POSTED IN NATO

Nye frigitte dokumenter:

NATO brøt alle løfter som ble gitt

Ekspanderte østover

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi republiserer denne artikkelen for å opplyse nye lesere om at en viktig årsak til dagens krig i Ukraina er løftebruddene fra vestens side.

Knut Lindtner
Redaktør

Gorbachev ble lovet at NATO ikke skulle ekspandere mot øst
– ifølge nedgraderte dokumenter

Vestlige politikere forsikret i 1990 gjentatte ganger Sovjetunionens leder Mikhael Gorbachev om at NATO ikke skulle ekspandere lenger øst enn Tysklands grenser. Mindre enn ti år seinere ble dette løftet brutt. Det kommer frem i interne arkiver fra begge sider fra tiden under forhandlingene som fulgte etter oppløsningen av Berlin-muren.

Michael Gorbatchev da han var lederen i Sovjetunionen. Var hans forståelse av NATO preget av illusjonisme og ønsketenkning?

Forskere fra det høyt respekterte George Washington universitet-baserte Nasjonale sikkerhets arkiv, som har spesialisert seg på å fremskaffe nedgradert nøkkel-informasjon fra regjeringshold, har samlet sammen 30 helt avgjørende dokumenter. Disse viser oss her helt klart at forskjellige topprepresentanter for vestlige myndigheter kom med et unisont løfte om at NATO ikke ville ekspandere østover. Noen av disse papirene har vært tilgjengelige for allmennheten i flere år, mens andre igjen har blitt åpnet som et resultat av forespørsler om frigivelse av informasjon til denne studien.

Gjennom året 1990, mens lederne for fire av de seirende landene fra andre verdenskrig, USSR, USA, UK og Frankrike, sammen med de to tyske statene forhandlet frem en gjenforeningstraktat til signering i Moskva i september, forsøkte kapitaliststatene å ta brodden av Moskvas frykt for at en gjenforent tysk stat i hjertet av Europa ville utgjøre en trussel mot Sovjetunionen.

George H. W. Bush`s utenriksminister, James Baker , forsikret i februar samme år sin sovjetiske motpart, Eduard Sjevardnadse, om at i tiden etter en kald krig ville NATO ikke lenger være «fiendtlig innstilt» – «en langt mer politisk orientert organisasjon enn militær vil ikke lenger ha behov for noen selvstendig evne til handling.»

James Baker, USAs tidligere utenriksminister. Noen sier at han var den siste virkelige store diplomaten i USAs utenriksdepartement. Etter Baker er den utenrikspolitiske virksomheten degenerert til trusler, bombing og krig.

Ikke desto mindre, lovet Baker til Sjevardnadze, «jernteppet garanterer at NATO`s jurisdiksjon eller styrker ikke vi bevege seg østover.»

På den samme dagen i Moskva brukte han store ord til den sovjetiske generalsekretæren om at alliansen ikke ville flytte seg «en tomme østover».

Den påfølgende dagen, tiende februar 1990, gjentok den påtroppende kansleren til et gjenforent Tyskland, Helmuth Kohl, de samme synspunktene til Gorbatchov, selv om de der og da var uenige i andre spørsmål tilknyttet dette.

«Vi mener at NATO ikke skal utvide sin aktivitetssfære. Vi må finne en rimelig løsning her. Jeg forstår viktigheten av Sovjetunionens sikkerhetsinteresser, og jeg innser at du, herr generalsekretær, og Sovjetunionens lederskap tydelig vil forklare til det sovjetiske folk hva som hender her,» Sa Kohl.

Senere samme måned, under en samtale med Tsjekkias president Vaclav Havel, uttalte selveste president George H. W. Bush sr. følgende: «Vi vil ikke oppføre oss på en udannet måte ved å si at, «Vi vinner, dere taper.»»

«Si til Gorbachev at…. Jeg ber dere fortelle Gorbachev at vi ikke vil stå opp på noen måte for Tsjekkoslovakia eller noe annet land på en måte som ytterligere vil komplisere problemene han så oppriktig har diskutert med meg,» uttalte USA`s daværende president til denne tsjekkiske reformator og tidligere dissidenten.

