POSTED IN Klima

Nytt klima-«kirkemøte»

«De siste dagers hellige» kaster bort folks penger på unyttige tiltak

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

FNs generalsekretær Antonio Guterres hevder at «Vi er på vei til et klimahelvete». Samarbeid eller gå til grunne, sa han. Det er kort tid igjen, sa tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland til NRK.no nå. Et refreng ethvert klimatoppmøte innledes med. Klimatoppmøtene utvikler seg til kirkemøter.

Dommedagsprofetier har ridd menneskeheten som en mare i hele menneskehetens eksistens. Profetiene har blitt tilbakevist av virkeligheten, av oss menneskers evne til å tilpasse oss værforholda sånn som de til enhver tid er. «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær.». Som eksempel: Det dør nesten ikke noen lenger i voldsomt vær, flom, branner og liknende på grunn av sikringstiltak. Sånn bør vi også fortsette å forholde oss til værendringer, tilpasse oss endringer framfor å prøve å gjøre noe med de påståtte og naturstridige årsakene. De utslipp av CO2 som menneskene står for, utgjør bare rundt én prosent av den CO2-en som jordkloden sjøl produserer. Helt uavhengig av menneskene. All CO2 i atmosfæren utgjør til sammen 0,04 prosent av atmosfærens gasser. 

Hentet fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Varsler som bommer
I 1932 og 1934 var Skiforeningen i Oslo opptatt av de snøfattige vintrene. I 1938 meldte Arbeiderbladets Landsutgave, Fram, om at vi får mildere vintre og varmere somre. Bortsett fra at vinteren 1939-1940 blir ekstrem kald i Nord-Europa og Nord-Amerika. I 1947 meldte Nordlandsposten om uforklarlig temperaturstigning i arktiske områder. Men så blei det kaldere — på 1970-tallet. Mediene i USA gjenga klimaforskerne som anklaga politikerne for å ikke gjøre noe for å forbedre folk på kaldere tider, dvs mindre mat. Fordi det i kaldere tider blir mindre matdyrking. Blant dem Newsweek 28. april 1975.

I 2007 varsla Al Gore om at isen på Nordpolen straks ville være borte om sommeren. Utallige korallrev skulle synke i havet, men ingen har gjort det. Verden skulle flomme over av klimaflyktninger, men det er hittil ikke registrert en eneste reell klimaflyktning i verden. Da er alle nordmenn som har flytta til Spania — for å få det varmere! — holdt utenom.

Oppvarming med smelting av isbreer i Norge begynte 200 år før utslippet av menneskeskapt CO2 økte. Nigardsbreen, en brearm av Jostedalsbreen, gikk i 1750 nesten fire kilometer lenger ned i dalen enn der brefallet i dag retter seg ut. Da smeltinga av Nigardsbreen begynte litt før 1750 var det ingen oljebasert industri eller transport verken i Norge eller noen del av verden i 1750. CO2 kan derfor ikke ha vært årsak til snøsmeltinga i 1750. Hvorfor skifter betydninga av CO2, når det påstås å være en konstant sammenheng?

F140C55B-83CB-46BD-BF62-79B27FF67854_1_201_a
Fra Arbeiderbladet, nå Dagsavisen.

I 2010 blei det skrivi bøker om at isbreen på toppen av Kilimanjaro skulle bli borte i 2020, men fortsatt ligger snøen der. Tsjad-sjøen skulle forsvinne, var det enighet om på begynnelsen av 2000-tallet. Men i 2017 konstaterte EU at sjøen var større enn noen gang og utvida seg. Det samme ble spådd om Victoriasjøen, men i 2019 og 2020 ble det imidlertid presentert målinger som viste at innsjøen hadde mer vann enn den hadde hatt på noe tidspunkt tidligere på 2000-tallet.

En av FNs ledere ga oss 10 års frist i 1989. Men fortsatt lever flere av oss.

Klimaet har skifta kraftig mellom istid og varmetid lenge før industrialiseringa og utslipp av CO2. Det er ingen sammenheng mellom temperaturen på jorda og mengden CO2, verken historisk eller i dag.

DSC_0202
Bjørn H. Samset. Foto: Politikus/OBB

Katastrofevarslene bommer. Ikke blir det så varmt som påstått heller. Varslene hittil har hatt en frist på rundt ti år, og da har alle som vil kunnet se at dommedagsvarslene ikke stemmer. Det er jo pinlig avslørende. Derfor har en av katastrofevarslerne, Bjørn H. Samset, utsatt verdens ende helt til 2070, sånn at nyttesløse tiltak kan settes i gang i mange tiår framover uten at dagens nålevende får oppleve hvor feil også han tar.

«Allerede for seint» alt i 2007
Dessuten, hvorfor kommer de med disse varslene også nå i 2022? 10.12.2007 skreiv Camilla Ryste, da som VG-journalist:

Ifølge sluttrapporten fra FNs klimapanel som ble lagt frem i Valencia i slutten av september er det allerede for sent å unngå alvorlige konsekvenser på jorden som en følge av den globale oppvarmingen. 

