POSTED IN Endring av politikken, Globalisering

Ny teknologi og lynrask kommunikasjon gir nye muligheter:

Hvordan kan den rikeste eliten manipulere og kontrollere verdens befolkning.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen er svært lang og krevende å lese. Det er en del fremmede uttrykk for mange og noen er ganske tekniske. Men den er svært skremmende fordi den skisserer opp en mulig (ikke usannsynlig) plan for hvordan eliten forestiller seg en fremtidig verden, altså hvordan de kan omdanne verden utfra egne ønsker og behov. Hovedaktørene er verdens rikeste mennesker med tilknytning til WEF (Verdens økonomiske Forum), med Claus Schwab i ledelsen.

Vi legger frem en kort definisjon her på et av de uttrykkene som brukes i artikkelen for å lette leseopplevelsen:

Kyborg er et vesen med både biologiske og teknologiske komponenter.

I artikkelen fremgår det at kombinasjonen av digital teknologi og lynrask kommunikasjon (5G) gir verdens mektigste redskaper til kontroll og manipulering av jordens befolkning og at nedstengningstiltakene med begrunnelse i Koronaen var ledd i en slik prosess.

Knut Lindtner

Redaktør

Klaus Martin Schwab er en tysk økonom som er grunnlegger av og arbeidende styreformann for Verdens økonomiske forum. Wikipedia

The Great Reset`s 5G Kyborg økosystem.


Av Dr Joseph Mercola

Artikkeloversikt:


-The great reset er en globalistisk plan som settes i verk med lynets hastighet. Covid-19-pandemien var en vesentlig ingrediens i planene, men for virkelig å sette fart i teknokratenes ambisjoner er det helt nødvendig med en krig. 


-De behøver kaos, tap av menneskeliv, og finansielt kaos for å skape desperasjonen som er helt nødvendig for å få menneskene til å oppgi vår frihet og overgi oss til tyranniets kontrollmekanismer.

 
-The World Economic Forum (WEF) har i årevis propagandert for innføring av en digital identifikasjon, og å sikre at alle på planeten har en legal digital identitet er en del av FN`s 2030 bærekraftmål.


-Det er en vesensforskjell mellom identitet og identifisering. Identifisering betyr å eie dokumenter som beviser hvem du er. Men en digital identitet er IKKE bare en type identifisering. En identitet viser hvem du virkelig er, og en digital identitet vil oppbevare en permanent registrering og lagring av alle dine valg og handlinger 24/7.


-Disse dataene kan deretter brukes mot deg.


-WEF har med all tydelighet utlagt at din digitale identitet vil bestemme «hvilke produkter , tjenester og informasjon vi kan benytte— eller motsatt, hva som vil være stengt for oss»

https://youtu.be/ivVwhF6_4Kw


Uansett om folk har oppfattet det er The Great Reset en globalistisk plan (forøvrig implementert i den norske regjeringen av Erna Solberg og co her i landet, O.A.) som skrider fremover med lysets hastighet.

Covid-19-pandemien var et nav i planleggingen av det som skjedde, som også beskrevet i Klaus Schwab`s bok «Covid-19:The Great Reset»1), men for å kunne fullføre teknokratenes ambisjoner var det helt nødvendig med en krig som Dr Vernon Coleman rapporterte i The Expose:2)


«Når de nå har fått de fleste til å gjemme seg under sofaen eller sengen pga den falske covidtrusselen, har de i tillegg introdusert to nye trusler til menyen: Krig og uvær. Dette var noe de hadde planlagt lenge, og for riktig å holde oss på tå hev kommer noe av uværet til å være av den riktig slemme sorten. Disse vil sannsynligvis  være kunstig frembrakte værfenomener. 


Og det vil oppstå vamebølger, kraftige snøfall og sannsynligvis en tsunami eller to (som er enkle å iscenesette med en undervannseksplosjon som jeg tidligere har forklart). Man kan selvsagt ikke drepe milliarder ved hjelp av uvær, men dette vil presse opp priser på mat og energi og drepe millioner ved hjelp av havarerte økonomier, fattigdom og sult.

