POSTED IN Helse, USA

Studie fra USA om Covid:

Triksing med statistikk og omsertifisering av dødsårsak.

20 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Interessante funn om covid-dødstallene i USA

Av Th. Olsen

Det har blitt gjort en studie i USA av Dr. Genevieve Briand fra Johns Hopkins University med funn som mildest talt er interessante. Jeg kommer straks tilbake til hennes gjennomgang, men det som også er interessant er Johns Hopkins University i seg selv. Mange har nok fått med seg pandemiøvelsen Event 201 i oktober 2019. Her er et innslag om Event 201 av Spiro Skouras som så mange andre er svært skeptisk til timingen med denne pandemi-simuleringen 6 uker før covid brøt ut i Kina (https://www.bitchute.com/video/EwrQonXzO0FG/). 

Så til studien på dødstallene for covid utført av Dr. Briand hos Johns Hopkins University kalt Covid 19 deaths: a look at U.S Data. Her er et webinar hvor hun gjennomgår dette (https://www.bitchute.com/video/3ihv9O0UBS4B/). Fra midten av mars da pandemien startet til midten av september hadde USA nådd 1,7 millioner døde av alle årsaker, og ca 200 000 covid-relaterte døde (altså ca 12 % av total antall døde). Hun forklarer hvordan betydningen av covid på USAs dødstall kun kan forstås fullt ut ved å se på dødstallene av covid sammenlignet opp mot totale antall døde av alle årsaker. 

Et interessant funn var at prosentfordelingen mellom de forskjellige aldersgrupper i det totale dødstallet (alle årsaker) ikke endret seg etter at covid-pandemien begynte i USA. Dette er interessant i og med at narrativet og tallene for covid indikerer at covid rammer de eldre dramatisk hardere enn yngre aldersgrupper. Burde ikke da prosentfordelingen for døde blant de eldre øke etter at pandemien startet?

Søylene er per uke. Uke 1 er altså den første uken i perioden for studien, som starter februar og er frem til september. De første ukene og således begynnelsen av dette stablete stolpediagrammet er altså før pandemien begynner. Og den er også særdeles stabil gjennom perioden etter at pandemien har begynt selv om det var store forskjeller på hvor hardt pandemien raste innenfor denne perioden – for eksempel mellom sommeren hvor nesten ingen ble ført opp på dødsstatistikken for covid kontra april hvor pandemien «herjet» i USA. 

Ikke bare har ikke covid økt prosentandelen døde blant de eldre, men den har heller ikke økt totalantallet med døde av alle årsaker som har ligget mellom 50 000-70 000 per uke både før og etter pandemien begynte. Kort og godt har covid så å si ikke hatt noen effekt på de overordnede dødstallene i USA. Hvordan kan det ha seg at tallene indikerer noe helt annerledes enn folks oppfattelse av hva som foregår?

Så til det mest dramatiske. Dr. Briand så på dødstallene for forskjellige konkrete dødsårsaker fra 2014-2020. Dette var det gjort en analyse av i 2018. Mønsteret er at hvert år er den sesongbaserte toppen i det totale dødstallet av alle årsaker sammenfallende med en stigning også for alle de spesifikke dødsårsakene, hvor de tre spesifikke dødsårsakene som er øverst på listen er hjertesykdommer, respiratoriske sykdommer og gruppen influensa og lungebetennelse. 

“This is true every year. Every year in the U.S. when we observe the seasonal ups and downs, we have an increase of deaths due to all causes” – Dr. Briand.

Enkelt forklart – når det samlede dødstallet får sin sesongtopp hvert år så skyldes det alle de spesifikke dødsårsakene også har økning. Det interessante er at i år, i den sesongbaserte toppen (våren mars-april) oversteg covid-relaterte dødsfall hjertesykdom-tallene, som vanligvis alle andre år er på første plass som dødsårsak. Da Dr. Briand sammenlignet de spesifikke dødsårsakene for 2018 og 2020 var mønsteret noe helt annet i 2020 enn det i 2018 og det mønsteret som er vanlig hvert år. I år, når dødstallene totalt steg (sesongbaserte toppen) og også covidtallene steg sank de andre årsakene omtrent nøyaktig tilsvarende. Det var for eksempel en betydelig nedgang i hjertesykdom:

Det lilla innrammingen er fra 2018 hvor man ser sesongtoppen av alle dødsårsaker og de enkelte dødsårsakene som også har sine små topper. Til høyre er 2020 hvor man for det første ser at covid har oversteget hjertesykdom, og at hjertesykdom har en nedgang, og det samme har alle de andre spesifikke sykdommer. Under er grafene zoomet inn så man ser mønsteret bedre blant dødsårsakene lenger ned på listen.