Varmere vær — bedre helse og mer dyrkbar mark
Fra midten av 800-tallet til tidlig på 1200-tallet var det på den nordlige halvkule to grader varmere enn i dag, en varme som i dag spås som en katastrofe. Men mellom 800 og 1200 var det ei svært god tid for menneskene. Det kunne dyrkes korn på Grønland, og vin opp til 800 meters høyde i Tyskland. Da det blei kaldere enn i dag, blei det dårligere forhold for alle.

I USA økte dødsfall av kulde fra 5,5 prosent av alle dødsfall til nær 7 prosent fra 1985 til 2006. I samme perioden var dødsfall av varme/hete konstant på 0,5 prosent av alle dødsfall.

Meningsløse milliardtiltak — hvem tjener på dem?
De mer eller mindre tilfeldig tiltaka rundt om i den rike verden fører ikke til noen endring i det som hevdes å være målet. I Norge er det i de siste fem åra brukt minst 30 milliarder kroner for å lokke folk til å kjøpe bil —  elbil — og i tillegg kommer strømsubsidier og bompengefritak. Disse pengene går i hovedsak til de mest velstående. Uten registrerbar virkning på klimaet verken i Norge eller det som teller, været i hele verden. Bare en økning av privatbilbruken.
Dette er som med vindmøller og solcellepaneler, de koster enorme beløp, gir dyrtid og velferdsnedgang og virkningen av dem kan ikke registreres som den minste reduksjon av menneskeskapte CO2-utslipp — de 4-5 prosent av  jordas egen produksjon av CO2, 0, 04 prosent av alle atmosfærens gasser — eller ved værendring.

All satsinga hittil er bortkasta penger hvis klimaendring er målet. Det grønne skiftet vil ikke kunne bli gjennomført, og savner basis i vitenskap.

Men noen tjener enorme penger på disse tiltaka. Det er dem som driver med alternativ energiproduksjon. Den finnes ikke lønnsom, den er kun finansiert med skattepenger som subsidier og direkte støtte. De statsfinansierte investorene/eierne ler seg skakke hele veien til banken.

Lomberg: Vi må tilpasse oss — bruk milliardene på fattigdomsbekjemping

DSC_0181
Bjørn Lomborg. Foto: Politikus/OBB

Danske Bjørn Lomborg er av dem som sier at det det skjer klimaendringer, men at vi må gjøre som menneskene har gjort i all sin tid, tilpasse oss. Og at de pengene som brukes nå ikke nytter, og heller burde vært brukt på verdens fattigdomsproblemer og helseutfordringer.

Lomborg er opptatt av kost/nytte. Hans tenketank, Copenhagen Consensus, har hatt flere grupper med økonomer, deriblant flere nobelprisvinnere, som har regna ut hvilke tiltak som vil gi størst nytte for menneskeheten. De har regna ut nytten av investering av 1 dollar, hvor mye den vil gi igjen. De klimatiltaka som det snakkes mest høyt om, gir liten uttelling. Se denne tabellen for hva som gir nytte:

D072AD4A-D00B-4A7F-AC8A-EBC37FBC31B9_1_201_a

Vi vil tilpasse oss som før, klimatilhengerne vil nedstenging og legger til rette for opprør
Lomborg sa under et diskusjonsmøte med Samset at en kunne konkludere med at vedtatte klimatiltaka er svært kostbare, uten betydning for temperaturen i år 2100 og politisk umulig å gjennomføre. I boka si, Falsk alarm, skriver Lomborg:

Falsk alarm

Politikerne overdriver også konsekvensene av klimaendringer … det mest avgjørende av alt: Mennesket tilpasser seg en stadig skiftende verden. Det har vi gjort i årtusener, og det vil vi fortsette med. Enhver forutsigelse om hvordan vi kommer til å takle framtiden som ikke er basert på dette faktum, er rett og slett ikke realistisk.

For noen miljøvernere, … handler det ganske enkelt om å klare seg med mindre. Folk skal kjøre mindre, fly mindre og produsere mindre. Nedstengningen som har fulgt koronapandien, er med andre ord innfrielsen av den ultimate drømmen. 

Politikerne som fokuserer på en tøffere klimapolitikk bruker ikke bare våre nåværende ressurser dårlig, de reduserer eller utraderer samtidig veksten i de kommende tiårene. Det vil nok glede de få og jobbsikre akademikere som fra sine elfenbenstårn argumenterer for negativ vekst av hensyn til klimaet, men det vil føre til tragiske konsekvenser med hensyn til stagnasjon, konflikt og splid for vanlige folk.

