POSTED IN Coronavaksiner, Helse, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Nylig frigitte dokumenter.

Tyske helsemyndigheter visste at covid-tiltakene var svindel!

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Når dette viser seg å være tilfelle i Tyskland må det mest nærliggende spørsmålet for oss være om det samme var tilfelle i Norge. Men det er ingen politikere på Stortinget som tør å stille slike spørsmål og det forteller mye om nasjonalforsamlingen vår og vårt politiske system.

Knut Lindtner
Redaktør

Tyskland: COVID-responsen driven av politikk, ikkje av vitskap

Helsestyresmaktene laug med vilje om COVID fordi dei ikkje ville miste politikarane sin respekt. Dei visste at COVID var MINDRE farleg enn influensaen!

Av Steve Kirsch

25. JUNI, 2024

Eg kan ikkje tru at mainstream-media ignorerer denne svære historia.

Etter fleire rundar med søknad om innsyn og rettsavgjerder, gav til slutt Robert Koch Institut i Tyskland (tilsvarande norske Folkehelseinstituttet eller CDC i USA) motvillig slepp på dokument som viste at helsetenestemenn med vilje laug til folket om farane ved COVID og COVID-vaksinen, for å sleppe budsjettkutt.

Ingenting i verdspressa om denne historia. Det er ikkje meininga at du skal få vite.

Videoen

Sjå denne utmerkte 6 minutt lange videoen (på engelsk) som professor Stefan Homburg har laga på eige initiativ. Den er kort og konsis.

Om du trudde statlege institusjonar arbeidde for ditt beste, vil denne videoen knuse illusjonane. Det er ein Rumble-video; den ville nok stri mot YouTube sine «community standards».

Tyske journalistar kjempa hardt for å få offentleggjort desse dokumenta.

Tyske journalistar anmelde den tyske regjeringa for å skaffe innsyn i den interne kommunikasjonen til Robert Koch Institut (RKI), som er Tysklands svar på CDC. Rettssaka var naudsynt sidan innsynsretten vart krenka. Då dokumenta endeleg ved dom vart tilgjengelege, var mesteparten redigerte. Etter vidare press fekk journalistane til slutt ut originaldokumenta.

Aaron Siri har erfart det same med CDC i USA. Same modus operandi.

Dokumenta

Du kan finne dei her (på tysk), på nettstaden til RKI.

Men det er 2515 sider, så dei fleste kjem ikkje til å lese alt.

Så la meg oppsummere for dykk.

Topp 7 avsløringar

Her er dei sju største avsløringane frå videoen. Frank Ploegman skal ha æra for å ha sett ihop denne lista:

1. Ekspertane visste allereie i januar 2021 om at propp-sprøyta til AstraZeneca medførte fare for den livstruande komplikasjonen cerebral sinusvenetrombose [blodpropp i hjernen, mrk.]. Dei «gløymde» å informere folk om dette faktum.

2. Ekspertane innsåg at det ikkje fantest bevis for at stikka reduserte sjukdomssmitte, men dei informerte ikkje folk om det. I staden gjorde dei medkjensle om til eit våpen og spreidde offisiell feilinformasjon om at alle burde ta sprøyta «for å beskytte bestemor» og oppnå flokkimmunitet gjennom vaksinering, sjølv om begge deler er umogleg dersom sprøytene ikkje ein gong reduserer smitte.

3. Ekspertane visste at sjølv N95-munnbind [slike som blir brukt av kirurgar for å hindre dropesmitte frå kirurgens munnbakteriar til pasientens opne sår. Porene i filteret er ikkje små nok til å stoppe partiklar som er så små som virus, mrk.] ikkje fungerte utanfor sjukehusets fire veggar, men likevel vart det gjort obligatorisk. Kort sagt var ekspertane dei ekte «feilinformasjonsspreiarane».

4. Ekspertane frårådde stenging av skular, men regjeringa gjorde det likevel.

5. Ekspertane sa at ‘COVID’ ikkje måtte samanliknast med influensa, forde den er MINDRE farleg enn influensa er. Dei visste og at berre gamle og sjuke hadde auka risiko, men likevel fekk dei det til å verke som at sjølv unge, friske folk stod overfor ein alvorleg helsefare. Gjennomsnittsalderen på ‘COVID’-pasientar som døydde var 83 år, og det er OVER gjennomsnittleg forventa levealder, som var på 81,26 år i 2019.