“All of this points to no evidence that COVID-19 created any excess deaths. Total death numbers are not above normal death numbers. We found no evidence to the contrary” 

Covid-dødsfall har altså ikke ført til noe overdødelighet fordi samtidig med at covid-dødsfallene har økt har dødsfall for de andre årsakene som blant annet hjertesykdom gått ned nøyaktig tilsvarende. 

Til slutt kan det tillegges at da denne studien med utspring fra Johns Hopkins University kom ut valgte de selv og trekke den tilbake med følge av en erklæring på universitetets Twitterkonto. De sa ikke at noe var galt med selve studien, gjennomgangen eller at tallene var feil osv, men at studien kanskje var brukt til å spre misinformasjon om covid:

I forbindelse med dette webinar-eventen ble for øvrig Poorna Dharmasena, en masterkandidat i anvendt økonomi hadde følgende «vitenskapelige» kommentar til Dr. Briands funn og analyse: 

“at the end of the day, it’s still a deadly virus. And over-exaggeration or not, to a certain degree, is irrelevant”

Det er altså et dødelig virus, selv om tallene og analysen viser det motsatte ifølge Dharmasena…. Hvis jeg ikke overser grovt et eller annet her betyr disse funnene at covidpandemien i beste fall er en heftig triksing med statistikk og omsertifisering av dødsårsaker.

Forsidebilde: Markus Spiske

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

20 kommentarer. Leave new

 • […] Først publisert på Derimot.no […]

  Svar
 • Ja, og prøv å si dette til folk flest, og de blir rasende. Jeg har merket en mer hatsk tone den siste tiden, kan ha begynt med munnbindene egentlig. Selv de mest nedstengingsfrelste er lei nå, naturligvis, og det kommer til uttrykk gjennom hets mot kritikere. Det blir spennende å se om flere kommer over på den kritiske siden hvis vaksinen kommer, men lite forandrer seg, eller det blir vaksinetvang for å gjøre alt mulig.

  Svar
 • Her er en gruppe leger – der er mange flere fra Europa inkludert i USA. De fraråder sterkt fra å ta en ikke seriøst testet og derved trygg vaksine.

  Ta del i disse uttalelsene, bl.a. på norsk og svensk.

  https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-covid-19-vaccine-now-banned-on-youtube-and-facebook_qIsNohSIeSgfz2J.html.

  Youtube og facebook tålte ikke dette, men peterkrabbe.wordpress.com har oppdaget et sted som ivaretar ytringsfriheten. Liv, helse og fremtidsreddende for kommende slekter .

  Harde tider, ja – og bedre blir det ikke å ta til seg Peters siste artikkel. Les den, og ta med kommentarene:
  «De skjemmer seg ut for Gud og hele verden» sier en»!

  La ikke ondskapen lenger ha fritt leide. Kan det være at våre alle politikere er helt enige i denne teaterforestillingen som pågår? Naturligvis er dessverre mitt svar.

  Svar
 • ‘ På sikt bygger det ned vår evne og vilje til å utfordre den politiske makten.
  Om frykten etablerer seg i et samfunn, vil den kunne sette i gang en omvendt frigjøringsprosess: Folket krever mindre frihet, mindre demokrati – og jo mindre de etter hvert har, desto mindre krever de.
  På sikt kan det skape en form for demokratisk analfabetisme.’

  https://olehartattordet.blogg.no/korona-kavalkade.html

  Svar
  • Vis meg dokumentasjon på at viruset er isolert ! Vis meg dokumentasjon på at viruset er patogen !
   Mao. Er kravene i Kochs Postulater oppfylt ? Slike spørsmål må stilles. Det krever som den israelske forskeren Shimon Yanowitz sier elementær innsikt i mikrobiologi og medisin. Jeg ser ingen politisk løsning da det etter min mening er nettopp politisk analfabetisme som har brakt oss hit vi er i dag. Politikken har vært fast uansett H eller V . Hva sitter vi igjen med ? Billigere lakrispiper ?

