POSTED IN Covid-19

Ny studie fra Israel:

Medikamentet Ivermectin er effektivt mot Korona – og det er billig.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

» For en dollar pr. dag»…

Dobbeltblind studie på Ivermectin viser at COVID pasienter blir fortere friske og mindre smittsomme.

En israelsk dobbeltblind- studie har konkludert med at Ivermectin, et billig legemiddel mot parasitter som har vært i utstrakt bruk siden 1981 , reduserer både varighet og smittsomhet av Covid-19 , i følge Jerusalem Post.

Prof. Eli Schwartz, Doctors | Sheba Medical Centre
prof. Eli Schwartz

Studien som ble ledet av  prof. Eli Schwartz, grunnlegger av Center for Travel Medicine and Tropical Disease(Senter for reisemedisin  og tropesykdommer) ved Sheba Medical Center i Tel Hashomer, undersøkte 89 frivillige over 18 år som kvalifiserte for studien som hadde testet positivt for coronavirus, og som bodde på statsdrevne Covid-19-hoteller. Etter inndeling i to grupper, fikk 50% ivermectin, og 50% fikk placebo (uvirksom medisin, red.). Hver pasient fikk legemiddelet tre dager på rad, en time før matinntak.

83% av deltagerne hadde symptomer da de ble rekruttert til studien. 13,5 % av pasientene hadde andre sykdommer i tillegg, i form av hjertekarsykdom, diabetes, kronisk luftveissykdom, høyt blodtrykk og kreft. Median alder på pasientene var 35 år (dvs like mange over og under 35 år), og aldersspennet var mellom 20 og 71 år.

Resultater

Behandlingen ble avbrutt på dag tre og pasientene ble deretter undersøkt hver annen dag. På dag seks testet 72 % av de som hadde fått ivermectin negativt for viruset, mot 50% av de som hadde fått placebo. Samtidig var bare 13 % av ivermectinpasientene istand til å smitte andre etter seks dager, mot  50% i placebogruppen- nesten fire ganger så mange.

Sykehusinnleggelser

Tre pasienter i placebogruppen ble innlagt på sykehus pga luftveissymptomer, mens en i ivermectingruppen ble lagt inn på sykehus pga kortpustethet samme dag som  studien begynte, men ble utskrevet en dag senere og » sendt tilbake til hotellet i god tilstand», i følge studien.

A cautionary tale? After hydroxychloroquine, attention turns to ivermectin | Devex
Ivermectin virker, viser studien

«Vår studie viser først og fremst at ivermectin virker mot virus» sa Schwartz, og la til » Den viser også at det er nesten 100% sjanse for at en person vil bli smittefri i løpet av fire-seks dager, noe som kunne føre til  forkortning av karantenetid for disse menneskene. Dette kunne få enorme økonomiske og sosiale innvirkninger. «

Studien som kom opp på MedRxiv før-print server, har enda ikke blitt fagfellevurdert. Når det er sagt, påpekte Schwartz at lignende studier også har vist gunstige resultater for dette legemiddelet-  «selv om ikke alle fulgte samme dobbeltblind-standard som hans egen.»

Full undersøkelse

Ivermectin er utrolig billig pga utbredt bruk verden over til behandling av malaria, skabb, lus og andre parasittsykdommer. I Bangladesh koster ivermectin rundt 0,60-1,80 dollar for en femdagers kur, i følge rapporten. I Israel er prisen opp til 10 dollar pr. dag.

Mens studien til Schwartz  viste effekt blant dem som allerede hadde testet positivt, fastslo den ikke om ivermectin er efffektivt som forebyggende middel som kunne forhindre at man får Covid-19, den viser heller ikke om ivermectin reduserer sjansen for sykehusinnleggelser – men Schwartz bemerket at andre studier har vist evidens for dette. 

For eksempel, studien som ble publisert tidligere i år i American Journal of Therapeutics, fremhevet at » en oversikt av Front Line COVID-19 Critical Care Alliance summerte funn fra 27 studier på effekten av ivermectin til forebyggelse og behandling av  COVID-19 infeksjon, og konkluderte med at ivermectin «viser et sterkt tegn til terapeutisk effekt «mot COVID-19.

«En annen oversikt  av ny dato fant at ivermectin reduserte antall dødsfall med 75%,» sa rapporten. – Jerusalem Post

Som Jerusalem Post bemerker, har Verdens Helseorganisasjon (WHO), FDA (Food and Drug Administration) og farmasøytiske selskaper aktivt gått imot ivermectin som Covid- behandling.

» FDA har ikke godkjent ivermectin til bruk til behandling eller  forebyggelse av COVID-19 hos mennesker» sa den. «Ivermectin tabletter er godkjent i veldig spesifikke doser for noen parasitt-marker, og det finnes  noen formuleringer til lokal bruk  på hud for hodelus og hudtilstander som rosacea. Inntak av store doser av dette legemiddelet er farlig og kan forårsake alvorlig skade»

Bare diskusjon om dette legemiddelet har resultert i at ledende tenkere ang. dette har blitt sensensurert eller blokkert fra diskusjonsplatformer  av storteknologien i samarbeid med Biden- administrasjonen.

The most powerful companies you've never heard of: Merck

Samtidig har Merck Co. som produserte legemiddelet på 1980-tallet , gått kraftig ut mot bruk av ivermectin til å behandle Covid-19. I februar sto det å lese på selskapets nettside: » Vitenskapsfolk i selskapet fortsetter å undersøke nøye funn i alle tilgjengelige studier og studier som kommer ut  om Ivermectinbehandling av COVID-19 når det gjelder evidens for effekt og sikkerhet. Det er viktig å merke seg at til dags dato har våre analyser ikke funnet noe vitenskapelig grunnlag for mulig terapeutisk effekt mot COVID-19 i prekliniske studier; ingen meningsfull evidens for klinisk aktivitet eller  effekt hos pasienter med COVID-19 sykdom,  og en bekymringsfull mangel på sikkerhetsdata i de fleste studier.»

Som Jerusalem Post påpeker: Merck har  ikke utgitt en eneste egen studie om  ivermectin.

«Man kunne tenke seg at Merck ville være glade for å høre at ivermectin  kanskje kunne være til hjelp for coronapasienter og forsøke å studere det, men de erklærer høyest mulig at legemiddelet ikke bør brukes, » sa Schwartz.

» En milliard mennesker tok det. De ga det til dem. Det er virkelig synd.»

Avslutningsvis skriver forskningsteamet at  «Utvikling av nye medisiner kan ta år; derfor, å finne  et allerede eksisterende legemiddel som kan komme til ny anvendelse mot COVID-19 og som allerede har en etablert sikkerhetsprofil gjennom flere tiårs bruk, kunne spille en avgjørende rolle i å undertrykke eller til og med  få slutt på SARS-CoV-2 pandemien».

Å bruke eksisterenede medisiner til nytt formål, kan være kan være spesielt viktig fordi det kan  ta måneder, muligens år for mye av verdens befolkning å bli vaksinert, spesielt blant befolkningsgrupper med lav og middels inntekt.

Oversatt avJeanne d’Arc

Knut Lindtner har lagt til bilder

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Dette har jo vært kjent lenge nå.
  En sak for Solvang/debatten?
  For andre media i Norge?
  For regjeringen, som ser ut til å ville stenge av Norge igjen?
  For sauene i Norge?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klima:

Varmere vær? Da må vi tilpasse oss!

Forrige innlegg

Rettssak i Canada fører til avslutning av Covidtiltakene:

En kunne ikke fremvise et isolert SARS CoV-2 virus.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.