POSTED IN Endring av politikken, Helse

Ny regler for registrering av Covid:

For å skjule vaksinenes bivirkninger og manglende effektivitet?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Korleis CDC manipulerer data for å halde oppe «vaksineeffektiviteten»

«Viss ein brukar dei berre på dei vaksinerte, men beheld dei gamle reglane for dei uvaksinerte …»

Av Kit Knightly

 Off-Guardian/anti-empire 20. mai, 2021

USAs smitteverninstitutt Center for Disease Control (CDC) endrar praksisen sin for logging av data og testing for «Covid19» slik at det skal sjå ut som at dei eksperimentelle genterapi-«vaksinane» er effektive til å hindre den påståtte sjukdommen.

Dei gjorde det ikkje i løynd; endringa av dei politiske retningslinjene vart kunngjort på nettstaden deira i april/mai (men naturlegvis utan å innrømme den ganske openberre motivasjonen bak endringa).

Knepet ligg i rapporteringa deira kring det dei kallar «gjennombrotsinfeksjonar» – det vil seie folk som er fullt «vaksinerte» mot Sars CoV-2-infeksjon, men som blir infiserte likevel.

I alt vesentleg har Covid-19 lenge vist seg – for dei som har villa sette seg inn i det – å vere eit fullstendig oppdikta pandemi-narrativ, basert på to hovudfaktorar:

1. Falskt postive testar. Dei upålitelege PCR-testane kan manipulerast til å vise eit høgt tal falske positive ved å endre syklusterskelen (cycle threshold, CT-verdien)

2. Inflatert opptelling av tilfelle. Den utruleg breie definisjonen av «Covid-tilfelle», som blir brukt over heile verda, tel alle som får ein positiv test som «Covid-19-tilfelle», sjølv om dei aldri har hatt symptom.

photo of three men jumping on ground near bare trees during daytime
Friske, dvs. folk uten symptomer fikk diagnosen hvis de testet positivt på PCR-testen. (slik den ble brukt var 97% feil)

Utan denne framgangsmåten hadde det aldri vore nokon merkbar pandemi i det heile, og no har CDC forordna to nye retningslinjer som inneber at dei ikkje lenger gjeld for dei som er vaksinerte.

For det første senkar dei CT-verdien når dei testar prøver frå mistenkte «gjennombrotsinfeksjonar».

Utdrag frå CDC sine instruksar til helsestyresmaktene i delstatane for handsaming av «moglege gjennombrotsinfeksjonar» (som dei lasta opp på nettstaden sin seint i april):

«For tilfelle med ein kjend RT-PCR-syklusterskel(Ct)-verdi, lever berre prøver med Ct-verdi 28 til CDC for sekvensering. (Sekvensering er ikkje mogleg med høgare Ct-verdiar.)»

Under heile pandemien har CT-verdiar på 35 eller høgare vore norma; fleire labroratorium rundt om i verda har også lege på 40-talet.

I alt vesentleg køyrde laboratoria som mange syklusar som nødvendig for å oppnå positive resultat, trass i at ekspertar åtvara om at dette var meinigslaust (til og med Fauci sjølv sa at alt over 35 syklusar er meiningslaust).

Men NO, og berre for fullvaksinerte, vil CDC kun akseptere prøver som er tatt med 28 eller færre syklusar. Det kan berre vere ei medviten avgjerd som har til hensikt å minke talet på «gjennombrotsinfeksjonar» som blir offisielt registrerte.

black haired man making face
For de vaksinerte brukes nå PCR-testen korrekt. Dermed faller tallet smittete dramtisk.

For det andre vil ikkje asymptomatiske eller milde infeksjonar lenger bli registrerte som «Covid-tilfelle».

Det stemmer. Sjølv om ei prøve som er innsamla med så låg CT-verdi som 28 kan sekvenserast til det viruset dei hevdar forårsakar Covid-19, så vil ikkje CDC lenger registrere gjennombrotsinfeksjonar som ikkje resulterer i sjukehusinnlegging eller døden.

Frå nettstaden deira:

«Frå den 1. mai, 2021, gjekk CDC over frå å overvake alle rapporterte vaksinegjennombrotstilfelle til å fokusere på å identifisere og undersøke kun tilfelle av sjukehusinnlegging eller døden uansett årsak. Dette skiftet vil hjelpe til med å maksimere kvaliteten på dataa som er innsamla blant tilfella med størst klinisk og folkehelsemessig viktigheit. Tidlegare tal for tilfelle, som sist vart oppdaterte den 26. april, 2021, er tilgjengelege berre til informasjonsformål, og vil framover ikkje bli oppdaterte.»

Så med eit pennestrøk vil ikkje lenger det å vere asymptomatisk – eller å berre ha mindre symptom – telje som «Covid-tilfelle», men berre dersom du har blitt vaksinert.

