POSTED IN Krig-fred

Ny USA-rapport om krigsveteraner:

Det dør fire ganger flere av selvmord enn av krigshandlinger.

0
Print Friendly, PDF & Email

Prisen for krigene USA har startet de siste 20 årene er langt høyere enn antallet døde gutter og jenter i militær tjeneste. Som rapporten under forteller er prisen for mange veteraner varige og meget alvorlig psykiske og fysiske skader.

Som vi vet fra Vietnam-krigen kommer de hjem til USA, ikke som helter, men som ødelagte mennesker. Ingen hyller dem for innsatsen. Den har vært å fremme USAs økonomiske elite sine økonomiske interesser over hele verden. For å få folk til å melde seg til dette meningsløse prosjektet omskrives det med fine ord som «kamp for frihet og demokrati». «Kiss my ass»!

Eller som den pensjonerte og høyt dekorerte Marines-generalen Smedley Butler sa: «Jeg har vært en torpedo og kjeltring (racketeer) for kapitalismen».

Når svært mange av dem tar livet av seg blir de ikke telt opp som døde som resultat av det de har vært med på, men som sivile selvmord.

I tillegg til alle disse finnes det langt flere som har fått livene sine ødelagt av de skadene de er påført under krigene de har deltatt i, både fysiske og psykiske skader. 

De som tror at en ustraffet slipper unna krigshandlinger psykisk – de vet ikke noe om hva dette dreiser seg om. Det kan mange norske Libanon-veteraner fortelle. De deltok ikke direkte i krigen som pågikk, men mange ble merket for livet som følge av det de var med på og måtte oppleve.

Aristoteles skjønte dette. Han sa at det ikke er slik at det du opplever går inn og kommer ut igjen, (inn det ene øret og ut det andre), men det setter seg fast i deg og gjør noe med deg.

Prisen for USAs kriger er derfor langt større og mere ødeleggende for USA-samfunnet enn det mange tror. Det er det denne artikkelen forteller.

Knut Lindtner

Etter 9/11 har selvmord krevd fire ganger så mange militære liv som i kamp.

Fra military.com

Man tror at mer enn fire ganger så mange soldater og veteraner har dødd av selvmord siden 9/11 enn de som døde i selve kampene. 

Det har en undersøkelse fra Brown University funnet ut.

I en artikkel som kom ut på mandag og som er del av serien Krigens Kostnader, anslår Browns Watson Institute for International and Public Affairs at 30 177 personell i aktiv tjeneste og krigsveteraner fra krigene i Irak og Afghanistan har tatt sine egne liv i de siste 20 årene.

Dette er mye mer enn de 7057 personer i aktiv tjeneste som har dødd i krigsoperasjoner, sier instituttet i rapporten «Høy selvmordsrate blant personer i aktiv tjeneste og veteraner i krigene etter 9/11».

Sailors and civilians pose for a photo in recognition of Suicide Awareness Month.

Økningen av selvmord blant militære har blitt et økende problem i USAs befolkning, sier instituttet.

Dette er en bekymringsfullt og «høyst alarmerende»  vending, sier de. 

Tidligere har antallet i aktiv tjeneste som begikk selvmord vært mye lavere enn blant sivile.

Men selvmordsraten i det militære har nå gått forbi de sivile i samme aldersgruppe, og selvmordsraten blant krigsveteraner etter 9/11 har gått forbi selvmordsraten blant de sivile.

Rapporten sier at  det spesielle med krigene de siste to tiårene kan ha ført til en «selvmordepidemi».

Ett er at krigenes signaturvåpen, med forbedrete eksplosive enheter, har ført til en bølge av traumatiske hjerneskader, eller «polytraumer» —tilfeller der sårede soldater har fått flere og alvorligere skader minst to steder på kroppen.

Undersøkelsen antyder at mellom 8 og 20 prosent av de som var med i krigene etter 9/11 har fått minst én — ofte flere — traumatisk hjerneskader (TBI) i løpet av karrieren.

En undersøkelse fra 2012 blant USAs allierte i Afghanistan, skriver rapporten, fant at nesten halvparten av alle som var i tjeneste hadde opplevd minst ett TBI, og neste 13 prosent led av mer enn tre TBIer.

Forbedret medisinsk behandling har ført til at de som ble såret i tjenesten forble i uniform lenger enn tidligere. Soldatene kunne også returnere til tjenesten etter å har opplevd alvorlige traumer, sier instituttet.

«Disse sammensatte traumene førte til å forverre selvmordsraten blant de aktive soldatene og de som kom tilbake etter alvorlige skader», legger rapporten til. 

Men det er også andre faktorer med i spillet. Mens nasjonen har vært i krig i nesten to tiår, så sier Watson-instituttet at den jevne befolkningen for det meste er helt uinteresserte i saken.

Det høye nivået av traumer – alle slags traumer – mentale, fysiske. moralske og seksuelle; stress og utbrenthet hos  soldater og veteraner; den militære kulturen og opptreningen; tilgang til våpen, og vansker med å  tilpasse seg et sivilt liv etter tjenesten kan også være med på å øke selvmordsraten, fant instituttet ut.

grayscale photo of man in pants and jacket sitting on concrete stairs
Mangel på arbeid og dårlig økonomi bidrar naturligvis til de høye selvmordstallene.

«Høy selvmordsrate markerer et feilgrep fra USAs regjerings side og også fra det amerikanske samfunnet, feil som fører til at den mentale helsen blir en kostnad som følge av våre nåværende konflikter», sa han.

Om soldatene som dør av selvmord, sier rapporten at det er det et uforholdsmessig del unge hvite, ikke spansktalende menn i 20-årene, i hæren og i marinen. Selvmordsraten er også høyere for de som er skilte eller de som har økonomiske vanskeligheter.

Watson-instituttet sier at det militære må revurdere og forandre deler av den kulturen som «overbelaster» de soldatene som har moralsk ansvar eller at de mener at de ikke kan ha skyld for hendelser som de ikke ikke har kontroll over. 

De «har en «overveldende følelse av skyld og svakhet».

Det militære trener opp soldatene til å sette det å fullføre et oppdrag framfor sin egen velferd, mener rapporten.

man crawling on barb wire
Det er en psykisk svakhet i denne macho-kulturen å ikke takle drap og lidelse.

Den maskuline kulturen i det militære gjør at soldatene helst ikke søker hjelp for sine traumer for de vil ikke bli sett på som sveklinger foran de andre, legger rapporten til.

Watson-instituttet anbefaler at det militære prøver å redusere troppenes eksponering for traumatiske hendelser og å forbedre sin hjelp i forhold som kan utløse post-traumatisk stress, TBI, depresjoner og selvmordstanker – at dette blir tatt alvorlig.

Det militære og Veterans Affairs Department (VA) prøver å hjelpe soldater og veteraner som vurderer selvmord, sier rapporten. Men deres innsats har ikke vært nok.

Noen grener av det militæret behandler fortsatt de som søker hjelp som «kriminelle», legger den til.

VA trenger å kutte i byråkratiet som er satt til å hjelpe. Det har for mange ineffektive og uproduktive ansatte. De bør heller utvide sitt spesialiserte helsetilbud, ansette flere post-9/11-veteraner og oppdatere teknologier som kan brukes ved sentrene for medisinsk hjelp, sier rapporten.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst.

Forsidebilde: Chad Madden

https://www.military.com/daily-news/2021/06/21/9-11-suicide-has-claimed-four-times-more-military-lives-combat.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Oppgradering av Derimot.

det vil snart bli bedre.

Forrige innlegg

Det var mye varmere før:

Kloden yrte av liv, Sahara var frodig.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.