POSTED IN Norsk politikk, Ukraina

NRK bagatelliserer det som skjer fordi Norge betaler milliardbeløp til forlengelse av krigen.

Ukraina taper nå.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Kaos i Kiev som følge av at Russland nå bryter gjennom Ukrainas forsvarslinje.

Derimot sin redaktør var på reise til Donbas i sommer med to kolleger. Vi bodde i storbyen Donetsk som er svært avfolket som følge av kontinuerlig terrorbeskytning fra ukrainsk side (fra 1 million til ca. 600 000 innbyggere). Denne terrorbeskytningen var en viktig grunn til krigen som nå pågår og hadde før krigen brøt ut i 2022 kostet over 10 000 mennesker livet fra 2014. Etter at vi var der i sommer har Gro Holm fra NRK vært på journalistisk reise til Donbas, bl.a. i Donetsk.

Naturligvis ble ikke beskytningen fra ukrainsk side inn i storbyen beskrevet av henne som rein terrorisme, noe det faktisk er. Hun må ha merket det under oppholdet for vi hørte mange nedslag daglig, noen nære og andre lengre unna. En slik journalistikk ville svekket NRK-dekningen fra krigen hvor hele ansvaret er gitt Russland. Her er en video fra et granatnedslag fra oppholdet vårt.

Når våre medier velger ikke å fortelle om dette driver de ikke med journalistikk men med propaganda. Og det var ikke vanskelig å skaffe materiale til granatbeskytningen som foregikk hele tiden. Her er et videoeksempel som NRK kunne fått gratis av oss:

Granatbekytningen mot Donetsk var det ukrainske styrker i stor grad fra den lille nabobyen Avdeyevka som stod for. Den hadde før krigen ca. 30 000 innbyggere men er naturligvis nå svært avfolket. Den er en del av Ukrainas sterkt befestete stillinger og har stått imot russiske angrep helt til nå.

Da vi intervjuet to russiske frontsoldater om hvorfor de ikke stormet byen eller flatbombet den svarte de at den var svært sterkt befestet og at det fortsatt bodde mange sivile der.

Men nå faller Andeyevka og det betyr et vendepunkt i krigen som har virket som fastlåst for de som ikke følger med, men som i virkeligheten har vært en utmattelseskrig fra Russlands side. Naturligvis fremstilles den av våre store medier slik, for hvis vi skulle fått høre sannheten, at krigen har vært tapt helt fra starten av, da ville det ikke vært politisk mulig å tømme alle Natos våpenlagre og sende Ukraina mellom 1000 og 2000 milliarder kroner for holde krigen i gang.

Da ville en forhandlingsløsning vært langt å foretrekke for alle parter – ikke minst for Ukraina. Men krigen har vært planlagt i mange år fra særlig USAs side for å svekke og stykke opp Russland. Dette fremgår av lekkete dokumenter fra USAs store tenketank RAND. Russland er en global konkurrent som sitter på enorme naturressurser som USAs kapitalister vil ha tilgang til.

Det er ikke bare Andeyevka som nå faller. Russland er i ferd med å bryte gjennom de ukrainske forsvars-stillingene flere steder langs frontlinjen og da vil det kunne oppstå kaos i de uttynnete ukrainske stillingene.

Krigen går altså mot slutten. NRK må av den grunn nå nesten daglig endre fortellingen sine fra Ukrainakrigen, men alltid med en negativ vinkling for Russland. Vi merker oss også at det er nesten ikke dekning fra NRK om den politisk kaotiske tilstanden som Ukraina nå befinner seg i hvor forsvarssjefen er sparket av presidenten, men nekter å gå av. Her skal et bilde av et velfungerende system opprettholdes, men politisk er altså også landet i ferd med å gå i oppløsning naturligvis også som følge av at forsvarslinjene i øst nå er i ferd med revne.

Derimot.no sin redaktør i samtale med en av de russiske frontsoldatene som var med på å innta Mariupol våren 2022.

