POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Nye tall fra England:

Når dreper Lockdown-tiltakene flere enn covid.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi skrev om dette flere ganger under lockdown-perioden her på derimot. En kan ikke belaste helsevesenet og samfunnet med store ekstratiltakr av hensyn til en pasient-gruppe uten at det rammer alle de andre. Det er så selvsagt at jeg trodde  alle forstod det – også våre helsemyndigheter.

Dette oppdager en nå i England, mer enn to år for seint. En rekke pasientgrupper som har fått utsatt behandling og forsinket diagnostisering som følge av lockdown dukker nå opp som for tidlig døde. Enda verre var det  som skjede andre steder i verden der vaksineringen mot tuberkulose (særlig av barn) stoppet opp på grunn av covid-vaksinene.

Covid er helt ufarlig for barn mens tuberkulose er den mest dødelig pesten vi kjenner i vår sivilisasjon. Dette bekrefter at hele lockdown-perioden i praksis er en forbrytelse, slik vi hele tiden har ment.

Jeg unnlater å ta med at det er sannsynlig at noe av disse forhøyete dødsfallene som rapporteres i denne artikkelen skyldes vaksinene. Hva som skyldes lockdown og hva som skyldes vaksiner vil det helt sikkert komme rapporter om i tiden som kommer.

Vi kan gå ut fra at det samme gjelder for Norge.

Knut Lindtner
Redaktør.

I England frykter en nå at effektene av lockdowntiltakene skal drepe flere enn Covid-viruset

Kilde:The Telegraph

Effektene av lockdown kan nå drepe flere mennesker enn det som dør av Covid, antyder offisiell statistikk. (England).

Kanskje Lockdown blir den egentlige pesten. Men det er det ikke et virus men politiskerne ansvarlige for.

Tall for flere dødsfall fra Office for National Statistics (ONS) viser at rundt 1000 flere mennesker enn vanlig dør hver uke av andre forhold enn viruset.

The Telegraph forstår at helsedepartementet har beordret en undersøkelse av tallene på grunn av bekymring for at dødsfallene er knyttet til forsinkelser og utsettelse av behandling for tilstander som kreft, diabetes og hjertesykdom.

I løpet av de siste to månedene har antallet overflødige dødsfall som ikke skyldes Covid blitt vesentlig mindre enn antallet døde knyttet til viruset. Det kommer blant fornyede oppfordringer til Covid-tiltak som obligatoriske ansiktsmasker om vinteren.

Men tallene tyder på at landet står overfor en ny stille helsekrise knyttet til pandemiresponsen (tiltakene, red.) snarere enn til selve viruset.

British Heart Foundation sa at de var «dypt bekymret» over funnene, mens Stroke Association sa at de hadde forutsett en økning i dødsfall en stund.

Dr. Charles Levinson, administrerende direktør for Doctorcall, en privat fastlegetjeneste, sa at selskapet hans så «altfor mange» tilfeller av uoppdagede kreftformer og hjerteproblemer, samt «forstyrrende» antall psykiske helsetilstander.

«Hundrevis av mennesker dør hver uke – hva skjer?» han sa. «Forsinkelser i å søke og motta helsetjenester er uten tvil årsaken, etter mitt syn.»

«Daglig Covid-statistikk krevde nasjonens oppmerksomhet, men disse skremmende tallene får knapt et innblikk. En fullstendig og presserende myndighetsundersøkelse er nødvendig umiddelbart.»

Tall som ble utgitt av ONS tirsdag, viste at flere dødsfall for øyeblikket er 14,4 prosent høyere enn femårsgjennomsnittet, noe som tilsvarer 1350 flere dødsfall enn vanlig i uken som slutter 5. august.

Selv om 469 dødsfall var på grunn av Covid, har de resterende 881 ikke blitt forklart, og ONS bryter ikke ned de gjenværende dødsfallene etter årsak.

Siden begynnelsen av juni har ONS registrert nesten 10 000 flere dødsfall enn femårsgjennomsnittet – rundt 1 089 i uken – hvorav ingen er knyttet til Covid. Tallet er mer enn tre ganger antallet mennesker som døde på grunn av viruset i samme periode, som var 2.811.

Selv analyser som tar hensyn til aldrende befolkningsendringer har identifisert et betydelig pågående overskudd.

Det var 103 Covid-dødsfall i England 11. august, og gjennomsnittet på syv dager er for tiden rundt 111 omkomne per dag.

