POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Ny forskingsrapport fra statistiske data i Storbritannia.

Skader og dødelighet øker med antallet covid-vaksiner.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I artikkelen under påståes det at vaksinene ikke beskyttet mot et virus, men tvert imot har forårsaket økt dødelighet i Storbritannia. Dette vises gjennom å presentere bearbeidete data fra offentlig statistikk. Disse er lagt ut som grafer. I praksis har myndighetene, hvis dette er korrekt, påført befolkningen økt dødelighet under påskudd av å beskytte den. De store mediene har fulgt dette opp.

Helsemyndighetene i Norge anbefaler fortsatt vaksinering av gamle og svært syke med disse farlige vaksinene. Legemiddelfirmaene (Pfizer) ville først holde dataene om utprøvingen av vaksinene hemmelig i 75 år. Dette ble stoppet i USA. De innrømmer nå, og det er selvsagt, at de ikke aner noe om langtidsvirkninger av disse stoffene. Mark Zuckerberg advarte sine medarbeidere å ta vaksinene av den samme grunn selv om firmaet hans, facebook, definerte advarsler mot vaksinene som falske og dermed uønskete nyheter på facebook.

Vaksinerte smitter andre og maskene har ingen effekt i å forhindre smitte. Sansynligvis er de helsefarlige.

Det viser seg også at vaksinene ikke forhindrer å smitte andre, et hovedargument for vaksinering av befolkningen. Det avsløres nå at myndigheter i land etter land har inngått avtaler med disse firmaene hvor de er fritatt for ansvar for evt. skader disse sprøyten kan forårsake hos de vaksinerte. Helseutgiftene som følge av vaksineskader må befolkningen sjøl betale for.

Og nå kommer tall som jeg har etterlyst i lang tid. Hvis disse vaksinene var gode må det kunne vises statistisk om at de har ført til økt levealder og mindre sykdom for gruppen vaksinerte i forhold til gruppen uvaksinerte. Dataene under forteller det motsatte. Vaksinene skaper mer uhelse og død.

Knut Lindtner
Redaktør

Bevis på en mRNA-skandale! En skred av engelske mRNA-data som har vært forsøkt holdt skjult for offentligheten er nå fremme i lyset. Vi kan nå endelig sammenligne den prosentvise forskjellen  i dødelighet mellom vaksinerte og uvaksinerte i forhold til antall satte vaksinedoser!

Artikkelen er skrevet av Jessica Rose

En hvilken som helst religiøs- eller helseinstitusjon, helsearbeider, politiker, apoteker, statistiker, dommer eller ansvarlige voksne menneske har nå et ansvar for å beskytte sine samfunn mot disse skadelige mRNA-vaksinene!

Følgende diagrammer viser vaksinasjonsgraden i den engelske befolkningen hos voksne over 18 år i forhold til den prosentvise dødeligheten i den samme befolkningsgruppen. 

Vaksinegruppene ble inndelt i:

 • Uvaksinerte
 • 1 dose eller fler
 • 2 doser eller fler
 • 3 doser eller fler

Den representative gruppen som omhandles her er voksne over 18 i England som utgjør i overkant av 50 millioner mennesker. Utrullingen av eksperimentelle Covid-19 «mRNA»baserte vaksiner ble gjort av selskaper som sørget for å holde seg ansvarsfrie på forhånd, basert på tolkningen av data fra et ganske lite utvalg forsøkspersoner.

Diagrammene vil kunne tolkes på tre helt ulike måter:

Mulighet 1

«Vaksinen» har overhodet ingen effekt på total dødelighet.

NÅR MAN SAMMENLIGNER ANTALL VAKSINERTE I EN GITT BEFOLKNING MED DØDELIGHET I DEN SAMME GRUPPEN VIL PROSENTANTALLET VÆRE LIKT.

Eksempel: I en befolkning på 100.000 mennesker er 85% vaksinerte.

På en måned dør 100 personer(av alle årsaker).

85% av dødsfallene kommer i den vaksinerte gruppen. Da vil antall døde prosentvis være helt likt antallet prosentvis vaksinerte.

