POSTED IN Endring av politikken, Krig-fred, Migrasjon og flyktninger, Tyskland, Venstresiden

Nytt tysk parti

Wagenknechts parti,
tar fra Die Linke og AdF
og får 20 prosent oppslutning?

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Den tyske Die Linke-politikeren Sahra Wagenknecht vil mandag gjøre kjent at hun vil presentere et nytt parti, melder rnd.de. Hun mener hun med den partistiftinga vil dekke behovet for alle dem som ikke lenger «føler seg representert av noe parti», sa hun torsdag kveld i følge rnd.de. Det er skapt et politisk tomrom som hun vil fylle, mener hun.
En YouGov-undersøkelse fra september i år viste at til sammen 20 prosent av tyske velgere vurderer å stemme på det partiet. Partiet hennes vil ta velgere fra både Die Linke og AfD, Alternative für Deutschland. Intitativet vil uansett bety slutten for Die Linke som parti. 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Wagenknecht vil presentere partiet med en tradisjonell venstreorientert økonomisk politikk, kombinert med en streng innvandringspolitikk, stans i strenge klimatiltak, stans i våpenleveransene til Ukraina, ingen sanksjoner mot Russland, nei til korona-nedstenginger og stopp med «woke»-politikken. For dette er en politikk som ikke tjener innbyggerne, mener Wagenknecht. Dette blir omtalt som «populisme» fra venstre. For store deler av den europeiske intellektuelle venstresida, venstresosialdemokratene, i Norge SV og Rødt, vil en sånn plattform karakteriseres ikke bare som ekstremhøyre, men vil også svertes med anklager om rasisme og fascisme med lukt av nazisme. For de unge i Die Linke er økt innvandring den viktigste saka.

I intervjuet med Wolfgang Streeck om Tyskland som Europas skadde nav, sier Streeck:

Die Linke som parti vil være dødt en gang for alle i det øyeblikket Wagenknecht-gruppa formelt løsriver seg fra partiet, noe som forventes å skje i løpet av høsten. Et Wagenknecht-parti kan håpe på å tiltrekke seg arbeiderklassen i AfDs velgergruppe, noe Linkspartei åpenbart ikke kan. Det som er igjen av Die Linke vil ikke klare sperregrensa på fem prosent ved neste forbundsdagsvalg, og det vil være slutten for partiet.

Tida vil vise. Kjernesakene for de europeiske venstresosialdemokratene er nettopp en sterk støtte til den internasjonale globalistiske politikken og støtte til USAs kamp for internasjonalt «anti-autoritært demokrati». Med sterk støtte til migrasjon som løsninga for verdens mange fattige ikke-industrialiserte stater og for en oppløsning av vestlige nasjonale fellesskap som erstattes med parallellsamfunn med egne lover.

Får Wagenknechts intitiativ gjennomslag i Tyskland, vil det nok også få økt oppslutning i andre europeiske land som en ny venstreopposisjon.

Framheva bilde:
Forsida av S. Wagenknechts bok De sjølgode fra 2021.
Bøker fra tyske opposisjonelle
som ikke deler synspunktene
til det sjølerklærte venstreorienterte humanitærpolitiske komplekset,
oversettes ikke til norsk.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Northern Light.
  28 oktober 2023 19:53

  Europa klarte å stenge sine grenser for uvaksinerte. Hvorfor klarer de ikke å stoppe ulovlige innvandrere?

  Europa har gått inn i den andre store migrasjonskrisen siden 2014.

  Av Eugyppius.
  Tallene er nå på nivåer som ikke er sett siden den libyske borgerkrigen i 2014. EUs statistikk bekrefter den ekstreme situasjonen: Før utgangen av 2023 anslås EU, Norge og Sveits til sammen å motta mer enn en million asylsøknader, og derfor til og med overgår 2016-rekorden på 1,23 millioner. Tyskland alene har sett en økning på 74 % i søknader sammenlignet med samme periode i 2022.

  Så langt har EU, som er betrodd sikkerheten til europeiske grenser, reagert med lunkne tiltak, og foreslår å fremskynde godkjenningsprosessen utenfor Europa for de søkerne med minst sjanser for å lykkes. Dette forventes å påvirke kanskje bare en fjerdedel av migrantene. Resten vil gå inn i Schengen-området som før, og leve på statlige bidrag mens søknadene deres behandles over måneder og år.

