POSTED IN EU, Norge

Northern Light

Vannkrafta, arvesølvet, er overlatt til EU

21 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er en kommentar til et innlegg på Derimot fra Politikus.no. Kommentaren ble lagt ut som et eget innlegg på politikus.no.

Northern Light:
Det er merkelig at så mange har glemt hvordan det var før ACER. Det skulle gjøre det norske folk rasende på globalistiske politikere som blant andre Støre og Bart Eide. Før ACER fikk de fleste en kwh for rundt 30 øre, etter ACER må de betale europeiske markedspriser uten et øvre pristak, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme norske kraftverk og strømnett. Et øvre pristak tillater ikke de frie markedskreftene.

Ole Borten Moe, tidligere energiminister i Stoltenberg-regjeringen, sa at ingen norske politikere hadde skrevet under ACER-avtalen med dagens viten. Han sa at de skrev under med et beslutnings-grunnlag fra Sintef, som sa at strømmen bare ville bli et par øre dyrere. Noe som norsk hovedstrøm-presse og media med NRK gjentok i det uendelige, enda journalistene kjente til ACER-avtalens fulle konsekvenser, når strøm blir en vare utsatt for spekulasjon på det Nasdaq eide NorPool. Altenativpressen advarte, men 95% av det norske folk lar seg kun informere av NRK Dagsrevyen.

Den norske vannkraften var et «lukket system for Norge», alle vannkraftverkene befinner seg innenfor Norges grenser, og produserer i et normalår ca 150 twh, og forbruket til Norsk industri, næringsliv og husholdninger er mellom 135-140 twh. Det var altså ingen kraftkrise i Norge, vi hadde et overskudd av kraft, fordi vannstanden i vannmagasinene ble alltid holdt på et forsvarlig nivå, slik at strømforsyningen ble sikret for norsk forbruk. Det er utenlandskablene og ACER som gjør at kraftselskapene kan tappe ned magasinene under forsvarlig nivå som er krisen.

For vannkraften var et norsk felleseie og fellesgode, og skulle sikre Norge rimelig strøm, en forutsetning for at vi kan ha industri, landbruk og bosetting i et land så langt nord. Dette ble sikret av at politikerne som representerte folk og land var i flertall på Stortinget. Så tok globalisten Brundtland og hennes folk over AP i -81, med målsetting å få Norge inn i EU.

De iverksatte energiliberaliseringsloven og gradvis ble vannkraften, det sentrale i arvesølvet, overlatt til markedskreftene. Barth Eide, den tidligere WEF-direktøren fikk AP til å stemme for ACER, og det er bare opphevelsen av hjemfallsretten som gjenstår for at ranet av vannkraften fra det norske folk er komplett. Skyhøy pris på strøm gjør de fleste på offentlige ordninger utfattige, arbeiderklassen til arbeidende fattige, også mange fra lavere middelklasse. Må folk ha strømstøtte for å klare seg må de regnes som fattige. Dette er påført det norske folk at politikere som representerer internasjonal storkapital, og ikke det norske folk og land. Vi er ikke blant de rikeste land i verden lenger, vi kan fort komme langt ned på den listen.

For Norsk industri, næringsliv, landbruk og husholdninger kan ikke leve med europeiske markeds-priser på strøm. Landet ligger under polarsirkelen, og for eksempel titusener av leiligheter ble bygget på 60 og 70 tallet kun for strøm til oppvarming, og ildsted og pipeløp kan ikke ettermonteres. Kraft-krevende industri spesielt, industri generelt og landbruk kan ikke drives i Norge med europeiske priser på kraft, det vil for det meste bli nedlagt, og Norge fraflyttet for de som kan. Det spiller ingen rolle for den ikke-folkevalgte adelen i EU, for dem er Norge bare en region som leverer strøm, olje, gass og fisk. For dem holder det med at det bare bor nok folk til at disse råvarene kan bringes inn til markedene i EU.