6. Regjeringa gav ekspertane ordre om å «rekommandere» det som regjeringa ville. Så det var ikkje slik at regjeringa «følgde vitskapen», slik dei påstod ad nauseam (til det kjedsommelige), men i staden vitskapen, «The Science™» som følgde regjeringa sine ordrar. RKI fekk ordre om å halde farenivået høgt, sjølv om det heilt tydeleg ikkje føregjekk noko som var utanfor det vanlege. RKI var ikkje noko anna enn regjeringas pressekontor, med oppgåve å selge dei politiske avgjerdene som «vitskap», medan det i realiteten var så langt frå sanninga ein kan kome.

7. Korfor følgde RKI regjeringa sine ordrar? Fordi dei frykta å bli forbigått og irrelevante. Åtferda deira beviser klart at dei fann dette verre enn å villeie folkemassane.

Oppsummering

Dei tyske helseautoritetane visste at influensa var verre enn COVID, dei visste at masker ikkje fungerte, dei visste at AstraZeneca-vaksinen var dødeleg, dei visste at nedstengingar (lockdowns) ikkje var tilrådd, og dei visste at sprøytene ikkje reduserte overføring av viruset, men dei heldt alt dette for seg sjølv så dei kunne fortelle eit eventyr om at vi kunne stoppe smittespreiinga om vi berre alle gjorde vår del og tok vaksinen.

Trur du nokon vil lytte neste gong dei ropar «ulv, ulv!»?

Omsett av Monica Sortland

https://kirschsubstack.com/p/german-cdc-documents-show-politics

Forsidebilde er KI-generert

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Enig med deg Knut Lindtner. Du og noen få andre nettsteder var de eneste som stillte legitime spørsmål under pandemien og jeg satte umåtelig pris på det. Må også få takke de som tok seg tid til å kommenterte. Uten denne informasjonen hadde pandemien blitt en tung stund for oss som gjennomskuet dette spillet fra første dag.

  Svar
 • Jeg kjenner at jeg begynner å KOKE innvendig når jeg tenker på den urett som ble begått mot ikke bare de uvaksinerte, men hele det norske folk. De kriminelle jæv***e som stod bak dette sitter fortsatt trygt i sine stillinger og hever millionlønn når de burde blitt kjeppjaget gjennom gatene og satt i gapestokk til spott og spe.

  Erna «Det er en plikt å ta vaksinen» Solberg, Bent «Tomstokk» Høie, Espen «Skremmer’n» Nakstad, Bjørn «jeg mistet lappene» Guldvog, Guri «De uvaksinerte er utskudd» Melby og mange mange flere.

  Pføy!

