POSTED IN Klima

Norske klimatiltak:

Galskap satt i system.

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi har rikelig med tid så stopp klimagalskapen – 2


Forfattet av Ole Henrik Ellestad.

Her er mer om Ola Bortens Moes «Galskap satt i system» som mediene nedtonet. De endrer ikke sin redaksjonelle klimaregi. Antropogen CO2 er FNs redskap for omfordeling av verdens goder ifølge FN-topper. ’Maos Lille røde’ er supplert med ‘FNs Store grønne’.

Respons på debatten

Ola Borten Moes «Galskap satt i system» (KN 353) ga noen omtaler i mediene. Aftenposten skrev i en lederartikkel at «Mange av elementene i Moes kraftsalve er resirkulerte». Kan realistiske argumenter bare benyttes en gang? Mens IPCC-leiren kan resirkulere sine dårlige argumenter i 30 år som del av norske mediers felles redaksjonelle linje? Så dypt har debatten sunket på redaktørnivå.

Vi har masser av tid

Kurven fra Meteorologisk institutt (MI) viser sommertemperaturene (homogenisert) i Norge 1900 – 2023. Norge på sitt varmeste er siden 1930-årene (ca. 90 år) blitt 0.6 C varmere, primært om nettene. Arktis inklusive Svalbard ble den gang like mye oppvarmet som nå, og Nord-østpassasjen ble åpen skipsled. I Aftenposten og internasjonalt var omtalen dengang klimaforbedring.

‘Het klode’ skal ifølge de senere statsministre og skaren av klimaalarmister gi klimakrise. Redusert skydekke (KN 311) med økt solinnstråling og naturlig oppvarming etter Den lille istid gir ingen medieomtale. Figuren viser også sykliske temperaturvariasjoner som er funnet hele 8000 år tilbake i tid i Arktis (Fauerskov Nielsen 2012). Men myndighetene har bestemt at 20 års samvariasjon med CO2 (1977-97) gir konsensus og ‘danker ut’ 8000 års naturlige variasjoner.

Utenfor IPCC-leiren er det åpenbart ikke mer ‘konsensus’ om den beskjedne, økte CO2-effekten (1-2 % av klodens energistrøm) enn at man våren 2024 sender opp en satellitt som skal måle utstrålingen i Arktis, som er alt for dårlig kjent (sic).

Rasering av arbeidsplasser og velstand

Borten Moe poengterte at Norge og EU gjennom klimatiltakene salderer arbeidsplasser, velstand og velferd. Fra samme ‘nivå’ som EU, har USA på noen år økt forspranget med 30 %. EU har ingen teknologisk ‘seier’ de siste 20 årene. USA har større reduksjon av CO2-utslipp ved overgang fra kull til gass. Norske politikere tviholder på CO2-reduksjon på hjemmebane.

Samtidig er politikerne innerst inne klar over at CO2-hypotesen er hysterisk overdrevet uten noen krise og at Norge har fordeler av høyere temperaturer. Målene brukes først og fremst som en pådriver i samfunnsdebatten for å nå andre ønskede, politiske mål som kan ‘skyyyyyyves’ på om nødvendig.

I flere land og særlig tydelig innen EU har klimapolitikken ledet til grasrotoppgjør fra bønder og andre yrkesgrupper. Partier som griper fatt i misnøyen, har fått meget sterk fremvekst. Kreftene er så sterke, og deres klimafaglige argumenter er så gode at de høyst sannsynlig vil vinne frem i store velgermasser utenom ‘Gretaentusiastene’. Av andre forhold kan nevnes EUs 406 milliarder euro årlig for klimatiltak i Europa. Jeg har også sett tall på 813 milliarder euro årlig. Pengene kan åpenbart benyttes til langt mer fornuftige formål enn klimatiltak som ikke har klimaeffekt.

Kullkraftverk bygges over store deler av verden.

Norske medier omtaler sjelden de omfattende protester, heller ikke at de fleste av de 190 landene som har signert Parisavtalen fortsetter å ekspandere sine kullkraftverk, mens det er de industrialiserte land som skal rasere sin velstand og velferdsstat, som et overordnet politisk mål. Men nå ser vi at det kommer skjær i sjøen. Sentrale finansaktører reagerer også: “JPMorgan and State Street quit climate group as BlackRock scales back. Reduced participation means none of top five money managers fully back Climate Action 100+».