Norge må tas tilbake, og få full råderett og suverenitet over egne landressurser. Når det gjelder vannkraften, kan det bare skje ved at ACER-avtalen oppheves. Nedsalget i Equinor må stoppes, det norske folk er uten anelse om at vi nå eier bare 70% . Fiskekvotene må tilbake til sjarkfiskerne, de dyre sertifiseringene for sjarker må oppheves så sjarkfisket blir lønnsomt, sertifiseringene er for at de skal gi opp så fiskekvotene går til fabrikktrålere eiet av utenlands kapital.

Det norske folk må komme ut av den politiske bevisstløsheten, og få den globale storkapitalens folk ut av Stortinget, og erstatte dem med politikere som representerer folk og land. De snart tomme vannmagasinene, tømt av hensynsløse kraftselskaper underlagt kapitalinteresser, er siste advarsel.

Framheva bilde henta på EU-kommisjonens hjemmeside.
Teksten i bildet lagt inn av politikus.no.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

21 kommentarer. Leave new

 • Ja, N.L:

  Et norsk felleseie, nedbetalt av norske innbyggere de siste femti år.

  » For vannkraften var et norsk felleseie og fellesgode, og skulle sikre Norge rimelig strøm, en forutsetning for at vi kan ha industri, landbruk og bosetting i et land så langt nord. Dette ble sikret av at politikerne som representerte folk og land var i flertall på Stortinget. Så tok globalisten Brundtland og hennes folk over AP i -81, med målsetting å få Norge inn i EU.
  … Det norske folk må komme ut av den politiske bevisstløsheten, og få den globale storkapitalens folk ut av Stortinget, og erstatte dem med politikere som representerer folk og land»

  Jeg tror folk har gitt opp.
  – men tror (håper) det bare er midlertidig.

  Svar
 • Northern Light ❤

  Svar
 • Vi får se hva som kommer til å skje. Om ti år. Få vil bli født av foreldre som har stolt på helsevesenet. Ufruktbare på grunn av «kuren» som alle tenkende visste var piss. Lydige slaver. Arvesølvet ble gitt bort for en plass blant de store. Når harald dør får vi en YGL-konge som har gått i skole for å lede oss inn i slaveri.

  Svar
 • Man må ikke la seg lure: Arbeiderpartiet er ikke det navnet skulle tilsi. Endringen kom på 1970-tallet. Det som ligner mest på det gamle AP er Rødt. Det «nye» AP er i realiteten industrikapitalistenes parti.
  De representerer bare en litt annen type kapitalister enn Høyre, som mer er finanskapitalistenes parti.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  11 august 2022 8:42

  Interessant initiativ i Bergen, der folk har mista trua på stortinget. Difor innfører dei makspris sjølve.

  Når folk i kraftbygda Matre i Kvinnherad slit med straumprisar på 3-4 kroner kwt samstundes som Noreg sel straum til tyske tog for 30 øre kwt i ti år framover, er galskapen komplett.

  Kapitalist Spetalen krev meir statleg styring. Arbeidarpartiet tviheld på marknadsvanvitet.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  11 august 2022 11:13

  Det er mulig EU bestemmer over kraften, MEN:
  Norge har suverenitet til å bestemme over vannet selv, det er ikke nødvendig å krype til EU og be pent, heller ikke reforhandle noen strømavtaler. Det er bare politisk beslutning vi venter på, og det har vi ventet på i ett år nå.

  Svar
  • Hei Reidar.
   Hvordan er det med maktfordelingsprinsippet og hvordan er det med folkesuverenitets prinsippet i «vårt Norge»?.Hvor suverene er vi ?,hvem har kontrollen på denne suvereniteten ?.
   Ja jeg vet ikke,Northern Light sier jeg er forvirret og joda,han har rett i det,kan det väre noen önsker å holde,ikke bare meg,men alle forvirrede,litt sånn splitt og hersk forvirring for å kunne styre som de vil ?.
   Ja,jeg tror det,men ikke mange andre,de fleste har full tiltro til de styrende makter,nesevise som meg blir kalt forvirret av de som tror seg ha krafta si i ordet,de tror seg ha masse makt.Vi får se.

