POSTED IN Endring av politikken, Helse

Ny global lege-allianse:

Stans nedstengninger. De dreper flere enn Covid-19.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Denne artikkelen ble offentliggjort høsten 2020 på derimot.no. Den er fortsatt hyperaktuell.

Knut Lindtner (redaktør derimot.no)

WORLD DOCTORS ALLIANCE

En uavhengig non-profit allianse av leger, sykepleiere og helsepersonell over hele verden som har samlet seg i kjølvannet av Covid-19-situasjonen for å dele erfaringer med sikte på å avslutte alle nedstengninger og andre skadelige tiltak, for  å gjenopprette universell helse-regime for  fysisk og psykisk velvære for hele menneskeheten.

Noen av initiativtakerne

ÅPENT BREV TIL REGJERINGEN I STORBRITANNIA, REGJERINGENE I VERDEN FORØVRIG OG TIL ALLE BORGERE I VERDEN

INTRODUKSJON

Vi ble først fortalt at forutsetningen for nedstengning var å ‘flate kurven’ og derfor beskytte NHS (helsevesenet) mot å bli overveldet.

Det er klart at National Health Service (NHS) ikke på noe tidspunkt var i fare for å bli overveldet av covid-pasienter, og siden mai 2020 har covid- avdelinger på sykehus stort sett vært tomme; Og avgjørende har dødstallene for covid holdt seg ekstremt lave.

Vi har nå hundretusener av såkalte ‘tilfeller’, ‘infeksjoner’ og ‘positive tester’, men knapt noen syke mennesker. Husk at fire femtedeler (80%) av ‘infeksjoner’ er asymptomatiske (1). 

Covid-avdelinger har stort sett vært tomme i hele juni, juli, august og september 2020. Viktigst er  det at covid-dødsfall er på det laveste nivået totalt sett, nå. Det er klart at disse ‘tilfellene’ faktisk ikke er ‘tilfeller’, men snarere er det snakk om normale friske mennesker.

Er en som tester positivt uten symptomer syk?

Såkalte asymptomatiske tilfeller har aldri i historien for luftveissykdommer vært pådriver for smittespredning. Snarere er det symptomatiske mennesker som sprer luftveisinfeksjoner – ikke asymptomatiske mennesker. (2)

Det er også tydelig at ‘pandemien’ i utgangspunktet er over og har vært det siden juni 2020. (3)

Vi har svært sannsynlig nådd flokkimmunitet og har derfor ikke behov for vaksine.

Vi har trygge og svært effektive behandlinger og forebyggende behandlinger for covid, og vi krever derfor en umiddelbar slutt på alle nedstengninger, sosial distansering, maskepåbud, testing av friske mennesker, oppsporing-og-følge-regimet, immunitetspass, vaksinasjonsprogrammet, og så videre.

Det har vært en ansamling av uvitenskapelige, meningsløse politiske vedtak som krenker våre umistelige rettigheter, som – bevegelsesfrihet, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Disse drakoniske totalitære tiltakene må aldri gjentas.

NEDSTENGING

Covid har vist seg å være mindre dødelig enn tidligere influensasesonger – Det var 50.100 influensadødsfall fra desember 2017 til mars 2018 i England og Wales. Det var 80.000 influensadødsfall i 1969. Til dags dato har vi rundt 42.000 covid-relaterte dødsfall  Storbritannia.

Vi har aldri tidligere stengt ned samfunn/land for åndedrettsvirus.

Neil Morris Ferguson er en britisk epidemiolog og professor i matematisk biologi, som spesialiserer seg på spredningsmøstre av smittsomme sykdommer blant mennesker og dyr. Wikipedia

Grunnlaget for nedstengning var en matematisk modell laget av professor Neil Ferguson. Hans modellering forutsa en halv million dødsfall i Storbritannia, er blitt fordømt på det sterkeste, som ikke er egnet til formålet. Hans estimerte dødstall var tydelig feil med en faktor på 10 eller 12 ganger. (1)

Professor Fergusons modellering ble ikke engang fagfellevurdert før den ble brukt av flere nasjoner. Fremtredende epidemiologer som bl.a. professor Gupta fra Oxford University ble ignorert – de anslår at dødstallet i Storbritannia vil være langt lavere.