Pinlige norske forhold

Her er noen norske pinligheter:

 • Skogvekst binder årlig netto ca. halvparten av norske CO2-utslipp. På toppen kommer binding i borealt jordsmonn, øvrig plantevekst og oppløsning av mye CO2 i ferskvann og havet der det delvis bindes i planter og organismer. Hvorfor en slik systematisk og villet unnlatelse om viktig kunnskap? Erna Solberg nektet å inkludere skogsbidraget i Norges klimaregnskap.
 • Elektrifisering av sokkelen er en utgiftspost som i lave anslag er beregnet til 50 milliarder kroner kanskje det dobbelte når alt regnes med og er realisert, enda dyrere iberegnet tapt avkastning fra Oljefondet. Men den billigste gassen finnes på plattformen.
 • Elektrifisering av sokkelen bidrar til økt press på strømforbruket og gir høyere priser. I tillegg har det fremtvunget monstermastene over Hardangervidda og endret uberørt natur. Miljøbevegelsen har bundet seg til ‘klimamasten’.
 • Man skal redde verden ‘må vite’. Da trenger man tilsynelatende ingen nøye planlegging eller kostnadsoverslag, og nedbygging av natur er ikke viktig. Vindkraftutbygging skaffer energi, men er gjennomført på delvis falske premisser. Statsministeren reklamerer med teoretisk kapasitet, mens bare en tredjedel kan utnyttes.
 • Rasjonalisering og effektivisering i jordbruket er bra. Men redusert metanutslipp vil ikke ha nevneverdig påvirkning på klima, dinitrogenoksid enda mindre. Faktisk vil naturens egne utslipp og ozon, terpener fra skog mm. bidra mer, men disse forhold utelukkes fra debatten.
 • Havnivået i Norge synker nesten overalt, operaen stiger med 3-4 mm per år. I 2012 leverte Bjerknessenteret en rapport om 80 cm havstigning til år 2100. Det er absurd. Maksimal smeltning av flere kilometertykk iskappe etter siste istid var likedan med 100 cm på 100 år. Global havnivåstigning er 1-2 mm per år, maksimalt 16 cm til århundreskiftet sannsynligvis vesentlig lavere. En analyse av øyer (709 øyer) i Stillehavet og Indiahavet viser stabile tendenser. I 2020 ble det åpnet 4 flyplasser på Maldivene – hvor landet stiger.
 • Økte avgifter og kostnader går alltid ut over samfunnets svakeste, så også med dyre klimatiltak. Utsagn om at det ikke må bli resultatet fortoner seg som svada.
 • Årlig norske klimabudsjett er på ca. 40 milliarder kroner, Regnskogfondet i Brasil inkludert. Noen av verdens høyeste CO2-utslipp er over tropisk regnskog. Boreale skoger i nord binder mer CO2.
 • Blir havvind det neste? Det er anerkjent dyrt og selskaper trekker seg ut. Men kostnader skjules for allmuen i Equinors budsjetter. 3.5 kr/kWh i produksjonskostnad er langt unna det politikerne snakker om som fremtidige strømpriser. NHO ber om ytterligere 5 milliarder kroner i subsidier.
 • En 200 m lang veistubb ved Nasjonalteateret i Oslo kostet flere miljømillioner kroner ekstra.

Grønn, fornybar energi som konsept er gått ut på dato (se herher og her). Kjernekraft er sannsynligvis det eneste alternativet som kan dekke klodens energibehov. Mye har skjedd i teknologi, og tidligere problemer viser heller hvor sikkert kjernekraft er, mens miljøorganisasjoner og mange politikere rir gamle kjepphester.

