POSTED IN Konspirasjoner / Sammensvergelser, Virkelighetsforståelse

NRK sørger for at den korrekte sannheten alltid kommer frem.

Her er litt av det NRK aldri vil vise deg.

11 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

SEVEN – dokumentarfilmen om WTC7 som NRK nekter å vise

WTC7 var en skyskraper på 47 etasjer

som huset flere viktige offentlige institusjoner, bl. annet til Forsvarsdepartementet, CIA, IRS (Internal Revenue Service, altså skatteetaten) og Secret Service. Bygget inneholdt data til flere Wall Street etterforskninger som det ikke fantes backup av andre steder. WTC7 ble ikke truffet av noe fly. Bygget sto 100 meter fra det nærmeste tårnet som kollapset og ble bare påført mindre skader fra dette. Et par mindre branner kunne observeres rundt om i bygget. Aldri før har et høyhus i full fyr kollapset på grunn av brann, og det var absolutt ingenting som skulle tilsi at denne skyskraperen skulle falle sammen.

______________________________________________________________
Innlegget er hentet fra hvamenerpartiene
______________________________________________________________

New York sitt kommandosenter ved kriser

23. etasje i WTC7 ble oppdatert for 15 millioner dollar for å lage et kommandosenter for ordfører Rudolf Giuliani til bruk ved kriser. Dette inkluderte skudd- og bombesikre vinduer, sikker tilførsel av vann og luft, og styrke til å motstå vind over 300 kilometer i timen. Kommandosenteret var utstyrt med sikker kommunikasjon av alle typer til alle nødvendige instanser. 11. september pågikk en større øvelse der kommandosenteret ikke ble benyttet, men isteden opprettet man et midlertidig senter nede i havnen. Brannalarmsystemet ble skrudd av om morgenen, og noen sier at også sprinkleranlegget var skrudd av.

BBC rapporterte om kollapsen 23 minutter før den skjedde

mens vi live kunne se bygget stå der i bakgrunnen. Reporteren til BBC kunngjorde ikke bare at det hadde kollapset, men til og med hvorfor det hadde kollapset, før hun til slutt ble tatt av luften. En slik kunngjøring er ganske spesiell, tatt i betraktning at ingen skyskraper som ikke ble truffet av et fly har noensinne kollapset på grunn av brann. BBC sin spådom førte til at denne kollapsen ble filmet fra alle kanter og derfor ble godt dokumentert.

Bygget gikk rett ned som en heis

helt symmetrisk, og landet på sitt eget avtrykk som om det var en profesjonell rivingsjobb ingen eksperter kunne gjort bedre. En rivingsekspert i Holland ble flere år senere vist video fra kollapsen uten å vite hvilket bygg det dreiet seg om. Han var ikke i tvil om at det var en profesjonell rivingsjobb med bruk av eksplosiver, utført av eksperter.

Vitner bekrefter detonasjoner i WTC7

Barry Jennings med tittelen «Deputy Director of Emergency Services i WTC7», ble sammen med Michael Hess (en av Rudi Giulianis betrodde medarbeidere) sperret inne i flere timer i WTC nummer 7 på grunn av detonasjoner som hindret dem å forlate bygget. De ble til slutt reddet ut av brannmenn i god tid før bygget kollapset om ettermiddagen. NIST hevder fortsatt at ingen detonasjoner skjedde.

Vrakgodset ble raskt kjørt vekk for omsmelting i Kina

helt i strid med standard prosedyrer for å ivareta og undersøke bevismateriale. Likevel klarte forskningsmiljøene å sikre seg nok biter av materialet til å bevise at stålbjelker i WTC7 var utsatt for temperaturer rundt 1000 grader Celsius, langt over det man forventer fra en kontorbrann. Ryddemannskapene var forbauset over å finne «elver av flytende lava» i grunnen under kollapsen fra alle tre byggene flere dager senere. De gravde opp hvitglødende stål så varm at det dryppet av den, dobbelt så varm som man kan forvente fra en kontorbrann.

