POSTED IN Jøder, Norge, religion

Ny bibeloversettelse:

Drepte jødene Jesus?

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Det kommer snart en ny norsk oversettelse av Bibelen. Dette er påfallende: Oversetterne finner andre mulige oversettelser av det greske ordet ioudaioi som tradisjonelt har betydd «jødene». Den oversettelse er blitt belastende; kan fremme «antisemittisme». Som når ioudaioi i Bibelen framstilles negativt ved å avkreve Jesu død.

Ordet «jødene» erstattes i nye oversettelser med «jødenes ledere», «mengden» eller «jødene der». «Jødene» samlet skal renvaskes, kan man si. Men endrer man ved det historien? Og naturlig å spørre: Hva sier «jøder» selv?

Talmud med sentrale jødiske skrifter forteller at Jesus ble henrettet etter vedtak i en rettmessig rabbinsk domstol for avgudsdyrking og for å anspore andre jøder til avgudsdyrking og for ringeakt til rabbinsk øvrighet. (Kilde: Jewish History, Jewish Religion, s. 97, av prof. Israel Shahak, holocaust-overlever og tidligere leder av «Israelsk forening for menneskelige og sivile rettigheter».)

Alle klassiske jødiske kilder som omtaler henrettelsen, er «ganske fornøyd» over å ta ansvar for den. I Talmuds framstilling er ikke romerne engang nevnt. (Israel Shahak)

Bibelen forteller om folkemengden som var samlet foran landshøvdingen Pilatus, der «alle som en» ropte: «Han skal korsfestes!» (Matteus 27, 22) Hvordan kan man tilskrive ansvar?

Pilatus sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» Og «hele forsamlingen» som svarte: «La blodet komme over oss og våre barn.»

Gjaldt det «jødene», «jødenes ledere», «mengden» eller «jødene der»? Blir det for tynt kanskje, å skrive «mengden»?

Velg ord mest i samsvar med de faktiske, historiske forhold. Om ioudaioi gjorde feil for et par tusen år siden, så kan det vel legges bort? Ingen grunn til antisemittisme i dag. Det er andre utfordringer nå.

Folkemengden ropte: «Han skal korsfestes!»

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Helt feil, det var ikke jødene, det var russerne !

  Svar
 • De prøvde å drepe ham, men han overlevde, levde til naturlig avgang ved alder, stygge skader på hender og føtter, gravlagt i Srinagar, Kashmir.

  Svar
 • Prestene ville det, for å beholde sin makt,
  for han sa:
  vi kan gå rett dit, til guddommen,
  uten mellommann

  Svar
  • Vi trenger ikke prester eller kirker, kanskje bare for seremonier, offentlig godkjent navn ved dåp, EKTEskap, død, sånt

   Svar
   • Vi trenger bare vår ypperste prest og konge Jesus og hans ord skrevet i bibelen. Kirkene spiller sin rolle i å samle de troende for å bygge hverandre opp rundt hans ord.

 • Og hva de som kaller seg jøder velger å stå for, det får de nå ta på egne skuldre. and good luck to you

  Svar
 • Disippelen Johannes oppsummerer essensen i budskapet fra Jesus i sitt første brev, kap. 1 v. 5:

  «Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham.»

  Det er tydelig at dette representerte en helt ny forståelse av guddommen, radikalt forskjellig fra hva som var den gjengse oppfatningen blant israelittene.

  (Jeg tror faktisk at dette poenget fremdeles ikke har blitt forstått og fullt ut akseptert av de som i dag kaller seg kristne.)

  Den tradisjonelle forståelsen av Gud var med andre ord at det var en del mørke i ham, og ikke bare lys.

  Med mørke så menes det forskjellige former for ondskap, som løgn, hevngjerrighet, sjalusi, vilje til drap, hat osv.

  Dette mørke gudsbildet var noe israelittene, disiplene inkludert, hadde vokst opp med og betraktet som naturlig og reelt.

  At Jesu død deretter skulle forstås som befalt av Gud selv, som ledd i syndsforlatelse, faller derfor på sin egen urimelighet.

  I tillegg strider det med det innlysende faktum at et guddommelig vesen, som Jesus – Guds enbårne Sønn – angivelig er, ikke kan dø, men av natur er udødelig.

  Vi ender opp med en selvmotsigelse: at Jesus døde, men at han deretter «stod opp» og likevel ikke var død.

  GT forkynner, i NT repetert av den falske apostelen Paulus, at «syndens lønn er døden», underforstått evig fortapelse.

  Offerteologien erklærer at Jesus tok denne straffen på seg, men forkynner samtidig at han ikke er evig fortapt og dermed aldri var skikkelig død.

  Når man oppdager slike selvmotsigelser, så burde det ringe noen bjeller. Men mot inngrodde dogmer kjemper selv gudene forgjeves, og det er ikke noe nytt.

  Jeg finner historien om Jesus interessant, fordi det var så usannsynlig at noen som helst, med en slik lære som gikk totalt imot datidens gudsbilde, skulle dukke opp der og da og utfordre den mørke tradisjonelle forståelsen basert på et svært voldelig gudsbilde. Det skapte et teologisk jordskjelv med enorme ringvirkninger, som raskt førte til massiv motarbeidelse via intens propaganda, der målet tydeligvis var å pervertere den nye læren, for å få den til å passe med den klassiske offerteologien.