15% av de 100 dødsfallene vil da komme blant de uvaksinerte, som er helt likt antallet representert i den Uvaksinerte gruppen.

VIKTIG!

I DETTE TILFELLET VIL DU IKKE FORVENTE Å SE EN ØKNING I DØDELIGHET AV ALLE ÅRSAKER.

MULIGHET 2

«Vaksinering» REDUSERER sannsynligheten for dødsfall av alle årsaker, som er det produsentene og myndighetene påstår.

NÅR MAN SAMMENLIGNER ANTALL VAKSINERTE I EN GITT BEFOLKNING OG ANTALL DØDSFALL I DEN SAMME GRUPPEN, VILLE DET VÆRE EN LAVERE PROSENT DØDSFALL I DEN VAKSINERTE GRUPPEN.

EKSEMPEL: I en befolkning på 100.000 mennesker er 85% av befolkningen vaksinert.

På en måned skjer det 100 dødsfall av alle årsaker.

75% av dødsfallene skjer blant de vaksinerte. Dette er en LAVERE prosentandel enn i den vaksinerte gruppen på 85%. 25% av de 100 dødsfallene ville da komme i den uvaksinerte gruppen, noe som er HØYERE enn prosentandelen på 15% uvaksinerte.

VIKTIG:

SAMMENLIGNET MED PERIODEN FØR VAKSINESTART VILLE DU IKKE VENTE Å SE EN ØKNING I DØDSFALL AV ALLE ÅRSAKER, TVERT IMOT VILLE DU FORVENTE EN REDUKSJON I ANTALL DØDSFALL.

MULIGHET 3

«Vaksinasjon» er HVERKEN TRYGG ELLER EFFEKTIV og  ØKER sannsynligheten for å dø. (Som er hypotesen for å forklare overdødelighet i kjølvannet av utrullingen av disse produktene, og som også var lett å forutse for eksperimentelle  «vaksiner».)

Når man sammenligner den prosentvise andelen vaksinerte med antall etterfølgende dødsfall i denne gruppen ville det da forekomme FLERE dødsfall innen vaksinegruppen.

DETTE VILLE VÆRE EN KATASTROFE!

EKSEMPEL som ville dekke katasrofescenarioet: 

I en befolkning på 100.000 mennesker blir 85% av dem vaksinert. 

På en måned kommer 95% av dødsfallene i den vaksinerte gruppen. Dette er HØYERE enn prosenttallet for vaksinerte. 

5% av de 100 dødsfallene ville da komme i den uvaksinerte gruppen. Dette er LAVERE enn de 15% uvaksinerte i samme gruppen. 

VIKTIG: 

I et KATASTROFESCENARIO vil du forvente å se en tilsvarende uproporsjonal økning av dødsfall for hver eneste dose .

Under er gjengitt 3 grafer for den britiske regjeringens Data avalanche. Og det er fullstendig umulig å konspirere for å gjengi tall fra offisielle britiske helsemyndigheter!

KATASTROFESCENARIOET som vist over viste seg å være EN TRIST REALITET.

1+ dose(r) er ille.

2+doser er verre.

3+-doser er verre:

Datakilde

«All Cause Deaths by Vaccination Status of the Specific Population

UK`s Office for National Statistics»

«Vi er Storbritannias største uavhengige produsent av offisiell ststistikk og landets anerkjente nasjonale statistikkbyrå. Vi er ansvarlige for å innhente og publisere statistikk relatert til økonomi, befolkning og samfunn på både nasjonale, regionale og lokale nivåer. Vi foretar også folketellinger i England og Wales hvert tiende år».

6 Juli 2022 rapport: Deaths occurring between 1 January and 31 May 2022 (LENKE)

25 AUGUST 2023 rapport: Deaths occurring between 1 April and 31 May 2023(LENKE)

Disse to rapportene som finnes HER (LENKE) er velegnet til å vurdere dødelighetsdata av alle årsaker under utrullingen av vaksinene som startet i Januar 2021.

Datakilde

Vaccine Uptake of the Specific Population

Dypt begravd i «The UKHSA Fortnighty National Influenza and COVID-19 Report»

«National flu and COVID-19 surveillance data report: 6 July 2023(week 27)»

Funnet på den engelske regjeringens hjemmeside HER( LENKE)

De aktuelle data er begravd i en ekstra ODS-fil som kan åpnes i Excel.

