POSTED IN Diverse, Helse, India

NRK: Når ingen dør i Norge:

Da skremmer vi med døde indere.

29 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Byrjar pandemibløffen å slå sprekker?

av Gunnar Sortland

I denne siste veka før 1. mai er det kun omlag 200 innlagt på sjukehus og ca 40 på respirator. Og dødsfalla er så godt som uteblitt. Men dei strenge reglane held fram i heile landet og særleg i Oslo.

Fleire finn dette merkeleg, og det er ein reell fare for at motstanden mot tiltaka kan kome til å auke. Så då gjer NRK og TV2 som dei har gjort før. Dei må til utlandet for å halde ved like skremselspropagandaen. Vi har som sjåarar fått levert elende i tur og orden frå Italia, England, USA, Brasil og Sør-Afrika. Det blir vist overfylte sjukehus, pasientar som må vente på tur og likkister i fleng som blir senka i jorda.

people near TAj Mahal
India hadde i 2020 1326 millioner innbyggere. Delstaten Vest-Bengal hadde større folketall enn Tyskland f.eks med mer enn 90 millioner innbyggere

Det siste landet dei no tyr til er India, der dei verkeleg får fram kor farleg denne «pandemien» er. Reportasjane ser ut til å vere arrangerte, for vi ser overfylte sjukehus og døyande utanfor, gjerne i bilar, og alle ser døyande ut. Vi får og høyre at oppimot 3000 døyr kvar dag. Det er ikkje nok gravplassar, så lika blir brente.

Men vent litt, eg lærte på folkeskulen at det var skikken i India å brenne lika.

Og ingen reportasjar nemner at India har meir enn 1,3 milliardar innbyggarar, ca 260 gonger fleire enn Noreg. Så 3000 døde i India svarar til 12-13 døde i Noreg.

For eit par år sidan døydde omlag 20 personar her i landet av virussjukdommar pr. Dag. Dette vart knapt nemnt i media, og ingen snakka om pandemi.

Er det ikkje på høg tid at main stream media sluttar å skremme oss? Staten og kommunane må opne opp slik at folk får leve normale liv.

14 delstatar i USA har opna opp samfunna og fjerna påbodet om maskebruk. Fleire medium, blant anna New York Times, advarar om massedød som vil spreia seg til heile verda.

German police stops mass protest against coronavirus curbs in Berlin, World News | wionews.com
Fra Tyskland

Fekk dei rett? Nei, talet på innlagte og døde var omtrent det same som i dei statane med dei strengaste tiltaka ein månad etter opninga. Så nedstenging, isolasjon, karantene og, ikkje minst, portforbod har ingenting med talet på døde av eller med koronaviruset å gjere. Den verkelege grunnen til tiltaka er kontroll på folkemassane. For på eitt eller anna tidspunkt vil mange oppdage bløffen og strøyme ut i gatene og forlange opning av samfunnet att. Dette har allereie skjedd i mange land. I Berlin var bortimot 2 millionar i gatene. I Loindon nær 1 million. I Nederland og Italia har det vore svære demonstrasjonar.

La oss stoppe WEF sine planar om The Great Reset, som vil gjere dei superrike endå rikare og folk flest i verda endå fattigare der velferdsordningar vil forvitre.

DETTE MÅ VI BERRE STOPPE

Forsidebilde: Pulak Bhagawati

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

29 kommentarer. Leave new

 • Et svært godt innlegg som setter fingeren på punktet det ikke skal snakkes høyt om: De rikes streben etter å bli enda rikere mens de trykker «sammensuriet» enda lenger ned i søla. Her går «Den Fjerde Statsmakt» (de som skulle passe på at «eliten» holdt seg i skinnet) lengst i servil ryggslikking, tett etterfulgt av politikere og byråkrater totalt uten mål og mening (og IQ?). Dessverre tror jeg ikke «sammensuriet» våkner før kulene suser rundt ørene på dem. noen kanskje ikke da engang. La oss «sammensuriet» starte «The Great Reset» MOT «elitene», la oss starte en ny økonomi, av folket og for folket. La oss gjøre Dollar, Euro, Kroner osv. verdiløse, mens Norge, USA, Frankrike, Tyskland, India osv. til en valuta som gjenspeiler landets egenverdi. Vet det er håpløst å få folk til å innse at dette er til deres fordel, men det er lov å drømme!