Professor Ferguson har en lang historie med elendig modellering, han tok helt feil med sars, mers, kugalskap-sykdommen (CJD) og svineinfluensa. Hvorfor hørte verden på ham igjen? (2)

Land som ikke valgte nedstengning, som Sverige, Japan, Taiwan, Sør-Korea og Hviterussland, har alle gjort det betydelig bedre enn oss når det gjelder covid-dødstall i prosent av befolkningen. De har også flokkimmunitet og intakte økonomier.

Nedstengning reddet ikke liv, og dette har blitt publisert i «The Lancet»  ‘… .i vår analyse var fullstendig nedstengning og vidstrakt COVID-19-testing ikke forbundet med reduksjoner i antall kritiske tilfeller eller total dødelighet.’  (3)

De aller fleste dødsfall skjedde blant eldre mennesker og svært eldre mennesker.

De aller fleste dødsfall skjedde blant mennesker med eksisterende alvorlige helseproblemer som kreft, hjerte- og karsykdommer, Alzheimers, diabetes osv.

Covid utgjør nesten null risiko for mennesker under 45-år, som har større sjanse for å bli rammet av lyn enn å dø av covid.

Covid utgjør en veldig liten risiko for friske mennesker under 60 år, som har større sjanse for drukning enn å dø av covid.

Hele Storbritannia ble i all hovedsak satt i husarrest. Vi har aldri tidligere isolert de sunne og friske menneskene.

Å isolere de syke og de som har imunitets-utfordringer er fornuftig. Å isolere de sunne og friske har hemmet etableringen av flokkimmunitet og gir ingen mening.

For å sette det i perspektiv så hadde vi i 2015 ca. 115.000 røykerelaterte dødsfall i Storbritannia, i sammenlignet med 42.000 covid-relaterte dødsfall.

Vi har vanligvis rundt 600.000 dødsfall hvert år i Storbritannia, omtrent 1.600 dødsfall per dag.

UTILSIKTET SKADE – KUREN ER VERRE ENN VIRUSET

Å plassere publikum i virtuell husarrest har forårsaket utallige skader både på fysisk og mental helse. (1)

Å ventilere pasienter i stedet for å gi pasientene oksygen viste seg å være en dødelig bestemmelse og en unødvendig svikt. Ventilasjon resulterte i mange unødvendige dødsfall. (2)

Å sende smittede fra sykehus til omsorgsboliger utsatte eldre og skrøpelige mennesker for  unødvendig risiko og resulterte i mange unødvendige dødsfall. (3)

Skjemaet  «Do Not Resuscitate» (DNR), Ikke gjenoppliv-ordrer, ble pålagt tusenvis av mennesker uten deres samtykke eller samtykke fra deres familier – dette er både ulovlig og umoralsk og fører til unødvendige dødsfall i omsorgsboliger. (4)

Sykehus ble i hovedsak ”Kun covid” -sentre.  Et stort antall pasienter ble forsettlig forsømt, noe som resulterte i mange tusen unødvendige dødsfall. (5)

Regjeringens egen rapport anslår at rundt to hundretusen (200.000) mennesker vil dø som et direkte resultat av nedstengningen – ikke av viruset. Sykehus som stenges, selvmord og fattigdom vil føre til flere dødsfall enn viruset. (6)

Kuren er verre enn sykdommen!

DØDSATTESTER

Flertallet av de døde hadde flere underliggende sykdommer samtidig, som bl.a.  Alzheimers, kreft, hjerte- og karsykdommer og diabetes.

Å telle dødsattester med en ‘omtale’ av covid, og deretter stemple dødsfallene som om de er forårsaket av covid, er en grov feil-fremstilling av fakta og har medført et sterkt overdrevet covid-dødstall.

Reglene for signering av dødsattester er endret utelukkende for covid, ved hjelp av den ferske loven «Coronavirus 2020 Act».

Leger trenger ikke engang å ha fysisk å ha sett pasienten for å signere dødsattester.

Loven har fjernet behovet for en bekreftende medisinsk attest for kremasjoner.

