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  11 desember 2022 13:51

  Raudt-leiar Moxnes sin tale om fredsprisen er ukritisk og heilt i tråd med Nato-eventyra. Me skjønar kvifor han enno ikkje har teke Raudt sitt eige program alvorleg og føreslege Nato-utmelding.

  Eg er einig med Jonas. Det er vanskeleg å sjå ljospunkt.

  Svar
 • «…som noe som kunne kvalifisere Ukraina for NATO-medlemskap, og at krigen vil komme innen få år. En fredelig løsning på konflikten er helt umulig, sa han. »

  Intet nytt under solen.
  1. og 2. verdenskrig feilet litt. Så denne 3. sees nok på som avgjørende.
  – Eller så blir bakmennene, endelig, fullstendig avslørt.

  I vår tid:
  ‘ For å utføre sin plan, oppmuntret lederne i Washington først til en konflikt ved hjelp av land rundt Libya, for å finne en casus belli for militær aksjon, mens de tok seg av de logistiske behovene til opposisjonsgrupper kontrollert av CIA, som begynte en kampanje for sabotasje av økonomien, infrastrukturen og regjeringen. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2019/02/03/vil-venezuela-oppleve-hva-chavez-fordomte-i-libya/

  Før siste krig:
  ‘Våren 1939 så Hitlers siste forsøk på å løse problemene med de tyske jødene på en sivilisert måte. Han sendte Hjalmar Schacht, president i Reichsbank og arkitekten av den tyske utvinning, til England i den hensikt å forhandle fram et stort lån som ville gjøre Tyskland til å la de resterende 250.000 jøder utvandre med sine eiendeler og nødvendige økonomiske midler for å sikre nødvendige innvandring og visum.Guvernøren i Bank of England, Montagu Norman, sammen med mange medlemmer av parlamentet, var positiv til denne ordningen, men det ble umiddelbart torpedert av Chaim Weitzmann og krigshisserne rundt Churchill, som hadde blitt en trofast tjener for den jødiske bank hierarki etter at de hadde reddet ham fra konkurs fra tapet av sine formuer i ulykken i 1929. I tidligere tider hadde han vært en frittalende anti-jøde. Den polske diktatoren Pilsudski hadde konkludert et vennskap og ikke-aggresjon traktat med Hitler, men etter hans død den hjerneløse sjåvinistisk etterfølger, oberst Beck, ble et villig offer for angloamerikanske intriger. Når Hitler foreslo det utrolig sjenerøse tilbudet og la Polen holde helt ufortjent byttet fra første verdenskrig, og bare ba om tillatelse til å bygge en autobahn gjennom de tidligere tyske landområder som utgjør » Korridor «for å koble Øst-Preussen med Reich, og bedt om retur av overveiende tyske byen Danzig, ble han avvist. Danzig var en fri by under protektorat av Folkeforbundet. England inngikk en avtale med Polenom øyeblikkelig hjelp i tilfelle krig med Tyskland.

  Det faktum at Churchill til de grader var korrupt og kjøpt av sterke fianskrefter som var villige til å gjøre ALT for å provosere frem krig er liksom ikke skolepensum. Det faktum at Churchill ga spesifike ordre til ambassadepersonell osv i utlandet om å spesifikt IKKE ta i mot Tyske diplomater eller dokumentasjon fra disse, nettopp fordi Churchill ikke hadde til hensikt å ta i mot noen av fredsforslagene den Tyske ledelsen gjentatte ganger forsøkte å få levert til britene for å UNNGÅ krig for en hver pris er heller ikke skolepensum. Tyskland ville strekke seg SVÆRT langt for å unngå krigsutbrudd og for å finne en fredelig løsning på uenighetene bl.a. i forbindelse med Polen.

  ‘Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
  …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyeri en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt. ‘

  ‘Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel’. 
  Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill «The Second World War,» Scherz, München 1960.

  ‘Så vis meg en tid hvor en jøde ble forfulgt i alle land på grunn av sin religion. Det har aldri skjedd. Det er alltid deres innflytelse på de politiske, sosiale eller økonomiske skikker og tradisjoner i samfunnet som avgjør dette. ‘
  sweetliberty.org/issues/israel/freedman.htm

  Svar
 • Politikk er ikke det som engasjerer meg mest, men man kan på ingen måte unngå å registrere det som tilflyter av informasjon fra hverken media eller andre kilder. Etter min mening var grunnlaget for denne krigen en villet provokasjon fra USA og Nynazistiske elementer i Ukraina.

  Ingen er uskyldige i denne krigen, men man sitter vel igjen med en følelse av at denne kunne vært unngått dersom man hadde justert kortstokken litt annerledes og ikke til enhver tid betraktet Russland som en fiende av menneskeheten for det er ikke sant. Vi bør nok skule litt over skulderen mot vest for å finne de virkelige forbryterne, men disse er beskyttet av NATO og et system som til syvende og sist ikke vil garantere frihet for noen av oss ! – Uten et godt forhold til Russland tror jeg vi kan si farvel til et trygt og stabilt Europa – Det er jeg overbevist om ! (Noe annet er tankevekkende uintelligent!)

