POSTED IN Helse

Nye runder med skremsel?

Britisk helserapport: Deltavarianten av Covid-19 er ufarlig.

0
Print Friendly, PDF & Email

Personlig mener jeg at den første Covid-19 utgaven er å sammenligne med et influensavirus. Uansett betyr denne rapporten at den nye varianten egentlig ikke er noe å snakke om for den er langt svakere i sykelighet og død (10%) enn den første varianten.

Tidligere var den årlige influensaen en agurknyhet i mediene, altså noe en skrev om fordi en manglet stoff. Nå har saken gitt førsteside oppslag helt siden nedstengningene startet. Politikerne trenger kjøtt og blod på det fugleskremselet de har hengt opp foran befolkningen.

Nå har de stengt ned halve verden med begrunnelse i det som er fremstilt som et drepervirus og så fortsetter de å skremme med en mutert utgave som nesten ikke dreper noen. Da må hensikten være en annen enn å opplyse befolkningen. Hvorfor mediene bringer dette videre er også et spørsmål som en nå må begynne å stille.

Hensynet til folkeopplysningen veier sannsynligvis ikke tungt i dette tilfellet sammenlignet med behovet for å øke inntjeningen. Det behovet trumfer alt.

Knut Lindtner (redaktør Derimot.no)

Er Delta-varianten harmløs?

Av Askeladden

Den berykta Delta-varianten av koronaviruset blir i en rapport fra engelske helsemyndigheter fremstilt som bortimot harmløs: Blir du smitta av Delta, har du 10% sjanse for å dø og 50% sjanse for å bli innlagt i forhold til om du blir smitta av den regjerende Alfa-varianten.

Deltavarianten skal ifølge nasjonale medier føre til mye alvorligere sykdom, flere innleggelser og høyere dødstall enn tidligere mutasjoner av koronaviruset. Delta har så langt blitt råkjørt av myndighetene som bevis for at det er nødvendig å lukke ned kommuner og tviholde på restriksjonene. Deltavarianten blir også brukt som fryktspreder for å booste vaksineinteressen.

Men er det sant at Delta-varianten er så mye farligere enn tidligere mutasjoner? I en rapport fra Public Health England 18. juni er virkeligheten stikk imot det som rapporteres i norske medier. 

Ifølge rapporten har Delta-varianten av koronaviruset en dødelighet på 0,3% blant bekreftede tilfeller. Alfavarianten (den engelske) har i samme periode en dødelighet blant bekreftede tilfeller på 2%. (Tabell side 8)

Alfavarianten, som er dominerende i Norge i dag, er altså nesten ti ganger så dødelig som Delta-varianten slik det blir beskrevet i den britiske rapporten.

Visualization of the coronavirus causing COVID-19
Denne dreper først og fremt gamle og syke fra før. Den nye deltavarianten dreper nesten ingen, bare 10% sml. med den første utgaven

Rapporten viser i tørre tall at 217.228 personer ble smitta av den engelske varianten (Alfa) i perioden. Av disse var 4.252 døde etter 28 dager (2%). Av 5.762 som ble bekrefta smitta av den indiske varianten (Delta), var 17 døde innen 28 dager (0,3%).

Svakheten ved rapporten er ifølge forfatterne at mange er smitta med Delta-varianten i løpet av de siste 28 dagene før rapporten ble skrevet og derfor ikke kan være med i statistikken over hvor mange som har dødd innen 28 dager. «Bare» 5.762 Delta-smitta er derfor med i grunnlaget for døds-statistikken. 17 av disse er døde.

Rapporten viser også at Delta-varianten gir mye lavere risiko for akuttinnleggelser på sykehus. Risikioen for å bli innlagt hvis du får Delta-varianten er halvert i forhold til de som blir smitta av Alfa-varianten. (Tabell side 10)

Rapporten viser også at hver tredje som blir innlagt med Delta-varianten er vaksinert. (Tabell side 12).

Hvis tallene i den engelske rapporten stemmer, betyr det at Delta-varianten har nedgradert covid-19 fra et pandemisk dødsvirus til noe tilsvarende et middels influensavirus.

Forsidebilde: Jon Tyson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Dette minner om Hitler-Tyskland:

Når alle de store mediene går i takt.

Forrige innlegg

Forsvarer Nato demokratiet?

Mange av av Nato-landene er langt fra demokratiske.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.