  Svar
 • Alle helsemyndigheter og ledende politikere visste det. Eneste muligheten for at en sånn enorm og verdensomspennende svindel kan finne sted. Hvis ikke de visste om det på forhånd (f.eks. Event201) så ville normalt oppegående reagert og motarbeidet alt av tiltak. Både innen helse, og politikk.
  Det var ingenting uvanlig eller veldig oppsiktsvekkende dødelig igang før alt ble nedstengt og alarmen gikk! En slik nedstenging og reaksjon krever nøye planlegging.
  Ingen løper fra ett skred før de selv ser skredet!! Ingen frykter en pandemi, om ingen først har fortalt om den!
  Det her er ingen ulv, ulv, ulv historie.
  Det her er nøye planlagt og gjennomført propaganda og drap.
  Myndigheter har utvalg og spesialister ment å komme opp med fakta og forklaringer! Ingen myndighetsperson har alle svar på alle spørsmål! Ingen kan alt!! (Ja bortsett fra faktasjekkere selvfølgelig. Visst, noen dumme mennesker vil påstå de fører propaganda. Men sannheten er at de er allvitere. De kan og vet absolutt alt!!)
  Byråkrati tar tid! Nesten hele verden reagerer ikke samtidig/unisont på en fare som ikke synes! Og som også kommer plutselig!
  Og om de nå uansett skulle reagere umiddelbart på en plutselig oppstått fare, som det finnes nøye utarbeidede planer for hvordan reaksjonen skal være og gjennomføres på! Så bestemmer de seg ikke alle som en overalt i verden for å forkaste planene akkurat den dagen de behøves, og gjennomføre en helt annen strategi. En strategi som nødvendigvis må ha vært innlært/innøvd osv. for at de alle skulle kunne velge akkurat den løsningen!
  Enhver forstår og ser at alt som har blitt bestemt gjennom «pandemien» er orkestrert.
  Sannsynligheten for at myndighetene tilfeldigvis akkurat samtidig i over 100 land tar alle de samme gale avgjørelsene finnes ikke! Det er ikke mulig at det skjer!
  Akkurat som at det ikke er mulig å ta fram en trygg og gjennomtestet vaksine på 4 måneder!!
  (Og man kan heller ikke teste for langtidsvirkning/langtidsbivirkninger på kun 3 måneder. Ettersom 3 måneder kun er en veldig kort tid! Ikke lang! Man kan ikke vite hvordan ett svangerskap vil reagere ved å kun teste i 3 måneder, når selve svangerskapet i seg selv tar 9 måneder!! Osv osv)
  Og det er absolutt ikke tilfeldig at all massemedia snur på hælen og plutselig forsvarer ethvert utsagn fra myndigheter/politikere/legemiddelindustrien. Når de i alle år har livnært seg på nettopp å gå imot, og stille spørsmål ved deres utsagn og bestemmelser/avgjørelser!
  Selv en blind ser alle faresignalene her!
  Og ja. Enorme midler og veldig mange års planlegging og forarbeid ligger nødvendigvis til grunn for å kunne gjennomføre en så enorm helomvending. Og en sånn «feilvurdering» unisont i store deler av verden akkurat samtidig.
  Og når sånne enorme mengder penger har blitt satset på å gjennomføre noe, så finnes det heller ingen vei tilbake! De som har satset milliarder på milliarder av sine egne penger vil aldri gi opp målet de har satt seg. Og etter at millioner har dødd som følge av det, så finnes det heller ikke noen som vil innrømme at de har vært med på en svindel for en neve sølvpenger! Alle de skyldige og medskyldige vil derimot fortsette svindelen helt til deres unisone løgn blir til «sannhet» Enorme midler vil brukes på å videreutvikle løgnen til den er i havn! Til den er «sannheten»!!!

  Svar
 • Om det i Norge var idioti /ukunnskap kombinert med makt som gjorde politikernes forbrytelser mot innbyggerne i 2020/21 mulig, eller om det var et politisk press fra bla. WHO er vel vanskelig å slå fast. Eller om det var en politisk agenda fra større hold w.w. Antagelig var det en kombinasjon .

  Men at innbyggerne i Norge nå i ettertid velger å stikke hodet i sanden, og ikke FORLANGER en gjennomgang der politikere og media stilles til doms , er en forbrytelse i seg sjøl.
  Og også en dom over innbyggerne i Norge sin servilitet og dobbeltmoral.
  Hvis man ikke lærer av historien blir man lett utsatt for det samme på ny.

  ( Og det samme når det gjelder daværende Ap- statsminister Jens Stoltenberg , og hans utenriksminister Støre, sin brudd på norsk Grunnlov ved bombingen av Libya.)

  Svar
 • Northern Light.
  28 juni 2024 20:28

  Det knusende anklageskriftet mot Pfizer i saken Staten Kansas mot Pfizer.

  Av Dr. Carl Heneghan.
  Vi har hentet ut hovedanklagene fra Kansas City retten, fra regjeringsadvokatens juridiske rapport om saken mot Pfizer. Vi vil anbefale å ha en strategi for å håndtere raseri mens du leser.

