POSTED IN Helse

Nye undersøkelser viser:

Koronas dødelighet som influensaens.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det kommer nå stadig nye meldinger som bekrefter den meldingen som vi gjengir under her. Koronaviruset er langt mindre farlig enn det våre myndigheter og medier har gitt inntrykk av. Nye studier både fra Danmark og England bekrefter at dødeligheten nærmer seg den som vi normalt forventer i en influensasesong. I praksis betyr det at alle nedstengings-tiltakene har vært meningsløse, egentlig helt forferdelige. 

Vi skulle ha skjermet de utsatte gruppene og latt samfunnet løpe som før, omtrent slik en gjør i Sverige. I stedet er vi i ferd med å forsterke en økonomiske krise som var i utvikling og skape en demokratiske krise.

Vi befinner oss i en surrealistisk virkelighet

Forsamlingsfriheten, bevegelsesfriheten er begrenset, overvåkningsamfunnet er på vei inn for fullt. Stortinget har avsatt seg selv for en periode. Ingen kritiske politiske stemmer høres i den forsamlingen så langt.

Dette skjer som følge av en fryktkultur som de store mediene med NRK i spissen skaper  med daglige meldinger om nye døde overalt i verden av korona. Vi er også i ferd med å skape en langt større humanitær krise gjennom den fryktkulturen som skapes og hva en utsetter mange mennesker og familier for. Mange mennesker lider daglig som følge av dette. Jeg får hele tiden meldinger om folk som isolerer seg og lever i angst og fortvilelse.

Det som heller aldri nevnes er at over 3 millioner barn dør årlig av underernæring eller feilernæring. En langt større krise som løper hele tiden. Men den er ikke verdig timelange nyhetssendinger på NRK

Det nevnes heller ikke at i f.eks. Sveits eller Italia var gjennomsnittsalderen for de som døde av Korona tilsvarende eller høyere enn gjennomsnitts levealder. Det betyr omskrevet til et vanlig språk at de ville ha dødd uansett korona eller ikke. De var dødssyke og korona var dråpen som fikk begeret til å renne over.

Ikke alle barn har det slik.

Men en skulle tro av meldingene at disse som dør er mennesker som er friske, unge og har livet foran seg. Det er i all hovedsak det motsatte som er tilfelle. Det er alvorlig syke og gamle som dør av viruset.

Det er ikke rart at stadig flere spør seg om det noe regjering og myndigheter ikke forteller. Det er heller ikke rart at mange stille seg spørsmål om det ligger en skjult agenda bak det hysteriet som nå skapes over store deler av verden. 

At Bill Gates nå er WHOs største økonomiske bidragsyter (etter at USA trakk støtten) fører også til spørsmål om hans agenda. En må være temmelig blåøyd hvis en tror på hans ideelle motiver. En blir ikke rik ved å være snill.

Knut Lindtner

Studie av dansk blodgivere antyder at koronaviruset kanskje er mindre dødelig enn det WHO forutsa.

Forskning på en gruppe blodgivere i Danmark påstår at dødsraten etter Covid-19 kan være lavere enn de 1 – 3 prosent som er indikert av Verdens Helseorganisasjon, selv om forskerteamet ber om forsiktighet ved å ta tolke disse dataene på det nåværende tidspunktet.

Redaktørens bemerkning: Den originale versjonen av denne rapporten var basert på utdaterte dødstall som ble brukt i studien.  Denne rapporten har vært endret for å klargjøre uoverensstemmelser og de viser de aktuelle tallene fra 16. april.

Testene som ble utført tidligere denne måneden ved Rigshospitalet i København på 1 487 prøver så etter antistoffer som ble dannet under en koronavirus-infeksjon. Og de fant 22 av blodgiverne var positive.

Men forskerteamet gjorde klart at man måtte ha advarslene i minne når man analyserte disse tallene. De sa at de var «komplekse», og pekte på at blodgivere gjerne er friskere enn gjennomsnittsbefolkningen.

De sa også at det er sansynlig at noen av de testede allerede var blitt friske av en koronainfeksjon. Men deres blod viste ikke lenger antistoffer.

Med justering av ufullkomne tester – og med den liberale antydningen at blodgivere er representative for et større antall – så antyder forskerne at omtrent 127 000 dansker har vært smittet av viruset. Det sier Henrik Ullum, sjefslege og professor ved Rigshospitalet til danske medier.