NIST måtte snu

NIST fikk så store problemer med WTC7 at de først i august 2008 fikk ferdig en foreløpig rapport der de hevdet at bygget kollapset med 40 % mindre akselerasjon enn fritt fall. Dette fikk ingeniører og arkitekter til å rase, de beviste at bygget falt i fritt fall i over 2 sekunder (8 etasjer), forøvrig i tilnærmet fritt fall. Bygget var konstruert med 58 stålsøyler i ytterveggene og 25 søyler sentralt, tilsammen 83 søyler. Symmetrisk fritt fall betyr at alle byggets stålsøyler i samme etasje ble kappet i samme mikrosekund, og at dette gjentok seg over hele bygget slik at kollapsen ikke møtte noen motstand fra konstruksjonen under. I sin endelige rapport i november 2008 vedgikk NIST at bygget falt i fritt fall i litt over 2 sekunder, men utrolig nok uten å forteller hvordan dette kunne skje og uten å vurdere konsekvensene av et slikt funn.

Professor Hulsey tok på seg å lede en gruppe

som skulle forske på WTC7 finansiert av Architects and Engeneers for 9/11 Truth. Gruppen skulle finne ut hva som egentlig skjedde og få slutt på spekulasjoner og ulike meninger. For Hulsey og teamet var det ikke bare snakk om å finne ut hva som skjedde, det var også viktig å finne ut hva som ikke kunne ha skjedd.

NIST sin rapport

som forklarte kollapsen ble studert i detalj. Deretter ble bygget lagt inn i et dataprogram som simulerte hele kollapsen. Hulsey sin filosofi var at dersom man la inn worst case scenario og selv ikke da klarte å få til en kollaps som støttet NIST sin versjon, da tok NIST feil. Derfor la de inn de kraftigste parametrene og basert på et WTC7 uten noen som helst brannsikring. Teamet fikk ikke tilgang til NIST sine beregninger fordi NIST holder dokumentasjonen hemmelig ”for ikke å skade offentlig sikkerhet”.

For de som vil se nærmere på hvorfor fallet til WTC7 umulig kan skyldes en brann.

Kollapsen førte ikke til endringer i byggeforskriftene

Dersom kollapsen kunne «skade offentlig sikkerhet», burde vi forventet et nytt regelverk for slike bygg. Det finnes hundrevis av bygg konstruert som WTC7 med stålsøyler og etasjeskiller i armert betong bare i USA. Dersom en mindre brann i et høyhus kan føre til full kollaps, burde forholdet bli grundig analysert og føre til endringer av byggeforskriftene. Det har ikke skjedd, verken i USA eller i andre land. Ingen myndigheter forventer at slik kollaps kan skje igjen et annet sted.

Datasimuleringen til Hulsey ga et annet resultat enn NIST

NIST sin simulering viste hvordan bygget kollapset slik vi ser på videoene ved at hver eneste søyle sviktet i samme øyeblikk over samtlige etasjer. Simuleringen til Hulsey og hans team ga et helt annet utfall enn NIST. Ifølge NIST var den første søylen som sviktet plassert ca. 1/3 avstand fra ene siden av bygget. Hulsey sitt team fant at dersom denne søylen skulle klare å ta med seg hele bygget, ville WTC7 bikket over på siden istedenfor å falle rett ned symmetrisk. Hulsey og hans team konkluderer med at NIST tok feil i sin rapport.

Et problem …

Professor Hulsey avslutter dokumentaren ”SEVEN” med å uttrykke sin bekymring. For hvis det er et problem med WTC7, da er det et problem med 9/11, og i så fall har vi et svært problem. Men det er vanskelig for folk å erkjenne en annen forklaring på 9/11 enn den offisielle. Dette er en dør som ingen ønsker å åpne, sier Hulsey.

NRK nekter å vise dokumentarfilmen SEVEN

Dokumentarfilmen fortjener å bli vist på NRK, men på forespørsel har NRK svart at de «ikke har noen planer om å vise den». Det er ganske bemerkelsesverdig at NRK nekter å vise denne filmen.