 
De siste stormene i UK førte til øyeblikkelig nedstengning av skoler og togstans( for det tilfelle at et tre veltet og skadet noen)pluss at utkjøring fra supermarkedene ble stoppet. Alt en massiv «overkill» i den hensikt å skade samfunnet og økonomien. Og vi må huske på at befolkningskontroll er en av hensiktene bak det som skjer nå.


Kriger kommer også, noe de truet med for en tid siden. Vi går på ny mot en kald krig med Russland og Kina på den ene siden, og USA og Europa på den andre siden.Det er bortimot utenkelig at ikke Schwab regisserer dette. Hvis vesten skulle beslutte seg for å gripe inn militært i krigen mellom Ukraina og Russland, vil det være fordi konspiratørene ønsker det siden de ser at det vil bidra til ytterligere å ødelegge global økonomi og ende i millioner av dødsfall.


Vi må også huske at å kontrollere den globale økonomien er en helt vesentlig del på veien mot the Great Reset. Retorikken som nå kommer fra London og Washington tyder på at både Johnson og Biden er desperate etter å forverre situasjonen, forårsake mer terror, få opp energiprisene og skremme livet av alle.


Når du først innser hvordan planen deres er, er det lett å forutse hva som er neste trekk. Husk på at covidsvindelen bare var starten. Konspiratørene har bare helt nylig startet kampanjen for å ta total kontroll.»


TOTAL KONTROLL VED HJELP AV DIGITALE ID´ER


Og dessverre har Coleman helt rett. Det hersker ingen tvil om at værhendelser og verdenskrig har vært  deler av planen allerede fra begynnelsen. De trenger kaos, massedød og finansielt kaos for å kunne skape den nødvendige desperasjonen hos folk for at de skal være villige til å oppgi friheten.

 
Men pisk er ikke det eneste verktøyet i teknokratenes verktøyboks. De bruker også gulrot, og lettelser i dagliglivet er en av dem.Det er også en av hensiktene med å innføre digital ID. WEF har i årevis gått inn for innføring av denne IDen, for å sikre at alle jordens mennesker har en lovlig digital identitet. Dette er en viktig byggestein i FN´s Agenda 2030. 3)


Et fordelsprogram (convenience) er et nøkkelincentiv for digital ID.Med en digital ID på mobilen (og evt en implantert chip), kan du gjøre alt fra å sjekke inn hos legen din til å ta opp lån. 


I en artikkel fra WEF4) som promoterer digitale IDer, bruker de også som argument at millioner av mennesker som flykter fra hjemlandet sitt pga krig eller forfølgelse ikke kan sikre flyktningestatus hvis de skulle ha mistet sine identitetspapirer i situasjonsbetinget forvirring. Tydeligvis vil de ha oss til å tro at ingen vil flykte fra hjemlandet uten en mobiltelefon i hånden. Eller har de til hensikt å starte implantasjon med en gang?


De hevder også at en milliard mennesker ikke har noen lovlig identitet, og at de derfor ikke kan åpne en bankkonto, oppnå lån eller bruke sin stemmerett. Men er dette virkelig god nok grunn til å presse en digital ID på alle, uansett om du har bruk for den eller ikke? Nei, for dette har ingenting med behov å gjøre. Heller ikke med lettelser i dagliglivet. Det har å gjøre med kontroll.


HVEM HAR NYTTE AV FINANSIELL ÅPENHET?


I samme artikkel 5), gjennomgår WEF en app med en fiks «åpenhetsmekanisme». Argumentet er at den muligheten vil gjøre veldedighetsdonasjoner sporbare. Dermed kan alle slike transaksjoner følges helt fra giver til mottaker.


Men alle som har satt seg inn i WEF´s planer for menneskeheten vil vite at dette eksempelet er tøv. Et system med finansiell åpenhet vil aldri bli brukt til å gi folk flest innsyn i en organisasjons forehavender. Derimot vil det bli brukt til å gi det ledende teknokratiet fullt innsyn i alle våre transaksjoner. 


Den kanadiske frihets-konvoien og president Trudeau`s bruk av nødlovene (the Emergency Act) ga et sjeldent innsyn i den makten de ønsker seg over dine finanser. De ønsker å være i stand til å skille ut hver eneste person som kan være til bryderi for myndighetene, og sette dem i stand til inndragninger og bøter som ikke står i forhold til forsyndelsen. Trudeau måtte sette inn ekstraordinære unntakslover for å få til det samme. 