CDC har fått på plass nye retningslinjer som effektivt har skapt eit lagdelt diagnosesystem. Det vil seie at det frå no av vil bli mykje lettare for uvaksinerte å få diagnosen Covid-19, enn det blir for dei vaksinerte.

Tenk deg følgande situasjon:

Person A har ikkje blitt vaksinert. Han testar positivt for Covid i ein PCR-test med 40 syklusar og, trass i at han ikkje har symptom, blir han offisielt rekna som eit «Covid-tilfelle».

Person B har blitt vaksinert. Han testar positivt med 28 syklusar, og blir liggande til sengs med kraftig feber dei neste seks vekene. Fordi han aldri vart innlagt på sjukehus, og heller ikkje døydde, var han IKKJE eit Covid-tilfelle.

Person C, som også var vaksinert, døydde. Etter veker på sjukehus med høg feber og pusteproblem. Men den positive PCR-testen hans var tatt med 29 syklusar, så han er offisielt heller ikkje eit Covid-tilfelle.

man face covered with white tape
Ved å bruke testene slik, reduseres antallet smittete av vaksinerte og også døde som følge av vaksinene.

CDC demonstrerer kor fint det er å ha ein «sjukdom» som kan oppstå eller forsvinne, avhengig av korleis ein måler den.

La det vere klinkande klart: viss desse nye retningslinjene hadde vore den globale tilnærminga til «Covid» sidan desember 2019, så hadde det aldri vore nokon pandemi i det heile.

Dersom ein brukar dei nye retningslinjene berre på dei vaksinerte, men beheld dei gamle reglane for dei uvaksinerte, kan det berre få eitt mogleg resultat: at dei offisielle tala viser at «Covid» er mykje meir førekomande blant dei sistnemnde enn blant dei førstnemnde.

Denne politikken er designa for å kontinuerleg blåse opp eitt tal, og systematisk minimere det andre.

Kva er dét, om ikkje eit openbert og medvite bedrag?

Omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Etienne Girardet

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • «La det vere klinkande klart: viss desse nye retningslinjene hadde vore den globale tilnærminga til «Covid» sidan desember 2019, så hadde det aldri vore nokon pandemi i det heile.»

  Og hvis WHO ikke hadde forandret definisjonen på hva en «pandemi»er, så hadde det heller ikke vært en pandemi.

  Og hvis folk hadde fått opplyst , fra begynnelsen av i 2020, at de døde/syke var eldre innlagte på sykehjem, med derav antagelig lavt D-vitamininnhold, med tilleggsykdommer og overmedisinering. – Og at 60% av de innlagte i Norge var våre nye landsmenn med for mørk hud for våre breddegrader…. Og at tallene på døde eller innlagte i Norge var LANGT under det som var vanlig i tidligere års influensa.
  – Så hadde ikke folk blitt redde og styrbare.
  Og det er nok det som har vært poenget.
  Et opplyst folk ville tenke sjøl. – Hvis de ikke skremmes med heimvernet og bøter hvis de prøver.
  Derfor må begreper og tall trikses med og manipuleres.
  Vi kaller Norge fortsatt et demokrati? ;-)
  Vi har fortsatt et fritt, mangfoldig media? ;-)

  Svar
 • Hver fredag har Reiner Fuellmilch og hans team ( Stiftung Corona Ausschuss) en sending først på tysk og deretter engelsk med inviterte gjester. Igår var bla Brian Gerrish invitert, og hans team driver en nettavis som heter UkColumn.org
  Iflg Brian Gerrish så bruker den politiske elite et program som heter LNP Neuro-linguistic programming ( nevro lingvistisk programmering) . Dette er et samarbeid med psykologer mfl for å skape den rette fryktkultur etc slik at man får befolkningen til å oppføre seg i en ønsket retning.

  Svar
 • Corona-vaksinene fører til nye infeksjoner og overdødelighet: Bevisene er overveldende.

  https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-lead-to-new-infections-and-mortality-the-evidence/5746393

  Svar
 • CDC kunngjorde torsdag at de vil innkalle til et «krisemøte» for å diskutere rapporter om hjertebetennelse følgende doser av mRNA-basert Pfizer og Moderna COVID-19 vaksiner.

  Også en Israelsk studie fant en sannsynlig link mellom mottak av andre dose av Pfizer-vaksinen og forekomsten av myokarditt blant yngre menn.

  https://www.zerohedge.com/covid-19/cdc-hold-emergency-meeting-after-100s-suffer-heart-inflammation-following-covid-vaccines

  Svar
 • Omicron er vaksineskader.