Vaclav Havel

Den sosialistorienterte franske presidenten, Francois Mitterand, gikk lenger og sa at han heller ikke var noe særlig begeistret for at et samlet Tyskland skulle tilslutte seg NATO. Dette var tanker han delte i full åpenhet med sovjetlederen.

Det endte da med at Sovjet flyttet sine styrker ut av Tyskland, og senere også andre øst-europeiske stater, uten at det forkom en eneste «fiendtlig» hendelse. Blant de som flyttet hjem var KGB-offiser Vladimir Putin. Han hadde vært stasjonert i Dresden mellom 1985 og 1990. Løftet holdt helt til 1997. Men da ble Polen, Tjekkia og Ungarn ble invitert inn i alliansen.

Totalt har 13 øst-europeiske stater blitt NATO medlemmer siden da. Gorbatsjev og i ettertid også Putin har gjentatte ganger beklaget seg over det brutte løftet fra vesten. Sistnevnte insisterer også på at dette fundamentalt underminerer den skjøre tilliten mellom et internasjonalt tilbakelent Russland og et stadig mere fremadstormende USA.

I mellomtiden, viser man i «Ny kald krig» nyhetene, nedgraderte USA dokumenter om at Russland ble lovet at NATO ikke skulle ekspandere østover etter 1991. Siden da har organisasjonen lagt til 13 nye medlemmer. Alle tidligere kommuniststater. Men du vet, ekspansjonistiske Putin osv…

Vestlige ledere lovet ikke å ekspandere østover. Men det var dette som skjedde

Ikke desto mindre har NATO og vestlige topp-politikere notorisk fortsatt med å bedyre at det ikke eksisterte noen lovnad om dette. Ikke en av forsikringene om en ikke-ekspansjon var blitt tatt med i noe saksdokument, noe som forteller akkurat dette: at det var kun ord.

«NATO-allierte tar avgjørelser ved konsensus og disse er tatt opp. Det finnes ingen opptak av at noen slik bestemmelse har blitt gjort av NATO. Personlige forsikringer, fra NATO ledere, kan ikke erstatte alliansens konsensus og vil ikke stadfeste en formell NATO enighet,» sier alliansen i sin offisielle forklaring på dennes webside.

En nøkkelforhandler under samtalene om gjenforening, Robert Zoelick, har også omtalt dette løftet som en «feiltolkning». Mens tidligere USA-ambassadør til Moskva, Michael McFaul, har omtalt denne ideen som et bortgjemt løfte eller «en myte»i et intervju gitt under fjoråret.

Men den store mengden av bevis som nå er avdekket tyder på at disse standpunktene i beste fall er desillusjonerende og i verste fall uklar tale med to tunger.

Oversatt av: Jostein Bjoerkmo

Bilder/tekst: Knut Lindtner

https://www.rt.com/news/413029-nato-gorbachev-expansion-promises/

Artikkelen er hentet fra derimot.no sitt rikholdige arkiv

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Oliver Langeland
  16 desember 2017 12:30

  Kun et spill for galleriet. 4 enkle sitater av mange.

  We are moving toward a new world order, the world of communism. We shall never turn off that road.”—Mikhail Gorbachev, 1987

  The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and Communism under the same tent, all under their control. Do I mean a conspiracy? Yes, I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, incredibly evil in intent.”
  –Rep. Larry P. MacDonald, killed in Korean Air Lines 007, 1983

  “We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”
  —David Rockefeller, NWO Banker

  “The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the larger centers has owned the Government ever since the days of Andrew Jackson.”
  —Franklin D. Roosevelt, letter to Col. House, November 21, l933

  Svar
  • Takk, da tar jeg med denne «klassikeren» med kilde :

   From the days of Spartacus–Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilisation and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, and impossible equality, has been steadily growing.
   Zionism versus Bolshevism.
   Illustrated Sunday Herald
   February 8, 1920, page 5
   http://www.patriot.dk/churchill.html

   Mr Churchill’s authorship of this article has been authenticated by one of the world’s leading Churchill bibliographers, Richard Heinzkill, of the University of Eugene, Oregon.