På spørsmål fra The Telegraph innrømmet Helsedepartementet at det hadde bedt Office for Health Improvement and Disparities om å se på tallene og hadde oppdaget at flertallet var knyttet til hjerte- og hjerneslag og diabetesrelaterte tilstander som stort sett kunne forebygges.

Mange avtaler og behandlinger ble kansellert da NHS kjempet mot pandemien gjennom 2020 og i fjor, noe som førte til et stort etterslep som helsevesenet fortsatt sliter med å få ned.

Denne uken, et internt notat fra Royal Albert Edward Infirmary i Wigan, lekket til Health Service Journal, ble det advart om at det var»stadig mer vanlig» for pasienter å dø på akuttmottaket mens de ventet på behandling.

Dr Charmaine Griffiths - Sutton Women Mean Business Awards 2019
Dr. Charmaine Griffiths

Dr. Charmaine Griffiths, administrerende direktør for British Heart Foundation, sa: «Vi er dypt bekymret over de første funnene om at flere dødsfall de siste månedene ser ut til å være drevet av hjerte- og karsykdommer.

«Uten betydelig hjelp til NHS fra regjeringen nå, kan denne situasjonen bare bli verre.»

Forrige uke viste offisiell statistikk for hele England at nødhjelpsstandarder hadde nådd et lavt nivå.

Juliet Bouvier, administrerende direktør i Stroke Association, sa: «Vi vet at folk ikke har hatt rutinemessige avtaler de siste årene nå, så vi har ventet på en økning i slag i en god stund nå.

«Denne mangelen på mulighet til å identifisere risikofaktorer for hjerneslag, kombinert med økende ambulanseforsinkelser, er en oppskrift på økt hjerneslagdødelighet og funksjonshemming hos de som overlever.»

Maskinoversatt og bearbeidet av redaksjonen. Linker i originalartikkelen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • wasan Totland
  5 september 2022 10:58

  Det som bekymrer meg mest er at Center for desease control CDC nå går ut å anbefaler kvaksinering av 1-5 åringer i USA. Disse ofres fordi Fauci o co da ikke kan bli saksøkt hvis også de får tilbud om sprøytene. Det er et juridisk spørsmål og man skulle tro at CDC heller burde se seg tilbake? FHI vil nok være b landt de flinkeste i klassen til å innføre de samme reglene i Norge.

  Svar
 • Northern Light.
  5 september 2022 17:17

  Slik hvitvasker «vitenskapelige» medisinske tidsskrifter resultater for den farmasøytiske industrien.

  Av Christian Pavón.
  Det nære forholdet mellom legemiddelfirmaer og medisinske tidsskrifter blir bare tettere. I 2014 avslørte The British Medical Journal at den gjennomsnittlige betalingen fra farmasøytiske selskaper til journal-redaktører var over 27 millioner dollar.

  Det medisinske miljøet har lenge brukt vitenskapelig forskning for å overbevise det medisinske miljøet hva som beste praksis eller standard for medisinske behandlinger. Selv om det er ulike meninger om de beste behandlingsalternativene, får ofte klinisk forskning siste ordet – med dokumentasjon i fagfellevurderte medisinske tidsskrifter som gullstandarden.

  86 prosent av kliniske studier blir finansiert av Big Pharma. John Abramson, MD, har sagt at medisinstudenter og leger lærer viktigheten av å bruke resultater fra kliniske forsøk for å praktisere evidensbasert medisin. Etter at forsøkene er fullført, ser kvalitetskontrollører bare oppsummeringsdata uten noen gang å se de faktiske dataene fra de kliniske forsøkene.

  Harvard etikkprofessor Marcia Angell, MD, beskriver hvordan farmasøytiske selskaper er direkte involvert i utforming, analyse og publisering av kliniske studier, og at akademiske leger ikke er noe annet enn «innleide hender» som utfører forsøkene som anvist og deretter signerer rapporter forfattet av andre, «ghostwriters».

  I tillegg til at farmasøytiske selskaper finansierer fagfellevurderte tidsskriftartikler av høy kvalitet i medisinske tidsskrifter, får 50,9 prosent av medisinske tidsskriftsredaktører utbetalt store summer av farmasøytiske selskaper, ifølge British Medical Journal (BMJ). I 2014 avslørte BMJ at den gjennomsnittlige betalingen til journalredaktører fra farmasøytiske selskaper var over 27 millioner dollar per år.

