POSTED IN Klima

Ny forskning fra Antarktis.

Iskappen vokser.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

«Global oppvarming er en bløff»: Ny studie i naturen avslører at Antarktis-isen utvider seg

En ny studie i tidsskriftet Nature avslører at isen i Antarktis faktisk utvider seg, noe som beviser at den menneskeskapte fortellingen om global oppvarming er basert på uredelige data.

Av Sean Adl-Tabatabai

«85 år med isbrevekst og stabilitet i Øst-Antarktis», heter det i studien. «Anslag for massebalanse for isen ble startet på slutten av 1970-tallet … har enten vist en samlet masseøkning eller vært relativt uendret»

Climatedepot.com rapporterer: Nature Communications:  Resultatene våre viser at stabiliteten og veksten i ishøyder observert i terrestriske bassenger de siste tiårene er en del av en trend som strekker seg over minst et århundre, og fremhever viktigheten av å forstå langsiktige endringer når tolke dagens dynamikk. … I Antarktis gjør imidlertid mangelen på historiske klimadata klimareanalyseanslag før 1970-tallet stort sett usikre, og observerte trender kan ikke tydelig skilles fra naturlig variasjon.

Foreløpig starter de tidligste massebalanse-estimatene på isen på slutten av 1970-tallet, og siden den gang har alle underregionene som er undersøkt i denne studien vist enten en samlet masseøkning eller vært relativt uendret.

Uavhengig av potensielle klimatiske endringer, viser resultatene våre at isbreen i Kemp og Mac Robertson Land og langs Ingrid Christensen-kysten har akkumulert masse i løpet av de siste 85 årene som uunngåelig har dempet deler av det nyere massetapet fra havbassengene i Øst-Antarktis. og det vestantarktiske isdekket (WAIS). Denne positive akkumuleringstrenden og den positive massebalansen forventes å vedvare ettersom snøfallet forventes å øke over hele EAIS i det neste århundre , og isdekkemodelleringsstudier projiserer positive massebalansestimater i alle tre underregioner på tvers av alle fremtidige RCP scenarier. Til slutt bestemmer vi frontale endringer av 21 isbreer fra 1937 til 2023 (Tabell  S1  og Fig.  S11 ). Fra de 85 årene med observasjoner finner vi to distinkte regionale mønstre; en av konstante isbreoverflatehøyder og en av isfortykning.

Klikk her for å lese hele artikkelen om Nature.

Forsidebilde: Derek Oyen

https://www.globalresearch.ca/global-warming-hoax-antarctic-ice-expanding/5859679

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Istappen vokser!

    Hm. hvordan kan media og MDG vinkle dette til klimaKRISE…?
    Å, de greier det nok.
    Bare gi de litt penger.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det er ikke CO2, men solen.

Sammenhengen mellom solaktiviteten og temperaturen er klar som dagen.

Forrige innlegg

USA prøver å dominere Sør-Kinahavet men har mislyktes til nå.

Oppsummering av konflikten i Sør-Kinahavet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.