Framheva bilde:
Menneskeskapte skyer over Torshovdalen?
Foto: Politikus/OBB1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 283 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • @Gro «landsmoderen» som forlot sine «barn» og flyttet inn hos globalistene rimelig fort. Fikk Norge snikinnmeldt sammen med Jonas i EU. Advokaten som slo alarm mistet jobben og endte opp med psykiatrisk diagnose. FN opphøyet seg til «gud» og de kloke hodene fant løsningen! Jo hvis de økte avgiften på co2 utslipp fra 10$ til 14$ så ville alt bli bra. Løgnen om overbefolkning er fremme på dagsorden. Jeg har seilt rundt hele jorden og sett hvor mye plass det er. Hvis man hadde flyttet hele jordens befolkning 7,8 milliarder mennesker f.eks. til Alaske med samme tetthet som innbygerne i New York. Så ville alle fått 5 mål tomt. Overbefolknings skremselen er skapt for å «rettferdigjøre» folkemordet. De stormannsgale som har tusket til seg alle pengene som de har trykket opp har jo selvfølgelig visst at det var verdiløse luftpenger og når de nå kjører alle konkurs ved og skape den ene krisen etter den andre kjøper de seg realverdier fra konkursboene. F.eks. Landområder/gårder. Bill G er den aller største landeieren i Amerika pr. I dag. Osv De har ballegrep på alle oss «verdiløse konsumenter» de ler oss opp i trynet. De forteller oss alle uhyrligheter de vil gjøre mot menneskeheten. Vi ler det bort og adlyder. Maske på! Maske av! Maske på! Alle må være inne! Ingen må besøke hverandre! Alle må vaksineres! Alle må slutte å spise kjøtt! Jeg har levd i over sytti år på planeten. Og først spådde «de» at vi gikk mot en ny istid-så fem år etter var skremselen: polene smelter! Så fem år etter slo istiden inn! Slik har det fortsatt helt fram til at vi ødela barndommen til Greta. Nå er det værre en værst! Hva f..gjør vi?! Jo vi må slutte å danse etter «vitenskapen» det er blitt den altomfattende overtro. Vi lever i dumskapens tiår. Ondt er godt. Ingen kan definere en kvinne eller mann. Kjønn er mangfoldigjort. Folk har rett til å føle/identifisere seg etter hvilke fantasterier eller innfall de får! Noen føler at de er katter og lærere blir straffet med oppsigelse hvis de nekter og mjaue til en elev som identifiserer seg som en katt!

  Svar
 • Ja, Olav:

  «Løgnen om overbefolkning er fremme på dagsorden.»

  Snart kommer nok skremslene om at vi vil dø ut. For det blir født stadig færre barn , ettersom tryggheten og velstanden øker i nasjon etter nasjon.
  Det er kun snakk om å skape frykt.

  » De stormannsgale som har tusket til seg alle pengene som de har trykket opp har jo selvfølgelig visst at det var verdiløse luftpenger og når de nå kjører alle konkurs ved og skape den ene krisen etter den andre kjøper de seg realverdier fra konkursboene. »

  Ja, dette er en sofistikert 3. verdenskrig.
  Og både 1. 2. og nå denne 3. dreier seg om økonomi, valuta og handel. Krig og krigs frykt, så propagandaen får fritt spillerom.
  Noen vil ha mer. Og mer kontroll.

  Fra artikkelen:
  » Det er jo pinlig avslørende. Derfor har en av katastrofevarslerne, Bjørn H. Samset, utsatt verdens ende helt til 2070, sånn at nyttesløse tiltak kan settes i gang i mange tiår framover uten at dagens nålevende får oppleve hvor feil også han tar.»

  Nå har jo Samset & deslike begynt å ro, og vil snart foss-ro.
  Nei, — vi mente ikke å skremme. Vi ville ha dialog. 😉

  ‘ Samset sier også at han prøver å vinkle det som at vi står overfor neste steg i vårt samfunns utvikling, snarere enn at klimaendringer er noe som kan ødelegge samfunnet. Altså å vinkle det som noe konstruktivt som vi skal bruke til å komme oss videre.
  Han mener at det også fremdeles er viktig å anerkjenne spørsmål fra folk som er skeptiske.’
  forskning.no/forskningsformidling-klima/for-brukte-vi-ganske-mye-tid-pa-a-diskutere-med-dem-som-ikke-trodde-pa-menneskeskapte-klimaendringer/2106006

  LOL.

  Klima-KRISE og ‘verden går under snart’ har man selvfølgelig sluttet å bruke.
  ‘Det har vi vel ikke brukt’. … ‘ Det har vi ikke sagt’ ……? 😉
  Men ‘klimaskeptiker’ , som jo er et idiotisk og kun stigmatiserende uttrykk for å stoppe dialog, brukes fortsatt.

  Man kunne ledd av hele den statsbetalte ‘ vitenskapen’, og deres unisone media. Hadde det ikke vært for at unge kvinner ikke tør å sette barn til verden i Norge, fordi det vil bli klimakrise. Propagandert massivt i tiår etter tiår.

  Det har dreiet seg om å skape frykt. Enten det har vært klima, ‘pandemi’ eller økonomi.
  Vi kommer til å se roing på flere dammer framover, av fryktskaperne.

  Så kan man undres . Har dette bare dreid seg om idioti og betalte stillinger i hierarkiet?
  Og/eller har de latt seg bruke av de som vil ha mer. Og mer kontroll.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Hvis det er finansgrupper som styrer begge partiene?

Spiller valg i USA da noen rolle?

Previous Post

En leveregel for eliten, en annen for røkla

Globalister på klimatoppmøte nyter gourmetmat mens de oppfordrer vanlige folk til å spise insekter

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.