Denne ODS-filen inneholder data som har blitt holdt utenfor offentlig innsyn frem til nå, pga at den er nesten utilgjengelig for dataukyndige. 

Der fins et dokument med 40 grafer kalt «Figure_19_Covid_Vac_Uptake.»

Når man ser på Fig 19 fra uke 27 rapporten fins det overhodet ingen måte noen som helst utenfor organisasjonen som har forbereredt denne rapporten eller som har samarbeidet med organisasjonen, ville ha visst hvor de skulle se etter disse ESSENSIELLE SAMMENLIGNINGS-DATAENE.

Jeg illustrerer dette punktet under:

Men dataene i  tabellen i det skjulte «public domain» inneholder dataene som er helt essensielle OG MÅ GJØRES OFFENTLIG heller enn å forsøke å gjemme dateene i «public domain»,

Lenke til filen; week 27 report vaccine Uptake (VEDLEGG)

De ovenfor nevnte filene er også lastet opp til denne Substack hvis de skulle bli slettet fra sin nåværende plassering, og slik at de blir lettere for andre å finne.

(Gå til originalartikkelen så finner en en rekke lenker som støtter grafene over, red.)

HYPOTESE

«Vaksinene» er hverken trygge eller effektive.

Covid-19 mRNA- vaksinene kan mer korrekt beskrives  som «Lipid Nano Particle Synthetic Messenger RNA Genetic Instruction products» som har følgende usikkerheter:

 1. Et leveringssystem for ekstremt betennelsesfremkallende; Lipid Nano Partikler (LNP) (LENKE)
 2. En ukontrollert fordeling av LNPèr til  hele kroppen.
 3. LNPéne inneholder genetiske oppskrifter i form av syntetisk messenger RNA.
 4. Syntetiske messenger RNA har følgende kjente risikoprofiler:

A) I Syntetisk Messenger RNA bevirker instruksjonene for produksjon av protein at kroppen fortsetter å danne piggprotein VESENTLIG LENGER enn hos dem  som opptrer i naturen. 

B) Syntetisk Messenger RNA som er produsert i ultrakort hastighet og med ansvarsfrihet fra selskapenes side har opphakkede genetisk instruksjoner laget  i et laboratorium  i motsetning til naturlig Messenger RNA som produseres i vår kropps egne cellekjerner med en renhet som ikke kan sammenlignes med den som kommer fra Pfizesr eller Modernas laboratorier.

C) Spesielle celler i menneskets kropp er nesten uavbrutt opptatt med å produsere naturlige proteiner som hormoner og enzymer , som trengs for å opprettholde helse og velbefinnende; samtidig vil en ukontrollert biodistribusjon av syntetisk Messenger RNA bevirke at kroppens celler blir påført en stor tilleggsbelastning ved at disse cellene tvinges til å produsere proteiner som er fremmede for vår egen biologi.

De genetiske instruksjonene til mRNA er en oppskrift på å produsere et kjent antigen (Covid-19 piggprotein) som både er kjent for å forårsake betennelser i blodåreveggen og bevirke autoimmune reaksjoner, og pga at denne produksjonen hverken kan kontrolleres i mengde eller varighet, er dette samtidig en oppskrift på helt uberegnelig skadepotensiale, som viser seg i form av dødsfall og sykehusinnleggelser på statistikker rundt om i verden. 

Det eksisterer ingen langtids sikkerhetsdata for disse vaksinene. Tatt i betraktning alle de ukjente variablene ved antistoffproduksjonen ville tilstrekkelige sikkerhetsdata trenge millioner av forsøksdyr og tiår med testing for å kunne fastslå skadepotensialet. 

FOR DATASKEPTIKERNE OG DE UTRETTELIGE VAKSINEPROPONENTENE:

Det vil med stor sikkerhet komme forsøk på å grumse til oversikten og påstander om at det eksisterer betydelige forskjeller i utvalget av datasett som representerer befolkningen. 