  Sjekk ut denne videoen av en britisk begravelsesagent, John O’ Looney, som har gitt regelmessige oppdateringer om hva han ser 10 måneder etter at vaksinasjonen begynte. Det er en urovekkende beretning om katastrofen som nå utfolder seg foran øynene våre:

  (30 sekunder ut i videoen) «så det vi ser er et unaturlig stort antall dødsfall på grunn av hjerteinfarkt, hjerneslag, aneurisme; og disse er alle et resultat av trombose … Embolier i lungene, bena, ulike steder som forårsaker disse dødsfallene som er godt dokumentert av de lokale begravelsesagentene og godt dokumentert over hele landet. Og ingen synes å være bekymret for den alarmerende økningen av blodpropper som jeg har sett mer av i år enn i de siste 14 årene….

  Det er en type dødsfall vi ser, den andre typen er menneskene som blir syke nå som deres immunsystem endelig gir opp. Så, de har fått vaksiner kanskje for 6 eller 8 måneder siden, og vaksinen har spist opp immunforsvaret, og nå sliter de med slike ting som forkjølelse. Så nå er det vinter og det er forkjølelse og influensa og disse menneskene kan ikke stå imot dette. Regjeringen er veldig raske til å si det er «omicron» …men de er syke av forkjølelse. Deres immunsystem er ødelagt. Det er mye som en kreftpasient, som gjennomgår kjemoterapi og det sspiser opp deres immunsystem. Og de må være veldig forsiktige fordi forkjølelse eller influensa kan drepe dem. Og dette er hva vi ser nå…

  Det er nesten 12 måneder siden de første vaksinene begynte, så deres immunsystem faller fra hverandre; det er virkeligheten, og det er det jeg ser… og de kan ikke takle en forkjølelse lenger. … Da jeg dro til Møtet I Westminster i September, spådde forskeren at dette er hva som ville skje, og det er det som skjer. Folk blir syke og dør….. Det er skremmende.»

  Fra («Omicron er vaksineskade; det er ikke noe annet enn det.»John Looney, Rumble)

  https://rumble.com/vqcjyr-uk-funeral-director-provides-an-update-on-his-clients.html

  Har han rett? Er økningen i dødsfall IKKE en ny bølge Av Covid, men følgene av en vaksine som ødeleggger immunsystemet, slik at millioner av mennesker er forsvarsløse mot vanlig forkjølelse og influensa?

  Svar
  • Skremmende, – hvis det du skriver om «Omicron» er riktig.
   Men absolutt ikke utenkelig.
   Nå er det noen som prøver å rygge seg ut av denne galskapen, disse overgrepene.
   Tiden framover, og frie media, vil gi svar.

   Svar
 • Vaksinen ødelegger T-cellene som bekjemper kreft.

  Her er et klipp fra et kort intervju med patologen, Dr. Ryan Cole:
  «Når vi gir disse vaksinene, kan vi se typene av hvite blodlegemer i kroppen… og du har et bredt utvalg av immunceller som jobber sammen for å bekjempe virus og holde kreft i sjakk. Vi ser allerede signalene i laboratoriet om nedgang i kritisk viktige t-celler…. Dette er soldatene i kroppen din; de bekjemper virus og bekjemper kreft…. Men det vi ser i laboratoriet er etter at folk får disse vaksinene, ser vi en veldig bekymringsfull reduksjon av disse viktige killer T-cellene … som holder alle andre virus i sjakk.
  Hva ser jeg på laboratoriet? Jeg ser en økning av herpes virus, Jeg ser helvetesild, jeg ser mono, jeg ser en stor økning i humant papillomavirus … vi svekker bokstavelig talt immunforsvaret til disse individene.
  Viktigst av alt, er det dissse typer immunceller i kroppen som holder kreft i sjakk. Siden 1. januar (i laboratoriet) har jeg sett 20x økning av endometrial kreft over det jeg ser på årlig basis.»(«Patolog Ryan N Cole Fra Mayo Clinic På Hva Vi Ser I Laboratorieresultater», Rumble; 2 minutter)

  https://rumble.com/vlcypm-pathologist-ryan-n-cole-of-the-mayo-clinic-on-what-we-are-seeing-in-lab-res.html