   I tillegg et lesetips.med kommentarfelt, der en yvan blir omtalt som troll.
   Noe merkelig da han røper Lenins jødiske røtter på morssiden,som ved nærmere ettersyn var bestefaren ,født Sril (the Yiddish form of Israel) Moiseyevich (Israel Moses) Blank in Odessa, Ukraina.
   https://www.thejc.com/news/news-features/lenin-s-jewish-roots-1.447185
   http://www.conspiracyarchive.com/2015/01/10/albert-pike-to-mazzini-august-15-1871-three-world-wars/

   Svar
 • NATO har løyet og manipulert. Ingen tvil om det. Russlands bekymring er mer enn berettiget.

  PÅ den annen side: Hvorfor var det gamle Sovjetunionen så redd for et samlet Tyskland? Et nytt Barbarossa? Tvilsomt. Boken Icebreaker viser vel at dette var en krig begge parter forberedte, og Sovjetunionen lengst.
  Det ligger et spill begravet her – fra begge parter.

  Svar
  • Ola Henriksen
   18 februar 2019 21:03

   «PÅ den annen side: Hvorfor var det gamle Sovjetunionen så redd for et samlet Tyskland? Et nytt Barbarossa? Tvilsomt. Boken Icebreaker viser vel at dette var en krig begge parter forberedte, og Sovjetunionen lengst.
   Det ligger et spill begravet her – fra begge parter.»

   Hvilke folkegruppe styrte i den kommunistiske Sovjetunionen – Med det globalistiske » arbeidere i ALLE land foren eder ( Altså ikke NASJONENS arbeidere )?
   Hvilke folkegruppe, også med sterk styring i England, USA og over verdens pengeøkonomiske system, hadde interesse av å sette folk opp mot folk, – for ikke å kjempe sjøl , – som vanlig i historien?

   /
   «Dere vet at Russland og Tyskland er styrt av to ulike doktriner. Bare ett spørsmål gjenstod som måtte klareres: Tyskland har ingen
   intensjon om å eksportere sin doktrine, og i det øyeblikket Sovjet-Russland heller ikke lenger tenker på å eksportere sin doktrine til Tyskland, ser jeg ikke lenger noen grunn til hvorfor vi skal fortsette å ha motsatte standpunkter. For oss begge er det fullstendig klart at det er kun andre som vil tjene på enhver kamp mellom våre to folk. « /
   http://norvesna.no/hitlers-tale-1-september-1939-invasjonen-av-polen/

   «Det er ikke sant at jeg eller noen andre i Tyskland ønsket krig i 1939. Det ble ønsket og provosert utelukkende av internasjonale stats enten av jødisk opprinnelse eller som arbeider for jødiske interesser. «. -. Adolf Hitler, april, 1945
   http://guardian.150m.com/jews/jews-declare-war.htm

   Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  3 mars 2019 3:33

  Her er det nyanser som det er lett å overse. I et intervju for noen år siden dementerer Gorbachev forestillingen om at NATOs ekspansjon i det hele tatt ble diskutert og vektlagt, og at spørsmålet er tatt ut av sammenheng: det var Tysklands gjenforening som var formålet med samtalene om utvidelse til øst.
  Men Gorbachev fremhever også at NATOs ekspansjon var et feilsteg og et brudd på «spiriten» som hersket under forhandlingene:

  https://www.rbth.com/international/2014/10/16/mikhail_gorbachev_i_am_against_all_walls_40673.html

  RBTH: One of the key issues that has arisen in connection with the events in Ukraine is NATO expansion into the East. Do you get the feeling that your Western partners lied to you when they were developing their future plans in Eastern Europe? Why didn’t you insist that the promises made to you – particularly U.S. Secretary of State James Baker’s promise that NATO would not expand into the East – be legally encoded? I will quote Baker: “NATO will not move one inch further east.”