Ingen av dem vil kunne tåle et kritisk gjennomsyn, og raskt kunne vise at data IKKE representerer ulike områder, og heller ikke ulike grupper av befolkningen. 

DATAKILDE

ALL CAUSE DEATHS BY VACCINATION STATUS OF THE SPECIFIC POPULATION

UK`s Office for National Statistics (ONS)

 Når man åpner filene fremkommer i begge dokumentene på den første siden :

«Aldersstandardiserte dødsrater i forhold til vaksinasjonsstatus, England».

De rapporterte dødsfallene er begrenset til aldersgruppen fra 18 og oppover.

ONS har følgende « Bruksanvisning for dødsstatistikkene»

I kapitel 5 (PEKER)i denne bruksanvisningen sies det:

«Offentliggjort dødsstatistikk er basert på dødsfall i England og Wales, og inkluderer dermed også innbyggere og besøkende fra andre land som oppholdt seg i England og Wales».

For å vise i hvor stor grad dette vil kunne påvirke de sammenlignbare folkegruppene fremlegges en tabell som viser at dette har betydning for antall dødsfall med anslagsvis 0,1-0,2 %.

Vaccine Uptake of the Specific Population

Som figur 19 viser er folkegruppen som figuren er basert på «innbyggere i England» Videre ble data inndelt i aldersgrupper slik at det var mulig å begrense utvalget til aldersgruppen 18+ på en slik måte at de passer inn i datasettet.

Det vil være nyttig å skjønne hvor fintfølende vår genetikk er, og samtidig hvor uansvarlig det er å tilføre genetiske oppskrifter med ukjent varighet, ukjent biologisk fordeling, som har ukjent renhet (vaksineelskapene nekter å fortelle detaljert hva vaksinene inneholder!o.a.). Effekten på alle de forskjellige kroppsvevene våre er også ukjent; dette er celler som har en mengde ulike funksjoner for å opprettholde en optimal helse; og en tilførsel av mRNA som produserer et syntetisk fremmedprotein kan fort medføre at kroppen begynner å angripe kroppens egne celler, dvs  en autoimmun reaksjon.

Lenke til Dr. Malone

Her er et intervju av forfatteren av denne artikkelen Jessica Rose hvor hun snakker om hvordan fagtidsskrift korrumperes og at antallet vaksineringer øker faren for sykdom og død:

Jessica Rose er forsker med spesialfelt innen både medisin og data. 

Artikkelen er oversatt av Hans Borge

https://thenobodywhoknowseverybody.substack.com/p/proof-of-a-mrna-disaster-a-buried

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Hadde jeg vært Støre, ville jeg brukt dette mot Erna……Selv om han var med på det, kan han sikkert koke sammen en historie som plasserer ansvaret hos Erna. Tross alt var hun statsminister. Hun burde visst med alle tilganger hun hadde. Hun lurte det norske folk.

  Svar
 • Dr John Cambell har lagt merke til et pussig statistisk fenomen i to grupper land med ulik økonomisk evne. I den ene gruppen, i land som Australia, England, Østerrike, Danmark, Tyskland, Usa med flere, altså rike vestlige land som hadde økonomi til storinnkjøp av sprøyter, og derfor har særs mange innbyggere som fikk sprøytene, har det oppstått en betydelig overdødelighet.
  I Romania, Slovakia, Serbia, Moldova, Georgia og Kosovo med flere derimot, hvor staten var verre økonomisk stilt og folk derfor ikke fikk så mange injeksjoner, er nå situasjonen at det er færre folk enn normalt som dør.
  Overdødeligheten opptrer i alle aldersgrupper i de rike landene; også de unge, veldig mange pga hjerteproblemer eller leversykdom pga betennelsestilstander.
  Konklusjonen til Campbell var..forsiktigvis: Kanskje det er en fordel å bo i et fattig land?
  https://youtu.be/naopp_KF678?si=QS8PLpB2qGP4TCs0

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Mest sannsynlig med en istid.

Ingen av varslene om klimakrise på grunn av oppvarming har slått til.

Forrige innlegg

Sløret av løgner må fjernes!

911-sannhetsbevegelsen ruller videre.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.