POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Ny undersøkelse fra USA.

I mange delstater er smitte- og sykdomsfaren størst for de med flest doser.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Boosta verre stilt enn grunnvaksinerte i mange av USAs delstatar, viser data

Folk i USA som har fått COVID-19boosterar,  har i mange delstatar større sannsyn for å bli smitta, hamne på sjukehus eller døy, enn dei som berre har fått primærvaksinane har, ifølge ei gransking som Epoch Times har gjort.

Smittetilfelle, hospitaliering og død blant dei som har fått «forsterkningsdosen», dei «boosta», har auka sidan booster-skota først vart introduserte i 2021. Folk vart rådde til å ta boosterane, fordi dei skulle styrke vernet mot farlege utfall. Men samanlikna med dei vaksinerte som ikkje har fått boosterar, testar boosta folk positivt, hamnar på sjukehus og døyr i større grad i mange delstatar, ifølge granskinga som gjekk over data for dei to første kvartala av 2022.

I California, til dømes, utgjorde dei boosta 72 prosent av COVID-19-tilfella blant vaksinerte i juni. I Vermont same månaden, utgjorde dei boosta 90 prosent av COVID-dødsfalla blant vaksinerte.

Talet på boosta folk har fortsett å stige sidan dei ekstra dosane fekk klarering i 2021. Men i nokre av delstatane overgår ein eller fleire av dei målte variablane befolkninga.

I Wisconsin [… her er det feil i teksten, mrk.]. «Det er uangripeleg at ein svært stor del av dei med mange injeksjonar er blant dei som hamnar på sjukehus eller døyr,» seier dr. Robert Malone, som hjelpte til med å finne opp messenger RNA-teknologien som vaksinane til Pfizer og Moderna brukar, til The Epoch Times. «Så, i det minste ser det ikkje ut til at effektiviteten i å hindre sjukehusinnlegging eller død er på linje med dei offisielle politiske retningslinjene».

USAs smitteverntilsyn (CDC) og legemiddel- og mattilsyn (FDA) har halde fram med å rekommandere COVID-19-vaksinering for nesten alle amerikanarar, inkludert fleire booster-dosar. Dei seier at dei kjende og potensielle fordelane veg tyngre enn den kjende og potensielle risikoen. Nye,  untesta booster-doser erstatta dei gamle på hausten, men den primære serien består framleis av dei gamle vaksinane.

Høgare blant boosta

I 18 av dei 19 delstatane som har lagt fram tilrekkeleg med data, utgjorde dei boosta fleirtalet på ein eller fleire målte variablar blant dei vaksinerte, kom Epoch Times fram til etter gjennomgang av offentleg tilgjengelege data og offisiell statistikk. 

I sju delstatar hadde dei boosta dei høgaste tala på til og med alle dei tre målte variablane – smittetilfelle, sjukehusinnlegging og død – blant dei vaksinerte.

Alle data er frå 2022. Berre prosentar eller antal er tilgjengeleg for nokre av delstatane. Vi har konsentrert oss om data for juni og juli. Ratane er justerte for alder. «Fullvaksinerte» refererer til folk som har mottatt den primære serien dosar og ingen booster-dosar. «Boosta» refererer til folk som har mottatt ein eller fleire booster-dosar, om ikkje anna er sagt. Uvaksinerte er inkluderte som referanse. [I US-amerikansk teiknsetting blir det brukt komma i staden for mellomrom i talformat (100,000 = 100 000), og punktum i staden for komma i desimaltal (638.4 = 638,4). ‘Cases’ = [smitte]tilfelle, ‘Deaths’ = talet på døde, ‘Hospitalizations’ = talet på sjukehusinnlagde og ‘vaccinated’ = vaksinerte (sjå over), mrk.]