  M.G.: The topic of “NATO expansion” was not discussed at all, and it wasn’t brought up in those years. I say this with full responsibility. Not a singe Eastern European country raised the issue, not even after the Warsaw Pact ceased to exist in 1991. Western leaders didn’t bring it up, either.
  Another issue we brought up was discussed: making sure that NATO’s military structures would not advance and that additional armed forces from the alliance would not be deployed on the territory of the then-GDR after German reunification. Baker’s statement, mentioned in your question, was made in that context. Kohl and [German Vice Chancellor Hans-Dietrich] Genscher talked about it.

  Everything that could have been and needed to be done to solidify that political obligation was done. And fulfilled. The agreement on a final settlement with Germany said that no new military structures would be created in the eastern part of the country; no additional troops would be deployed; no weapons of mass destruction would be placed there. It has been observed all these years. So don’t portray Gorbachev and the then-Soviet authorities as naïve people who were wrapped around the West’s finger. If there was naïveté, it was later, when the issue arose. Russia at first did not object.

  Putin: U.S. attitude to Russia “antagonistic”
  The decision for the U.S. and its allies to expand NATO into the east was decisively made in 1993. I called this a big mistake from the very beginning. It was definitely a violation of the spirit of the statements and assurances made to us in 1990. With regards to Germany, they were legally enshrined and are being observed.

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   4 mars 2019 22:04

   Her ble det merkelig stille. Noen implikasjoner med det Gorbachev sier:

   Det er i kontrast til Putins narrativ om hva som skjedde den gangen.
   Dermed Putins retorikk mot vesten, f.eks. talen ved sikkerhetskonferansen i Munchen i 2007.
   Og det bekrefter NATOs posisjon: at det ikke forelå konkrete avtaler om ekspansjon i øst
   (Warsawapakten var enda intakt på dette tidspunktet):

   https://www.nato.int/cps/en/natohq/115204.htm#myths

   Svar
   • Det bekrefter bare forutsatt at Gorbachev tas som troverdig sannhetsvitne, noe som forutsettes av at han ikke sa eller ikke mente noe da han i 1987 sa: «We are moving toward a new world order, the world of communism. We shall never turn off that road» med den betydelse som et menneske vanligvis ville ha lagt i uttalelsen. På The Grand Chessboard (Brzezinski) finnes der ikke ett eneste individ som kan tas for gitt og dermed heller ikke en eneste uttalelse. Man må se på faktahendelsenes gjensidige relasjon mens man har for seg John F. Kennedys ord fra 1961: «For we are opposed all over the world by a a monolitic and ruthless conspiracy that relies primarely on covert means to expand its sphere of influence.» Den som i dag ikke innser den fulle rekkevidden av presidentens ord vil neppe noensinne komme til å gjøre det.
    https://www.bing.com/videos/search?q=john+f.+kennedy+speech+publishers+1961&docid=608011156515914249&mid=80863C916CD6684FB7DF80863C916CD6684FB7DF&view=detail&FORM=VIRE

   • Bjørnar Bolsøy
    20 april 2020 1:01

    Gorbachev er nok bedre rustet enn noen til å uttale seg om hva som faktisk hendte under disse historiske samtalene.

 • Steinar Nodland
  22 juni 2024 19:12

  Det er ikke utenkelig at under Gorbachevs regime hadde omverdenen en helt annen og positiv innstilling til Sovjetunionen og Russland, enn da Putin entret scenen. Det ble likevel aldri gjort en skriftlig avtale angående fremtidige utvidelser av Nato. Det var ikke Nato som i utgangspunktet «inviterte» tidligere sovjetstater til medlemskap, men disse statene som selv søkte om medlemskap. De visste hva de kunne risikere ved å stå alene, og heldigvis ble deres søknader om medlemskap i Nato innvilget.
  Mange av Derimots lesere fremstiller Putin som en fredselsker, som ble «tvunget» til å invadere Ukraina, voldta kvinner, drepe uskyldige sivile, bortføre ukrainske barn og «frigi» ukrainske byer og landsbyer ved å utslette dem.
  Jeg har behov for å uttrykke at jeg ikke stiller i ProPutin køen!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tiden er inne for en ny retning:

Mer krig i Gaza? Eller våpenhvile?

Forrige innlegg

Norge er blitt et parti-diktatur.

Det er ingen reell opposisjon på Stortinget.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.