  Av den grunn tror jeg Paulus ble hentet inn, og fikk dominere NT med sin GT-basert forståelse, godkjent og «kanonisert» av «kirken».

  1.400 år etter «kanoniseringen» har vi dessverre ikke kommet så mye lengre, men konsekvensene av selvmotsigelsene viser seg gjennom tusenvis av forskjellige «kirkesamfunn» med tildels sterkt varierende trosbekjennelser. Romerkirken håper naturligvis å samle alle disse under sine «vinger».

  Gud – vår Skaper og Livets kilde – er lys, og det er ikke noe mørke i ham.

  Men denne verdens gud – avslørt av Jesus som Satan – er mørke, og det er ikke noe lys i ham.

  Midt imellom står menneskene, i «the twilight zone», der mange dessverre har store problemer med å få øye på den rette veien.

  Hvor mange må dø, før mørkets gjerninger gjenkjennes og endelig avvises for godt?

  Svar
 • Northern Light.
  14 februar 2024 15:30

  «Den europeiske jødiske kongressen kunngjorde at den anbefaler at nye utgaver av Bibelen publiseres med advarsler om hvilke avsnitt som er «antisemittiske». Daily Mail, UK.
  «Jødene har planlagt å sensurere Bibelen i årevis, spesielt Det Nye Testamente, så denne formelle kunngjøringen viser bare at jødene tror at de nå har nok makt til å offentliggjøre kravene sine. Det virkelige problemet for jødene er imidlertid at hele Bibelen er ‘antisemittisk’, ikke bare visse passasjer som eksplisitt kritiserer jødene. Kristus irettesatte og avviste jødene ved hver anledning. Hvis vi fjernet alt anti-jødisk innhold fra Det Nye Testamente, ville vi ikke hatt et nytt testamente». Christansfortruth.

  Jødiske ledere vil at nye utgaver av Bibelen og Koranen skal ha advarsler som fremhever antisemittiske avsnitt.

  Av James Wood.
  Jødiske ledere ber om at nye utgaver av Bibelen og Koranen skal ha advarende meldinger som belyser antisemittiske avsnitt i de hellige tekstene. Anbefalingene er gitt i et ny bok kalt «En slutt på antisemittisme! En katalog over politikk for å bekjempe antisemittisme. Den ble produsert etter en internasjonal konferanse arrangert av European Jewish Congress, der akademikere samlet seg for å diskutere hvordan fordommer og diskriminering kan håndteres. Ariel Muzicant, visepresident for den europeiske jødiske kongressen og medforfatter av den nye boken, viste den frem.

  Blant retningslinjene nevnt i boken var ideen om advarende meldinger i hellige tekster, et tema som ble diskutert i et kapittel med tittelen ‘anbefalinger angående religiøse grupper og institusjoner’. Teksten lyder: ‘Oversettelser av Det nye testamente, Koranen og annen kristen eller muslimsk litteratur, trenger ordforklaringer og introduksjoner, som understreker sammenheng med jødisk arv i både kristendommen og islam, og advarer leserne om antisemittiske avsnitt i dem.

  «Selv om det er gjort noen anstrengelser i denne retningen når det gjelder kristendommen, må disse anstrengelsene utvides og gjøres konsekvente i begge religioner». Det er flere temaer i Det Nye Testamente som har kommet under kritikk, fordi de brukes som begrunnelse for antisemittiske holdninger. Som at jødene har skylden for Jesu død og det jødiske folks tilsynelatende sta natur og deres illojalitet mot Gud.

  Det er også negative kommentarer om jøder i Koranen, og negative fremstillinger av folket.
  Erkebiskopen av Canterbury Justin Welby har tidligere snakket om hvordan religiøse tekster kan utnyttes eller feiltolkes, for å fremme diskriminerende holdninger. Han skrev dette i en samling essays publisert i 2016, og sa: ‘Det er en skammelig sannhet at kirken, som burde ha tilbudt en motgift, gjennom sin teologiske lære forsterket spredningen av dette viruset. «Det faktum at antisemittisme har infisert kirken, er noe vi som kristne må angre dypt på. Vi lever med konsekvensene av vår historie med fornektelse og medvirkning’.

  Boken, som ble produsert av akademikere inkludert Dina Porat og Lawrence H. Schiffman, oppfordrer også til at alle antisemittiske tekster og passasjer i kristendommen og islam, ‘skal identifiseres og forkastes’. Andre anbefalinger er at religiøse ledere og tenkere «offentlig fordømmer vanhellig skrift», kanoniske eller kvasi-kanoniske skrifter av religiøse antisemitter. Begrunnelsen for disse endringene, heter det i dokumentene, er fordi guddommelige budskap alltid kommuniseres gjennom mennesker, og derfor gjenstand for feil.