Konklusjon

Verden er full av eksempler på mislykkede grønne prosjekter, skjulte kostnader, statlige subsidier og delvis fordreide fakta. Tiltakene er preget av at klima utnyttes for å promotere generelt ønskede politiske mål uavhengig av CO2-variasjoner. Derfor må lekfolk få inntrykk av at endringer er mulig, billige og uten negative konsekvenser slik at de fortsatt vil ‘redde verden’. Men Borten Moe har rett, det norske politiske klimahalleluja er «galskap satt i system».

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst

Forsidebilde: NOAA

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • USAs «klima-tsar», John Kerry, mener at å stille spørsmålstegn ved HANS karbonfotavtrykk (privat jet, flere biler og villaer) er et «ridiculous» spørsmål, helt latterlig. En av hans villaer er i strandkanten på Martha’s Vineyard, øya der også Obama bor; begge vet utmerket godt at stigende hav er oppdikta.
  Superkarbonfotavtrykk Al Gore tilbyr klimaundervisning: climatereality.org
  «Al Gores nye villa med havutsikt……» , i Montecillo, nabolaget til Oprah og Meghan og Harry
  https://www.aei.org/carpe-diem/al-gores-new-9-million-ocean-view-villa-in-ca/

  Svar
 • «Kjernekraft er sannsynligvis det eneste alternativet som kan dekke klodens energibehov.»

  Men kjernekraft, enten med Thorium eller annet, vil bli mye dyrere enn vannkraften vi har i Norge.
  Så bør jo disse bygges i de landene som ikke har vannkraft.
  Og vinterlandet Norge har nok vannkraftenergi til hele nasjonens behov, både innen oppvarming/kjøling, transport, og eksisterende næringsliv;- til en pris av 4-15 øre kWh . ( Inkl. 50% avanse til kraftkommunene.)
  Annet er politisk løgn.

  Vi trenger et skifte.
  – En utskifting, av hele den kostbare/unyttige, løgnaktige, politikerstanden på Løvebakken.

  Svar
  • Terje Aune
   13 mars 2024 12:06

   Ja vi trenger et skifte. Vi trenger et skifte av toppene i LO og fagforbundene også. Ut på gater og torg med hevet knyttneve før det er forsent.

   Svar
 • Northern Light.
  13 mars 2024 15:45

  Påstanden om et varmere klima er basert på et bedrag, og forskere over hele verden tilbakeviser klimafortellingen.

  Astrofysiker Willie Soon: «Klimaaktivisme har blitt den nye religionen i det 21 århundre – kjettere er ikke velkomne, og har ikke lov til å stille spørsmål».

  Av Lance D Johnson.
  I et forsøk på å redde verden fra «klimaendringer», bruker vestens regjering billioner av dollar på flere prosjekter som er avhengige av en uærlig taktikk, hvitvasking og innsidehandel. Roten til klimakrisehysteriet er svindel med innsamlede temperaturdata om klimaet, og forskere over hele verden tilbakeviser klimaendringsnarrativet.

  Forskere finner feil i innsamlede globale temperaturdata.
  Regjeringer over hele verden bekjemper et ikke-eksisterende problem som er blåst fullstendig ut av proporsjoner, sammenlignet med faktiske problemer som folk står overfor. For å gjøre vondt verre, følger Biden-regimet dogmet og stoler på sin siste National Climate Assessment-rapport, for å argumentere for at menneskelige aktiviteter øker den globale temperaturen. Retningslinjene som kommer ut av Washington DC vil begrense, kontrollere eller redusere menneskelige aktiviteter i stor skala, for å redde planeten fra temperaturendringer som uansett er utenfor vår kontroll.

  National Climate Assessment-rapporten (basert på en partisk agenda og drevet av multinasjonale forretningsinteresser), bruker svindel med temperaturdata for å drive klimahysteriet. Rapporten slår fast at menneskeskapte utslipp av «drivhusgasser» som karbondioksid gjør at jorden blir farlig varm. U.S. EPA og FN panel IPCC deler dette synet, og deres ledere presser på for store globale politiske endringer for å bekjempe det.

  Men forskere fra hele verden innen en rekke fagfelt slår tilbake. Disse forskerne peker på fagfellevurderte studier som viser feil i globale temperaturdata. Noen av problemene med temperaturdata er mangelen på geografiske og historiske data, varme fra urbane områder som er misvisende, og manipulering av data med en prosess kjent som «homogenisering».