  Svar
  • kari jægersletten
   2 mai 2021 11:41

   GODT SVAR! NÅ MÅ GLOBALISTANE STOPPAST – MEN DEI ER OVER ALT……….! SÅ DET ER BERRE EIT UNDER OM DEI BLIR STOPPA I TIDE!

   Svar
 • «Så då gjer NRK og TV2 som dei har gjort før. Dei må til utlandet for å halde ved like skremselspropagandaen. »

  Og ikke i en artikkel, men mange. ( Løgner må gjentas for at folk skal tro. Dette kaltes propaganda før. Nå kalles det nyheter.)

  Det å være journalist er et yrke, med tre års utdanning. Og antagelig med bestått matematikk-kunnskaper for å komme inn.
  Og vi har en statsstøttet (skattefinansiert) presse slik at den skal være/bli differensiert.

  Hvorfor er det få/ingen media/journalister som tar tak i disse løgnene som spres, både fra media og myndigheter?
  Er denne manglende tallforståelsen kun idioti ? Eller er det politikk for å skremme, – altså en agenda her?
  Begge deler er mer skremmende enn Korona.

  Svar
 • Hvis journalister (kun) er interessert /betalt for å lage klikk og flere solgte aviser.
  ( Og dermed flere betalende annonsører)
  Hvorfor er det ingen aviser som lager et stort fengende oppslag. F.eks:

  UNDER HALVPARTEN SÅ MANGE DØDE AV COVID-19 .
  BÅDE I NEDSTENGTE NORGE, OG I FATTIGE, TETTBEFOLKEDE IKKE- NEDSTENGTE INDIA. – I FORHOLD TIL ET VANLIG INFLUENSA-ÅR.

  Dette er,… om ikke annet, SVÆRT underlig.

  Svar
 • Hvorfor er det ingen journalister, medier eller myndigheter som opplyser om at definisjonen på pandemi og definisjonen på immunitet er endret hos WHO?

  Svar
  • » ..er endret hos WHO?»

   Like underlig.

   ‘ Hvis noe går som en and og snadrer som en and, – så er det med stor sansynlighet en and.’

   Svar
 • Wasan Totland
  30 april 2021 13:43

  Fantastisk Knut

  Svar
 • IKKE LA DERE LURE HER! Grunnen til at dødstallene øker i India, er at vaksineringene øker. I en artikkel på Global Research forteller Mike Whitney at det skjer en uventet oppgang i dødsfall i de landene hvor COVID-19 vaksineringen er kommet lengst.

  https://www.globalresearch.ca/terminate-emergency-use-authorization-eua-complete-phase-3-trials/5743896

  Vi ser dette i land som Storbritannia, Israel, Chile og Gibraltar, som allerede har sett en til dels sterk økning i dødstallene av COVID-19 etter at befolkningen ble vaksinert. India har hatt sterkt fokus på vaksineringer, og har allerede vaksinert over 150 millioner mennesker, og DET ER DETTE som fører til at dødstallene øker. Dette blir markedsført som ”en fjerde bølge” av COVID-19, men skyldes i virkeligheten vaksineringene.

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/civil-unrest/india-people-attacking-govt-vaccine-nazis/

  https://www.armstrongeconomics.com/international-news/disease/india-people-chase-out-vaccine-nazis/

  Min spådom er at vi vil se det samme her i Norge etter hvert som folk blir vaksinerte. Politikerne og myndighetene vil selvsagt si at dette skyldes ”en ny bølge” av corona, og vil pålegge nye runder med restriksjoner.

  Svar
  • Ikke mer enn to lenker i et innlegg. Da stoppes det av automat-sensuren.

   Svar
  • Rune Valaker
   1 mai 2021 18:44

   Det Ask skriver er det rene oppspinn. For det første er det tull at vaksinene er ansvarlige for mange dødsfall. Dette innlegget til Mike Whitney er ettertrykkelig tilbakevis, bl.a. her:

   http://www.quadripedia.de/CoronaWalach.pdf

   Så vil jeg minne om at det er tillatt å benytte hodet når en ser slike alarmerende påstander. Både FHI og Legemiddeltilsynet følger med på dette;

   https://www.fhi.no/nyheter/2021/internasjonal-omtale-av-dodsfall-etter-vaksinering/