  1. Pfizer villedet publikum.
  2. Pfizer brukte konfidensialitetsavtaler for å skjule viktige data knyttet til sikkerheten og effektiviteten til covid-vaksinen.
  3. Pfizer brukte sine konfidensialitetsavtaler med amerikanske myndigheter og andre for å skjule, og utelate vesentlige fakta knyttet til Pfizers covid-vaksine, også om sikkerheten og effekten av vaksinen.
  4. Pfizer brukte en utvidet studietidslinje for å skjule kritiske data – studien ble gjentatte ganger forsinket.
  5. Pfizer sa at de vil gjøre data fra vaksineforsøk godkjent i USA tilgjengelig 18 måneder etter den primære studiens var fullført, men har ennå ikke gjort det.
  6. FDA gjorde ikke sikkerhets- og effektivitetsdata for Pfizers covid-vaksine umiddelbart tilgjengelige.
  7. Pfizer ødela resultatene for vaksine-kontrollgruppen.
  8. I sin pressemelding som kunngjorde nød-godkjenning for sin covid-vaksine, sa ikke Pfizer at de hadde ekskludert individer med svekket immunitet fra sine covid-vaksineforsøk.
  9. Pfizer visste at deres covid-vaksine var forbundet med alvorlige bivirkninger, inkludert myokarditt og perikarditt.
  10. Det amerikanske militæret oppdaget et faren for myokarditt forårsaket av vaksinene.
  11. Etter at Pfizer fikk FDA-godkjenning gjennom nødautorisasjon for å gi sin covid-vaksine til 12-15-åringer i august 2021, bestemte Pfizer seg for å undersøke «hvor ofte» vaksinen deres kan forårsake myokarditt eller perikarditt hos barn, ved å teste 5 -16-åringer for troponin I.
  12. Etter å ha blitt informert, oppdaget Pfizer også et faresignal om slag, men benektet det.
  13. Pfizers delte ikke sin kunnskap om et farevarsel for en økning i dødsulykker etter vaksinering.
  14. Pfizer testet bare booster-vaksinen på 12 forsøksdeltakere som var i aldersgruppen 65 til 85 år.
  15. Pfizer testet ikke boosteren på noen deltakere i forsøk eldre enn 85 år.
  16. Pfizer offentliggjorde ikke data om uønskede bivirkninger fra sin database.
  17. Pfizer kunngjør en studie om gravide kvinner, men utelater fakta som de allerede vet om.
  18. Pfizers pressemelding fra 18 februar 2021, fortalte de heller ikke om negative effekter på forplantningsorganene til kvinner som fikk Pfizers covid-vaksine.
  19. Pfizers studie på gravide mislyktes, og resultatene er hemmelige.
  20. Pfizer skjulte viktig sikkerhetsinformasjon for publikum.
  21. Pfizer hevdet at et «primært mål» i utprøvingen av deres covidvaksine var «forebygging av covid» uavhengig av om deltakerne tidligere har blitt infisert av viruset.
  22. Pfizer ga en feilaktig fremstilling av, og skjulte fakta om hvor lenge beskyttelsen gitt av deres covid-vaksine varer.
  23. 1 april 2021 ga Pfizer ut en pressemelding som fortalte om «høy effektivitet» av Pfizers covid-vaksine i opptil seks måneder etter den andre dosen.
  24. Pfizer sa at deres covid-vaksine ville forhindre smitte, selv om de visste at de aldri hadde gjennomført studier på om vaksinerte overfører smitte.
  25. Til tross for innrømmelser fra Pfizers styreformann og administrerende direktør Dr. Bourla og styremedlem Dr. Scott Gottlieb at Pfizer ikke visste om vaksinen forhindret smitte, advarte Pfizers styreformann og administrerende direktør Dr. Bourla ved flere anledninger at de som ikke tok en covid-vaksine ville påvirke livene til de rundt dem, og dermed antydet de at Pfizers covid-vaksine forhindret smitte.
  26. Pfizer arbeidet med å sensurere folk på sosiale medier som stilte spørsmål ved Pfizers påstander.
  27. Pfizer arbeidet for å skjule og undertrykke fakta.

