POSTED IN Demokrati, Klima

NRK

Feirer pressefrihet
med plattform
for ensretting

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

NRKs redaktør, kringskastingssjef Vibeke Fürst Haugen, hyller i en ytring i dag på nrk.noNRK for sin programpolitikk. Hun skriver: «De redaktørstyrte medienes oppgave er å formidle informasjon slik at publikum blir i stand til å gjøre seg opp en selvstendig mening. Ta stilling. Delta i debatten.»

Av Ove Bengt Berg
Politikus.no

Ikke noe medium i Norge er fjernere fra dette idealet enn NRK. Kanskje i hele Vesten, både i nåtid og historisk. For NRK har for ett område vedtatt en plattform for å være en aktiv ensidig pådriver for ett syn. For å sikre at det som redaktør Haugen sier om «å gjøre seg opp en selvstendig mening» — ikke skjer. Bare les her hva redaktørmøtet i NRK vedtok 14.01.2020:

«Vær oppmerksom på den falske balansen. NRK er opptatt av å dekke alle sider av en sak, men når vi slipper til de som fornekter klimavitenskapen, krever det at vi stiller de rette motspørsmålene. Dersom NRK ofte løfter frem debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte, kan vi gi publikum inntrykk av at forskerne er mer uenige enn de faktisk er. » 

Altså sier NRK sjøl i denne plattforma at meninga ikke er å gjøre «publikum […] i stand til å gjøre seg opp en sjølstendig mening. Ta stilling. Delta i debatten». Nei, det er kun det redaktøren/kringkastingssjefen har bestemt som skal spres. Ikke bare skal motforestillinger hindres, de skal også straks tilbakevises. For:

«Samtidig må vi også stille relevante motspørsmål til alle (andre) som kommer med påstander i klimadebatten.» 

«Pressefrihet er en nødvendighet i et demokratisk samfunn, men ingen selvfølge», skriver kringkastingssjefen i dag. Hun mener nok mest det med «ingen selvfølge». Hun har kanskje litt sjølinnsikt? Hvem er det hun vil ha til å tro at pressefrihet er ensbetydende med bevisst ensidig propaganda? Det verste er at hun tror at vi skal tro på at NRK vil legge til rette for fri åpen debatt. Debatt uten motforestillinger, hvor tror NRKs redaktør, kringskastingssjef Vibeke Fürst Haugen og alle hennes lydige redaktører at det skjer?

Uvitenskapelig politisk begrunnelse
Kringkastingssjefen opererer i denne journalistiske instruksen med begreper som «rådende klimaforskning» og «etablert vitenskap». «Etablert vitenskap» er et tvers gjennom uvitenskapelig begrep, det er å betrakte som et politisk slagord som bare egner seg i masteroppgaver som strykes.

«Rådende klimaforskning», hva er det? Å melde om en isbjørnbestand som minker sterkt, når den i stedet øker sterkt? Koralløyene som helt motvillig lar vær å synke i havet mot all «rådende klimaforskning» sine spådommer? Alle spådommene til FNs klimapanel som bommer grovt på temperaturen? Bildene som redaktør Haugen i ett sett viser av mørk forurensende røyk ut av skorsteiner som påstås å være CO2 — når COer en usynlig gass? Eller er det kanskje ikke «rådende klimaforskning» at COer usynlig?

NoRd-Korea og tilsvarende stater holder seg ikke med slike offentlige plattformer som NRK har. Det er ikke nødvendig. NRK har heller ikke slike trykte plattformer for andre saksområder, enda vi alle veit, og NRK på spørsmål sier at det er regler for journalistisk vinkling for andre områdene også. Ikke minst i utenrikspolitiske spørsmål og myten om de påstått store uenighetene mellom Ap og Høyre. Litt merkelig er behovet for denne klimapolitiske ensretta plattforma. Er det av hensyn til klimaindustriens enorme politiske og økonomiske makt, nasjonalt som internasjonalt? At det er nødvendig å vise sin ydmyke underdanighet også her?

Utrolig nok innledes og karakteriseres denne ensrettinga med følgende:

Målet med NRKs klimajournalistikk er å sette alle i Norge i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg, og på den måten styrke og utvikle demokratiet. NRK skal fortelle klimahistorier i verdensklasse, for publikum. 