   Svar
   • Hadde det enda vært (kun) billige lakrispiper..
    Men befolkningen sitter igjen med et ødelagt demokrati, et ødelagt små-næringsliv, frykt, frustrasjon og derigjennom redusert folkehelse.
    Fei de ut. Norge har ikke råd til å fø slike destruktive krefter.
    Aldri glemme.

 • Wasan Totland
  26 desember 2021 11:16
  Svar
 • Samtidig som dette skjer, kom dette:
  https://tapnewswire.com/2021/12/on-covid-vaccines-why-they-cannot-work-and-irrefutable-evidence-of-their-causative-role-in-deaths-after-vaccination/
  Selv om kompetansen og erfaringene til Bhakdi og Burkhardt er milevis over helsetoppenes her til lands, vil det som står i rapporten bli ignorert. Det er jeg helt overbevist om. Meget dessverre.

  Svar
 • Hei Svein,
  Takk for tips! Det er nok å søke «Rosenau experiment» ..
  Meget interessant, skal si. Man klarte den gang ikke å overføre sykdommen ved direkte kontakt mellom syke og friske! Det var et litt annerledes virus, men dog. Eller er det ikke et virus denne gangen, men et «virus”??
  Kanskje noen har som leser dette har gjort seg noen tanker om hva som skjedde i 1918-19 sammenliknet med det som skjer nå?

  Svar
  • Hei Rosa !
   Det var ikke for ingenting at dr. med Thomas Cowan skrev boken Smitte-myten.
   Nei, smitte lot seg ikke overføre eksperimentelt. Hvis du søker på Shimon Yanowitz så får du greie på hva som forårsaket spanskesyken. Spørsmålet er det et virus eller et «virus» var meget godt !
   Virket litt ledende, men ja, det er et «virus» !

   Svar
 • Tusen takk, Svein!
  Boken til Cowan finnes som gratis e-bok. Bra!!
  Gir meg mange tanker .. og setter lys på dette med at det er injeksjonen med sitt spik-protein og sin cancerogene lipid som er det farlige (for de fleste), som noen meget kompetente mennesker har hevdet.

  For å knytte ihop det hele:
  “Man” vet at innføringen av 5G vil gi forstyrrelser som kan bli oppfattet/forklart som et virusangrep. (Derfor er US mye mye mer utsatt enn f eks Afrika). Så hastekjører man ut en giftig injeksjon og kaller den vaksine (aksept hos folk flest gjennom å endre definisjonen av ordet vaksine), og dette gir en glimrende anledning å starte opp The Great Reset.
  Selve planen for det hele, unntatt «viruset», er meget godt forklart på websiden til Peter Krabbe:
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/12/18/bakom-stangda-dorrar/

  Svar
  • Hei Rosa !
   You have got it ! Dr. Robert O Young sin side er også vel verd å besøke. Han blir av mange betegnet som den nye biologiens far. Tenkeren ,og forfatteren Thomas Cowan blir av enkelte kollegaer betegnet som legevitenskapens Tesla. Dr. Andrew Kaufman er også ganske stor. Likeledes dr. Barre Lando, og biologen, og virologen dr. Stephan Lanka. Søk dem på bitchute.

   Svar
 • Svein, du gir meg et sterkt og positivt inntrykk av du vet en god del om virologi. Du har også fått meg til å bestille “Myten om smitte” fra Akademika. Spennende lesning, som jeg ser mye frem til!

  Har du lyst å si noe her om virus?

  Jeg tror mange oppfatter virus som noe levende, som en liten “edderkopp”.
  Selv tenker jeg meg det om en giftig væske, et avfallsprodukt som vårt immunforsvar har rensket ut fra infiserte celler. Disse cellene har reagert på en eller annen påvirkning, hovedsakelig elektromagnetisk stråling, og avfallet fra denne reaksjonen er giften. Slik jeg forstår det, smitter ikke dette. Men påvirkningen gir tilfelle etter tilfelle, og kan slik gi inntrykk av det smitter.

  Hva mener du?

  Svar
  • Ingen små edderkopper, og heller ikke giftig væske. Kun uskyldige hjelpere.
   Rudolf Steiner karakteriserte virus som ekskresjon fra forgiftet celle.