Du kan se dokumentaren her:

Redaksjonen har lag til video m/tekst.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

11 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  16 juni 2022 12:06

  WT7, eller Solomon bygningen som den også ble kalt, var enormt solid konstruert, med en strukturell integritet nok til at en leietaker kunne få fjernet en etasjeskiller for sin virksomhet hvis det var nødvendig. Det hadde et ytre stålskjelett av profilerte bjelker, og en mindre versjon i senter av bygningen med vegger av betong for personheiser, vareheiser, trapper, sjakter for telkom, strøm, vann, avløp, ventilasjon og toaletter.

  Når innerveggene i bygningen hadde dobbelte gipsplater, er det umulig at kontormøbler og en dieseltank kunne forårsake en varmeutvikling nok til å smelte de vertikale stålprofilene, langt mindre så symmetrisk at hele bygningen falt rett ned i sin egen kjeller uten å bikke over så mye som en grad.

  Det var flere filmopptak av av bygningen falt, og dermed kan det beregnes at den øverste delen av bygningen var i fritt fall i to sekunder. Flere rapporter fra de som foresto opprydning og brannslukking sa at det var sjøer av smeltet metall i dagevis etter bygningen falt, som for WT1 og WT2. Noe som betyr at det smeltede materialet hadde eget oksygen, som utelukker en konvensjonell brann, det har ikke et slikt forløp.

  Det er lite trolig at eksplosiver ble brukt, for da ville trykkbølgene gjort at bygningsplater og glass blitt spredd i en sky rundt bygningen og over et stort område. Det er bare ukjent teknologi med kjemikalier som kan få 83 stålsøyler til å gå i oppløsning over en bestemt del av bygningen, og helt symmetrisk, for at den øvre delen av bygningen kunne falle i fritt fall i to sekunder. Ingen har klart å kopiere dette i forsøk, så en kan spekulere om det er en svært avansert ukjent militær teknologi som ble brukt.

  En kan si det samme om WT1 og WT2, og nesten to tusen svært modige arkitekter og bygnings-ingeniører har skrevet under med fullt navn og adresse på en felleserklæring, som bestrider myndighetenes offisielle versjon.

  Dette var høyst sannsynlig utført av spesialstyrker fra den amerikanske hæren, CIA og Mossad. Katastrofe-kapitalisme, et konstruert påskudd for å få en unnskyldning til å militært angripe, invadere og okkupere Irak og Afghanistan, og for et varig militært nærvær i Midt- Østen for å få kontroll over og tilrane seg landenes olje og andre ressurser Wall Street ville ha. Wall Street bankkartellet bruker den amerikanske krigsmaskinen for egne formål og profitt, mens den amerikanske befolkningen tar alle utgiftene for bruken av den.

  Svar
 • Hvis USAs ledende politikere og presidenter står bak krigsoperasjoner i andre land som har millioner av uskyldige døde, så vil ingen av disse politikere bli dømt for dette (evt kan noen av dem bli avsatt).
  Men hvis de samme politikere derimot står bak slikt som 9/11 så er det ensbetydende med høyforræderi og massemord, og straffen for dette internt i USA vil være henrettelse.
  Derfor vil riksmedia i bla Norge være veldig tilbakeholdende med å publisere stoff som antyder at ledende amerikanske politikere kan stå bak slike grusomme handlinger som altså vil bli straffet med dødsstraff i USA.

  Svar
  • Ja, SHO, du har et viktig poeng her. Hvis 9/11 var utført av Bush-administrasjonen, er konsekvensene av at dette blir kjent enorme. Da vil USA sin rolle som «verdens ledende stormakt» falle i grus, NATO er ferdig, da har det amerikanske folk og en hel verden blitt holdt for narr på et uakseptabelt vis.

   Det finnes både politikere og etterretningsorganisasjoner i flere land, trolig også i Norge, som vet hva som skjedde og som lukker øynene for dette. Denne døren vil ingen åpne, ikke engang for debatt.