Obduksjon er nærmest blitt forbudt, som uten tvil har ført til feildiagnostisering av den virkelige dødsårsaken; og som reduserer vår forståelse av selve sykdommen.

Enda verre er det at pleiehjempersonale som stort sett ikke har medisinsk opplæring, er nå i stand til å gi en uttalelse om dødsårsaken.

Covid ble satt på dødsattester bare på grunn av ‘mistanke’ om at folk hadde covid. Dette kan godt være ulovlig, siden det er en forbrytelse å forfalske dødsattester.

Mennesker som dør innen 28 dager etter en positiv PCR-test, anses å ha dødd av covid, selv om de dør i en bilulykke eller pga. et hjerteinfarkt; Dette vil selvfølgelig føre til oppblåsning av dødstallene (2)

ØKONOMISK RUIN

Rapporter anslår nå at så mange som seks og en halv million (6.500.000) mennesker i Storbritannia vil miste jobben som følge av nedstengning. (1)

Det er velkjent at fattigdom direkte påvirker helsen, så vi kan forvente å se mange mennesker som lider med dårlig helse og som resulterer i mange for tidlige dødsfall – som et direkte resultat av nedstengningen.

SENSUR

Regjeringen har handlet ondsinnet i å sensurere leger, sykepleiere og NHS-ansatte. Folket har en selvfølgelig rett til å få høre hva som skjer på sykehus, og medisinsk personell har plikt til å ivareta publikum og å berolige dem. (1)

Legeprofesjonen har ikke fått lov til å informere publikum om at covid-avdelinger har stått tomme i flere måneder.  Og legene har  heller ikke fått informere at covid-dødstall har nå nådd det laveste nivået totalt sett i denne covid-situasjonen. Dette har unødvendig ført til bekymring og angst i befolkningen.

Leger og vitenskapsmenn med synspunkter som skiller seg fra regjeringens budskap, har fått sine videoer og artikler fjernet fra internett.

TESTER –  FALSKE POSITIVER

PCR-tester kan ikke verifiseres som nøyaktige, da det ikke er noen ‘gullstandard’ som du kan kontrollere dem opp mot. Viruset er ikke isolert. (1)

PCR-tester kan ikke oppdage virusmengden og er utsatt for falske positive. (2)

En positiv PCR-test betyr ikke at en person er smittet eller smittsom. (3)

Faktisk er omtrent 90% av de PCR-positive ‘tilfellene’ falske positive. Vi har derfor ingen ‘andre bølge‘ og ingen pandemi. (4, 5)

Regjeringens rapport anslår en falsk positiv rate på mellom 0,8 og 4,0% ved bruk av data fra andre virusinfeksjoner – ikke fra covid (6)

Virusfragmenter kan forbli i kroppene i flere uker etter at man har blitt frisk av infeksjoner. (7)

Krisen vil aldri ta slutt hvis vi venter på null positive tester. Alle har sannsynligvis fått forkjølelse forårsaket av et koronavirus og vil sannsynligvis ha noen virale fragmenter som samsvarer med de andre virusene i denne virus-familien, som SARS-CoV-2-viruset (8)

Å teste sunne asymptomatiske individer er meningsløst, uvitenskapelig og er enormt stor sløsing med penger. «Regjeringens prosjekt (kalt «Operation Moonshot>>) er et daglig testprogram for å teste befolkningen…», vil koste £ 100 milliarder (pund) – omtrent to tredjedeler av det årlige NHS-budsjettet.

Antistoff-testing er ikke gullstandarden, ettersom mange mennesker har T-celleimmunitet, og antistoffer sirkulerer kanskje ikke etter friskmelding fra infeksjon.

HYDROKSYKLOROKIN

Det kontroversielle stoffet Hydroksyklorokin (HCQ) er urettferdig svertet, av WHO, CDC, NIH og media.

