POSTED IN Demokrati, EU

Nytt skritt mot Union

Brussel vil overstyre demokratisk valgte regjeringer.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette er en viktig prinsipiell sak som ikke dreier seg om de enkelt medlemstatenes verdier, men om EU skal utvikle seg videre mot en føderal-stat. For hvis en godtar dette prinsippet godtar en også at en udemokratisk ledelse skal overstyre demokratisk valgte organer i de enkelte medlemsstatene. En godtar prinsippet om EU som en overnasjonal enhet.

En godtar også et fundamentalt prinsipp om at en udemokratisk, overordnet ledelse kan straffe demokratisk valgte organer fordi de følger velgernes ønsker i hvert enkelt land.

Jeg er ikke særlig begeistret for det f.eks. Polens regjering har foretatt seg i en del enkeltsaker. Men jeg støtter fullt ut det polske folkets rett til å velge sine egne ledere og forvalte landets verdier.

Dette forslaget undergraver alt av demokratiske prinsipper og sier egentlig sitt om den karakteren nå EU har.

Knut Lindtner

EU øker sin økonomiske krig mot de bedrøvelige østlige landene.

De vil holde tilbake tilskudd fra medlemmer som har de gale sosiale holdninger.

Det kan diskuteres om dette kan være det første overvåknings-budsjettet i verdenshistorien.

Redaktørens bemerkning: Bortsett fra en stadig økning med  å trykke opp euro, så får EU også tilskudd fra landenes tollinntekter. All toll som blir samlet inn ved landenes grenser går til Brüssel. Så går det tilbake til medlemsstatene.

Så i virkeligheten er det ikke noen slags magiske «EU-fond», men simpelthen penger som medlemsstatene kunne samlet inn selv. Men det skjer ikke når de er en del av EUs tollunion.

Men en tollunion som holder tilbake innsamlede penger fra medlemmene sine er uhørt, minst av alt av kulturelle årsaker.

Charles Michel

Tilbake i juli var Charles Michel, presidenten i Europarådet, ganske fornøyd med seg selv. Ikke bare hadde Europaunionen blitt enige om et budsjett på 1,8 billioner euro, i tillegg til en redningspakke for koronaviruset. 

De hadde også fått til metoder der de dominerende landene i EU kunne diktere politikk og lovgivning til de vanlige østlige mindre betydningsfulle statene, Polen, og framfor alt Ungarn.

Eller, som Michel uttrykte det, dette vil være første gang at respekten for lovene er et avgjørende kriterium budsjett-tildeling.

Michel hadde rett, dette er uhørt. Ifølge forslaget kan et flertall på 15 medlemsstater bli enige om at et annet medlem er «en potensiell risiko», og bryter, ikke bare en eller annen tåkete  «regel», men også mot EUs «fundamentale verdier», som frihet, demokrati, likhet og respekt for menneskerettighetene, så kan EU holde holde tilbake tilskuddet til medlemsstaten.

Og det uten noe slags veto. Det er ikke noe som medlemsstaten kan gjøre med det.

Med andre ord, tilpass dere til våre «verdier», godta det vi mener er korrekt – ellers.

Dette er uten tvil første hendelse i budsjett-mekanismens verdenshistorie.

Deres forkjempere har vært fulle av det.

Petri Sarvamaa

«For første gang har vi etablert en mekanisme som gjør EU i stand til å stanse tilskudd til regjeringer som ikke respekterer våre verdier», jublet det finske EU-medlemmet  Petri Sarvamaa tidligere denne måneden.

Andre EU-medlemmer, som Tysklands Daniel Freund, en av EUs kulturelle støttespillere sa:» Lovgivningen i Europa er nå i en dyp krise. Den nåværende utviklingen i Polen og Ungarn viser dette på den deprimerende måte. Vi må reagere bestemt—- Verdien av denne mekanismen vil bli gjennomført så fort som mulig».

Men problemet for EU er at for å få godkjent budsjettet må alle de 27 medlemmene være enige, inkludert de som de ønsker å reagere mot, nemlig Polen og Ungarn. Og så langt blokkerer de saken.