  I 2004 skrev Richard Horton (FRCP FMedSci) redaktør av The Lancet Medical Journal, «Journalartikler har blitt til informasjonsvaskere for den farmasøytiske industrien» og tidligere sjefredaktør for New England Journal of Medicine (NEJM) Dr Angell, anklaget farmasøytisk industri for å være en markedsføringsmaskin først og fremst: «Den medisinske profesjonen kjøpes av farmasøytisk industri, ikke bare når det gjelder praktisering av medisin, men også når det gjelder undervisning og forskning. De akademiske institusjonene i dette landet lar seg bli betalte agenter for den farmasøytiske industrien. Jeg synes det er skammelig».

  Vioxx-saken.
  Dr. John Abramson har sagt at den farmasøytiske industriens partiske studier skader pasientene betydelig. Abramson, som har skrevet boken Overdosed America: The Broken Promise of American Medicine, spilte en stor rolle i etterforskningen av det smertestillende middelet Vioxx, som førte til historiens største tilbakekalling av stoffet etter bare fem år på markedet. Et Vioxx sikkerhetspanel fant at risikoen for alvorlige helseproblemer og død blant Vioxx-pasienter var dobbelt så høy som i en gruppe som tok Naproxen.

  Forskning publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet anslo at 88 000 amerikanere fikk hjerteinfarkt etter å ha tatt Vioxx og 38 000 av disse resulterte i døden. Under rettssakene mot Vioxx-produksjonsselskapet Merck, ble det avslørt at forskere fra Merck var klar over risikoen for hjerteinfarkt før studien ble publisert, men informasjonen ble utelatt. NEJM ga «uttrykk for bekymring» og stilte spørsmål ved integriteten til Mercks data på grunn av unøyaktigheter og sletting av data.

  «Til tross for skepsisen til Big Pharma, tror de fleste av oss fortsatt på den fagfelle-vurderte vitenskapelige prosessen, sikre på at den vitenskapelige metoden vil lede oss i riktig retning», skrev Fiona MacDonald, administrerende direktør i Science Alert. Hun sier også: «Dessverre er den vitenskapelige metoden bare så god som redaktørenes portvoktere lar den være».

  Fra NewsVoice, publisert 31 august 2022, skrevet av Christian Pavón.
  Oversatt fra engelsk, redigert og noe forkortet, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Så här vittvättar “vetenskapliga” medicinska tidskrifter åt läkemedelsindustrin.

  Svar
 • Under en legestreik i USA for noen år siden gikk antall døde ned. 😉

  ‘…som brukes mot artritt og akutt smerte, kan øke risikoen for kardiovaskulære sykdommer, som hjerteinfarkt og hjerneslag.
  Vioxx ble lansert i USA i 1999 og er markedsført i over 80 land – i noen land under navnet Ceoxx. I 2000 ble det gitt markedsføringstillatelse for rofecoxib i Norge, og i år ligger Vioxx på tiendeplass på listen over de mest solgte legemidlene, med en omsetning på nærmere 70 millioner kroner.’
  tidsskriftet.no/2004/10/vioxx-trekkes-fra-markedet

  Svar
 • Svar
 • Hovedbudskapet mitt er at du er en frekk Faan, Høie. Dvs. en politiker.

  ‘– Dette viser at folk er kloke, sier tidligere helseminister Bent Høie (H).
  Som statsråd i Solberg-regjeringen ble han den som svarte for Norges smittevernpolitikk under store deler av pandemien.
  – Viruset var ikke veldig farlig for unge, friske folk, og tiltakene som skulle beskytte syke og eldre rammet jo arbeidsplasser og folks økonomi, så dette er ikke overraskende svar, sier Høie
  Mitt hovedbudskap vil være at kommunikasjon er det viktigste verktøyet myndigheter har under en krise’ sier Høie.’
  nrk.no/rogaland/folk-var-mer-redde-for-okonomien-enn-pandemien_-viser-studie-1.16099390

  Som å latterliggjøre & demonisere de som ville ha åpenhet og kommunikasjon; ikke hysteri, skremsler og tall- manipulasjon?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det ble slik mange advarte om.

Et fryktelig nederlag i Kherson.

Forrige innlegg

Det store spørsmålet:

Hvordan vil Ukrainakrigen bli avsluttet, som i Afghanistan eller Syria?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.