HCQ har imidlertid en veldig solid støtte fra blant annet: professor Harvey Risch epidemiolog fra Yale, The American Association of Physicians and Surgeons (AAPS), American Frontline Doctors, Henry Ford Health System og professor Didier Raoult – mikrobiolog og smittsom sykdom- spesialist – for å nevne bare noen få. (1)

«The Lancet»  ble til og med tvunget til å trekke tilbake en studie om HCQ etter at «The Guardian»-avisen avslørte at studien hadde blitt fullstendig fabrikkert og skrevet av en sci-fi-forfatter og en pornostjerne. Selv etter denne forbløffende åpenbaringen var HCQ fortsatt forbudt i de fleste land. (2)

HCQ ifølge AAPS har en nitti prosent (90%) helbredelse-rate når den gis tidlig og ved sammen med sink (3)

HCQ er tryggere enn mange reseptfrie medisiner som Aspirin, Benadryl og Tylenol.

AAPS påpeker også at det aldri har vært en vaksine så sikker som HCQ er. (4)

HCQ har fått lisens i over seksti år og har blitt trygt brukt av milliarder mennesker over hele verden. Det er en veldig liten risiko for hjerteflimmer,  som enkelt kan overvåkes.

Hvorfor ble HCQ forbudt da? Kan det være at det ikke er noe enorm fortjeneste å tjene på dette stoffet etter at patentrettigheten har utløpt?

HCQ ble brukt med stor effekt i Sars1-utbruddet i 2005 (5)

Kort sagt, hadde HCQ vært tilgjengelig, hadde det ikke vært en pandemi!

FOREBYGGING

Forebyggende tiltak som hydroksyklorokin eller vitamin C, D og sink burde vært anbefalt for publikum. (1)

Tidlig calcifediol-behandling (25-hydroksyvitamin D) til  pasienter med Covid-19 på vanlige avdelinger, reduserte innleggelser til intensivavdelinger betydelig (2)

Vitamin D reduserer covid sin innvirkning på mennesker. (2,3)

Frivillig isolasjon av eldre og skrøpelige –  hvis de skulle velge det – i kombinasjon med forebyggende tiltak, ville det vært en langt bedre strategi. Resten av samfunnet kunne og burde ha fortsatt som normalt.

VAKSINE

En forhastet vaksine er åpenbart ikke i allmennhetens interesse.

Å gi vaksineprodusenter fritak mot alt ansvar er heller ikke åpenbart i allmennhetens interesse.

INTERESSEKONFLIKTER

Chief Scientific Officer Sir Patrick Vallance har aksjer for £ 600.000 (pund) i i GSK Glaxo Smith Klein. Han har de siste årene solgt aksjer for £ 5 millioner (pund) i GSK som han ‘tjente’ mens han var sjef for GSK (1)

Sir Chris Whitty, Chief Medical Officer UK, godtok mer enn £ 30 millioner (pund) i finansiering fra Bill and Melinda Gates-stiftelsen, for å studere malaria-vaksiner. (2)

Det har blitt klart at medlemmer av SAGE (The Scientific Advisory Group on Emergencies), Public Health England (PHE), Verdens helseorganisasjon (WHO), Centre for Disease Control (CDC), National institute for Health (NIH) etc – har mange interessekonflikter. De godtar alle veldig store ‘donasjoner’ fra legemiddelindustrien og vaksine-industrien. Disse interessekonfliktene kan meget mulig ha ødelagt integriteten deres. (3)

Det er også klart at regjeringer er sterkt lobbet av legemiddelindustrien og vaksine-industrien, igjen kan dette ha kompromittert deres integritet. (4)

CUI BONO? –  HVEM TJENER PÅ DETTE?

Vaksine-produsenter vil tjene milliarder av kroner på dette, det samme vil «oppsøke og følge»- produsenter gjøre, Og farmasøytisk industri kan tjene milliarder av kroner grunnet covid testingen.

Statsminister Boris Johnson kunngjorde at den nye «moon shot»-testen vil koste £ 100 milliarder (pund), omtrent to tredjedeler av det årlige NHS-budsjettet.

Det er sikkert at disse enorme summene vil være mye bedre brukt på å behandle alle de forsømte pasientene som har blitt bevisst forsømt under nedstengningen, og som nå står overfor lange ventelister.