I fremtiden ønsker den regjerende kriminelle eliten å være i stand til å gjøre dette automatisk og etter forgodtbefinnende. Og du trenger ikke være i tvil, digitaliseringen av din identitet vil bety at de har makten til å strupe økonomien din hvis du ikke oppfører deg som de ønsker. I verste fall kan de stenge av din identitet  . Da vil du hverken ha tilgang til tjenester eller økonomi til å klare deg. 


Faren ved digitalisering kombinert med innhenting av alle personlige data kan ikke overvurderes. Som WEF selv sier det; vår digitale ID «avgjør hvilke produkter, tjenester og informasjon vi får tilgang til—og motsatt, hva vi stenges ute fra».6) Forteller ikke dette deg alt du behøver å vite?


FORSTÅ DYBDEN AV «DIGITAL IDENTITET»


I en artikkel i The Sociable, advarer Tim Hincliffe:7)


«Din digitale ID kan bli brukt mot deg hvis the great reset blir gjennomført. Digital ID har muligheten til å bedre levevilkårene til millioner, men kan også brukes av autoritære regjeringer for profilering og aggressivt press for å fremtvinge ønsket oppførsel i et sosialt kredittsystem. 8)


Ideen bak en digital ID er ganske enkel. Alle data som samles inn fra hver eneste samhandling med private og med offentlig sektor er med og skape din personlige ID. Disse dataene kan inkludere:


-Søkehistorikk

-Handlinger på sosiale medier

-Online profil

-Stedslokasjon, vite hvor du er til enhver tid.

-Legejournaler og medisinske data.

-Din finansielle situasjon

-Rettsdokumenter

-Og mye mer

Ved å registrere hver eneste samhandling ser WEF for seg at din digitale identitet blir linket til:


-Hvert eneste klikk, kommentar og deling du gjør på sosiale medier.

-Hver eneste finansielle transaksjon som du registrerer.

-Ditt oppholdssted og hvor du reiser-Hva du kjøper og selger

-Din personlige helse og medisinske journaler

-Hvilke websider du besøker

-Din deltagelse i samfunnsaktiviteter som stemming ved valg, skatter, donasjoner osv.

-Energiforbruk

-Og mye mer

På den måten blir din digitale ID en konto for din sosiale oppførsel, som da kan vurderes og straffes. Det vil oppstå et klassesystem hvor noen mennesker vil få adgang til priviligert informasjon, produkter, og/eller tjenester basert på de dataene som er lagret på din personlige ID.


Grafikken under, fra WEF, illustrerer hvordan din digitale ID vil samhandle med verden. Hver eneste lille ting du kan forestille deg kan forbindes med din digitale ID, og din oppførsel, hva du tror på og hvilke meninger du har vil diktere hva du kan og hva du ikke kan foreta deg i samfunnet. Den vil åpne dører hvor andre lik deg selv er velkomne, og lukke dører hvor du ikke er ønsket adgang. 


Hvis du tenker at ideen med vaksinepass er sinnssyk; vent til din adgang til kritisk infrastruktur og tjenester er avhengig ikke bare av vaksinasjonsstatusen din, men også av hvilke bøker du har kjøpt, hvilke ideer du har delt på sosiale medier, og av hvem du har støttet økonomisk.

 

 

digital identitet

 

FORSKJELLEN PÅ IDENTIFISERING OG DIGITAL IDENTITET

Hincliffe anfører helt korrekt at det er stor forskjell på identitet og identifisering. Identifisering refererer seg til dokumenter som beviser at du er den du sier du er. En digital identitet er IKKE bare en form for identifisering. Som du kan se av listene og grafikken over, er det noe mye mye mer. Mens identiteten din er dokumentasjon på den du er, vil en digital ID gjøre en fortløpende registrering og lagring av oppførsel og valg 24/7.

«Identitet omfatter alt som gjør deg spesiell», anfører Hincliffe,9) og identiteten din er det WEF er virkelig interessert i. Hvis du skulle finne på noe som de anser som uakseptabelt, kan alle sosiale interaksjoner som meldinger og e-mail , hvilke finansielle transaksjoner du gjør, og hvilke ting du ellers måtte foreta deg som registreres bli brukt mot deg».

