POSTED IN Klima

Ny studie fra Kina:

Grønnere klode i økende tempo.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

– Kloden blir stadig grønnere

Av Jan Herdal

En studie som ble publisert i 2016 viste at kloden vår ble stadig grønnere, i hovedsak på grunn av økt CO2 i atmosfæren. Ingen overraskelse. CO2 er basis for fotosyntesen og dermed grunnlag for alt biologisk liv. Nå foreligger en fersk studie som bekrefter at denne utviklingen fortsetter.

Her hevder forskerne Chen et. al., 2024 at kloden ble grønnere i hele den undersøkte perioden 2001-2020. Over 55 prosent av arealene ble grønnere, og det skjedde til og med i stadig raskere takt. Bare vel 7 prosent av Jordas landoverflate ble brunere.

Kenneth Richard skriver på NoTricksZone at gjødseleffekten av CO2 i atmosfæren har vært den dominende driveren for økningen i indeksen for løvbevokst vegetasjon (leaf area index – LAI) helt siden 1980-tallet. Forskere anslår at CO2 ligger til grunn for 70 prosent av denne ut viklingen.

Ved å bruke data fra Very High Resolution Radiometer (AVHRR) antyder enkelte studier at utviklingen mot en stadig grønnere periode har avtatt eller til og med er reversert. Chen et al. advarer mot denne metoden, og skriver at den er kjent for stor usikkerhet.

Ved hjelp av hva de mener er langt mer pålitelige MODIS data, hever Chen et. al. at LAI-trenden i det 21. hundreåret er «robust positiv», og at det er et udiskutabelt faktum at Jorda fortsetter å bli stadig grønnere.

Tørke-trender som er påvist de siste tiår mener de er såpass svake at de bare kan «redusere økningen» i gjødseleffekten av CO2. Dette betyr i så fall at økt ørkenutbredelse er lokal, og liten i forhold til dominerende trend: 

Globalt blir kloden vår grønnere, og det skjer faktisk stadig raskere. 

Forsidebilde: diGital Sennin

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  1 februar 2024 16:25

  Klimaeksperter: Billioner brukt på «klimaendringer» er basert på feilplasserte temperaturmålere.

  Av Tyler Durden.
  Del 1. For å bevare en «beboelig planet» kan ikke jorden varmes opp mer enn 1,5 grader Celsius over førindustrielt nivå, advarer FN. Unnlatelse av å opprettholde dette nivået kan føre til flere katastrofer, inkludert økt tørke og værrelaterte katastrofer, flere varmerelaterte sykdommer og dødsfall, og mindre mat og mer fattigdom, ifølge NASA.

  For å avverge de truende prøvelsene og begrense globale temperaturøkninger, undertegnet 194 medlemsland og EU i 2016 FNs Parisavtale, en juridisk bindende internasjonal traktat med et mål om å «betraktelig redusere globale klimagassutslipp». Etter avtalen økte de globale utgiftene til klimarelaterte prosjekter eksponentielt. I 2021 og 2022 brukte verdens skattebetalere i gjennomsnitt 1,3 billioner dollar på slike prosjekter hvert år, ifølge den ideelle rådgivende gruppen Climate Policy Initiative. Det er mer enn det dobbelte fra 2019 og 2020, med 653 milliarder dollar per år, og det er betydelig opp fra 364 milliarder dollar per år i 2011 og 2012, fant rapporten.

  Til tross for at pengene strømmet inn, rapporterte National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) at 2023 var det varmeste året som er registrert. NOAAs temperatur-overvåkingsstasjoner fant at jordens gjennomsnittlige land- og hav-overflatetemperatur i 2023 var 1,35 grader Celsius over det førindustrielle gjennomsnittet. «Ikke bare var 2023 det varmeste året i NOAAs 174-årige klimarekord – det var det desidert varmeste», sa Sarah Kapnick, NOAAs sjefforsker. «En varmere planet betyr at vi må være forberedt på virkningene av klimaendringer som skjer her og nå, som ekstreme værhendelser som blir både hyppigere og mer alvorlige».

  Men en voksende skare av klimaforskere sier at temperaturavlesningene er feil, og at billioner av dollar som brukes er basert på et problem som ikke eksisterer. Mer enn 90 prosent av NOAAs temperatur-overvåkingsstasjoner har en feilvisning av temperaturen, ifølge Anthony Watts, en meteorolog, seniorstipendiat for miljø og klima ved The Heartland Institute, forfatter av klimanettstedet Watts Up With That, og direktør for en studie som undersøkte NOAAs klimastasjoner. «Og med det store antallet, over 90 prosent, fungerer ikke metodene NOAA bruker for å prøve å redusere dette fordi feilvisningen er så overveldende», sa Watts til Epoch Times.

  «De få stasjonene som er igjen som viser riktig temperatur, gjør det fordi de for eksempel er utenfor byen, ved et jorde, og er landbruksforsknings-værstasjoner som har eksistert i 100 år. Data fra deres målere blir fullstendig overveldet av det mye større mengden med «partisk data» fra målere i urbane områder».

  Meteorolog Roy Spencer var enig. «Overflate-termometere viser høyere temperaturer på grunn av den «urbane varmeøy-effekten», som øker over tid», sa Spencer. Han er hovedforsker ved University of Alabama, lederen av det amerikanske vitenskapsteamet for Advanced Microwave Scanning Radiometer på NASAs Aqua-satellitt, og fikk NASAs Exceptional Scientific Achievement Medal, for sitt arbeid med satellittbasert temperaturovervåking. Spencer sa også at datastyrte klimamodeller som brukes til å drive endringer i energipolitikken er enda mer feilaktige.