KONKLUSJONER

Vi har effektive og trygge behandlinger og forebyggende medisiner for covid, og det er derfor ikke behov for noen begrensninger som nedstengning av landet med tilhørende tiltak. Pandemien er i det vesentlige over, noe som kan sees ut av den jevne lave døds-frekvensen og innleggelser på sykehus de siste fire månedene.

Vi krever øyeblikkelig og permanent opphør av alle nedstengningstiltak.

Nedstengning redder ikke liv, det er derfor det aldri har blitt brukt før. Borgerlige friheter og grunnleggende friheter er helt unødvendig blitt fjernet fra publikum, og dette må aldri skje igjen.

Forebyggende tiltak som hydroksyklorokin, vitamin C, vitamin D og sink må gjøres lett tilgjengelig for publikum.

Isolasjon må være frivillig. Mennesker er i stand til å foreta en egen vurdering av risikoen og må være fri til å leve sine liv som de selv ønsker. Folk må ha rett til å velge om de skal isolere seg eller ikke.

Likeledes må bedrifter ha rett til å være åpne, hvis de velger det.

Vi krever at leger, sykepleiere, vitenskapsmenn og helsepersonell må ha ytringsfrihet og aldri bli sensurert igjen.

Professor Mark Woolhouse, epidemiolog og spesialist i smittsomme sykdommer, Edinburgh University Member of the Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors, som råder regjeringen uttalte at: –

‘… Lockdown var en monumental katastrofe på global skala. Kuren var verre enn sykdommen. ’

‘Jeg vil aldri se en nedstenging av et land igjen. Det var alltid ment som et midlertidig tiltak som bare forsinket epidemien vi ser nå. Det kom aldri til å endre noe fundamentalt, uansett hvor lavt ned vi forventet av «tilfeller».‘

‘Vi burde absolutt aldri komme tilbake til en situasjon  der barn ikke kan leke eller gå på skole.’

‘Jeg tror at skaden som nedstengingen har gjort på utdannelsen vår, tilgangen til helsevesenet og de større aspektene av økonomien og samfunnet – vil vise seg å være minst like stor som skadene Covid-19 har gjort.’  (1)

World Doctors Alliance er helt enig med Prof Woolhous påstander. Han har rett! Vi må aldri få en nedstenging igjen!

NB: Begrepet ‘covid’ har blitt brukt for å representere Sars-CoV-2 og Covid-19.

Hele dokumentet på engelsk med referanser og underskrifter kan leses her.

Oversatt av Alf Inge Kristiansen

Knut Lindtner har lagt til bilder m/kommentarer

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde V/K. Mitch Hodge

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Og hvis man kontakter begravelsesbyråer i det ganske land, får man vite at mange byråer får «Koronastøtte», og i mange tilfeller har permittert ansatte, fordi det har vært for få døde i forhold til tidligere.
  Og sykehusene har hatt «krise».- Fordi de har permittert sykepleiere som er PCR – «smittet», – uten å være syke og mange av de andre ble sendt ut for å teste friske mennesker! :-)
  Så antagelig i andre land. Selv om NRK kjørte artikler/»informasjon» om brenning av døde i India til stadighet. Godt egnet til å skremme en norsk befolkning, som ikke vet at dette er vanlig.
  Likeledes «massegraver» i New York og Italia. Uten å fortelle at dette er vanlig når de døde ikke har pårørende, og ikke noe spesielt i forhold til antall.
  Og STOR overskrift i 2020 : 100 000 døde av Covid i India! Uten å fortelle at hvis man sammenliknet med et influensa-år i Norge, og justerte for innbyggertallet, så BURDE det ha dødd 400 000, 4 ganger så mange!
  Altså en gladnyhet som ble lagt fram som en katastrofe.

  Det viktige er, hvorfor hause opp et influensavirus som er under halvparten så alvorlig som tidligere influensabølge?
  Hvorfor?!
  DET er det skumle i dette narrespillet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det dreier seg om fortjeneste:

De største kapitalene kontrollerer klima- og koronapolitikken.

Forrige innlegg

Skadetallene for svineinfluensaen i 2009 ble omtalt som en katastrofe.

I dag er de langt høyere, men ingen sier noe.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.