   Det at en 90 åring dør kort tid etter at han har tatt Pfizer vaksinen betyr ikke at han dør som følge av vaksinen, men det blir rapportert inn som en mistenkelig bivirkning. Hver uke dør det ca. 300 eldre på norske sykehjem, de fleste av disse er nå ferdig vaksinert og da er det bare å følge med på dødelighetsutvikling blant de over 75 år. Skulle vaksineringen være dødeligere enn selve sykdommen skulle dødstallene i så fall gå opp. Dersom vaksinen virker skal dødstallene blant denne gruppen gå ned.

   https://www.fhi.no/contentassets/8a971e7b0a3c4a06bdbf381ab52e6157/vedlegg/2021/ukerapport-uke-16-19.04—25.04.21.pdf

   Dødsfallene på sykehjemmene har falt dramatisk siden januar (fig. 22,) tidligere skjedde de fleste dødsfallene på «annen helseinstitusjon» nå utgjør de en liten del, nå dør flest på sykehusene.

   Og hvis der var så mange dødsfall på grunn av vaksinen, noe helsemyndighetene angivelig har valgt å holde skjult for å føre befolkningen bak lyset, hvorfor valgte da FHI å kutte ut AstraZenika vaksinen på grunn av tre – 3 – dødsfall blant personer under 60 år? Dødsfall en antar skyldes en immunreaksjon som forårsaker blodpropp på grunn av denne vaksinen, en bivirkning en ikke har funnet hos Pfizer vaksinen. Og dette skjedde i full offentlighet, husker jeg rett var det endog et eget tema på «Debatten.»

   Driver Camilla Stoltenberg og Espen Nakstad og gir oss full og relevant informasjon om en vaksine, mens de holder tilbake informasjon om andre vaksiner?

   Svar
   • Ikke mer enn to lenker, ellers stoppes innlegget av automatsensuren.

   • » Det at en 90 åring dør kort tid etter at han har tatt Pfizer vaksinen betyr ikke at han dør som følge av vaksinen, men det blir rapportert inn som en mistenkelig bivirkning. »

    Nei, og derfor satt derfor myndighetene inn undersøkelser om disse VIRKELIG døde av vaksinen:
    ‘Han forklarer Legemiddelverkets framgangsmåte slik:
    – Det vi gjør, er at vi prøver å samle mest mulig opplysninger om hele sykdomsforløpet. Hvordan det utviklet seg, hva symptomene var, hva har pasientene eventuelt tatt av andre medisiner. Vi ser på alt, og samler alle opplysninger som finnes.’
    https://www.dagbladet.no/nyheter/snur-om-dodsfall/73530538

    Hvorfor gjorde ikke myndighetene det samme når de første Korona-dødsfallene ble ropt opp om i 2020? Og opplyste at dette var gamle mennesker på sykehjem, som stort sett hadde oppnådd forvente levealder. (Som ikke hadde vært i sola på flere år?)
    Skulle vi skremmes , men ikke opplyses?
    Vet ikke helsemyndighetene at frykt og uro nedsetter immunforsvaret til befolkningen?
    Hvorfor fortalte ikke myndighetene at 60% av disse innlagte/døde på sykehjem i Norge, var våre nye landsmenn på Oslo Øst?

    Hvorfor lyver Nakstad om tall, for å fremstille Korona-influensaen verre enn den er i forhold til tidligere års influensa?:

    ‘Mange tusen har vært innlagt på sykehus, ifølge Nakstad. Riktig tall var 1464. Over 1000 personer har vært innlagt på intensiv avdeling, sier Nakstad. 288 er korrekt.
    I toppår med influensa har vi ca. 900 innleggelser, hevder Nakstad. Riktig tall for toppsesongen 2017-18: 7600 mennesker.’
    Det er vel vanskelig å ikke kalle dette løgn?
    https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jB3kM9/hva-ligger-bak-myndighetenes-beslutninger-foelelser-eller-fakta?fbclid=IwAR3EdrBtq0O_kRVIAjAGvZPoUcioLRR8kvulE3kdpJSwu404qVPrpFOxxYk

    I det hele tatt; hvorfor lyver og trikser/tilbakeholder media og myndigheter med tall.
    DET er det vi burde frykte!
    Hvorfor?