 Diskusjoner når det bare finnes ett syn?

Egentlig burde det være et krav å forlange denne ensidige udemokratiske plattforma oppheva, lagt i skuffen for framtidige historikere. Plattforma er en skam. Ikke for NRK, for det vil være en hedring å tillegge redaktøren etisk grunnlag for skamfølelse. Men for Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Fritt ord. At journalister som godtar å jobbe under en plattform som strider mot ethvert grunnleggende journalistisk prinsipp likevel får lov til å være med i andre presseorganisasjoner. Bare å se ansiktet på en NRK-journalist er å få melding om at her er en som aksepterer ukritisk ensretta journalistikk. Og pinlig også for Fritt ord som ikke tør kritisere den statlige ensrettinga med plattforma.

Det beste er at NRK har den plakaten oppe så lenge som mulig. Så vi alle ser hva de jobber etter. Den aktivistiske propaganda-ensrettinga svekker bare statskringkastingas omdømme for hver dag som går, og virker heller ikke til gunst for øvrige norske medier, statsfinansierte eller statssubsidierte. Om de er aldri så mye «redaktør-styrte» når ukritisk ensretting er målet.

Framheva bilde:
Kringkastingshuset, Oslo
Foto: OBB/Politikus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Spot On !!!
  Det var flere som skvatt i stolen da de leste innlegget hennes.
  Virker som damen tror på det hun skriver selv.
  Vi får trøste oss med at det sitter noen NRKere et sted og finleser Derimot.no.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  6 mai 2024 11:23

  Gratis tips til NRK: Lag ei Urix-sending på denne saka:

  https://steigan.no/2024/05/kanadisk-senioroffiser-stilles-for-krigsrett-for-negative-bemerkninger-om-krigen-i-ukraina/

  Når det er gjort, kan me slutta å sleppa kanadiske krigarar inn i Noreg.

  Svar
 • nrk.no sin propaganda flettes inn ved enhver anledning,
  som f.eks. et helt naturlig og forventet STEINRAS;
  «Eg vakna og trudde det var Putin som kom»,
  sier lille Olivia.

  Svar
 • Steinar Åge Brenden, Oslo
  7 mai 2024 16:40

  Hvorfor snakkes det bare om varmebølger og aldri om kuldebølger i NRK? Bare som et eksempel på den skeive dekninga som man daglig må svelge unna fra NRK. Journalistene i NRK har ingen peiling på naturvitenskap. Denne skeive og feilaktige formidlinga kan bli kostbar for samfunnet vårt.

  Svar
 • Northern Light.
  10 mai 2024 18:05

  BBC bruker falske temperaturmålinger på flyplasser for å spre skrekk om klimaendringer.

  Av Chris Morrison.
  I forrige uke så vi et dramatisk eksempel på hvor langt presse og media har avveket fra den vitenskapelige metode, i sitt mål om å få folk til å tro at det skjer katastrofale klimaeendringer, og skremme samfunnet til å akseptere den globale Net Zero agendaen.

  «London har hatt flere dager med over 30 °C, sier eksperter», lød en BBC-overskrift, med forslag om at London må tilpasse seg den «nye virkeligheten». Men det viser seg at «ekspertene» har brukt «flyplassmålinger, som fra City Airport i London». Det er vanskelig å tenke på et mer uegnet datasett for å fremme forestillinger om «ekstrem varme», annet enn kanskje å ta målinger ved siden av en smelteovn.

  Lignende versjoner av historien dukket opp i en rekke aviser, inkludert Sky og Independent, noe som antydet at materialet ble sirkulert i hovedstrømpressen. Det stammer fra International Institute for Environment and Development (IIED), en grønn aktivistisk tenketank som samler inn midler fra en rekke offentlige og private kilder.

  Analysen sies å være en del av et større prosjekt, for å se på hvordan «klimaendringer» påvirker verdens mest befolkede byer. Sky sa at IIAD-rapporten bare var en av advarslene det siste året, «om det presserende behovet for å tilpasse landet til klimaendringene». IIED-forsker Tucker Landesman hevdet at det var klart at «ekstrem varme er kommet for å bli, og London må tilpasse seg dette snart for at byen skal forbli levelig for alle».