   Svar
 • Arvesölvet ?.Den arven,er det en bra arv?.Jeg har forsökt å forklare at vannkraften som vi aldri får nok av ,dreper innlandet pga at det naturlige vannårenettet er stengt av.Der hvor vann i form av små elver og bekker,over mark som under mark sörget for et evig tilsig av vann ,mineraler og näringsstoffer,er det nå bråstopp.
  Det utflödet av de samme näringsstoffene og mineralene som för fosset ut i våre fjorder er også borte.
  Så mens fjordene dör og innlandet,s frodige marker törker inn,så jubler vannkraftentusiastene over arvesölvet som går til utlandet og fyller lommebökene til hvem ?.
  Ingen lurer på om regnskapet er i balanse,ingen spör seg om hvorfor ödeleggelse av innland og fjorder er bra og om det er ökonomisk bra?..Den diskusjonen vil visst ingen ta.For tallene,disse fordelene som kan måles i kilowatt og terrawatt eller kroner og av Euro,de er jo flotte,statistikker og grafer og alskens positiv propaganda forteller oss jo at dette er bra og det finnes ingen ,så vidt jeg vet,analyser som sier noe om forringelsen av norges natur,om at «du får noe (gjör jeg» og ingenting om hva vi mister.
  Så jeg er ikke sikker på at arvesölvet er noe å arve,men jeg er helt sikker på at för,da kalte de arvesölvet for fisk,og den er snart borte.
  Men vi kan jo med «Erna» spise sunn laks som svömmer i ring i märer mens den vokser seg feit på antibiotika og annen medisin mens den spiser fÒr produsert av noen kjemikalie/matvareprodusenter langt borte som garanterer at dette er bra,särlig for deres lommeböker,vi kan vel trygt si at vi har byttet ut arvesölvet(torsk,hyse,sei,sild og makrell,med all denne sunne gode vannkraft og lakse industrien.
  Sjöbunnen dauer,jo,men vi flytter på märene innenfor trygge tidsintervaller forsikrer forskeren og teknikeren ved a/s flaks og svindel.Fisken forsvinner skriker noen,mens forskerne klör seg i hodet,ikke fordi de ikke vet hvorfor,men fordi de pönsker ut en troverdig forklaring de kan trolle folk med.
  Du kan se,men vil ikke se,du kan höre,men vil ikke höre,du kan tenke,men vil ikke tenke.

  Svar
 • Arvesölvet,dere vet det som för ble kalt arvesölvet,nemlig fisken,den fisken som folk för kunne gå ned til vannkanten og fiske opp når det rumlet i magan,den kan de rumlende magene nå få kjöpt for 150 til 200 kroner kiloen på butikken.Ja det er fremskritt det.

  Svar
 • Jeg minnes jeg satt på kaikanten i Oslo havn og fiska,jeg minnes jeg fiska Gjersjöen rundt,det var alltid fisk å få,det var den tiden man gjorde noe i sammen nå finnes ikke fisk og unger og voksne er travelt opptatt med sitt,unga spiller pokemon og voksne jager penger,for det skal gå rundt ,rundt ,rundt,lommeböker skal fylles,särlig bankenes.

  Svar
 • Meget god artikkel frå ‘nordlyset’.
  Herr J. Sørli trenger ein redaktør.

  Svar
  • Hei S.
   Har du fått med deg artikkelen i Aftenposten idag,den tar for seg det jeg nettopp har tatt opp her på Derimot.Bygda våkner til liv,elva som hadde törka ut pga fossekraften,pga mye regn måtte overvannet slippes ut i det gamle elveleiet og bygda jubler,Laks og sjöörret hadde forsvunnet,Aurla var det visst.
   Ja ja kunnskap siger kanskje inn etterhvert,men illusjoner og feilvendte folk ar vanskelige å vende.
   Sov godt S.

   Svar
   • Jo forresten S.Interessant med den aftenposten artikkelen er jo at de linker til Eu og dette med uheldige sider ved fossekraften nå blir diskutert.Kanskje,får jeg håpe,vil flere få kunnskap om at ikke alt er bare bra med dette arvesölvet,kanskje slett ikke i det hele tatt.Nå om dagen er iallefall fossekraft og el priser,eierskap og slikt noe folk er opptatt av.Folk vil jo vite hva de har investert i og de vil jo vite hvorfor de ikke får den forventede avkastningen,en avkastning som går til …….?.
    Dessuten vil jo folk lure om de ser hva de har tapt ved å ofre innland og fjord mot kraft til utlandet som har fylt folkets lommer,nei det ble feil,som ikke har fylt folkets lommer og som jeg skrev tidligere,når det rumler i magen og matfatet er ofret for å gjöre 1%en rikere,da kan nok mange trenge ny redaktör,med en bevissthet utviklet gjennom kunnskap og moral.Ikke sant S ?.