   Svar
 • Hei Rosa !
  Virologen og mikrobiologen Stephan Lanka er den eneste som har klart å isolere et virus , en minispore fra bakterie kalt bakteriofag. Denne ble isolert fra en sjø-alge og var til gavn for sjøalgen. Bildet av bakteriofag er helt annerledes enn dataanimasjonen på TV.
  Nærmest bakteriofag i morfologi kommer eksosomer. Eksosomer er en del av signaloverføringen mellom cellene.
  Hvis du har lest the Rosenau experiment så du at de prøvde smitteoverføring med Mathers streptokokker, og samtidig undersøkte filterpasseringsmidler.. Filterpasserigsmidler er i min oppfatningsfære mikroorganismer mindre enn bakterier, f.eks virus.
  Virologien kan deles i 2 deler. Fra 1935-1952 trodde de at virus var et giftig protein , men klarte ikke å oppfylle kravene i Kochs Postulater :
  1 . Mikroorganismen må finnes i overflod i alle organismer som lider av sykdommen, men bør ikke finnes i sunne organismer.
  2 . Mikroorganismen må isoleres fra en syk organisme og dyrkes i ren kultur.
  3. Den kultiverte mikroorganismen bør forårsake sykdom når den introduseres
  i en sunn organisme.
  4. Mikroorganismen må re-isoleres fra den inokulerte, syke eksperimentelle verten ,og identifiseres som identisk med det opprinnelige
  spesifikke årsaksmiddelet.
  Problemet er at det er veldig vanskelig å finne nok virus av samme morfologi i prøve fra syk organisme. Ikke en gang om man rent hypotetisk la i sammen prøver fra 10000 individer ville man ha nok for isolasjon.
  I 1954 kom dr. John Franklin Enders fram til en egen metode for isolasjon av virus:
  Levende vero-vev (sjimpansenyrevev) in vitro (utenfor kroppen) tilsatt næring pluss to kilder for Dna ,og en mindre mengde antibiotika, samt prøve fra syk organisme (bestående av døde celler fra f. eks. lungevæske) som ikke var bearbeidet på annen måte enn vask og filtrering. Dette kaltes for viral kultur. Kulturen ble deretter sultet ut, og tilsatt gentamicin og amfotericin for å drepe bakterier, ( til tross for at prøven allerede var vasket og filtrert). Kulturen ble med andre ord forgiftet med en cytopatisk effekt som konsekvens. Cellene gikk i oppløsning, og frigav proteiner, Dna , og Rna, . Cytopatisk effekt , CPE, var/er altså avgjørende for denne type isolering av virus. CPE beviste med andre ord eksistensen av virus uten at det kunne pekes på hvilken av Dna-kildene viruset kom fra.
  Det hører med til historien at det ble utført et udokumentert kontrolleksperiment hvor de motbeviste sin egen isolasjonsmetode.

  Svar
 • Svein, hmm .. da det virker på meg som om man ikke dønn sikkert vet hva et virus er, og heller ikke har klart å isolere et virus (Enders trodde jo først at han hadde klart det, inntil han motbeviste seg selv). Kan se ut som at Steiners definisjon er den beste, ekskresjon fra en celle – eller som jeg skrev “avfallet fra elektromagnetisk stråling”.
  Bottom line, hvordan kan man hevde med tilsynelatende overbevisning, at man har isolert et covid-virus?? Enten vet de ikke hva de snakker om eller så lyger de så at det renner. Begge alternativer er like ille.

  Svar
  • Regner med at du så videoen med Stephan Lanka hvor han forteller om kontrolleksperimentene av virusisolering ? Dette pluss at man ikke kan tilfredstille Kochs Postulater. Summen må bli null….
   Gravejournalisten Rapoport sa det så fint når det ble snakk om varianter : variasjoner av null er fremdeles null.. Isolasjonsmetoden til Enders med cytopatisk effekt gir kun rester av proteiner.
   Du kan nok ha rett i at ingen er sikre på hva virus er. Ekskresjon fra celler er en del av kroppens detoksifikasjonstrategi. Forkjølelse er faktisk en slik strategi. Uten sammenligning for øvrig men like naturlig som løvet faller fra trærne om høsten . Giftstoffer som vi puster inn fra luften. Hva vi får i oss gjennom maten etc. Kroppen renser seg selv. Gjør seg kanskje klar for vinteren også får virus og bakterier skylda,

   Svar
 • Takk til redaksjonen for denne/disse repetisjonene av tidligere artikler/kommentarer.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De nordiske landene gir etter for Tyrkias krav.

Sverige og Finland fjerner asylretten mot å bli Nato-medlem.

Forrige innlegg

Er det etter ordre fra USA?

Norge setter Svalbardtraktaten i fare.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.