  Den lyder: ‘Guds åpenbaring er således skjemmet av menneskelig feilbarlighet. Fra og med Det Nye Testamente uttrykker guddommelig åpenbaring seg i kristne hellige tekster, som også uttrykker en form for hat. ‘Manifestasjonene av dette hatet resulterte i en tradisjon for antisemittisme, som ga moralsk legitimitet til forbrytelser mot det jødiske folk, selve symbolet på dette er Shoah’.

  Når «antisemittisk innhold i en religiøs tekst er identifisert,» må religiøse ledere og tilhengere bli fortalt, konkluderer dokumentet. Andre saker som er fremhevet etter konferansen, er å belyse antisemittisme på nettet, innenfor forskningsorganisasjoner og akademiske institusjoner. Dette omfatter å sikre at søkemotorer på Internett, fremhever positive skildringer av jødedommen og nøyaktige beskrivelser av antisemittismens historie.

  Akademikere har reagert på de foreslåtte anbefalingene i boken. Dr. Christine Joynes, en teologilektor ved Oxford, fortalte The Times at hun hadde «en viss sympati» over forslaget om en kommentert bibel. Men sa: ‘Hele Bibelen trenger en advarsel for kunne lese den med kritiske briller og i historisk sammenheng’.

  Mens Muhammad Abdel Haleem, professor i islamske studier ved University of London, som også snakket med The Times, sa at Koranen er fullstendig negativ mot jøder. Han sa: ‘Hvis noen ønsker å bli involvert i antisemittisme eller anti-islamsk oppførsel, vil de gjøre det uansett om du legger til advarsler og fotnoter’.

  Fra Daily Mail, publisert 23 november 2018.
  Oversatt fra engelsk.
  Orginalartikkel: Jewish leaders call for new editions of the Bible and the Koran to carry trigger warnings highlighting anti-Semitic passages.

  Svar
 • Kristen teologi sier at det som skjedde var meningen, at det var fastsatt fra tidenes morgen og at ved å tillate det som skjedde var det Gud som drepte sin egen sønn og dermed på en merkelig måte også seg selv…før han altså gjenoppstod.

  Skaperen ble menneske for å lide og dø som et menneske, å skylde på datidens jøder eller romere eller «jødene» (bestemt form flertall) blir fra et kristent perspektiv meningsløst ut fra det enkle spørsmålet: Var det ikke meningen at det som skjedde skulle skje som det gjorde?

  Svar
  • Nå forutsetter jeg altså at det faktisk skjedde som evangeliene forteller, «for the sake of argument».

   Å forandre på Bibelens tekst er i alle fall fullstendig forkastelig, at dette antagerlig har blitt gjort mange ganger allerede opp gjennom snart 2000 år er en annen sak og gjør det ikke noe bedre.

   Svar
 • Denne må de forandre og spesielt siste setning:

  1. Tess 2: 14 For dere, søsken, har fulgt eksempelet fra Guds menigheter i Judea, de som er i Kristus Jesus. Dere har måttet tåle det samme fra egne landsmenn som de har måttet tåle fra jødene,

  15 de som drepte Herren Jesus og profetene, og som forfulgte oss. De er ikke til glede for Gud og står alle mennesker imot.

  Svar
 • Ser ut, som utifra 1. Tess 2: 15, at jødene drepte Jesus,når det er sagt, så står det også i den samme bok, at ved to eller 3 vitne, skal et hvert ord stå fast. 1 bibelvers eller, 2,ammenhengende,kan ikke avgjøre den hele og fulle sannhet. I følge bibelen. For i den samme bok står det også; denne verden, skal forgå, men mitt ord skal aldri i evighet forgå (forkortet orginalt vers, av meg)
  Logikken blir da hvis jødene, drepte Jesus, sin Messias, og profetene og deres følgere, gjennom andre nasjoner. Så kan vi si det samme om russere og kinesere, som har infiltrert, regjeringer i andre land, bl. Å. Kina med sin hundre års plan. Og derfor er de ansvarlige for uskyldige amerikanere og europeres død og lidelse, spesielt de Jesus Kristus følgere. Siden gud er en rettferdig gud ifølge, bibelens ord, må disse nasjonene stå til rette og dømmes for sine overgrep og massemord av Gud og Jesus selv. Gjennom andre folkeslag, naturkatastrofer osv.
  De samme gjelder Også jødene, men det er ikke opp til mennesker og riker å dømme, dem. Men å forsvare seg selv og sitt folk mot deres overgrep og angrep. Gud selv dommer nasjoner og folkeslag, samt alle Israels stammer. Nåde er det å få for de som omvender seg fra sin onde vei, så lenge det er nåde tid vi liver i. I tusen års rike, skal gud og Israels 11 stammer styre hedningefokebe, med jernstav ifølge bibelen. Hvor er de vise i vår tid? Hvor er profetene og apostlene i menighetene?
  Kall ikke de falske jødene, jøder, for de er ikke det. Skyld ikke på en allmektig Gud, for menneskers mistake.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ifølge våre ledere og medier:

Å intervjue Putin er forræderi!

Forrige innlegg

Klaus Schwabs datter:

Bekrefter at covid-nedstengninger var en forløper for klima-nedstenginger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.