POSTED IN Demokrati, Endring av politikken, Globalisering

Ny regjering i Danmark

Samlingsregjering opphever politiske skillelinjer

0
Print Friendly, PDF & Email

23. november meldte statsminister Mette Fredriksen fra om at regjeringssamtalene hadde kommet et skritt videre. Enhedslisten (som Rødt i Norge) og Alternativet (som MDG i Norge) blei utelukka fra videre forhandlinger. Nå blir det konkrete forhandlinger om en høyre-venstre-regjering «over midten». Fredriksen oppheva de politiske stridighetene med at alle som ville «det beste for Danmark» nå skulle prøve å jobbe sammen.

Hentet fra Politikus.no
Av Ove Bengt Berg

Fredriksen og Socialdemokratiet gikk til valg for ei regjering «over midten». Det gjorde også det danske høyrepartiet (Venstre) og det nye høyrepartiet Moderatene stifta av Venstres tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Valgkampen var derimot prega av mobilisering av påståtte høyre- og venstrestandpunkter, der samlingsregjering blei nevnt, men ikke framheva.

Danmark følger den ensretta linja i den vestlige politikken. Politiske skillelinjer dras fram for å markene skiller som ikke eksisterer, men som kan bidra til å skjule at de fleste politiske retningene mener det samme nå. Og det er «den eneste mulige politikken». Det er mest mulig markedsstyrt politikk.

Hva er politikk? Enighet eller strid?
«Politikk er i vid forstand all aktivitet som bidrar til felles handling og fordeling av verdier i grupper», skriver Store norske leksikon. Da jeg jobba på gymnaset, videregående skole, opererte lærebøkene med forklaringa at «Politikk dreier seg om fordelinga av byrder og goder, med offentlig makt». Når denne artikkelen handler om Danmark, kan danske Poul Meyer sin definisjon trekkes fram: Politisk virksomhet kan defineres «som den menneskelige adfærd, der tager sikte på at ændre eller bevare den eksisterende fordeling af de sociale værdier, ikke mindst de økonomiske værdier, som giver sig udtryk i indkomsternes og formuernes fordeling i befolkningen». Disse definisjonene setter Danmarks statsminister helt til side med sin uttalelse om «at alle vil de beste resultatene for vårt land». Da bekreftes det som den norske historikeren og polemikeren Jens Arup Seip treffende sa: «For at noe kan være i politikken, må det se ut som noe annet enn det er».

«Vi vil alle det beste»
Fredriksen vil de beste resultatene for landet vårt i en ekstraordinær situasjon. Derfor går de etter å danne en brei regjering, noe de alltid har gjort sa Fredriksen.

Enhedslisten
Enhedslisten, Rødts søsterparti og politiske ideal, blei kasta ut av samarbeidet om den nye samlingsregjeringa, sammen med Alternativet, tilsvarende det norske MDG. Enhedslistens representant kalte utestenginga som «uendeligt forkert», noe som på norsk betyr noe tilsvarende «veldig galt»/«helt uakseptabelt». Enhedslisten stilte ultimatum om en helt annen og mer liberal innvandringspolitikk enn den som det er stor politisk oppslutning om i Danmark. Dermed prioriterte Enhedslisten økt innvandring som det viktigste politiske spørsmålet de kjemper for. Merkelig krav å stille nå, for kravet kan de på ingen måte få gjennomslag for, særlig ikke etter det siste valget.

«Reformer»
Sosialdemokratiet i Danmark vil «reformer», som også de store markedsorienterte partiene («de borgerlige»). Et felles krav for alle styrende partier i Vesten. Det betyr mer tilrettelegging til næringslivets inntektsbehov, særlig ved å overta det som tidligere har vært offentlige oppgaver. Under den forutsetninga at staten, det vil si befolkninga, skal betale utgiftene. Deretter skal investorer og aksjonærer trekke ut fortjenesten etter at staten har betalt utgiftene. De reformene som sosialdemokratene er enige med høyrepartiene om, er helsepolitikken. De har problemer med sjukehusene også i Danmark. Det lukter mer privatisering.

Den nye «upolitiske» ensrettinga
Den nye samlingsregjeringa i Danmark er et karakteristisk tegn i tida: Tilsløring av de politiske motsetningene, for «den eneste mulige politikken».

Framheva bilde: Fra Folketinget.dk. Fotograf Christoffer Regild. 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russland-sanksjonene, gass-sabotasje og Tyskland:

Nå kommer konkursene.

Forrige innlegg

Blir det for vanskelig?

FHI publiserer ikke lenger dødstall.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.