POSTED IN Helse

Ny studie:

Ansiktsmaske er skadelig for helsa.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Maskerte får lettare covid

av Simone Gold, M.D., J.D.

Grunnleggar & president av America’s Frontline Doctors

den 9. desember, 2023

Det er verre enn vi trudde.

Ein ny studie publisert i Cambridge University Press finn at bruk av munnbind kan gi auka risiko for å få covid.

Grove estimat viser høgare førekomst av positive COVID-19-testar i grupper som oftare brukar munnbind … Risikoen var i snitt 1,74 (mellom 1,38 og 2,18) gongar høgare for dei som brukte munnbind ofte eller iblant, samanlikna med deltakarar som rapporterte at dei aldri eller nesten aldri brukte munnbind.

Med andre ord har personar som alltid eller ofte brukte munnbind ein 75% høgare risiko for å teste positivt for COVID-19 enn dei som aldri eller svært sjelden brukar munnbind.

Det er viktig å merke seg at dette er grove estimat, og at andre faktorar kan påverke dei observerte forskjellane i risiko. Men dette er likevel dårleg nytt for forkjemparane for obligatorisk munnbindbruk, særleg etter den nylege  tyske studien om farane med å kontinuerleg puste inn att karbondioksidet ein har pusta ut.

Under dei første månadane av pandemien, skreiv eg ofte om kor lite effektivt det var å bruke munnbind, og om den endå meir problematiske sosiale kontrollen som fann stad og trua våre individuelle fridommar. I 2020 skreiv eg dette: 

“Den vitskapelege nytten av munnbind har blitt så aggressivt overdriven, og den fundamentale viktigheita til Grunnlova har blitt så aggressivt underdriven, at vi har normalisert ein tilstand der folk skrik uanstendige skjellsord etter kvarandre på gata. 

Det å ikkje bruke munnbind, er ikkje berre eit ’personleg val’ – som å bestemme kva hovudplagg eller T-skjorte ein skal ta på seg. Poenget med det å vere eit fritt menneske, er at ein underordnar seg eit styre, men ikkje å bli herja med. Vi samtykker ikkje til eit maskert USA, fordi det er ei grunnleggande endring av USAs samfunn, kultur, normer og rettar.”

Dette er eit døme på fridomsbasert leiarskap i opposisjon til ei regjering som er fast beslutta på å grabbe makt. Styresmaktene presenterte manipulerte data for å skape frykt i folket, og det fekk folk til å frivillig gi avkall på fridommane sine. Vi treng leiarar som støttar Grunnlova – og som så bruker sunn fornuft for å kome fram til sunne politiske retningslinjer.

Vi må sikre ei framtid der bevisbaserte avgjerder vinn fram, og der velferda i samfunnet er viktigare enn politikk.

Fritt omsett av Monica Sortland

Merknad: Det er no starta ein norsk organisasjon for korona-vaksineskadde som ikkje har fått gehør hos styresmaktene. Den er også open for andre som sympatiserer: VaxVeritas, og medlemskapet kostar ingenting.

Forsidebilde: Anna Yablonskaya

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Og den utstrakte bruken av Antibac har jo også bare vært skadelig . HVIS Antibac skulle fungert mot VIRUS, som hverken munnbind eller antibac er produsert for, så måtte antibac inneholdt over 75% sprit. Det inneholder selvfølgelig ikke Antibacen som ble spredt/satt ut over alt i 2 år.
  Men det var nok sprit til å tørre ut huden på hendene. Slik at huden sprakk opp og slapp inn mere bakterier. ;-)

  ‘I drøye to år har vi spritet hendene for å unngå covid-19. I ettertid er det vanskelig å finne forskning som sier at håndspriten har hatt effekt mot koronasmitten.’
  nrk.no/nordland/koronavirus_-vi-har-spritet-hendene-i-to-ar_-men-det-er-ikke-sikkert-det-har-hjulpet-mot-covid-19-1.16164661

  Og, om maskebruk og (mental) helse:

  ‘Denne endringen har sin pris. Ikke å kunne ha full ansiktskontakt med mennesker man passerer i forbifarten, ikke å kunne sitte sammen rundt et bord og diskutere en sak over en kaffe, eller å være omsluttet av et folkehav på teateret eller stadionet, det er faktisk unaturlig, for å bruke et ord jeg vanligvis unngår. ‘
  nrk.no/ytring/mistenksomhetens-tidsalder-1.15770060

  Svar
 • Likeså var det like tragisk; når skoleansatte ble satt til å ‘smittevaske’ klasserom før elevene kom tilbake etter 14 dagers nedstenging. Virus blir innaktivt på alle flater etter max 3 dager. Det er kjent vitenskap.

  Eller når bibliotekansatte ble satt til å vaske omslagt på bøker som ble levert tilbake. ( Som de sa i et intervju; – ‘ Vi kan jo ikke vaske hver side i boka, men..’ )

  Hvordan ble det slik at politikk & idioti skulle styre Norge i 2 år? Og kjent viten ble holdt nede.
  Enda mer tragisk er det jo at samme ukyndige får høyere oppslutning i meningsmåliner to år senere.
  Hva hjelper vel ‘demokrati’ som styringsform når det er idiotiet som styrer.

  Svar
 • Hvordan går det med munnbind-studien til FHI…..?

  Svar
 • På 70tallet kjøpte jeg en støvmaske fra 3m. Der sto det en advarsel på masken, at man ikke måtte ha den for lenge på-det kunne gi skadevirkninger. Var man klokere da? Eller…? Røyking var heller ikke skadelig på femtitallet. Men tobakk Andresen ble søkkrik. Så det «lønte» seg for noen å hevde det.

  Svar
 • wasan Totland
  14 desember 2023 1:01

  Studie og studie fru Blom. Prøv å test en mango eller appelsin eller spillolje så ser dere at disse også har fantasisykdommen covid 19.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Klima:

Et flertall vitenskapelige artikler avviser menneskeskapt oppvarming.

Forrige innlegg

Disse 4 hører du aldri om.

Det er beviset på NRKs ensidighet?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.