I stedet for å anbefale Ukraina å inngå i forhandlinger med Russland velger altså Zelensky å fortsette krigen. Også dette forteller meg at dette ikke er Ukrainas krig, men Natos. Et nederlag i Ukraina som nå nærmer seg er dermed et nederlag for Nato.

Enhver får tenke gjennom hva dette har å si for Norge som har ingen nasjonal interesse i fiendskap overfor Russland. Tvert imot har vi alt å tjene på samarbeid med vår store nabo i vårt felles grenseland/grensehav i nord. Men den norske regjeringen velger altså i denne situasjonen å holde fast med USA/Natos håpløse tapspolitikk i forholdet til Russland.

Og den norske regjeringen følger opp med store pengebeløp til en tapt krig helt til siste slutt, selv nå når Ukrainas svansang kan høres og landet er i ferd med å gå i oppløsning.

Knut Lindtner
Redaktør

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Det er ikke Ukrainas krig. Det er EU, NATO, Deep State, WHO, WEF, globalister, eliten m.fl. sin krig. Ukraina ble takket være skorrupt kultur og geopolitisk plassering valgt som arena. Det kunne også vært Norge, Finland, Estland, men våre land har for liten befolkningsmengde å ville fort forblødd fri for soldater. Ukraina var beryktet for korrupsjon og kriminalitet. Slik fikk big-pharma etablere biologiske laboratorier i landet med tanke på å bruke befolkningen i Russland til forsøkskaniner for droneleverte virus. Selvsagt kunne ikke russerne sitte stille å se på at naboen blandet gift beregnet på dem. Russerne gikk likevel forsiktig frem, for forsiktig mente mange, men Putin trodde det fantes rasjonelle politikere i Europa. Han tok. feil. Russerne unnlot ødelegge infrastruktur nødvendig etter en fredsavtale for å bygge Ukraina igjen. Jernbaner ble ikke bombet. Takken ble at Patriot luftvernmissil ble montert på jernbanevogner som å lykkes skyte ned et transportfly med sine egne fanger…

  Svar
  • Johannes Åtta Førtifira
   11 februar 2024 14:49

   «Det er ikke Ukrainas krig. Det er EU, NATO, Deep State, WHO, WEF, globalister, eliten m.fl. sin krig.»

   Åhhh så godt at du ikke nevnte TKM. (The Khazarian Mafia)
   Selv om det er åpenbart at det er den som er helt dominerende i alle de grupperingene du nevner…

   Svar
   • Beklager å bøyer meg i hatten. Selvsagt burde disse satanistene vært nevnt, men de som har fulgt med legger dette faktum automatisk til grunn. Etter 1776 har all større jævelskap som skjer i verden utgangspunkt i denne mafiaen. Kriger, revolusjoner, pandemier, «det grønne skifte», hungersnød, klima, sykdommer, dødsvaksiner, fattigdom, moralske forfall osv. Bak står de samme, de som eier sentralbanken i USA, landets regjering om kongress, senatet.

 • Torfinn Slettebø
  7 februar 2024 18:10

  Imran Khan ville ikkje at Pakistan skulle vera med på krigen mot Russland. Difor er han styrta og sett i fengsel.

  USA godtek ikkje nøytralitet av noko land, og har no funne opp omgrepet «aggressiv nøytralitet»:

  https://responsiblestatecraft.org/2023/08/28/whats-so-bad-about-aggressive-neutrality/

  Til perverst språk høyrer pervers politikk. Sitatet av Imran Khan verkar sunn i samanlikning.

  Svar
  • «USA godtek ikkje nøytralitet av noko land, og har no funne opp omgrepet «aggressiv nøytralitet»

   Som Stoltenberg gikk ut tidligere å sa:
   ‘ Hvis Russland forstyrret energileveringen til et natoland ville det bli sett på som et angrep på et natoland.
   Det var det vel dette USA- sekretæren la i i begrepet «aggressiv nøytralitet» ?