Og hvorfor skulle de ikke det? De tradisjonalistiske kristne  i Polen og Ungarn vet at den foreslåtte mekanismen ville bli brukt stort sett i kulturelle og politiske hensikter – det ville si å disiplinere og straffe de medlemsstatene som, lik dem, ble dømt å være skyldige i «gale» verdier eller holdninger.

Eller som en polsk politiker sa :»Vi har allerede fått forslag  om saker som er langt fra denne reformen, men også når det gjelder LGBT-saken, abortsaken kan være med og bygge opp til disse sanksjonene».

Denne saken er ingen bagatell, men et skritt i retning av Europas Forente stater.

Den ungarske statsministeren Victor Urban har reagert denne uken. Mekanismen ikke bare er  prosedyremessig forhold om fordeling av finansene – det er et «politisk og ideologisk våpen».

Dette vil være en måte for EU å tvinge sosial-konservative regjeringer til å gå vekk fra disse progressive programmene om alt fra immigrasjon til adopsjons-rettigheter.

Uansett hva man mener om disse regjeringene og dere politikk, så har de jo blitt stemt inn av sine borgere. En utfordring for disse regjeringenes verdier vil jo bli en utfordring overfor dem de representerer. Men så har jo aldri demokrati vært en av EUs sterke saker, heller ikke «fundamentale verdier».

Det kan jo likevel være noen kompromisser mellom EU og Ungarn og Polen. Tross alt må EU få godkjent budsjettet sitt. Og denne nye mekanismen kan kanskje gjennomføres i en eller annet utvannet form, med enstemmig gjennomføring med alle medlemsstatene.

Men konflikten om verdier mellom den vest-europeiske eliten som driver EU framover, og de øst-europeiske medlemmene som henger etter vil ikke forsvinne.

EU har forlengst vist at de er villige til å overkjøre medlemsstatenes demokrati  for å kunne tvinge dem til å akseptere deres barske økonomiske politikk.

Det er ingen grunn til å tro at EU i framtiden ikke vil overkjøre demokratiene i medlemslandene for å tvinge dem til å akseptere deres kulturelle verdier. 

Og som alltid med EU, vil det bli til enorme demokratiske kostnader.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Tidligere publisert på Derimot.no

Forsidebilde: Guillaume Périgois

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • «Tross alt må EU få godkjent budsjettet sitt.»
  ( Altså ikke hver nasjon sitt budsjett. ! )

  ‘ .. Nå er tiden inne for å gjenreise WTO
  …..Det siste skyldes gjentatte vetoinngrep fra USAs president Donald Trump,
  en uttalt anti-globalist .’
  https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/nA9bnx/naa-er-tiden-inne-for-aa-gjenreise-wto

  Svar
 • Og norske politikere legger seg langflat for EU og spriker med beina mens orgasmehylene runger. Det er ganske patetisk.

  Svar
 • Wasan Totland
  6 juni 2021 14:06

  I tillegg skal det nå vedtas globale skatter til finansmiljøet. Overnasjonal styring skal vi ikke ha mere av.

  Svar
 • Når en nasjon har et overskudd av en produksjon som en annen nasjon trenger, hvorfor trenger man en overnasjonal styring til dette for å selge/bytte?
  Når en nasjon har en produksjon som dekker nasjonens behov med egne arnbeidskrefter, hvorfor trenger man noen overnasjonal styring for å forstyrre dette?
  Skal vi la penger/tall , og de som styrer valuta og renter w.w. , styre de enkelte najoners behov og bruk av nasjonernes egne arbeidskrefter?
  Lever vi i Molboland?
  Har vi sluttet å tenke sjøl, vet vi ikke at det er nasjonens arbeidskrefter, ikke penger/tall , som skaper velferd og forutsigbarhet i en nasjon?
  Hva slags politikere er det vi har valgt til å styre i Norge? Sauer som har underlagt seg globalistene? Såkalt «politikere»?
  Bør vi ikke våkne snart?

  Svar
 • Ruskesara.
  6 juni 2021 22:19

  Jeg tror Frikar bor i Molboland og MÅ våkne.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oljen:

Energikilden som er avgjørende for et moderne samfunn.

Forrige innlegg

Videosamtale:

Skal norske borgere ha færre rettigheter enn russiske opposisjonelle?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.