   Svar
 • I 2007, sa den italienske presidenten Francesco Cossiga at : «alle demokratiske sirkler i Amerika og Europa, spesielt de i det italienske sentrum-venstre, vet nå at det ødeleggende angrepet ble planlagt og realisert av det amerikanske CIA og Mossad med hjelp fra den sionistiske verden, for å plassere skylden på de arabiske landene og overtale de vestlige maktene til å intervenere i Irak og Afghanistan»

  Svar
  • Alle oppegående mennesker burde ha dette helt klart for seg for lenge siden.

   Det er zionistmakten om styrer alt i USA, og har omtrent total makt. Det eneste som holder dem fra å gjøre i USA som de gjorde i CCCP (Sovjetsamveldet) fra 1917 og de neste 40 årene (minimum 66 millioner kristne myrdet), er at amerikanerne fortsatt er bevepnet.

   Jeg husker hvordan jeg den 11.9.2001 reagerte på at i hvert eneste TV-studio satt zionist-ledere klare med å fortelle at det var Irak og bin Laden som sto bak terroren.
   Og husker spesielt Netanjauhu si at «I think this is good for Israhell.»

   Svar
   • Who Demolished the Twin Towers on 9/11?
    thetruthseeker.co.uk/?p=254922

    Og hvem var det som forutsa det som skulle skje den dagen?…

 • 9/11 lukter falsk flagg lang vei, og det gjorde Oklahoma City bombingen 1995, og det gjør de fleste av skoleskytingene, og i kjølvannet kommer nye antiterrorisme-lover og overvåking ved «patriot act» og våpendebatt, og gjerne samme dag og de følelsesladede talene var klare på forhånd.
  Ting tyder på at massene nå, etter to år med et massivt bombardement av løgner, ser en ondskap i lederskapet som er helt fremmed for folk med sjelsevner, og følgelig blir åpnere for å «ta den røde pillen».
  Dinesh DeSouza’s film går som varmt hvetebrød, så noe er i gjære, folk vil vite, og MSM ser stadig dummere ut.

  Svar
  • Forskjellen er at 9/11 ga USA påskudd til å gjennomføre krig mot Afghanistan som de hadde planlagt i flere år, jeg vet ikke helt hva de oppnådde med Oklahoma bombingen.

   Svar
 • Pressen er sterkt medansvarlige for at dette forties for folket.
  De sensurerer med hard hånd alt som ikke vi skal få ta del i.

  Hadde vi ikke hatt alternative medier som steigan.no, derimot.no, document.no, midt i fleisen.no, olehartattordet osv. hadde vi vært totalt uvitende om mye av det som skjer rundt om i verden.
  Og nå, etter at det ble kjent at Julian Assange skal utleveres, så går den samlede press ut og sier at pressefriheten og ytringsfriheten er sterkt truet. (Innenriksminister Priti Patel har godkjent USAs begjæring om utlevering, opplyser departementet hennes fredag.)

  «Norsk journalislag (NJ) kaller fredagens beslutning «et dramatisk tilbakeslag for pressefriheten» ….

  Nå møter de seg selv i døren og burde begynt med å gå sin egen sensur iver nærmere etter i sømmene. Mye av det Assange avslørte, ville de ikke ta i da det kom frem hva blant annet USA har bedrevet … Hyklere!

  Svar
  • En skam at Assange ikke får bred støtte av norske journalister og norske politikere. Derimot gir de uforbeholden støtte til Aleksej Navalnyj og alle andre opposisjonelle som USA støtter. Det må være fryktelig flaut å være journalist i Norge i dag – og skammelig å være politiker.

   Svar
  • Bare vær klar over at document er kontrollert nettopp av den onde kraften som sto bak 911 og det meste av annen djevelskap. Eksempelvis 7/7-terroren i London.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ukrainakrigen er tapt for Nato:

Store tap og massedesertering.

Forrige innlegg

Ytringsfriheten snevres stadig:

Tyske myndigheter truer tysk journalist i Donbas for det hun rapporterer.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.