   • Rune Valaker
    1 mai 2021 20:01

    At Nakstad oppgav feil tall har han innrømmet;

    https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/OQymaq/nei-forsnakkelsene-var-ikke-foelelsesstyrte?fbclid=IwAR3leAaHpmbXgTzuT5UW_qeqpVyVJpTUMobbOKD-7ax23FS2o3Qkjjv-TnU

    Men det viktigste er at han ble oppmerksom på det selv før meningsinnlegget i Aftenposten kom på trykk, han ringte NRK dagen etter der NRK korrigerte tallene i radioen. Det er mange som har forsøkt seg på Napstad, men i forhold til alle opplysningene han har gitt om alt mulig fremstår denne personen som nøktern og opptatt av fakta.

    At det er først og fremst eldre mennesker på sykehjem som har dødd av Covid – 19 har jo vært terpet på i over ett år, det må jo alle ha fått med seg og står jo å lese i FHI’s rapporter.

   • Under en «vanlig» influensa epidemi dør pasienter på pleie- og sykehjem vanligvis i månedene før jul, men noen holder seg halstarrig i live til etter jul (aner ikke hvorfor jula er så viktig). Så at dødsfallene har gått ned i januar er som vanlig, hverken mer eller mindre. En slik epidemi er vanligvis over i løpet av januar/februar, fordi folk har oppført seg som normalt og oppnådd flokkimmunitet. Nå er det sterke begrensninger, med følge at menneskenes immunsystem svekkes, og dermed kan plandemien trekkes ut i langdrag. Alle «vaksinene» har store bivirkninger og død i kjølvannet, det blir tull å fornekte at leger over hele verden stiller spørsmål og melder om bivirkninger og død både fra Pfizer, AZ og Moderna. Internett har kommet for å bli, og «eliten» og deres papegøyer ikke bare holder på å miste kontrollen over informasjonsflyten (G.H.B.), de har mistet den fullstendig og for alltid, lev med det. Søk opp f.eks. tyske pleiehjem og se hvordan dødstallene føyk i været når de begynte å «vaksinere» der, fra dag 1. «Tilfeldig» at dødsraten steg med gjennomsnittlig 144% ved «vaksinering»? Tror ikke på slike «tilfeldigheter» dessverre. FHI og Helsedep. er vel ikke helt oppegående? I det ene øyeblikket sier de at det kan være sykdomsfremmende å bruke munnbleie, i neste omgang skal de påby det. Så skal ikke enkelte «vaksiner» brukes på folk over 65 år, men snart er det greit igjen? En ting kan man i hvert fall si om disse, det kan ikke være god gammeldags legevitenskap som ligger bak utsagnene deres, det må være noe annet. Politisk f.eks.?

   • » Internett har kommet for å bli,»

    Tja. ‘

    WEF sammen med Bill Gates foundation og John Hopkins institute kjørte en simulering av pandemien i oktober 2019, Event 201, halvannet år før pandemien brøt ut. Når har WEF kjørt en simulering av et globalt cyber-angrep som slår ut internett. Betyr dette at WEF nå planlegger å slå ut internett?

 • På meg så virker det som maktmenneskene blir mer og mer desperate og prøver da etter beste evne i stadig større grad å innbille folk hvor farlig denne «pandemien» er. Massemedia hamrer og banker uavbrutt dag ut og dag inn hva folk skal tro på. Ja, det de forteller fra India virker arrangert og lite troverdig.

  Svar
  • «…og prøver da etter beste evne i stadig større grad å innbille folk hvor farlig denne «pandemien» er.

   Ja, makta vet at folk har et angstfyllt forhold til tall, prosentregning og generell tall- forståelse. Da er det fritt fram med propaganda.
   Enten det er «pandemi», «»klimakrise» eller «økonomikrise».
   Det er noe på gang her.
   Enten går Koronaen på hjerneaktiviteten, eller så er det en generell utmattethet.
   Kan folk vennligst bruke fornuft, ikke frykt og parti-politikk!
   ‘ De som ofrer frihet for brød fortjener ingen av delene.’
   Maktapparatet har ikke mer makt enn vi tillater at de har.

   Svar
 • Det er tragisk å se hvor dypt statskanalen nå har sunket og man kan begynne å lure på hvor langt folkene bak den er villige til å gå. Også den respektløse tonen ovenfor nå avdøde Hans Gaarder er en uting. PCR-testen rett etter hans død var visstnok positiv og i ettertid blir vi rett som det er (i statskanalen) minnet på: «Hans Gaarder, som døde av corona…». At det går an!