   Jeg tror:
   Hvis Norge, dvs. norske politikere/administrasjonen , begynte å selge norsk enerigi ( olje eller vannkraft ) i norsk, russisk eller kinesisk valuta. Da ville Norge se hva/hvem som er våre fiender. Ganske øyeblikkelig.
   Og da ville vi også sluppet ‘ dyrtider’ , ‘ inflasjon’ , mafia-renter og økonomisk usikkerhet i Norge.
   Men kunne bygge videre videre på reell velstand med egne arbeidskrefter/resurser.
   Uten oppskrudde militære ‘forsvars’- utgifter som kun var en trussel for våre naboer og Norge.

   Skjønt , – vi ville nok måtte regne med masive angrep fra (bakmennene i ) USA , – ‘som ville redde oss’.
   Slik sett er det ikke skjedd så mye siden 1939.

   Svar
 • En viktig/god artikkel.
  Med gode synspunkter fra både Kazan og T.Slettebø.

  Og:
  «Russland er en global konkurrent som sitter på enorme naturressurser som USAs kapitalister vil ha tilgang til.»

  «USAs kapitalister » er er rart begrep/uttrykk. Det er de som vil styre verdenshandelen, og ‘verdensvalutaen’ som vil stoppe Russland ( og Kina etterhvert) som nå har satt i gang sin 3. verdenskrig.
  Det er ikke et militært sterkt Russland som er uønsket/’farlig’.
  Eller at ‘Russland vil ta over verden militært’, som Stoltenberg sier gang på gang.
  Det er en sterk INDUSTRI-konkurrent, som ikke vil underlegge seg disse bakmennene, – og som derfor må stoppes.
  Samme beskyldninger som mot Tyskland. i 1933/39 .
  Ikke noe nytt under solen.

  De som gjerne vil ha kontroll over verdenshandelen, ‘verdensvalutaen’ og rentene.
  Med En verden, En leder, og En Valuta. Totalkontroll.

  ‘ Men minst siden Sovjetunionens sammenbrudd, handler det for Russland først og fremst om å forsvare krav om regional hegemoni og få sikkerhetsgarantier mot det amerikanske imperiet, som ekspanderer inn i den russiske innflytelsessfæren. Av denne grunn alene har Russland stor interesse av kontinuitet og stabilitet. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2019/04/25/den-pastatte-destabiliseringen-av-vesten-er-reinhekla-dobbeltenkning/

  ‘ Etter røveriet og plyndringskampanjen under Jeltsin, ble de russiske oligarkene tøylet. Putin gjorde det klart for dem at han ikke ville overlate landet til dem for ytterligere plyndring og forarmelse av folket. Hvis det var opp til Vesten, kunne den russiske befolkningen godt ha råtnet bort, det hadde ikke brydd de vestlige elitene. Det faktum at Putin stoppet den vestlige røveri-kampanjen gjorde ham til en fiende av det transatlantiske elite-komplottet.
  Det vil de ikke tilgi ham. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2019/03/30/skygge-makten/

  ‘ Krigen mot Hitler ble erklært fordi han ville innføre en ny økonomisk samfunnsordning. Man viker altså ikke tilbake for en krig for å forsvare sitt internasjonale pengemarked og sine økonomiske maktposisjoner. Dette forteller oss at vi gjør klokt i å være forberedt på det meste og det verste. Da krigen var vunnet for de allierte, var det første man gjorde å løse den tyske sentralbanken fra demokratisk kontroll og gjeninnføre gjeldspengesystemet. Dernest innførte man uinnskrenket asylrett i Grunnloven. Tyskerne skulle ikke lenger få lov til å være en homogen nasjon. ‘
  vegtam.info/Kortsider/Detendeligefarvel.html

  ‘ …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyer i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt.” ‘

  ‘ Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  «Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.» ‘

  Svar
 • Tusen takk for jobben dere gjør alle dere i Derimot.no. Ikke bare Knut Lindtner, men alle som på en eller annen måte bidrar til at vi får EKTE nyheter. Stå på!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Den militære musen som pep.

Storbritannia vil stoppe Russland i Ukraina.

Forrige innlegg

USA-General:

Israel klarer ikke å nå sine militære mål.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.