  Fra The Daily Sceptic, publisert 27 Juni 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Det anbefales å lese hele orginalartikkelen, da hvert punkt fra
  1-27 har forklarende og utfyllende tekst. Linker i orginalartikkelen.
  Dr. Carl Heneghan er Oxford-professor i evidensbasert medisin.
  Orginalartikkel: The Devastating Charge Sheet Against Pfizer.

  Svar
 • ‘ Tall fra rapporten viser også at langt flere unge døde av sykdom, enn det trenden skulle tilsi.
  378 unge liv gikk tapt som følge av sykdom i 2023. Det er 128 flere dødsfall enn ventet, noe som tilsvarer en overdødelighet på 50 prosent.
  FHI har brukt en modell basert på perioden 2010 til 2019 for å beregne ventet dødelighet i 2023.

  Både kreft og hjerte- og karsykdommer krevde flere liv enn ventet, men her er tallene relativt små. Den største økningen kom i kategorien «alle andre sykdommer». ‘

  https://www.nrk.no/buskerud/flere-unge-dode-av-sykdom_-forskere-slar-alarm-1.16926584

  50 % flere sykdomsdødsfall !
  Da burde man vel foreta en skikkelig/bred undersøkelse for å prøve å finne årsak?
  Altså der andre enn de ansvarlige for å pushe de eksperimentelle injeksjonene var med for å finne ut mulig årsak.
  Og der disse injeksjonene BURDE bli tatt med som ett av parametrene.

  Svar
 • Northern Light.
  29 juni 2024 16:37

  Portugal ble rost for å ha verdens høyeste antall fullvaksinerte, nå har de det høyeste antallet overdødsfall i Europa.

  Av Baxter Dmitry.
  Portugal har det høyeste antallet fullvaksinerte i verden, ifølge Oxford Universitys Our World in Data, nesten 100 prosent av av borgerne over 12 år har fått minst to covid-vaksiner.

  Den ekstraordinære statistikken betyr at Portugal er den perfekte case-studien for hvordan de eksperimentelle mRNA-vaksinene har fungert – og om de har noen ulemper.

  Bill Gates, mainstream media og Big Pharma-kartellet har hevdet at jo flere som er vaksinert, jo sunnere er befolkningen, men i virkeligheten ser det stikk motsatte ut til å være sant.

  Det ekstraordinære antallet fulvaksinerte i Portugal har forårsaket mange problemer, ifølge medisinske eksperter, men kanskje det mest slående resultatet i den iberiske nasjonen er overdødligheten som fortsetter å akselerere fra år-til-år etter massevaksineringen av mRNA-injeksjonene startet.

  «I følge data fra Instituto Ricardo Jorge, publisert denne torsdagen i Expresso, var det mellom 18 desember og 14 januar en overdødelighet på 28 %», forklarer Gustavo Tato Borges, president i National Association of Public Health Doctors.

  Legene er forbløffet når portugisiske borgere fortsetter å dø i et antall som tidligere ble ansett som utenkelig. For eksempel, i januar i år døde 2800 flere innbyggere enn forventet.

  Så mange mennesker dør i Portugal i 2024 at sykehus og akutthelsetjenesten er totalt overveldet.

  Les også: Japan: «Milliarder av døende covid-vaksinerte har demens – gjerningsmenn må straffes».

  «Den nasjonale foreningen av folkehelseleger mener at overbelastningen av akuttmottak kan ha satt effektiv omsorg for mennesker i fare, og bidratt til den høye overdødeligheten», sa Gustavo Tato Borges.

  Den skyhøye overdødligheten sjokkerer nasjonen, og mange oppfordringer til en offisiell etterforskning av årsaken, har gjentatte ganger blitt stoppet av regjeringen.

  Etterforskere kan begynne med å merke seg at Portugal har det høyeste antallet fullvaksinerte i verden, og også den høyeste overdødeligheten i Europa. Noen ganger innebærer korrelasjon en årsakssammenheng.

  Fra The People’s Voice, publisert 29 juni 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Once Praised for World’s Highest Vaccination Rate, Portugal Now Records Highest Excess Deaths.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Rundt halsen på norsk økonomi.

«Den grønne politikken» er en møllestein.

Forrige innlegg

Militæranalytiker:

Jens Stoltenberg og Macron er tapere

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.