   • Du har rett. Eg er heldig å bu blant fossar og kvite elvar. Det er ei glede. Vasskraftutbygging har skada mykje av guds frie natur i kongeriket. Kraftverksdammane flommer over fordi turbinene står stille når prisen er tre øre. Såg tv av glade folk ved vassrik elv, men eg les ikkje Aftenposten. Les mest engelskspråklig journalistikk.

   • Jeg finleser ikke Aftenposten S,jeg skumleser,mest fordi mediebildet er i ferd med å snu.Det hviskes om at de er tvunget.For å väre litt slem,kanskje de har fått ny redaktör ?.

 • Elv tilbake etter 12 år, heter artikkelen i Aftenposten.

  Svar
 • Steigan fölger opp idag med en artikkel om det moderne landbruket og dets konsekvenser,det kan ses i sammenheng med det jeg hevder om «arvesölvet».
  En artikkel om regnet kommer nok snart Wasan,folk må bare fordöye det de för har nektet å tro,för neste dose kommer med informasjon,informasjon som snur opp ned på det de för har blitt fortalt.Det tar tid å få igang tenkeboksen igjen ,etter at den har stått avslått i lang tid,ja kanskje hele livet,vi lever tross alt i fastfoodverdenen,der alt er tima og tilrettelagt for å ikke tenke.
  Jeg lurer mange ganger på hvorfor «kloke»alternative står i veien for informasjon,det er nesten så jeg tenker at de ikke er så kloke likevel ?.De glemmer å se sammenhenger,de er ofte eksperte på ett felt,men ser ikke konsekvensene på et annet felt,ja for alt henger jo sammen med alt,gjör det ikke ?.

  Svar
 • Vi hörer jo også til stadighet om denne vannmangelen,ja skal vi tro söppelpressen er det nå vannmangel i hele verden !.
  Hvor iall verden har dette vannet blitt av ?.Ikke er det nivåhevning i havet,dette havet vi har hört at skal stige med alt fra ti til tredve meter pga av isfjell som skal smelte som igjen skal tilsi det motsatte.
  De störste vannreservene,altså sötvannsreservene er jo primary water,altså grunnvannet,dette vannet som har dannet seg i berggrunnen eller i vanntette lommer langt der nede,de finnes i flere lag og renest lengst ned,mer grumsete jo lenger opp i lagene du kommer.Er de liksom forsvunnet ?.
  Går det ikke an lenger å gjöre vin til vann ?.Går det ikke å sikre drikkevann til alle ?.Går det ikke lenger å gjöre havvann og brakkvann til drikkevann ?.Hvem kan det väre som har interesse av å selge flakevann og slikt til 30 kroner litern mens de som ikke har tilgang på penger törster,mens 7 eleven selger sprudlevann i afrika mens brönner er uttörket ?.Hvem kan ha interesser i slikt ?.
  Det er nok sikkert sånn at mye grunnvann er forgiftet gjennom årevis med kjemikalieforgiftning,folk og fe vet ikke om det.
  Arbeidsvogner på jernbanen og arbeidsbiler i veiuvesenet spröyter minst to ganger årlig sine transportnetts vegetasjon med noen grundige doser med roundup,som sakte også siver ned i grunnvann eller bekkefar,elver og sjöer.
  Og vi,vi går til legen for å få medisiner mot sykdommer vi ikke hadde för.
  Hvem kan ha interesse av noe slikt ?.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ytringsfriheten trues på universitetene.

Studentenes følelser bestemmer hva som tillates å bli sagt.

Forrige innlegg

Nato/EU skal sanksjonere Russland.

Nato-landet Tyrkia går motsatt vei.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.