Arizona (veka 30. mai – 5. juni)Rates per 100,000
CasesUnvaccinated: 638.4Fully vaccinated: 156.6Boosted: 278.3
HospitalizationsUnvaccinated: 50.5Fully vaccinated: 5.3Boosted: 4.5
Deaths (week ending May 22)Unvaccinated: 6.2Fully vaccinated: 0.50Boosted: 0.53
Vaccinated (as of juni 5)Fully vaccinated: 62 percentBoosted: 27 percent
California (Juni)Numbers
CasesUnvaccinated: 215,889Fully vaccinated: 58,452Boosted: 149,121
HospitalizationsUnvaccinated: 5,057Fully vaccinated: 1,677Boosted: 2,987
DeathsUnvaccinated: 413Fully vaccinated: 100Boosted: 189
Vaccinated (as of Aug. 18)Fully vaccinated: 71.9 percentBoosted: 58.7 percent
ColoradoRates per 100,000Four-week average as of juni 26
CasesUnvaccinated: 406Fully vaccinated: 162.6Boosted: 270
HospitalizationsUnvaccinated: 12.4Fully vaccinated: 5.9Boosted: 4.7
Deaths (as of juni 1, rates per million)Unvaccinated: 55Fully vaccinated: 33.1Boosted: 17
Vaccinated (as of juni 27)Fully vaccinated: 71.4 percentBoosted: 37 percent
Delaware (30. mai-3. juli)NumbersOnly boosted and nonboosted were provided
CasesNonboosted: 6,524Boosted: 3,154
HospitalizationsNonboosted: 451Boosted: 196
DeathsNonboosted: 6Boosted: 11
Vaccinated (as of Aug. 29)Boosted: 42.4 percent
Georgia (4. juni–25. juni)Numbers and rates
CasesNot fully vaccinated: 40,613Fully vaccinated: 18,169Boosted: 24,424
HospitalizationsNot fully vaccinated: 1,231Fully vaccinated: 429Boosted: 446
DeathsNot fully vaccinated: 59Fully vaccinated: 26Boosted: 35
Rates per 100,000 (juni 25)
CasesNot fully vaccinated: 243.7Fully vaccinated: 77.7Boosted: 243.2
HospitalizationsNot fully vaccinated: 7.4Fully vaccinated: 1.9Boosted: 3.7
DeathsNot fully vaccinated: 0.4Fully vaccinated: 0.1Boosted: 0.5
Vaccinated (as of juni 25)Fully vaccinated: 56.9 percentBoosted: 24.5 percent
Idaho (5. juni 5–juli 2)Numbers
CasesUnvaccinated: 5,766Fully vaccinated: 2,882Boosted: 3,892
HospitalizationsUnvaccinated: 78Fully vaccinated: 48Boosted: 42
DeathsUnvaccinated: 28Fully vaccinated: 22Boosted: 2
Vaccinated (as of juni 29)Fully vaccinated: 52 percentBoosted: 23 percent
Kentucky (juni)Numbers
CasesUnvaccinated: 19,016Fully vaccinated: 8,291Boosted: 10,223
HospitalizationsUnvaccinated: 228Fully vaccinated: 108Boosted: 155
DeathsUnvaccinated: 27Fully vaccinated: 24Boosted: 29
Vaccinated (as of Aug. 22)Fully vaccinated: 58 percentBoosted: 27 percent
Massachusetts (juni 5–juli 3)Numbers and rates
CasesUnvaccinated: 15,029Fully vaccinated: 6,806Boosted: 18,756
HospitalizationsUnvaccinated: not providedFully vaccinated: 134Boosted: 411
DeathsUnvaccinated: 30Fully vaccinated: 41Boosted: 125
Rates per 100,000 (juni 19–juni 25)
CasesUnvaccinated: not providedFully vaccinated: 74.5Boosted: 155.32Second boosted: 165.99
HospitalizationsUnvaccinated: not providedFully vaccinated: 1.31Boosted: 3.29Second boosted: 6.25
DeathsUnvaccinated: not providedFully vaccinated: 0.35Boosted: 1.17Second boosted: 1.11
Vaccinated (as of juli 28)Fully vaccinated: 77 percentBoosted: 44 percent
Minnesota (juni 5–juli 3)Numbers and rates
CasesNot fully vaccinated: 7,983Fully vaccinated: 6,484Boosted: 19,437
HospitalizationsNot fully vaccinated: 517Fully vaccinated: 297Boosted: 871
DeathsNot fully vaccinated: 20Fully vaccinated: 16Boosted: 95
Rates per 100,000 (week of juni 5)
CasesNot fully vaccinated: 238.2Fully vaccinated: 182.2Boosted: 249.7