  Dette er utvilsomt USAs krig mot Russland, Ukraina er offerlammet og vi alle lider helt unødvendig i et Europa og en Verden som totalt mangler ledere med kløkt og forstand !

  God Søndag :)

  Synn

  Svar
  • Hva er egentlig realitetene vedrørende denne krigen !
   Noen faktorer nevnes !

   Den Amerikanske regjeringen og media mener nazister i Ukraina er en myte !

   Det er ikke alltid tilfelle, som Robert Parry rapporterte i 2015.
   (Robert Earle Parry (24. juni 1949 – 27. januar 2018) var en amerikansk undersøkende journalist.
   Han var kjent for sin rolle i å dekke Iran-Contra-affæren for Associated Press (AP) og Newsweek)

   Den gang meldte Robert Parry at representantenes hus (USA) innrømmet en stygg sannhet som de amerikanske mainstream-mediene forsøkte å skjule for det amerikanske folket: «at regimet i Ukraina etter kuppet var sterkt avhengig av nazistiske stormtropper for å gjennomføre sin blodige krig mot etniske russere»

   Robert Parry fortalte videre om samlingen av etniske russere som protesterte mot det å styrte Janukovitsj-regjeringen i 2014. – Ifølge Parry ble disse menneskene den 2. mai drevet inn i bygninger som deretter ble satt i brann i havnebyen Odessa, og massakren av 40 mennesker var et faktum. – Etter dette ble det oppdaget graffiti på vegger med hakekorslignende symboler som hedret «Galician SS», den ukrainske adjunkten til den tyske SS i andre verdenskrig. Denne barbariske handlingen ble gjentatt 9. mai i Mariupol, en annen havneby. De ansvarlige var den brutale Azov.

   Begge stridende parter i denne krigen ser ut til å ha engasjert seg i krigsforbrytelser. Den internasjonale straffedomstolen og forskjellige vestlige regjeringer har åpnet en rekke etterforskninger av påstander om at Russland brøt menneskerettighetene, inkludert tvangsflytting, tortur og drap. Men I flere måneder ble det imidlertid viet lite oppmerksomhet til videoer som tilsynelatende viste ukrainske styrker som henrettet fangede russiske soldater. Men først nylig har FN forsøksvis autentisert disse videoene.

   Dagen før den siste videoen dukket opp, fortalte USAs ambassadør for internasjonal strafferett, Beth van Schaack til journalister, – Det er veldig viktig å understreke at krigens lover gjelder for alle parter likt, både aggressorstaten og forsvarsstaten. Men når det kommer til krigen i Ukraina, er det egentlig der ekvivalensen slutter.

   Denne krigen er en blanding av forskjellige faktorer men jeg tror både Nato og vestlige medier stort sett har vært totalt blinde for sannheten bak denne tragedien !

   Synn

   Svar
   • «– Det er veldig viktig å understreke at krigens lover gjelder for alle parter likt, både aggressorstaten og forsvarsstaten.»

    Tja. ;-)

    Kanskje Herr Anikken Huitfeldt vil forlange det samme for partikamerat Stoltenberg som ødela Libya , uten at Libya truet annet enn Fed?
    Eller kanskje er han feig og dobbeltmoralsk som Stoltenberg og resten av Ap ?

    ‘ Utanriksminister Anniken Huitfeldt er tydeleg på at dei ansvarlege for krigen i Ukraina må stillast for ein internasjonal straffedomstol.
    På spørsmål om ho då meiner Vladimir Putin svarar Huitfeldt slik:
    – Vi må gjere alt vi kan for at de ansvarlege skal stillast for retten. No diskuterer vi med veldig mange andre partnarar korleis vi kan få gjort dette.
    Tidlegare utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) var tidlegare i dag tydeleg på at Putin har ansvaret.
    – Vi vil gjere det vi kan på norsk side for å få stilt han og andre krigsforbrytarar for retten.’
    nrk.no/nyheter/krigen-i-ukraina-1.11480927

   • Hva er sannheten om den fredselskende Nasjonen Norge ?

    Det kan muligens Anniken Huitfeldt og Ine Eriksen Søreide svare på hmm ;)
    Norge er på 2 plass i krig ! – Siden 1990 har Norge deltatt i åtte kriger og dette utenfor vårt eget territorium ! Kun Storbritannia og Frankrike har vært involvert i flere kriger enn oss !
    Hukommelsen er svak hos disse floksene !

    Ja – Muligens en rettsak vil være på sin plass – I Nobels ånd kanskje ? – Muligens vi kan få en krigspris ?

    Synn

   • Enig med Deg – det stemmer!

 • «SKYnet knew that a russian counter-attack would take out it’s enemies here» -Sarah Connor.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ufarlig virus som middel:

Forandring av våres samfunn var hele tiden det egentlige målet

Forrige innlegg

«Fredsprisen»

Vestens krigspris

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.