  Svar
 • Rune Valaker
  1 mai 2021 17:04

  Kovid restriksjonene har aldri hatt fokus på færrest mulig dødsfall, det er bare er biprodukt av det egentlige målet, som er å verne helsevesenet. Alle kan forsøke å regne ut hvor mange nye smittede vi må ha daglig for å oppnå flokkimmunitet i løpet av eksempelvis seks måneder (5 millioner nordmenn/180 dager = ca. 27.000 nye tilfeller pr. dag) Uansett om vi skulle bruke to år på å oppnå flokkimmunitet ville et langt større antall enn det sykehusene kan behandle kreve innleggelse, herunder intensivbehandling. Og et typisk forløp ved intensivbehandlinger er at pasienten ligger der 14 dager pluss, der de enten dør eller overlever, ca. halvparten kommer levende ut. Og dette er ekstremt tidkrevende og kostbar behandling. Pr. 30. april hadde vi 173 innleggelser hvorav 53 på intensiv, og det med omkring ca. 500 nye tilfeller pr. dag. Hvordan hadde Norge sett ut med 3000 sykehusinnleggelser hvorav 1000 på intensivbehandling, plasser vi ikke har? Vi hadde fått tilstander som i Brasil og Spania der folk dør på gatene og i sykehuskorridorene, det hadde det norske folk aldri akseptert. Denne «kovidskepsisen» synes først og fremst å være et utslag av manglende tallforståelse.

  Svar
  • Jeg siterer fra et innlegg av overlege Halvor Næss:

   ”Også på Haukeland universitetssykehus var det mange innleggelser og siden Haukeland har ansvar for et område som er dobbelt så stort som Haraldsplass antar jeg forsiktig at minst 600 pasienter ble innlagt der i samme periode. Det betyr at det ble innlagt ca 50 pasienter eller mer i døgnet på begge sykehus for influensa og lungebetennelse. Det tilsvarer ca tusen pasienter til sammen på tre uker og til sammenligning er antallet Covid-19 pasienter innlagt på sykehus i hele Norge fra i vinter til 8. oktober 1140 pasienter ifølge Folkehelseinstituttet. Bare noen få prosent av alle influensasmittede blir lagt inn på sykehus så totaltallet pasienter med influensa i Bergensområdet i samme periode må ha vært opp mot 50.000 og det tilsvarer over 2000 nye tilfeller i døgnet.
   Tallene fra influensaepidemien i 2000/2001 i Bergensområdet var derfor av en helt annen størrelsesorden enn Covid-19 epidemien til nå. Heldigvis var sentrale myndigheter mer eller mindre uvitende om epidemien som ble håndtert på en god måte uten at den vakte oppsikt eller frykt blant Bergens befolkning. Heller ikke media viste interesse for den. Nedstengninger eller karantene var det aldri snakk om.”

   https://resett.no/2020/10/13/perspektiv-pa-covid-19-pa-tre-uker-ble-tusen-pasienter-innlagt-pa-sykehus-med-influensa-bare-i-bergen/

   Svar
 • R.V:
  Er det krise på sykehusene? Har det vært krise på sykehusene?
  Var det krise på sykehusene i 2017/18 når det var dobbelt så mange døde og over dobbelt så mange på intensivplasser?

  Denne «kovidskepsisen» synes først og fremst å være et utslag av manglende tallforståelse.»
  Siden du har god tallforståelse:
  Når det ropes og krisemaksimeres i media når det dør 200 000 mennesker av Korona i ikke-nedstengte India.
  Hvor mange BURDE det egentig dødd i India, – hvis vi sammenlikner med influensa- døde i Norge i 2017/18.? Et år med minst dobbelt så mange døde og/eller intensivinnlagte som dette året som er gått, med Korona? ( Og uten at media da nevnte dette med ett ord!)

  Svar
  • Tllegg:
   ‘ ..har fått fra Norsk Pasientregister tyder ikke akkurat på sprengt kapasitet.
   Innleggelsene har ligget omtrent på normalen hver uke i hele 2020. Totalt endte vi med litt færre sykehusinnleggelser i pandemiåret.
   Når vi etter nedstengingen så en nedgang i antall krefttilfeller, har det nok ikke mest å gjøre med at vi holdt oss friskere, men at screening for kreft ble stengt. ‘

   https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/39G8EM/det-var-det-aaret-vi-var-saa-friske

   Svar
   • Rune Valaker
    1 mai 2021 18:57

    Så var det dette med tallforståelse igjen, hvorfor har vi ikke opplevd sprengte sykehus i Norge, noe de til stadighet er plaget med i bl.a. Sverige? Kan det tenkes at det har sammenheng med at en i Norge har lykkes med å holde smittetallene under kontroll?

    https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=62232

   • «Kan det tenkes at det har sammenheng med at en i Norge har lykkes med å holde smittetallene under kontroll?