HospitalizationsNot fully vaccinated: 20.9Fully vaccinated: 11.5Boosted: 7.6
DeathsNot fully vaccinated: 1.3Fully vaccinated: 0.52Boosted: 0.59
Vaccinated (as of Aug. 25)Fully vaccinated: 65 percent“Up to date”: 31 percent
Mississippi (April 1–Aug. 15).PercentagesCase and hospitalization data not provided
DeathsNot fully vaccinated: 36.6 percentFully vaccinated: 24.8 percentBoosted: 38.6 percent
Vaccinated (as of Aug. 15)Fully vaccinated: 60 percentBoosted: 29 percent
Nebraska (juni 26–juli 23)NumbersDeath data not provided
CasesUnvaccinated: not providedFully vaccinated: 2,928Boosted: 5,497
Hospitalizations (juni 22–juli 21)Unvaccinated: not providedFully vaccinated: 37Boosted: 76
Vaccinated (as of juli 20)Fully vaccinated: 64 percentBoosted: 34 percent
New Jersey (juni 4–juni 11)Numbers and ratesHospitalization and death data not provided
CasesUnvaccinated: 8,376Fully vaccinated: 3,859Boosted: 7,648
Rates per 100,000
CasesUnvaccinated: 329.6Fully vaccinated: 116.4Boosted: 222.8
Vaccinated (as of juni 11)Fully vaccinated: 76.3 percentBoosted: 37 percent
New Mexico (juli 4–Aug. 1)Numbers and rates
CasesUnvaccinated: 9,316Fully vaccinated: 4,584Boosted: 10,666
HospitalizationsUnvaccinated: 323Fully vaccinated: 134Boosted: 264
DeathsUnvaccinated: 22Fully vaccinated: 11Boosted: 34
Rates per 100,000
CasesUnvaccinated: 1,834Fully vaccinated: 818Boosted: 1,218
HospitalizationsUnvaccinated: 91Fully vaccinated: 31Boosted: 23
DeathsUnvaccinated: 7Fully vaccinated: 3Boosted: 2.6
Vaccinated (as of juni 23)Fully vaccinated: 72.1 percentBoosted: 41.8 percent
Oregon (juli)NumbersHospitalization and death data not provided
CasesUnvaccinated: 18,622Fully vaccinated: 6,992Boosted: 14,388
Vaccinated (as of juli 20)Fully vaccinated: 69 percentBoosted: 39 percent
Utah (juni 5–juni 26)Numbers and rates
CasesUnvaccinated: 8,472Fully vaccinated: 6,539Boosted: 11,317
HospitalizationsUnvaccinated: 297Fully vaccinated: 208Boosted: 415
DeathsUnvaccinated: 27Fully vaccinated: 0 (listed as “under 5” for parts of time period)Boosted: 13
Rates per 100,000
CasesUnvaccinated: 1,267Fully vaccinated: 707Boosted: 1,117
HospitalizationsUnvaccinated: 60Fully vaccinated: 30Boosted: 31
DeathsUnvaccinated: 7Fully vaccinated: 2Boosted: 1
Vaccinated (as of juli 24)Fully vaccinated: 63 percentBoosted: 30 percent
Vermont (juni)Numbers
CasesNot fully vaccinated: 863Fully vaccinated: 567Boosted: 1,396
HospitalizationsNot fully vaccinated: 6Fully vaccinated: 6Boosted: 26
DeathsNot fully vaccinated: 1Fully vaccinated: 1Boosted: 9
Vaccinated (as of juni 29)Fully vaccinated: 82 percentBoosted: 51 percent
Wisconsin (juni)Numbers and rates
CasesUnvaccinated: 17,071Fully vaccinated: 10,295Boosted: 21,407
HospitalizationsUnvaccinated: 351Fully vaccinated: 205Boosted: 429
DeathsUnvaccinated: 35Fully vaccinated: 21Boosted: 48
Rates per 100,000
CasesUnvaccinated: 836.6Fully vaccinated: 306.6Boosted: 803.5
HospitalizationsUnvaccinated: 24Fully vaccinated: 4.8Boosted: 9.2
DeathsUnvaccinated: 3.2Fully vaccinated: 0.5Boosted: 0.9
Vaccinated (as of Aug. 30)Fully vaccinated: 61.6 percentBoosted: 35.4 percent
Wyoming (juni)NumbersHospitalization data not provided
CasesUnvaccinated: 3,706Fully vaccinated: 970Boosted: 1,351
DeathsUnvaccinated: 8Fully vaccinated: 3Boosted: 3
Vaccinated (as of juli 1)Fully vaccinated: 42.7 percentBoosted: 20.9 percent