  Oberstløytnant John Shewchuk, en sertifisert og rådgivende meteorolog, sa at problemene med temperaturavlesninger går utover riktige temperaturangivelser. Den pensjonerte oberstløytnanten var en høyere væroffiser i Luftforsvaret. «Etter å ha sett mange rapporter om NOAAs justeringer av USHCN [U.S. Historical Climatology Network] temperaturdata, bestemte jeg meg for å laste de ned og analysere dataene selv”, fortalte oberstløytnant Shewchuk til Epoch Times.

  «Jeg var i stand til å bekrefte hva de andre har funnet. Det er åpenbart at de tidligere temperaturene totalt sett ble justert ned mens de nåværende temperaturene ble justert opp». Han hevder at NOAA og NASA har justert historiske temperaturdata på en slik måte at fortiden ser kaldere ut, og ved å gjøre den nåværende oppvarmingen mer overdrevet.

  Svar
 • Northern Light.
  1 februar 2024 16:30

  Feil temperaturavlesninger.
  Del 2. Den urbane varmeøy-effekten forårsaker høyere temperaturer i områder der det er flere bygninger, veier og andre former for infrastruktur som absorberer og deretter utstråler solens varme, ifølge Environmental Protection Agency. Byrået anslår at «dagtemperaturene i urbane områder er 1–7 grader Fahrenheit høyere enn temperaturene i omkringliggende områder, og nattetemperaturer er omtrent 2–5 grader Fahrenheit høyere». Følgelig krever NOAA at alle sine værstasjoner skal være plassert minst 30 meter unna elementer som betong, asfalt og bygninger.

  Men i mars 2009 publiserte de en rapport som viser at 89 prosent av NOAAs værstasjoner viser for høye temperaturer, fordi de var plassert innenfor 30 meter fra disse elementene, og mange var plassert ved flyplassenes rullebaner. «Vi fant værstasjoner plassert ved siden av viftene til klimaanlegg, omgitt av asfaltparkeringsplasser, veier, på gnistrende varme hustak, og nær fortau og bygninger som absorberer og utstråler varme», sa Watts.

  «Vi fant 68 stasjoner ved avløpsrenseanlegg, der prosessen med nedbrytnig av avfall fører til at temperaturen blir høyere enn i omkringliggende områder». Rapporten konkluderte med at den amerikanske temperatur-historikken var upålitelig, og fordi den ble ansett som «den beste i verden», var globale temperaturdatabaser også «manipulerte og upålitelige».

  Etter rapporten bekreftet U.S. Office of Inspector General (OIG) og Government Accountability Office funnene, og uttalte at NOAA tok skritt for å løse problemene. «NOAA erkjenner at det er problemer med USHCN-dataene på grunn av feilvisninger grunnet udokumentert flytting av værstasjoner, dårlig plassering eller instrumentendringer», heter det i OIG-rapporten. «Alle ekspertene mente at et forbedret, modernisert klimarapporterings-system er nødvendig for å eliminere behovet for datajusteringer».

  Til tross for forsikringene var Mr. Watts i tvil om at NOAA ville ta tak i problemene, og i april 2022 og mai 2022 besøkte han og teamet mange av de samme temperaturstasjonene de hadde observert i 2009. Han publiserte funnene sine i en ny studie 27 juli 2022. Den fant at enda flere, omtrent 96 prosent, av NOAAs temperaturstasjoner fortsatt ikke klarte å oppfylle sine egne standarder. «Det er to hovedskjevheter i overflatetemperatur-målenettverket for USA, og mest sannsynlig i verden, som jeg har identifisert», sa Watts.

  «Den største skjevheten er den urbane varmeøyeffekten. Det som skjer er at fordi varmen absorberes av overflatene og avgis ut i luften om natten, er ikke nattens lave temperaturvisning så lav som den kunne vært, hvis termometeret var utenfor byen og ved et jorde». I løpet av årene, sa han, har det blitt bygget opp mer og mer infrastruktur rundt termometerstasjonene, og om natten avgir asfalten og betongen den absorberte varmen og øker temperaturen. «Du kan se dette på ethvert sett med klimadata, uansett hvem som produserer dem.

  De lave temperaturene stiger mye raskere, og de høye temperaturene er tilnærmet uendret. Men det er gjennomsnittstemperaturen som brukes til å spore klimaendringer, sa Watts. Han sa at selv om både NOAA og NASA hevder at de kan justere sine data for å ta hensyn til den urbane varmeøyeffekten, er skjevheten umulig å overvinne fordi problemet påvirker 96 prosent av overflatestasjonene.

  Fra ZeroHedge, publisert 31 januar 2024.
  Oversatt utdrag fra en lengre artikkel på engelsk. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Trillions Spent On ‘Climate Change’ Based On Faulty Temperature Data, Climate Experts Say.

  Svar
 • Ja, ja er det ikke tørke så er det fuktighet.
  Er det ikke av-skoging så er det for mye skog.
  Er det ikke ‘arbeidsløshet’ , så er det ny produksjon.
  Er det ikke SMOG, så er det transport som ikke forurenser, – men helt sikkert ‘forurenser ‘ på andre måter.
  Det viktigste er håpløshet og manglende framtidstro og muligheter.

  En befolkning som har mistet alt håp er lettere å styre.
  – For globalistene som arbeider for En verden, En leder, – og En valuta. – Og totalkontroll.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tall fra Sveits er i overensstemmelse med tall fra Australia, Sverige – og Norge.

Antallet levendefødte synker nå dramatisk i mange land.

Forrige innlegg

Vi nærmer oss stater vi ikke vil sammenligne oss med.

I Norge fremmes et lovverk som kan ramme ukorrekte meninger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.