    Vi er riktignok krise- «informert» om at å være smittet er det samme som å være syk. Men det er det ikke. De aller fleste er uten symptomer.
    Men hvis vi ser på antall syke, innlagte eller døde så ser vi at antallet er betydelig under ( knapt halvparten) av de samme i forhold til vanlig influensa. ( I nedstengte Norge, som i ikke-nedstengte India.)

    Er det myndighetene som har «reddet oss», som de sier? ( De vil jo bli valgt igjen, – på tross av at de har ødelagt det meste av små-næringslivet i landet.)
    Eller er det fordi denne Korona-influensaen er mindre farlig enn tidligere års influensa. – På tross av hva media og myndigheter krisemaksimerer om.

   • Rune Valaker
    1 mai 2021 19:39

    Covid -19 er ingen vanlig sesonginfluensa som varer fra desember til mars/april med en topp i januar/februar. Covid – 19 har nå vart i over ett år. Uten vaksiner vil den vare lenge enda, bare en liten brøkdel av det norske folk har antistoffer.

    Dette dreier seg igjen om relativt enkle tall og lett tilgjengelige data. USA er en av de nasjonene som har håndtert dette dårligst, USA har hatt en jevn økning i levealderen de siste 70 årene, men i 2020 forventes levealderen i USA å bli redusert med ca. 1,3 år.

    https://www.pnas.org/content/118/5/e2014746118

    Og det er faktisk svært mye når det gjelder slike «trege» utviklingstrekk, og vi har enda ingen god oversikt over langtidsvirkningene av dette viruset.

 • «Covid – 19 har nå vart i over ett år.»

  Nettopp. Og med betydelig lavere antall døde enn av influensa.
  På tross av at dette er en ny variant.

  Vi kan SYNES mye rart om denne influensa-varianten.
  Men det meste synes ut fra krisemaksimering og løgner fra media og myndigheter; enten det gjelder «massegraver» eller dødstall.
  Derfor er «smittede»( men altså ikke syke!) det nye mantraet.
  Men når myndigheter og media beviselig lyver, fordreier og krisemaksimerer, så blir slik synsing kun galskap & frykt uten tallforståelse og sammenlikning.
  » vi har enda ingen god oversikt over langtidsvirkningene av dette viruset.»
  Også når det gjelder «langtidsvirkninger» selvfølgelig.

  Svar
  • Rune Valaker
   1 mai 2021 20:08

   Hvis du er så opptatt av myndighetenes løgner så ber jeg deg påvise fem feil i noe av den informasjonen som har vært utgitt på ukentlig basis av FHI. Og med «feil» mener jeg bevisste løgner. Ukerapportene finner du her:

   https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirus-ukerapporter/#alle-publiserte-ukerapporter-20202021-

   Hva slurvete journalister og tallblinde bloggere skriver kan en ikke bebreide FHI for.

   Svar
   • «Hva slurvete journalister og tallblinde bloggere skriver kan en ikke bebreide FHI for.»

    Nå har jeg ikke beskyldt FHI spesielt, – men vår media, inkl. statskanalen Nrk. spesielt, og og våre politiske helsemyndigheter, for å lyve/fordreie.
    ( Selvfølgelig beklager Nakstad når han blir tatt i løgn. Det vil jo enhver idiot også gjøre, ellers er han ikke bare idiot, men også syk.)
    Dessverre er det ikke private blogger(e ) som lyver, men vår statsstøttede/skattefinansierte ( og dermed myndighetskontrollerte) aviser og media.

    Dette dreier seg nok ikke om slurvete journalister. Dette dreier seg om et UNISONT media som ukritisk hyller makten og krisemaksimeringen i denne alvorlige saken.

    En farlig kultur, – hvis vi fortsatt kaller oss et åpent demokrati, med en kritisk (» » )presse.
    Eller bare idioti og/eller manglende tallforståelse?
    Skremmende uansett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I Ukraina har mange fått nok av fascistiske markeringer.

Anti-fascistisk protestaksjon i det ukrainske parlamentet.

Forrige innlegg

Spørsmålet melder seg med tyngde:

Befinner avisa Klassekampen seg på venstresiden?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.