Det hersker ingen tvil om at nøkkelen til effektiv manipulering og kontroll av verdens befolkning ligger i tilgang til vår digitale ID.Hacker og teknisk rådgiver Trent Lipinsky i Coin Telegraph påpekte det samme:10)

«Med bare noen små justeringer av koder, kan Blockchain bli korrumpert av myndighetene til å bygge sosiale slavesystemer.Hvis en verdensregjering gjør krypteringsteknologi i  onde hensikter lovlig og derved ødelegger godkjenningsprosedyrer for å kunne slavebinde befolkningen, vil vi kunne ende opp med digitale betalingsmidler som kan brukes mot jordens befolkning».

DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUSJON

Folk er ikke bare forvirret av hva en digital ID egentlig innebærer. De fleste begiper heller ikke intensjonen og målet med den fjerde industrielle revolusjon; et begrep som ble oppfunnet av Schwab og promotert gjennom WEF.

Schwab og hans allierte teknokrater drømmer om å gjøre mennesker til cyborger med bare liten eller ingen kapasitet til fri vilje. Å virkelig skjønne hvor sinnssykt  maktgale disse menneskene er utgjør et stort tankemessig hinder for de fleste av oss. Men en forståelse her er fullstendig avgjørende for å få gjort noe med dette.

Den fjerde industrielle revolusjon er bare et annet ord for transhumanisme. Jeg antar at de anså at det ville være lettere å lure folk med dette begrepet enn å fortelle folk hva det egentlig innebærer. 
Schwab selv har angitt at «den fjerde rindustrielle revolusjon vil føre til en sammensmelting av vår fysiske, vår digitale og vår biologiske identitet»11) I tillegg til ditt eget 5G- sky-«forsterkede» selv forutser WEF også i nærmeste fremtid at alle våre digitale identiteter kobles sammen i et «kroppenes internett, IoB».12,13)

 

KROPPENES INTERNETT

I sin 2020 utgreiingsdokument om IoB,14), beskriver WEF IoB som et økosystem med «et usedvanlig antall sensorer», inkludert emosjonelle sensorer som er «svelget, festet på, eller implantert i kroppen for å måle, analysere og til og med modifisere både kropp og oppførsel.»

Så her er det med deres egne ord. De forteller at de ønsker å forandre vår oppførsel og kontrollere vår mentale virkelighetsforståelse. Og hver eneste nye teknologi og hver enestge overvåkningsmulighet vil de ta i bruk for å virkeliggjøre sitt mål.

«Hvem er det som kan dra nytte av hver eneste intime detalj om ditt liv?» spør Hincliffe. Ifølge en nylig utgitt RAND corporation rapport 16)kan IoB føre til gjennombrudd i medisinsk kunnskap. Eller det kan medføre en overvåkningsstat av hittil ukjent omfang og med tragiske konsekvenser.

Det kinesiske kommunistpartiet (CCP) har benyttet begrepet IoB til å skape et Orwellisk overvåkningsregime som knytterinnbyggernes digitale ID til et sosialt kredittsystem.

Fra «udugelig gjeldsslave»-apper som advarer innbyggere hvis de kommer nærmere enn 500 meter fra en som har gjeld, til DNA-testing 18) av over en million uigurer som ble sendt til omskoleringsleirer 19) , må det kinesiske kommunistpartiet sies å være et levende eksempel på noen av de fryktelige måtene digitale IDer kan misbrukes.

The great reset er ikke noe folkelig mandat. Tvert imot er det en fabrikkert ideologi kokt sammen av en liten gruppe ikke-valgte globalister for å påvirke «stakeholders» til å skape en ny økonomi og sosial struktur ut fra ødeleggelsen av den gamle..men burde Davos`elite få mandat til å avgjøre vår fremtid?

VI HAR BLITT GRUNNLURT

Den sjokkerende realiteten er at COVID-pandemien ikke var en naturlig hendelse. Den var en del av planen, som alt det andre. I 2018 og 2019 planla, trente på og koordinerte denne mafiaen hvilken respons de skulle gi på pandemien i flere simuleringsøvelser (Clade X og Event 201). Og løsningene de kom frem til var i full overensstemmelse med The great reset, ifølge Hincliffe.20)

Med andre ord; alle tiltakene som har blitt satt i verk under pandemien hadde bare ett mål, og  ingenting med å redde liv å gjøre. Tvert imot hadde de med å videreføre The great reset `s planer, noe som krever en verdensregjering.

