POSTED IN Klima

Ny forskning:

Det er solen som varmer havene som varmer kloden, ikke CO2.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Drivhuseffekten varmer ikke havet

Geir Aaslid

Forfattet av Petter Tuvnes.


Havet dekker 70 % av jordens overflate, og FNs klimapanel (IPCC) påstår i rapporten AR5 WG1 «Summary for policymakers» (2013) at det er med stor grad av sikkerhet at havet har absorbert 90 % av energien fra global oppvarming mellom 1971 og 2010. Temperaturøking i havets overflate har vært ca. 1,1 Kelvin (C) siden år 1900.

Den såkalte drivhuseffekten, som IPCC mener har ført til global oppvarming, går ut på at langbølget infrarød elektromagnetisk stråling fra «drivhusgasser» oppe i atmosfæren stråler energi tilbake til jordoverflaten og gjør jorden varmere enn uten denne effekten. Mer «drivhusgass», som menneskeskapte CO2 utslipp påstås å være, skal så føre til enda mer oppvarming.

_______________________________________________________________
Innlegget er hentet fra Klimarealistene
_______________________________________________________________

Det er akseptert, også av tilhengere av FNs klimapanel, at langbølget stråling bare går noen mikrometer ned i havets overflate («EM electrometric skin layer»), mens kortbølget solstråling går mange titalls meter ned i havet, og gir oppvarming. UV-stråler fra solen går dypest. IPCC-leirens forskere hevder likevel at også langbølget stråling fra mer CO2 i luften trenger ned i havet ved at hav-bølger rører oppvarmet overflate ned i havet.

De IPCC-lojale forskerne Elizabeth W. Wong og Peter J. Minnett har forsøkt å måle effekten av CO2 «tilbakestråling», og utgav mars 2018 rapporten: «The Response of the Ocean Thermal Skin Layer to Variations in Incident Infrared Radiation».

Deres teori er at oppvarming av havoverflaten hindrer varmetap fra havet, og de ville forsøke å måle denne effekten direkte med følsomme termometre. Målingene var visstnok de eneste som har forsøkt å måle drivhuseffekten direkte på oppvarmingen av havet.

Total fiasko

I konklusjonens siste avsnitt innrømmer forskerne at de ikke har vært i stand til å måle korrelasjon mellom endringer i havoverflatens temperaturprofil og endringer i «tilbakestråling». De mener instrumentene de hadde ikke var følsomme nok:

«Attempts to relate directly the curvature of vertical temperature gradient in the TSL («thermal skin layer») and EM («electromagnetic») skin layer, as developed by Wong and Minnett (2016a, 2016b), to changes in the incident IR radiation did not produce a convincing dependence, at least on the time scales of our measurements. Revealing such a relationship will require more sensitive instruments than are currently available.»

Ikke nok med at de ikke greide å måle endring i tilbakestråling fra CO2 utslipp, men de greide heller ikke å finne noen korrelasjon til den mye sterkere effekten av skyer.

Drivhuseffekten varmer IKKE havet på noen målbar måte. Denne rapporten er da også forbigått i stillhet av klimaalarmist-mediene fordi den er enda en bekreftelse på at det ikke er noen bevis for at CO2 utslipp fører til noen som helst målbare bidrag til global oppvarming eller klimaendringer, se denne artikkelen: «Ingen bevis for målbare CO2 bidrag».

Om årsak og virkning

Tidsserie-målinger viser at CO2-endringer heller IKKE varmer land, fordi det har vist seg at først endres temperaturen i havet, så land og deretter CO2 i luften (Humlum, Stordahl, Solheim 2013). CO2 kan derfor ikke være ÅRSAK til global oppvarming eller klimaendringer, det er motsatt.

Hvis det ikke er «drivhuseffekten» som har gitt litt fordelaktig oppvarming siden Den Lille Istid sluttet på 1800-tallet, hva er det da? Det er solen!

Solens innstråling

IPCC hevder at solens innstråling til jorden bare har økt med 0,1 W/m2 siden 1800-tallet, og derfor mener de at det ikke er solen som har gitt litt gunstig global oppvarming og fordelaktige klimaendringer. Mange forskere, som IPCC ignorerer, har funnet mye større endringer.

Tallrike solfysikere har lenge vært klare på solens dominerende påvirkning på vårt klima.

Blant de siste publiserte forskningsarbeider finner vi Judge et al., 2020, som i rapporten «Sun-like Stars Shed Light on Solar Climate Forcing» har observert solvariasjon på opp til 4,5 W/m2, altså 45 ganger så mye som IPCC, og langt mer enn hva CO2 liksom skal «tilbakestråle.»

All målbar global oppvarming de siste 200 år kan derfor forklares med solvariasjon inkludert indirekte effekter fra havstrømmer og skydekke, mens utslipp av CO2 fra forbruk av fossil energi ikke har noen målbar virkning. Andre forskere som har påvist det samme inkluderer Willy Soon og Nicola Scafetta.

Naturen styrer klima med naturlige endringer i effektiv solinnstråling til jordoverflaten. Menneskene påvirker ikke klimaendringer vesentlig, men vi kan derimot rydde opp i miljøskader og forurensning vi påfører jorden.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • » men vi kan derimot rydde opp i miljøskader og forurensning vi påfører jorden.»

    Og det tror jeg det hadde vært full oppslutning om.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Går USA mot oppløsning?

Den andre amerikanske borgerkrigen (del 2)

Forrige innlegg

Religionen:

Opium for folket?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.