  Svekkelse av immunsystemeet fører til alle slags forferdelige helseutfall. Den Kanadiske vaksinolog Dr Byram Bridle fremsatte påstander. Her er hva han sa:
  «Det jeg har sett altfor mye av, er folk som hadde kreft som var i remisjon, eller som ble godt kontrollert; deres kreft har gått helt ut av kontroll etter å ha fått denne vaksinen. Og vi vet at vaksinen forårsaker en nedgang I t-celle tall, og T-cellene er en del av vårt immunsystem, og de er en del av de kritiske våpnene vårt immunsystem har for å bekjempe kreftceller; så det er en potensiell mekanisme der. Alt jeg kan si, er at jeg har hatt altfor mange folk kontakte meg med disse rapportene til å føle seg komfortabel. Jeg vil si at det er min nyeste store sikkerhetsbekymring, og det er også den som kommer til å være den mest underrapporterte, fordi hvis noen har hatt kreft før vaksinen, er det ingen måte at helsepersonellene noen gang vil knytte den til vaksinen.»(«Dr Byram Bridle snakker», Bitchute,: 55 sekunder)

  https://www.bitchute.com/video/7XXmStI8VINb/?list=notifications&randomize=false

  Svar
 • Vaksinen er et menneskeskapt, lab-generert biovåpen som deaktiverer kroppens kritiske forsvarssystem som øker ens mottagelighet for sykdom med mange størrelsesordener. Med hver ekstra injeksjon er en mindre i stand til å gi en tilstrekkelig respons på rutinemessige infeksjoner som influensa eller forkjølelse. Det kommer til å føre til en tsunami av sykdommer som sannsynligvis vil oversvømme vårt offentlige helsesystem og føre landet dypere inn i krise. Myndighetene sier det er omikron, men det er ikke det, det er bare en vanlig forkjølelse, men den vil være dødelig, fordi immunsystemet er ødelagt.

  Her er et klipp fra en video av Geert Vanden Bossche:

  «Det første jeg vil fremheve er at Covid-19 ikke er en sykdom hos friske mennesker. Folk som er i god helse har et sunt medfødt immunsystem som kan håndtere en rekke respiratoriske virus uten problem. Disse menneskene er ikke bare beskyttet mot sykdom, men kan til og med i mange tilfeller forhindre infeksjon. Dette er mennesker som kan bidra til flokkimmunitet som er veldig, veldig viktig. Så, hør: aldri, aldri tillat noen eller noe å forstyrre eller undertrykke ditt medfødte immunsystem. Du kan gjøre en dårlig jobb selv ved å lede et usunt liv, som kommer til å undertrykke din medfødte immunitet, men enda verre, er vaksine-induserte antistoffer som undertrykker din medfødte immunitet. Og disse vaksine-antistoffene kan ikke erstatte det fordi de mister sin effekt mot viruset, og blir mindre og mindre effektive. I motsetning til de medfødte antistoffene, kan de ikke forhindre infeksjon, de kan ikke sterilisere viruset. ….

  Hvis vi undertrykker disse medfødte antistoffene hos barn, kan det føre til autoimmune sykdommer. Dette er en absolutt «No go». Vi kan ikke vaksinere våre barn med disse vaksinene. Undertrykkelsen av medfødt immunitet er allerede et problem blant vaksinerte, og de vil faktisk ha det vanskelig med å kontrollere en rekke sykdommer, ikke Bare Covid-19, men også andre sykdommer …og det vil kreve en veldig dramatisk endring i strategiene for å hjelpe de vaksinerte–og mitt hjerte går ut til dem–fordi de vil trenge omfattende behandling i mange tilfeller…

  … Å gi dem en tredje dose– er helt vanvittig, for hva det vil gjøre, er å øke immuntrykket til vaksine-antistoffene, på deres medfødte immunitet. Så flere vaksiner er absolutt tull; det er farlig og bør ikke gjøres….

  Så, hva forteller vitenskapen oss? Det forteller oss at det er medfødt immunitet som vil beskytte oss, ikke vaksinen.» («Geert Vanden Bossche Om Vaksiner og undertrykkelse av medfødt immunitet», Rumble)

  https://rumble.com/vq7m6p-must-watch-geert-vanden-bossche-to-the-people-of-austria-on-nov-20th-.html

  Så, vi vet nå at i tillegg til blodpropp, blødninger, hjerteinfarkt, slag, vaskulære og nevrologiske sykdommer, er vaksinen også utviklet for å ødeleggge immunsystemet som beskytter oss mot sykdom og død.

  Se også: Dr. Nathan Thompson– The Covid Vaccine induces Autoimmunity, Odysee
  https://odysee.com/@EndYourSlavery:8/My-Jaw-DROPPED-when-I-Tested-Someone’s-Immune-System-After-the-2nd-Jab:d

  Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome (VAIDS): ‘We should anticipate seeing this immune erosion more widely’” Americas Frontline Doctors https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/vaccine-acquired-immune-deficiency-syndrome-vaids-we-should-anticipate-seeing-this-immune-erosion-more-widely/

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Vaksinerelaterte dødstall:

Skyhøye og underrapporterte for mRNA-vaksinene.

Forrige innlegg

Oppskriften på Ukraina-krig:

Biden truer med tropper og sanksjoner. Russland setter opp sine røde linjer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.