  Eksemplene fra Danmark og Ungarn viser at migrasjonspolitikken til de enkelte medlemslandene kan ha en dramatisk innvirkning på bosettingen av migranter. Begge land har gått hardt ut mot masseimmigrasjon, og Danmark har sett asylsøknadene deres falle med 56 % sammenlignet med 2022, mens Ungarn har behandlet kun 26 søknader i hele 2023. Det er i utgangspunktet ingen sjanse for at den nåværende tyske regjeringen, dominert av sosialdemokrater og grønne, vil følge deres eksempel. De forhandler for tiden om juridiske justeringer som angivelig skal gjøre det litt lettere å utvise migranter som har fått avslag på asylsøknaden. Ingen tror at dette vil endre noe.

  De siste meningsmålingene viser at migrasjon nå er den viktigste politiske saken for 44 % av tyskerne. Til tross for klimahysteri fra statlige medier, inntar miljøhensyn nå en andreplass, og opptar bare 18 % av velgerne. Energikrisen i 2022 startet den store tyske politiske volten, og migrantkrisen ser ut til å fullføre den. Samlet har den regjerende partikoalisjonen den fortsatte lojaliteten til bare 33% av tyskerne.

  Media kan ikke undertrykke migrantproblemet eller snakke det bort, fordi konsekvensene er svært umiddelbare og ekstremt synlige på lokalt nivå. Hvert lokalsamfunn må finne boliger til migrantene. Vanligvis blir de først innkvartert i skolens idrettshaller. På lengre sikt får de bolig leid av kommunale myndigheter, noe som er dyrt og de er begrenset i antall.

  Statsviteren Stefan Luft har gitt et intervju som forklarer de langsiktige politiske konsekvensene av migrasjonskrisen for Europa slik han ser dem. Hvis EU ikke kan stoppe flommen, vil flere og flere medlemsland forverre forholdene for asylsøkere, og motivere dem til å bosette seg andre steder.

  De politiske visjonene til nasjonalistiske og euroskeptiske partier er dermed snart realisert, en uunngåelig konsekvens til visjonen om åpne grenser. Naturligvis vil dette skje først etter at europeiske land har importert millioner flere fattige, ikke integrerbare utlendinger enn de realistisk kan håndtere eller integrere. I mellomtiden vil det bli en kamp for å oppheve Merkel-tidens stempling av migrasjonsmotstandere som høyreorienterte fremmedfiendtlige.

  Selv solide flertall av tyske De Grønne og SPD krever strengere grensekontroll. Som de danske sosialdemokratene har innsett, fremmedgjør pro-migrasjonspolitikk arbeiderklassen mest av alt, og etterlater venstresiden uten velgere bortsett fra velstående, klimabesatte urbane folk, som utøver en stor innflytelse på media og akademisk diskurs, men ikke utgjør ikke mer enn 10 % av velgerne.

  Fra The Daily Sceptic, publisert 15 oktober 2023.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Europe Successfully Closed its Borders to the Unvaccinated. Why Can’t it Stop Illegal Immigrants Pouring in?

  Kommentar.
  Det holder ikke med å stoppe masseinnvandringen fra MENA-land, det er for sent, millioner av ikke-integrerbare må sendes tilbake til hjemlandene. Kostnadene med dette kan bli svært høy, og vil det internasjonale samfunnet tillate at statsborgerskap oppheves for folk født i Europa med innvandrerbakgrunn? Skal boligene eksproprieres, og vil de få penger til å kjøpe bolig i hjemlandet? Det blir mange spørsmål, og uansett svært dyrt.

  Men prisen for at de får bli blir høyere. Den globale storkapitalen som står bak, kan bare lene seg tilbake i skinnstolene, for masseinnvandringen fra MENA-land alene vil uansett gjøre europeiske land konkurs og forgjeldet med ubetalbar statsgjeld til finanskapitalen, og de overtar nasjonene som planlagt.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er norske helsemyndigheter blitt et haleheng og ikke vaktbikkje over folkehelsa?

Norge følger WHOs råd som en lydig hund.

Forrige innlegg

Krise i Nato:

Ungarns statsminister i samtale med Putin i Beijing.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.