Schwab selv har skrytt av å ha lært opp og utplassert politiske ledere i mange regjeringer rundt om i verden. Dette er også med på å forklare hvorfor så mange ledere frivillig har gått med på tiltak som har vært påfallende destruktive både for innbyggere og økonomi. 

Og den eneste måten alt dette gir noen fornuftig mening, er å akseptere at den teknokratiske mafiaen , som i flere tiår har operert med en skjult agenda og i hemmelighet omtrent som trollmannen fra Oz, ønsker at økonomien skal ødelegges. Og grunnen er at dette gir dem mulighet til å fjerne den gamle økonomien og isteden innføre en nytt heldigitalt system hvor de har tilgang til din bankkonto og dermed kan straffe uønsket oppførsel  med bøter. 

Og de ønsker småbedrifter bort, slik at det eneste som gjenstår er deres egne monopoler. De ønsker massedød, fordi roboter og kunstig intelligens skal ta over storparten av tilgjengelige jobber. Planen er å innføre en universell lønn, så jo færre mennesker, jo bedre. 

De ønsker skremte, uutdannede og sosialt hjelpeløse barn, som er lettere å forme til lydige undersåtter som lettere godtar mentale implanterte sporingsenheter og AI som gir beskjed når de skal ta medisinen sin.

De bryr seg overhodet ikke om hva du ønsker, for for dem er du ikke engang menneskelig. De er mennesker, du er bare en salgsvare, og de har beregnet hvordan de skal tjene på hver eneste handling du gjør, pluss noen til. 22)

Alt snakket om felles goder, rettferdighet og likhet er bare propaganda.Teknokratenes ide om rettferdighet og likhet innskrenker seg til at vi alle havner i samme økonomiske elendighet. Og som WEF selv sier: «Innen 2030 vil du ikke eie noe.» For hvem vil eie noe? De vil.

ER ET CYBERANGREP DET NESTE?

I en annen nyere artikkel i Sociable,23) belyser Hincliffe gryende cybersikkerhets- risiki og WEF`s Juli 2022 Cyber Polygon24) event, som vil fokusere på «å heve globalt cybersikkerhetsnivå» i sektorer som benytter skyservice, som bl.a.finans, handel, helseomsorg, transport m.m.. Ifølge Schwab har «manglende cybersikkerhet blitt en betydelig og nært forestående fare for samfunn over hele verden». I 2020 hevdet han :25)

«Vi trenger vaksiner for å immunisere oss. Det samme er tilfelle for cyberangrep. ..vi trenger å bygge IT infrastruktur som har digitale antistoffer innebygget for å beskytte dem..
Vi kjenner alle til det fryktelige scenarioet som oppstår ved et massivt cyberangrep, men unnlater likevel å legge vekt på det, selv om det vil kunne gi bråstopp i både energiforsyning, transport, sykehusvesen og samfunnet i det hele..COVID-19-krisen ville bli sett på som en liten forstyrrelse sammenlignet med et cyberandrep.»

Og basert på hvordan andre øvelser på magisk vis har manifestert seg i verden, er det ikke urimelig å mistenke at det planlegges et stort cyberangrep av de samme menneskene som sier de ønsker å beskytte oss mot det. 

Men selv om det ikke skulle skje, så kan vi i alle fall være helt sikre på en ting: Uansett hvilke cybersikkerhets- virkemidler de setter i verk vil de støtte  teknokratenes agenda , som er å slavebinde menneskeheten i et 5G cyborg økosystem samtidig som de opphøyer seg selv til gudestatus, samtidig som de begrenser livene til oss andre ved bruk av algoritmer og kunstig intelligens. 

Å hindre dette vil kreve solidaritet og enhet av verdens mennesker i en hittil ukjent grad. Det eksisterer billiarder av oss, og kanskje noen få tusen av dem, men deres teknologiske og finansielle kontroll gjør likevel dette til et slag mellom David og Goliat.


