POSTED IN Klima

Klimahypotesen er gal.

Ny studie viser at temperaturen på Jorden steg før menneskelige CO2-utslipp startet.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Chris Morrison

Dramatiske nye bevis viser at temperaturen på jorden steg før en økning i atmosfærisk karbondioksid. De nye funnene skaper betydelig bekymring i klimavitenskapens etablerte verden, der en politisk fortelling som fremmer Net Zero, krever at det er ubestridelig at temperaturen stiger etter at mennesker bruker fossilt brensel. Kontroversen har bygget seg opp i omtrent et år siden de første funnene først ble publisert av U.K. Royal Society.

Den siste rapporten kommer fra fire forskere, som bruker sofistikerte teknikker for å undersøke data fra en rekke temperatur- og CO2-datasett over de siste 60 årene. Som med de første funnene publisert av Royal Society, fant de at årsakssammenhengen som sier at det er en CO2-økning før en temperaturøkning, ikke kan støttes vitenskapelig siden det tydelig er vist at temperaturen øker før en CO2 økning inntreffer, med seks eller flere måneder. «Alle bevis som kommer fra analysen, tyder på en årsakssammenheng med temperatur som årsak og CO2 som effekt».

Net Zero-prosjektet er fundert på antagelsen om at mennesker påvirker en klimatermostat ved å bruke fossilt brensel. FN-klimapanelet fremmer at all variasjon i klimaet siden 1900 har vært forårsaket av mennesker. Men hypotesen om menneskeskapte klimaendringer har alltid vært usikker, siden ingen kan bevise den faktiske oppvarmingen som kan forventes, og vitenskapelige observasjoner som går tilbake 600 millioner år, gir lite bevis for en avgjørende sammenheng. Det vil være vanskelig for klimaalarmister å avkrefte disse funnene, siden den vitenskapelige prosessen krever å kritisk undersøke og rettferdiggjøre enhver årsakssammenheng.

Hovedforfatteren av rapporten er professor Demetris Koutsoyiannis fra University of Athens, og de tre andre bidragsytere er fra Athen, London og Poznan. Artikkelen har tittelen «Om høner, egg, temperatur og CO2: Årsakssammenhenger i jordens atmosfære». Referansen til høner og egg fremhever et grunnleggende, eldgammelt konsept i den vitenskapelige prosessen. Hva er rekkefølgen av årsak og virkning – hva kom først, høna eller egget?

Denne artikkelen kan godt fremskynde avvisningen av den vaklende hypotesen om at mennesker påvirker klimatermostaten, og kan kontrollere den ved å regulere sin egen CO2-produksjon. Hvis menneskeskapt CO2 gjorde klimaet varmere, ville det bare kunne påvises over en lengre periode. Men den lengre perioden gir ikke mye bevis på en direkte sammenheng, der de siste 150 årene har vist stigninger, fall og pauser i de globale registrerte temperaturene.

I stedet har klima-alarmister måtte falle tilbake på anomalier som viser engangs-avvik fra normen. Det er umulig å knytte menneskeskapt CO2, eller faktisk hvilken som helst CO2, til uvanlig vær over en måned eller så. Dette har selvfølgelig ikke stoppet pseudovitenskapsfolk som bruker datamodeller, fra å hevde at de kan knytte en værhendelse til en langsiktig trend.

En graf viser hvor uvitenskapelig bruken av unntak for å bevise en dommedagsprediksjon kan være. Den viser den globale temperaturen målt av satellitter siden 2015, og avslører en liten nedadgående trend de siste åtte årene. Men det er avvik fra normen, både høyere og lavere over perioden inkludert en topp som går opp i år. Klima-alarmister forklarer varme-toppene som katastrofale, men ignorerer den langsiktige trenden. Når The Guardian har en forsidehistorie om at forskere er lamslått av planetens rekordvarme i september, bør de få hodet undersøkt.

Forskerne står fast på at det ikke er mulig å tilskrive klimaendringer bare utfra en menneskelig påvirkning. Ikke minst kan ikke det forklare 4,5 milliarder år med skiftende klima. Biosfæren produserer mer biomasse ved høyere temperaturer med flere biokjemiske reaksjoner – med andre ord plantevekst. Dette fører til en «grønnere planet som igjen produserer enda mer av den såkalte «karbongjødslings-effekten». Dette har skjedd i løpet av de siste tiårene med 14 % mer plantevekst observert over hele planeten, en prosess som utvilsomt har ført til mindre global hungersnød.

Forfatterne konkluderer med at det er naivt å forvente fullstendige svar på problemer knyttet til komplekse systemer, eller å anta at et komplekst system er i permanent likevekt, og at en ekstern årsak er nødvendig for å få det ut av likevekten og forandre det.


Fra The Daily Sceptic, publisert 8. oktober 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og forkortet. Linker og graf i originalartikkelen.
Morrison er Daily Sceptics redaktør for miljøsaker.
Originalartikkel: Settled Science Shock: Earth Temperatures Rise AHEAD of CO2 Emissions, Say Scientists.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • wasan Totland
  11 oktober 2023 16:49

  Man må altså være ekspert for å fatte at når det blir varmere så blir det mere plantevekst og fotosyntese som genererer mere o2 og co2.

  Svar
 • Mulig at det er tendenser til at det skjer stabilisering av den globale temperaturen når temperaturen blir høyere (ved at det skjer mer fordamping som lager mer skyer som igjen reflekterer mer sollys tilbake til verdensrommet, men høyere temperatur kan føre til økt smelting av isbreer mm – en ganske sammensatt situasjon)

  Det har skjedd en del ekstraordinære hendelser i senere tid som kan forklare den høye temperaturen i september 2023.
  Dette er slikt som vulkanutbruddet på Hunga Tonga i 2022 (som har ført til økt oppvarming som varer i kanskje 5 år fremover!) og redusert forurensning fra bruken av tungolje i skipstrafikken (mindre utslipp av svovel som har ført til økt temperatur).
  I tillegg kommer slikt som økt El Nino og økt utstråling fra solen.
  Mye av dette er midlertidige hendelser.
  https://berkeleyearth.org/september-2023-temperature-update/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kanskje noen faktisk var tjent med en ny krig.

De ble advart men ignorerte det.

Forrige innlegg

Kortnyheter fra hele verden:

Armenia bryter med Russland, krise i rekrutteringen til US Army osv.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.