  Hans innsamlede målinger ble gjort ved siden av flere jetfly for å lage spådommer om «Thermogeddon». Men hva forskerne har oppdaget om by-varmeeffekten, og dens kortsiktige effekt på temperaturmålinger, så er det vanskelig å forstå hvorfor BBC kringkaster denne «nye analysen».

  Bruken av data fra uegnede steder har ødelagt nøyaktige temperaturmålinger i de fleste meteorologiske operasjoner rundt om i verden. Tidligere i år avslørte Daily Skeptic at nesten åtte av ti av U.K. meteorologiske institutts målestasjoner, hadde enorme vitenskapelige «usikkerhetsfaktorer» som diskvalifiserte dem fra å gi nøyaktige målinger.

  Verdens meteorologiske organisasjon rangerer værstasjoner fra klasse 1 til 5 basert på hvor mye menneskeskapte varmekilder som finnes nær målestasjonen. Klasse 4 har en «usikkerhet» på 2°C, og disse utgjorde 48,7 % av det meteorologiske institutts 380 målestasjoner. Klasse 5 har en «usikkerhetsfaktor» på 5°C, og disse gjaldt 29,2 % av totalen, med mange av stasjonene plassert ved rullebanene på lokale flyplasser. For eksempel blir det ofte referert til høye målinger på klasse 5 militærflyplassen på Northolt.

  BBC-rapporten hevder at «virkelig ekstreme temperaturer» har blitt hyppigere, med syv dager over 35 °C de siste tre tiårene, hvorav fem har skjedd i løpet av de siste fem årene, viser statistikk fra 1994-2023. Statistikk viser også at passasjertallet på den utvidede City Airport tredoblet seg i løpet av den perioden, selv om tallene fortsatt er langt ned i forhold til årene før Covid.

  Ifølge de offisielle tallene fra meteorologisk institutt, som som vi har sett må tas med mer enn en klype salt, har det vært en liten økning i gjennomsnittlig sommertemperatur siden midten av 1990-tallet. Når vi vet at den globale temperaturen har blitt svakt oppvarmet de siste 150 årene, med en oppgang fra den lille istiden, er dette ikke overraskende. Det som ville blitt ansett som en «fin» sommer på midten av 1930-tallet, er nå bare én grad celsius høyere, fremstilt politisert og alarmistisk med værkart malt i illrødt og lilla.

  Ikke overraskende har mange av det metrologiske institutts varme-«rekorder» blitt registrert siden århundreskiftet. Nesten alle av dem er fra klasse 5 og klasse 4 værstasjoner. Klasse 5 maksimale temperaturrekorder, med deres «usikkerhet på 5°C, er rapportert i pressen i Nord-Irland og tre andre britiske områder.

  Rekorden i Central S ble målt i St. James’s Park i London, stedet for en av de fem 40°C pluss-målingene fra 19 juli 2022. Det er enda flere klasse 4-rekorder med den høyeste skotske rekorden satt i Charterhall. Hawarden flyplass har den høyeste målingen i Wales. Ikke mindre enn fem britiske områder har rekorder i denne klassen, som kommer med en ‘usikkerhetsfaktor’ på 2°C.

  Og, selvfølgelig, hvem kan glemme den nasjonale vitsen av en rekordmåling på 40,3°C den 19 juli 2022, på en RAF (Royal Air Force) militær flyplass ved Coningsby. Det skjedde når ikke mindre enn tre Typhoon-jagerfly landet på eller nær det tidspunktet.

  Fra The Daily Sceptic, publisert 6 mai 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
  Morrison er Daily Sceptics redaktør for miljø og klimasaker.
  Orginalartikkel: BBC Uses Corrupted Airport Data To Circulate Scares About “Extreme Heat” And Climate Change.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

49 senatorer med brev til USAs president:

Trekk tilbake støtten til WHOs pandemiavtale!

Forrige innlegg

I ekspressfart.

Norge underlegges EUs kraft-styring.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.