Forskjellen mellom vår aktuelle situasjon og den som ble beskrevet i bibelen er at ingen Goliat kan vinne på egenhånd. Vi må gå sammen i full enighet, på samme måten som millioner av maur danner en felles kropp. Vi har kanskje ikke tilgang til deres våpen, men vi har likevel den store fordelen av å være tallrikt overlegne. 

Jeg tror svaret er at vi nekter å være med på alle løsninger som kommer fra denne kriminelle globale eliten, samtidig som vi bygger våre egne parallelle samfunn og næringsliv— et «reset» som vi selv ønsker i motsetning til det de vil pådytte oss. Det vil ikke bli enkelt, men alternativet er at menneskeheten blir ødelagt. 

Notater

1  COVID-19: The Great Reset av Klaus Schwab (PDF)

2  The Expose’ 28. februar 2022

3,  4,  5  World Economic Forum 20. november 2020

6  WEF Insight Report, Identity in a Digital World september 2018

7,  9,  11,  15,  20  The Sociable 23. november 2020

8  Business Insider 29. oktober 2018

10  Coin Telegraph 12. april 2020

12  Rand Corporation 29. oktober 2020

13  Rand Corporation IoB: Our Connected Future

14  WEF, Shaping the Future of the Internet of Bodies, juli 2020

16  Rand Corporation, The Internet of Bodies

17  WEF The Global Risks Report 2019

18  The Sociable 19. desember 2019

19  The Sociable 6. desember 2019

21  Twitter James Melville 26. januar 2022

22  PC Magazine 27. april 2020

23,  25  The Sociable 16. februar 2022

24  Cyber ​​Polygon 2022

Utvalgt bilde er fra The SociableDen opprinnelige kilden til denne artikkelen er Mercola Copyright © Dr. Joseph Mercola , Mercola , 2022

Oversatt av Hans Borge

Forsidebilde: David Gifford

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • THE GREAT RESET
  14 mars 2022 8:30

  Dette er i realiteten WW3 folket mot «eliten» og hvis vi ikke stopper den mange megalomane psykopatiske maktsyke parasittene i «eliten» så kommer generasjoner fremover til å leve som slaver uten å eie noe, uten NOEN form for frihet og totalt uten noen som helst form for makt, uten makt over seg selve eller sitt eget liv. Bare se på slagordet til WEF «YOU will own NOTHING and be happy» og hvis du ikke er lykkelig med ingenting så bærer det rett i «corona» konsentrasjons leirene….

  Anbefaler alle å lese boken «the great reset» skrevet av WEF lederen Klaus Schwab, der står alle planene eliten har for verden forklart både hvordan og hvorfor. Boken er tilgjengelig gratis på nett som pdf.

  Svar
 • Interessant artikkel, takk for den; synd den kom ut uleselig mot slutten, for det kunne være fint å få med seg alt. Jeg visste det er ille, og nå vet jeg det er enda verre enn jeg trodde. Vanlige, vennlige, sinnsfriske mennesker kan vanskelig forestille seg hvor onde de ondeste kan være. En fullstendig psykopatisk og sadistisk mafia har tatt over. Og de norske i mafiaen er mange, og høyt på strå, som Børge Brende. Agenda 2030 er som en kreftsvulst som brer seg, og brer seg raskt over verden. Adferden til YGL-læreguttene og -jentene er utrolig avslørende når vi ser Emmanuel Macrons forakt for folket, for ikke å snakke om monsteret, Jacinta Ardern, i New Zeeland, som tydelig morer seg over stigende selvmordsstatistikker.

  Svar
 • Northern Light.
  14 mars 2022 12:14

  Når byttemidlet penger som fysiske mynter og sedler blir byttet ut med digitale penger må en være logget på en digital verden for å være «innenfor». Befolkningen holdes hele tiden på tå hev og frykt i en tilværelse som kan sammenlignes med et åpent fangenskap, smarttelefonen eller mikrochipimplantatet blir den elektroniske fotlenken.

  Det gir kontroll over befolkningene på individnivå med et minimum av personell for overvåking og administrasjon, herskerklassens drøm går i oppfyllelse. Mobilen og eller implantatet sender alle data over 5G nettet til sentraldatamaskinen styrt av AI. Det er en grunn til at 5G nettet også er finansiert av det offentlige i mange land.