  I følge tre uavhengige forskere ved Center for Environmental Research and Earth Sciences (CERES), er disse datafeilene så alvorlige at de gjør temperaturtallene – og modellene som er avhengige av dem – ubrukelige. Når en fjerner manipulerte temperaturdata fra bildet, forsvinner den påståtte «klimakrisen». Alex Newman fra Epoch Times beskriver denne manipuleringen i detalj. Menneskeskapte aktiviteter har ikke skylden for disse temperaturendringene. Det er politikken som vil kontrollere menneskelig aktivitet, og som er totalitær og basert på svindel og hysteri.

  «Klimaaktivisme har blitt den nye religionen i det 21. århundre – kjettere er ikke velkomne og har ikke lov til å stille spørsmål», sa CERES-grunnlegger og astrofysiker Willie Soon. «Men god vitenskap krever at forskere oppfordres til å stille spørsmål ved IPCCs dogme. Den påståtte korrekte globale temperaturoversikten er en av de helligste dogmene til IPCC».

  Dagens temperaturer i urbane områder brukes for å gi et skjevt bilde av historiske temperaturdata.
  CERES viser at naturlig klimavariabilitet forklarer hva som observeres. «Når folk spør om global oppvarming eller klimaendringer, er det viktig å spørre: ‘Siden når?’ Tallene viser at det har blitt varmere siden 1970-tallet, men at dette fulgte en periode med avkjøling fra 1940-tallet», sa han.

  Når dagens temperaturtall sammenlignes med 1800-tallet, ser verden ut til å ha varmet seg drastisk opp, men sett i perspektiv var 1800-tallet «eksepsjonelt kaldt» og var historisk sett en mini-istid*. På grunn av dette kan temperaturene i det 21 århundre betraktes som normale, og de høyere CO2-nivåene kan betraktes som mer gunstige for plantevekst og jordbruk.

  Videre, dataene som historisk har blitt samlet inn fra landlige værstasjoner, havmålinger, værballonger, satellittmålinger, tre-ringer, isbreer og innsjøsedimenter, «viser at klimaet alltid har endret seg», sa Mr. Soon. Han sa at klimaet utenfor byene ikke er unormalt. Det er varmen fra de urbane områdene som gjør at temperaturtallene blir misvisende, og dette er temperaturkildene som ekstrapoleres for å påstå at hele kloden koker. Men det er bare ikke tilfelle.

  «Hvis vi ekskluderer temperaturdata fra byer og som bare representerer 3 prosent av planetens overflate, får vi et helt annet bilde av klimaet», sa Mr. Soon.

  *Den lille istiden er betegnelsen på en periode i Europa og Nord-Amerika som var preget av kjøligere, og mer ekstremt klima i forhold til den forutgående varme perioden i middelalderen. Den regnes vanligvis for å ha strukket seg fra 1550-tallet til 1850-tallet. Wikipedia.

  Fra Natural News, publisert 12 mars 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Climate change data is based on FRAUD, and scientists around the world are pushing back against the narrative.

  Svar
  • N.L.:

   » kjettere er ikke velkomne, og har ikke lov til å stille spørsmål».

   Nettopp derfor er det stadig viktigere å stille spørsmål.

   Les:
   KLIMAKUNNSKAPSKRISEN ( av Geir Hasnes)
   Still spørsmål. Tvil.
   Still de ansvarlige for denne religionen( også) til ansvar.

   Svar
 • Torfinn Slettebø
  14 mars 2024 9:36

  Endeleg noko å gle seg over. Nytenkjande sogningar får det til:

  https://www.sognnaring.no/aktuelt-alle/2023627-kubbegolvet-vart-til-nar-engasjerte-fagfolk-stakk-hovuda-saman

  Dette er betre enn stoltenbergske månelandingar, vyer om kjernekraft og andre gigantprosjekt for å styra klimaet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Israel bruker Gaza til å teste nye våpen:

De eksperimenterer nå med militære roboter i Gaza

Forrige innlegg

Israelsk rabbi:

Drep alle sammen!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.