Tar man det tallet, og sammenlikner med kjente dødstall fra koronaviruset i Danmark, så indikerer det en dødsrate på 0,16 prosent.

På det tidspunktet hadde Danmark imidlertid registrert 203 dødsfall fra koronaviruset. Og tallet hadde stedet til 321 på torsdag.

Ledelsen ved Danish Health Authority sa tidligere at det er «mye smitte i Danmark», og la til at det er «store, mørke tall» av udiagnostiserte mennesker i landet.

Sannsynligvis er langt flere smittet enn det som er registrert. Det er bare et mindretall som havner i denne situasjonen. Foto: Richard Catabay

Ifølge de siste tallene fra den danske regjeringen så har Danmark så langt registrert 6879 tilfeller av koronaviruset av en befolkning på 5,8 millioner.

Dette representerer en dødsrate på røft 4,6 prosent av alle kjente sykdomstilfeller.

Verdens Helseorganisasjon antydet i mars en omtrentlig dødelighet av Covid-19 til å være mellom 3 og 5 prosent. Men de har ikke greidd å følge med de stadig varierende svingningene, og skriver at de virkelige tallene «vil det ta tid å få full oversikt over».

Danskene har hatt unntakstilstand siden midten av mars. Men på onsdag kom noen lettelser på tiltakene.

Som et første skritt åpner de for barnehager og skoler for de minste elevene, opp til femte klasse.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.rt.com/news/486017-denmark-covid19-mortality-study/

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Det er to forhold man må få med seg: belastning på helsevesenet og lidelser ved å få korona.
  1: Noe av det viktigste er økt belastning på helsevesenet ved en slik epidemi (og hva blir belastningen uten smitteverntiltak kontra hva som blir belastningen med smitteverntiltak/lockdown). Og i et land (som feks Norge) hvor helsevesen og kriseberedskap er underdimensjonert vil problemene i helsevesenet kunne bli ekstra store, man kan feks ikke la folk ligge å dø på gaten. (Tyskland er det landet i Europa som har størst kapasitet i helsevesenet, og Sverige har vel også større kapasitet enn Norge og kan derfor lettere velge en annen strategi enn Norge).
  2: Et annet viktig forhold er å hvor ille (grusomt) det er å bli smittet og dø av korona-virus kontra det å feks dø av influensa. Og hvilke skader vil de overlevende få etter å ha gjennomlevd behandling for korona.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  19 april 2020 19:26

  Det kunne være interessant å vite hvor mange som pleier å få influensaen som er «like dødelig» som koronaen – sammenlignet med hvor mange som har fått korona. Det nytter ikke å regne dødsfall per 1000 innbyggere, man må regne dødsfall per 1000 som er smittet av de respektive sykdommene.

  Svar
 • «Det nytter ikke å regne dødsfall per 1000 innbyggere, man må regne dødsfall per 1000 som er smittet av de respektive sykdommene »

  Nå vet man vel at testene er mangelfulle. Og at vi uansett ikke har kapasitet til å teste alle.( Som heller ikke foregående år.)
  Men i det minste burde vi få vite hvor mange som er døde av årets influensa/Korona, i forhold til de (f.eks. ) 2-3 foregående år.
  Nå er det altfor mange som går rundt og er redde og sier «forferdelig, vi har ingen å miste», uten å noen tall å sette årets tall i forhold til. Hverken i Norge eller verden. ( Dvs. vi VET at i Norge er det færre døde en vanlig, men dette opplyses det ikke om, av en eller annen grunn.)

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  19 april 2020 21:28

  «I praksis betyr det at alle nedstengings-tiltakene har vært meningsløse, egentlig helt forferdelige»

  Eller betyr det simpelthen at tiltakene har fungert? Som artikkelen presiserer, så er studien i Danmark en brikke i puslespillet og det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner.

  Svar
 • Mens vi venter på korona-vaksine: for folk som er i en utsatt gruppe – og som mener å ha ekstra gode grunner til stor forsiktighet, kan det være aktuelt å prøve å få vaksine mot lungebetennelse. De aller fleste som dør under korona-smitte, dør i realiteten av lungebetennelse. Og lungebetennelse finnes det trygg, velprøvet vaksine mot.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I ly av korona-epidemien:

Skyggespill i kulissene om oljen.

Forrige innlegg

Syria:

Jihadistene går i strupen på hverandre.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.