  En nasjon uten egen sentralbank og en egen valuta er ingen nasjon, den blir underlagt den sentrale datamaskinen hvor den er plassert i verden. Det er det globalistiske finansfolket er ute etter, en verden uten landegrenser og nasjonal identitet.

  Det er derfor herskerklassen av billionærer vil ha en digital verdensbankvaluta, for den digitale teknologien kjenner ingen landegrenser, og samsvarer med herskerklassens mål om at hele verden skal bli et eneste stort frihandelsområde med fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester.

  En må ikke ha noen illusjoner om at herskerklassen gjør dette for fellesskapets og individets beste. Finanskapitalen er ute etter maksimal profitt med minst mulig utgifter, og når kapitalen nå tar over offentlige oppgaver, «private public partnership» som det introduseres som, blir alle sosiale rettigheter privatisert.

  Kapitalen vil ikke ha utgifter på eldre og andre utenfor det yrkesaktive livet på offentlige ordninger, helst skal folk i slaveklassen som ikke har råd til eller får private helse og sosiale forsikringer under øvre middelklasse falle død om på sin siste produktive dag. Uproduktive blir «ryddet bort» av mRNA-injeksjoner, for med et redusert immunforsvar faller de raskt i fra med en «naturlig» død av slag, blodpropp og andre alvorlige sykdommer. Fattigdom utryddes ved å utrydde fattige, på en måte som ikke vekker panikk hos de andre i slaveklassen som får leve i den nye verdensordningen.

  Tiden for The Great Reset er nå, fordi teknologien tillater det. Først må statsgjelden til de fleste land bli ubetalbar, ødeleggelsen av økonomien for arbeiderklassen og middelklassen verden over sørger for det. Så kan bankkartellet, eieren av verdens gjeld og dermed eier av verdens land introdusere en digital verdensbankvaluta som de vil.

  I kaoset som de har orkestrert, kan de ta over eierskap til verdens energi og matproduksjon, og vil kunne forme sin nye verdensordning som de vil med kontroll over verdens landressurser. Dette er katastrofekapitalisme og globalisme som forfatteren Naomi Klein best beskriver det i sin bok sjokkdoktrinen.

  Globalismen akkumulerer all kapitalmakt, eierskapsmakt, krigsmakt, politisk makt og retts-makt hos en promille av verdens befolkning. Det er beslutninger av kapitalens politikere gjort over flere tiår som har gjort at kapitalen nå er i posisjon til å danne verdensregjering. Sovende politisk uinteresserte befolkninger lot det skje og må nå betale prisen, for det kapitalen har tatt gir den ikke tilbake.

  Her i Norge produserer vannkraftverkene mer enn nok for industri og husholdninger, og selv om den koster bare 10-12 per kwh å produsere, betaler vi 20-30 ganger mer på grunn av ACER. Og selv om Norge er en av verdens store produsenter av olje, kan vi måtte betale over 30 kr per liter. Det motsatte av globalisme er at folket har eierskap, selvråderett og suverenitet over naturressursene, egen sentralbank med egen valuta, egne landegrenser og eget forsvar uten amerikanske militærbaser på Norsk jord. Har det ikke vært klart før, bør det bli klart nå.

  Svar
  • En fin beskrivende artikkel, takk. Og gode kommentarer.

   » Da vil du hverken ha tilgang til tjenester eller økonomi til å klare deg. »

   ‘Det er ikke farlig for meg, jeg har ikke tenkt å gjøre noe ulovlig, og vi etterlater oss jo digitale spor i dag også gjennom mobiltelefon, klokker og bompasseringer. ‘
   – er det mange som uttaler ved en meningsutveksling rundt temaet.

   Og med en (utopisk)vennlig regjering, og man oppfører seg som lydige sauer, kan dette kanskje være sant.
   Men tenk deg så å være under en verre, f.eks. verdens- (?) regjering. Eller om våre folkevalgte idioter lar seg styre av over-nasjonale organer, fullstendig.
   Vi blir hjelpesløse fanger.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Underkommuniseres i Nato-mediene:

Nato og USA har størst ansvar for Ukrainakrisen.

Forrige innlegg

De sa den var 95% effektiv.

Men vaksineringen var en bløff.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.