Notes: Case, hospitalization og death data frå dei ulike delstatane sine helsedepartement. Dei fleste vaksinasjonsdataa er frå delstatane, supplementert av andre kjelder, primært CDC. Våre uthevingar.] 

Justerte data

Einskilde ekspertar seier ein ikkje kan utleie mykje frå data på delstatsnivå, særleg om dataa ikkje har blitt justerte.

«Problemet med desse dataa er at det er så mange variablar som manglar som kan forvrenge utfallet ein følger,» sa dr. Andrew Bostom, tidlegare associate professor i medisin ved Brown University, til Epoch Times via e-post.

For data som gjeld vaksinasjon, er det best å bruke randomiserte, kontrollerte forsøk, la han til, og viste til  ein studie som hadde funne – etter analyse av dei første kliniske dataa – at vaksinerte hadde større sjanse for alvorlege biverknadar.

Nokre av delstatane utførte aldersjustering, for å ta omsyn til det faktum at eldre folk meir sannsynleg tar både grunnvaksinane og booster-dosane. Alle dei åtte delstatane som føretok aldersjustering viste høgare ratar for minst ein av dei målte variablane for dei boosta i forhold til dei fullvaksinerte. I Wisconsin, t.d., var raten av sjukehusinnlegging blant dei boosta 9,2 per 100 000—nær dobbelt så høg som for fullvaksinerte. 

I to av delstatane—Minnesota og New Mexico—var ratane for smittetilfelle blant boosta til og med høgare enn for dei uvaksinerte.

Pfizer og Moderna har ikkje svart på førespørsel om kommentar.

Omsett og avkorta av Monica Sortland

https://www.theepochtimes.com/health/boosted-worse-off-than-vaccinated-in-many-states-data-show_4920614.html

Forsidebilde: Rick J. Brown

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Etter hvert som stadig flere opplever nære og kjære dø eller sykne hen, og selv er istand til å få to pluss to til å bli fire, de kjenner kanskje ikke til tallene og statistikken, behøves ikke, for de vet det fordi de ser det med egne øyne i nærmiljøet at folk i sin beste alder dør og det er lett å se hvorfor for den som vil se, kvinner spontanaborterer som aldri før, nyhetsankre segner om på direkten, løgnene holder ikke vann, det er så åpenbart at en må være zombie for ikke å se det. Som noen antagelig dessverre allerede er i de tilfeller hvor piggproteinene herjer mest i hjernen.

  Svar
  • Men, e, på samme vis som det var få av oss som har noen kjente/kjære som har dødd av Covid.
   Så er det likedan med noen som dør av injeksjonene. – Om tallene er/blir omtrent like store. (?)
   Vi får nok uansett ingen daglige oppdateringer om injeksjons-skadde/døde. ;-)

   Så derfor behøves tallene og statistikken; – hvis disse injeksjons-skadde/døde da ikke blir skjult i sekken ‘Langtidscovid’.

   Svar
   • Ja, flott og nødvendig at statistikkene kommer fram, HER og hos Steigan og hemali.no og andre frie media, men det går dem hus forbi som ser dagsrevyen og ferdig med den, for dette er tall statskanalen og det øvrige msm ikke vil nevne. Ved yrkesgrupper som piloter og proff-fotballspillere og nyhetsankre som segner om er det etterhvert vanskelig å snakke det bort. Altfor unge Lisa Marie Presley dør, av hertestans. Det burde begynne å bli åpenbart selv for de sløveste hvordan dette henger sammen.

 • Plutselig, uventet og uforklarlig døde Lisa Marie Presley, 54, av hjertestans.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Våre medier forteller det ikke.

Men nå forberedes noe avgjørende i Ukraina fra russisk side.

Forrige innlegg

Ana Belén Montes er nå sluppet ut av USA-fengsel.

Satt i 21 år i USA-fengsel for spionasje til fordel for Cuba.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.